Çekirdek Kimyası

Çekirdek Kimyası Nükleer Kimya Nedir? - Bu makaledeki notlar: çekirdek kimyası nükleer kimya nedir?..

Bu yazı Çekirdek Kimyası , Nükleer Kimya Nedir? hakkında özet bilgiler içerir. Çekirdek Kimyası ve Nükleer Kimya Nedir? hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Tam da not almalık…

xyzdelinetcilerresmixyz

Çekirdek Kimyası , Nükleer Kimya Nedir?

Çekirdek Kimyası , Nükleer Kimya Nedir?

Çekirdek kimyası, kimyanın ışınetkinlik, çekirdek tepkimesi ve çekirdek özellikleriyle ilgilenen bir alt dalıdır. Kuantum mekaniği’nin atom çekirdeğine uygulanması ile ortaya çıkmıştır. Fizik’teki dengi Nükleer Fiziktir. Örneğin çekirdekten alfa taneciklerinin yayılması Kuantum Mekaniği ilkeleri ile başarıyla açıklanmıştır. Çekirdek modelleri de Kuantum Mekaniksel olarak ortaya atılmış, günümüzde de başarıyla uygulanan modellerdir. Radyoaktivite, Radyasyon kimyası ve Nükleosentez de bu dalın altdallarıdır. Çekirdeklerin kararlılıkları artan nötron sayıları ile azalmakla birlikte, kararlılığın çekirdeğin ağır olması ile ilgisi yoktur. Oldukça kararlı süper ağır elementlerin varlığı teorik olarak öngörülmüştür ve sentez çalışmaları başlamıştır. Bu elementler de "kararlılık kuşağı" içindedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Çekirdek Kimyası İçin Yorum Yap