Çember Daire Konu Anlatımı

Çember Daire Konu Anlatımı Çember Daire Özellikleri - Bu makaledeki notlar: çember daire konu anlatımı çember..

Bu yazı Çember Ve Daire hakkında özet bilgiler içerir. Çember Daire Konu Anlatımı ve Çember Daire Özellikleri hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Tam da not almalık…

Çember Ve Daire

Çember Ve Daire

ÇEMBER VE DAIRE
Sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine çember denir. Alttaki şekilde O noktası çemberin merkezi olup bu O noktasından çember üzerindeki noktalara uzanan doğru parçalarına ise yarıçap denir ve r ile gösterilir.

DAİRE : Çember ile çemberin iç kısmının birleşmesiyle meydana gelen şekle daire denir. Çemberin her noktası dairenin elemanıdır.Fakat dairenin her noktası çemberin elemanı değildir.

Çember Kirişi Keseni ve Teğeti
_ Uç noktaları çemberin üzerinde olan doğru parçasına kiriş denir.
_ Çemberi iki noktada kesen doğru parçasına çemberin keseni denir.
_ Çemberle bir ortak noktası olan doğruya çemberin teğeti denir.

Yukarıda görüldüğü üzere [AB] kiriş, [CD] çemberin keseni, d doğrusu da T noktasında şekil-III teki çembere teğettir.Ayrıca şekil-III teki d doğrusunun teğet olduğu T noktasına O noktasından yani çemberin merkezinden çizilen yarıçap, d doğrusuna diktir.

KİRİŞİN ÖZELLİKLERİ
1-)

Bir kirişe çemberin merkezinden çizilen dikme kirişi ortalar. Bu durumda |AH|=|BH| ve |CK|=|DK|
2-)

Bir çemberde merkezden eşit uzaklıkta çizilen kirişlerin uzunlukları eşittir.
|OK|=|OH| ise |AB|=|CD|
3-)

Bir çemberde merkeze yakın kirişin uzunluğu merkeze uzak olan kirişin uzunluğundan büyüktür. |OK|<|OH| ise |DC|>|AB|
4-)

Kirişe orta noktadan çizilen dik doğru çemberin merkezinden geçer.

ÇEMBERDE YAYLAR
Kiriş, kesen ve noktaların çember üzerinde ayırdığı parçalara çember yayı denir. Çember yaylarının ölçüsü toplamı 3600 olduğunu biliyoruz.
1-) Merkezden geçen kiriş çemberi eşit iki yaya ayırır.
2-) Bir çemberde eş kirişlerin oluşturduğu yayların uzunlukları ve ölçüleri eşittir.
3-) Bir çemberde uzun kirişin gördüğü yayın ölçüsü, kısa kirişin gördüğü yayın ölçüsünden büyüktür.

ÇEMBERDE AÇILAR
1-) Merkez Açı : Köşesi çemberin merkezi üzerinde olan açılara merkez açı denir.

2-) Çevre Açı : Köşesi çember üzerinde veya kenarları çemberin kirişleri olan açılara çevre açı denir.

a-) Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir.
b-) Bir çemberde çevre açının ölçüsü, aynı yayı gören merkez açının ölçüsünün yarısına eşittir.
c-) Bir çemberde çap çember yayını 1800 lik eki eş parçaya ayırır. Bu yayı gören çevre açının ölçüsü 900 dir.

ÇEMBERDE UZUNLUK
1-) Çemberin Uzunluğu
Bütün çemberlerde çemberin uzunluğunun çemberin çap uzunluğuna oranı sabittir. Bu oran bize π sayısını verir. Bu yüzden çemberin uzunluğu bulunurken π sayısını kullanırız. π yaklaşık olarak değerine eşittir. Fakat biz π yi genelde yapılan işlemlerde kolaylık sağlaması açısından 3 olarak kabul ederiz.
Genel olarak bir çemberin yarı çapı r olmak üzere uzunluğu 2π.r dir.
2-) Çemberin Yay Uzunluğu

Bu yayın uzunluğu dir.
Genel olarak O merkezli r yarıçaplı bir çemberde Q merkez açısının gördüğü yay uzunluğu dir.

DAİRE
1-) Dairenin Alanı
Daire, çember ile çemberin iç bölgesinin birleşiminden meydana geldiğini biliyoruz. Bu durumda yarıçapı r olan bir dairenin alanı dir.
2-) Daire Diliminin Alanı
O merkezli ve r yarıçaplı bir dairenin Q merkez açısına sahip daire diliminin alanı dir.

Sponsorlu Bağlantılar

Çember Daire Konu Anlatımı İçin Yorum Yap