Cennetin 8 Kapısı

Cennetin 8 Kapısı Cennetin Kapılarının İsimleri - Bu makaledeki notlar: cennet kapılarının isimleri cennetin 8 kapısı..

Cennetin 8 Kapısı….

SEKİZ CENNETİN SEKİZ KAPISI VARDIR

Birincisi beş vakit namaz kılan müminlerin imanıdır
İkincisi Besmele-i şerife dir.
Diğer altı sı da Fatiha-i Şerife nin içinde dahildir.

Sekiz cennet’in
1. dâri-celal
2. Dâri-karar
3. Dâri-selam
4. Cennetül huld
5. Cennetül mevâ
6. Cennetül adn
7. Cennetül firdevs
8. Cennetü naim dir.

Dâri celal : Beyaz nurdan dır
Dâri karar : Kırmızı yakuttan dır
Dâri selam : Yeşil zebercetten dir
Cennetül huld : Mercandan dır
Cennetül mevâ : Gümüşten dir
Cennetü adn : Altından dır
Cennetül firdevs : Hem altından hem de gümüşten dir
Cennetü naim : Kırmızı yakuttan dır.

Cennette dört ırmak akar .Bu ırmakların baş tarafı bir dir, dip tarafı ise başka başkadır.Her birinin lezzeti bir birine uymaz.
Bu ırmakların biri saf sudur.ikincisi saf süttür.üçüncüsü cennet şarabıdır.dördüncüsü de saf baldan dır.

Cennette yüksek köşkler vardır ve köşk eğilir,mümin o köşke biner ve istediği yere gider.Bu köşk’ün dünyadaki benzeri devedir.

Cennete Tuğbâ ağacı vardır ve bu ağacın gövdesi yukarda,dalları ise aşağıda dır.Bu ağacın dünyada ki benzeri ise Ay ve Güneş tir.

Cennet ehli yer,içer fakat hacet gidermezler.Böyle bir ihtiyaç olmaz.
Allah-u tealâ cennete ki kullarına seslenir “Benden daha başka ne istersiniz? Vereyim,zevk ve sefâ da olun.” Kullar da ;Yarabbi bizi cehennem den azât eyledin ve cennetine girdirdin, bu kadar huri ve gilman verdin,akla gelmeyen,gözle görülmeyen ve kulakların işitmediği bu kadar nimetler verdin artık bir şey istemeye utanırız derler.
Rabbül Âlemin yeniden hitap eder “Kullarım bunların dışında benden isteyeceğiniz bir şey var.”dediğinde kullar; Yarabbi artık bizim bir şey istemeye yüzümüz yoktur ve hem de ne isteyeceğimizi bilmiyoruz .derler

Rabbül Âlemin “kullarım sizin dünyada bir meseleniz olduğunda ne yapardınız?
Kullar Ulemâ ya danışırdık meselemiz hallolurdu
Hak Teâlâ Hazretleri “öyleyse gidin Ulemâ ya danışın haber alın,ne haber alırsanız size onu vereyim”
Kullar Ulemâ ya danışırlar
Ulemâ __sizler CEMALULLAH’ı unuttunuz mu?dünyada iken derdiniz ki Rabbimiz cennette,mekandan münezzeh olduğun halde cemalini bize gösterse diye arzu ederdiniz.Onu isteyin der.

Kullar da rukyet-i Cemâlullah-ı istediklerinde ,Allah-u Azimüşşan mekandan münezzeh olduğu halde cemâli bâ kemâli ni gösterir.
Kullar Mevlâ Teâlâ nın Cemal –ini gördüklerinde nice bin yıl hayran kalsalar gerektirrr…inşallah inşallah…inşallahhh…
alıntı

Cehennemin 7 Kapısı

PEYGAMBER(S.A.V)cebra il(a.s) ‘a:”ey cebrail cehennemin kapılarını tarif et.onlar bizm kapılarımız gibimidir?diye sorar.
cebrail(a.s):
___ya resul cehennem kapıları birbiri üzerinde katlar halindedirler.bir kapıdan diğer kapıya geçiş yetmiş yıldır ve her kapı bir öncekinden yetmiş defa daha sıcaktır.
peygamber(s.a.v) tekrar,bu kapılara kimlerin yerleşeceğini sordu:
cebrail:
___(HAVİYE) denilen en alt tabakada münafıklaroturacaktır .dedi
ayette belirtildiği gibi:

“hiç şüphesizmünafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar.”(n isa/145)
___(CAHİM) diye yazılan ikinci kapı Allh’a ortak koşanların gireceği kapıdır.
üçüncü tabakada bulunan kapıda yıldıza tapanlar (sabiiler) girecektir.
bu kapının üzerinde (SEKAR) yazar.
dördüncü tabakada bulunan kapıda şeytana uyan putperestler ve ateşperestler girecektir.beşinci kapıdan yahudiler girecektir.
adı(SEİR)olarak yazılan altınca kapıdan hristiyanlar geçecektir, dedikten sonra cebrail biraz durdu.peygamber (s.a.v) tekrar:
___niçin yedinci kapıdan girenlerin durumunu bildirmedin?diye sordu.
cebrail(a.s)kederli bbir veziyette :
___ya resul bunu sorma!deyince ;peygamberimiz”söyle” diye ı sarar etti.
cebrail:
___orada senin ümmetinden tövbe etmeden ölenler vardır,dedi.
rivayet edildiğine göre:
“hepiniz oraya (cehenneme) istisnasız gireceksiniz!(meryem/71) ayeti indiğinde peygamber (s.a.v)ümmeti için duyduğu üzüntü ve endişeden hüngür hüngür ağlamıştı.

ı bilen,hışmının şiddetini düşünen,O’ndan elbetteki korkar.gelecekte azaba uğramamak için nefsinin azgın isteklerini engeller ve terbiye eder.yapmış olduğu kötülüklerin üzerindeki perdeleri atarak,Allah’ın huzuruna getirilip,mahkeme sonucunda cehennemi atılması emredilmeden, ilahi ahlak esaslarına uyar.nice ihtiyarlar vardırki,”ah ihtiyarlığım ” diye bağırır.nice gençler vardır ki: ” ah gençliğim “diye bağırır.nice kadınlar”ah rezaletlerim”diye çırpınır.orada hepsinin gözleri ve bedenleri simsiyah, belleri kırıktır.orada ne büyüklere saygfı gösteriliri,ne küçüklere acınır ve kadınlar çıplaktır.

ım “bizi cehennemin ateşinden ve azaba seep olan bütün vasıtalardan koru!bize acıyarak iyilerle birlikte bizi de cennete koy!ey aziz ve günahları bağışlayan ım,hatalarımızı ört!bizi korkularımızdan emin eyle!rahman ve rahim olan ım,bizi huzurunda rezil etme!

salat ve selam peygamberimiz ve onun yakınları ve ashabının üzerine olsun.

Cennetin İsimleri

Cennetin İsimleri

Cennetin İsimleri

Hakk Teala, Arş ve Kürsi’nin altında, yedi göğün üstünde, Arş’ın nuru ile sudan sekiz Cennet yaratmıştır.. Bunlar, birbirlerinden yüksektir.
En yükseği dir ki, Mevla’nın görülme yeridir.
Birinci Cennet’in ismi, dir ki, beyaz incidendir.
İkinci Cennet’in ismi, dır ki, kırmızı yakuttandır.
Üçüncü Cennet’in ismi, dır ki, yeşil zebercettendir.
Dördüncü Cennet’in ismi, dur ki, sarı mercandandır.
Beşinci Cennet’in ismi, dir ki, beyaz gümüştendir.
Altıncı Cennet’in ismi, dir ki, kırmızı altındandır.
Yedinci Cennet’in ismi, dır ki, terleyen incidendir…

Adn Cenneti, sularla çevrili bir şehrin ortasındaki yüksek dağın üzerinde bulunan iç kale gibidir. Bütün Cennetlerin içinde ve ortasında olduğundan, hepsine komşu, şereflendirilmiş bir mekandır; Cennetlerin nehirlerinin çoğunun kaynağıdır. Burası sıdıkların, hafızların makamıdır. Rahman’ın tecelli mahallidir.

Mevlam cümlemize cennette buluşmayı nasip eder inşaallah

Sponsorlu Bağlantılar

Cennetin 8 Kapısı İçin Yorum Yap