Çeşitli Fallara Bak

Çeşitli Fallara Bak Bütün Fallara Bak - Bu makaledeki notlar: fallara bak çeşitli fallara bak bütün..

Harflerle Falına Bak

Fal için sözkonusu isimdeki Fiziksel,Zihinsel,
Duygusal,Ruhsal Enerji sembollerinin açıklamalarına
bakmak gerek.İsimdeki harflerin anlamlarını biraraya
getirerek anlamlı sonuç çıkarıyorsunuz.
Örnek-1:Aranan ad “Elif” olsun,Harf tablosundan
E-L-İ-F harflerinin karşılığını bulup alt alta
getiriyoruz ve isim falına bakılmış oluyor.

“Daimi bir ruhsal karışıklık içerisindesiniz. Belki de
buna bağlı olarak sanatsal yönleriniz ağır basıyor.
Kırılgan bir yapıya sahipsiniz.Aynı zamanda sükuneti seven,
güvenilir ve uysal bir yapıya sahipsiniz.” (Elif)

HARFLER & ANLAMLARI
A :Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek
kişiliği temsil eder.

B :Ön sezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En
olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir,
aynı zamanda.

C :Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal
kişiliği ifade eder.

Ç :Zevk ve sefa düşkünü kişiliği ifade eder.

D :Üstün gücü temsil eder, hırslı ve zorluklara direnen
kişiliği ifade eder.

Kağıt Falı Nasıl Bakılır

Kağıt Falı

Kağıt Falı Nasıl Bakılır

Niyet falı açılırken bir deste oyun kağıdı kullanılır. Fakat el açmadan önce bu desteden bazı kağıtların atılması gerekmektedir. Maça yedilisi ve sinek dokuzlusu hariç tutulmak üzere geri kalan dokuzlular, yedililer ve altılılar desteden çıkartılır. Şimdi destede 42 kart kalmıştır.

Şimdi Falın Nasıl Açıldığını Görelim

Fal için hazırladığınız listenin içinden niyet tutulmak üzere kupa papazı ve sinek kızı ayrılır. Bunlar yüz yüze kapatılarak bir kenara bırakılır ve kartlar iyice karıştırılır.

Niyet tutulması için kupa papazı ile sinek kızını fal açtırmak isteyene veririz. Kart destesini yüz kısmı avuç içine gelecek şekilde elimize alırız. Önce kupa papazı ile desteyi ortasından ikiye ayırır, papazın arkasında kalan tek kartın anlamını, sonra papazın yüz kısmında kalan ilk üç kartın anlamlarını okuruz.

Desteyi, içine papazı koyarak tekrar iyice karıştırırız. Bu kez sinek kızını alarak desteyi ortasından ikiye ayırırız. Papazla yaptığımız gibi, sinek kızının arkasında kalan kartın anlamını okuruz.

Bundan sonra sinek kızı da dahil olmak üzere desteyi yine iyice karıştırırız.

Şimdi sıra falın asıl önemli kısmına gelmiştir.

Destenin üst kısmından başlamak üzere kartları, yüzleri üste gelecek yani açık şekilde dokuzar adet 4 dizi halinde yere sıralarız. Elde altı kart kalır. Sonra yerdeki dizi içinde, kupa papazının olduğu diziyi sonra sinek kızının bulunduğu diziyi anlamlandırırız.

Eğer kupa papazı yada sinek kızı elde kalan altı kart içindeyse, o zaman en çok öğrenmek istenen dilek neyse, o dileğin anlamını verecek kartın sırasını seçeriz.

Şimdi kupa papazı ile sinek kızının sıralardan birinde olduğunu kabul ederek falımıza devam edelim.

Elde kalan altı karttan birini kupa papazının, birini sinek kızının, diğer dört kartı da en çok öğrenilmek istenen dilek neyse, o dileğin anlamını verecek kartların üzerine yüzleri kapalı olarak koyarız. Sonra bu kartları teker teker açarak anlamlarını kupa papazı ile sinek kızıyla ilgili olarak okuruz. Diğer kartların anlamları da üzerine konmuş olduğu kartların anlamlarıyla ilgili olarak okunmalıdır.

Bu işlem tamamlandıktan sonra deste toplanır ve kupa papazı ile sinek kızı da dahil olmak üzere iyice karıştırılır.

Bu kez kartları üçlü gruplar halinde dörder grup olmak üzere 3 dizi halinde sıralarız. Yine elimizde 6 kart kalır. Yine kupa papazının ve sinek kızının bulunduğu sıraları soldan sağa olmak üzere okuruz. Yine yukarıda söylediğimiz gibi kupa papazı ya da sinek kızı gruplar içinde değil de, elimizdeki 6 kart içinde kalmışsa, en çok öğrenilmesi istenen dilek neyse, o dileğin anlamını verecek kartın sırasını seçeriz.

Yine kupa papazının ve sinek kızının sırada bulunduğunu kabul ederek falımızı sürdürelim.

Sıranın okunması bittikten sonra elde kalan kartın biri, kupa papazının; yoksa öğrenmek istediğimiz anlamı taşıyan kartların üzerine kapalı olarak koyarız.

Sonra bu kartlar teker teker açılarak üzerlerine konmuş olduğu kartlarla ilgili olarak anlamlandırılır.

Bu işlem de tamamlandıktan sonra falın son bölümüne gelmiş oluyoruz.

Kartları toplar yeniden iyice karıştırırız. Sonra üstten bir kart alıp bakarız. Eğer bu kart, kupaysa destenin altından bir kart çekeriz. Bu kartı kapalı olarak diğer kartla birlikte yere bırakırırz. Eğer üstten açtığımız kart, kupa değil de sinekse, bu kart da sinek kızıyla ilgili olduğundan, yine alttan kapalı bir kart çekip bu kartla birlikte ayrı bir yere bırakırız. Böylece kupalar bir sırada, sinekler ikinci sırada bulunmuş olur. Eğer üstten açtığımız kart, kupa ya da sinek değil de başka bir kartsa, bu kartı başka bir kenara atarız, yani kullanmayacağımız için bir kenara koyarız.

Elimizde kart bittikten sonra, açık kartların yanındaki kapalı kartları açarak anlamlarını okuruz.

Şimdi Bu Faldaki Kartların Anlamlarının Ne Olduğunu Öğrenelim

Kupa Papazı
Dilek içindir ve erkeği temsil eder. Kupa Kızı
Dilekte tutulan erkek tarafın akrabasıdır. Kupa Valesi
Erkeğin fikri, düşüncesidir. Kupa Onlusu
Ferahlık, rahatlık. Kupa Sekizlisi
Erkeğin evinde yalnızlık. Kupa Beşlisi
Kısmet, para, zenginlik. Kupa Dörtlüsü
Hayat süresi, gelecek.
Kupa Üçlüsü
Erkeğin kendi evi. Kupa İkilisi
Erkeğin yatağı. Kupa Ası
Erkeğin kalbi, sevgisi, duygusu. Sinek Papazı
Kadının akrabasıdır.
Sinek Kızı
Dilek içindir ve kadını temsil eder. Sinek Valesi
Kadının fikri, düşüncesidir. Sinek Onlusu
Gözyaşı, üzüntü. Sinek Dokuzlusu
Uzak ülke, yolculuk. Sinek Sekizlisi
Kadının evinde yalnızlık. Sinek Beşlisi
Kısmet, para, zenginlik. Sinek Dörtlüsü
Hayat süresi, gelecek. Sinek Üçlüsü
Kadının evi. Sinek İkilisi
Kadının yatağı. Sinek Ası
Kadının kalbi, sevgisi, duygusu.
Karo Papazı
Yabancı erkek.
Karo Kızı
Yabancı kadın.
Karo Valesi
Başkasının fikir ve düşüncesi. Karo Onlusu
Para.
Karo Sekizlisi
Yabancının evinde yalnızlık. Karo Beşlisi
Kısmet. Karo Dörtlüsü
Mutluluk. Karo Üçlüsü
Gündüz yapılacak yol. Karo İkilisi
Yabancının yatağı. Karo Ası
Haber, müjde. Maça Papazı
Hükümet kapısı.
Maça Kızı
Yabancı bir kadından görülecek murat. Maça Valesi
Kuruntu. Maça Onlusu
Sıkıntı.
Maça Sekizlisi
Karışıklık. Maça Yedilisi
Nikah, evlenme. Maça Beşlisi
İçki sofrası. Maça Dörtlüsü
Gelecekte iyi haber, kısmet. Maça Üçlüsü
Gece yapılacak yol.
Maça İkilisi
Yabancının yatağı. Maça Ası
Büyük keder, ölüm, kötü haber.

Şimdi de Birlikte Gelecek Kartların Dilinden Söz Edelim

Kupa Ası
Eğer kupa asının yanında her hangi bir kupa varsa, aşk hayatında mutluluk var demektir. Kupa Papazı
Eğer kupa papazının yanında, sekizlisi bulunuyorsa, erkek evinde yalnızlığı gösterir. Kupa Kızı

Eğer kupa kızının yanında, kupa beşlisi varsa beklenmedik bir haber ya da sevince işarettir. Eğer kupa kızı maça onlusuyla beraberse, tehlikeli girişimlerden kaçınılması gerekir.
Kupa Valesi
Kupanın valesi, sineğin beşlisiyle beraberse, para tekliflerine kulak asılmaması gerekir. Kupa Onlusu
Eğer kupa onlusu, karonun onlusuyla beraberse bir evlenme haberidir. Eğer sineğin onlusuyla beraberse, iş hayatında büyük bir başarıdır.
Kupa Sekizlisi
Kupa sekizlisi yanında, karonun sekizlisi varsa, dokuzlusuyla beraberse, yolculuk sonundaki iş hayatında başarı demektir. Karo Ası
Karonun ası, karo cinsinden bir kağıtla beraberse, girişilen işlerde başarı sağlanması ihtimali kuvvetlidir. Karo ası sinek sekizlisiyle beraber bulunuyorsa, para gelecek demektir. Karo Papazı
Karonun papazı, maça sekizlisiyle birlikte olursa, ani bir yolculuk ihtimali fazladır. Sineğin sekizlisiyle birlikteyse, önemli bir proje yakında gerçekleşecektir.
Karo Kızı
Karonun kızı, maça beşlisiyle beraberse, yabancı bir kadınla beraber içki sofrasına oturulacak demektir. Karo Valesi
Karonun valesi, karo asıyla beraberse, yakın bir gelecekte haber alınması mümkündür. Eğer karo valesi, sinek valesiyle beraberse, yolculuk ihtimalidir
.
Karo Onlusu
Karonun onlusu, kupa onlusuyla beraberse, bir gönül bağlantısı var demektir. Karo Sekizlisi
Karonun sekizlisi, sinek sekizlisiyle beraberse, önemli bir para konusu kolayca çözümlenecek demektir. Kupanın sekizlisiyle birlikte, önemli bir işin başlangıcı sayılabilir.

Güzel Bir Şekilde Oluşturulmuş Fal Soruları:)

Birkac dakikanizi ayirin ve ne oldugunu gorun.
Eger durust olursaniz bu size gercekleri soyleyecek.

Cevaplarinizi bir kagida yazin ve burcunuzu
asagida okuyun.

1 – Favori renginiz hangisi : Kirmizi – Siyah – Mavi – Yesil – Sari

2 – Dogum isminizin ilk harfi ?

3 – Dogdugunuz ay?

4 – Hangisin daha cok seversiniz? Siyah mi Beyaz mi

5 – Sizinle ayni cinsiyette birinin adi?

6 – Favori sayiniz?

7 – Hangisin daha cok seversiniz? Kaliforniya – Florida ?

8 – Gol mu seversiniz Okyanus mu?

9 – Mantikli bir dilek tutun

Tum sorunlara cevap verince asagiya bakin.
Kopya cekmeyin.

1 – Eger sectiginiz renk;
Kirmizi : Alarm durumundasiniz (acik/ uyanik) ve hayatiniz sevgiyle dolu
Siyah : Kapali ve agresif birisiniz
Yesil : Ruhunuz huzurlu ve rahatsiniz.
Mavi : Spontane, ask opucukleri ve sevkatli biriniz
Sari : Mutlu bir insansiniz.. Kotu modda olanlara iyi tavsiyeler veriyorsunuz.

2 – Eger bas harfiniz;
A-K Hayatinizda bolca sevgi ve dostluk var
L-R Hayatinizi maksimumda yasamaya calisiyorsunuz, yakinda
hayatiniz yeniden yeserecek.
S-Z Baskalarina yardim etmeyi seviyorsunuz. . Geleceginiz guzel
gorunuyor.

3 – Eger dogdugunuz ay;
Ocak – Subat – Mart : Yil sizin icin guzel gececek. Hic ummadiginiz
birine asIk olacaginizi kesfedeceksiniz.
Nisan – Mayis – Haziran :Sonsuza kadar devam edecek bir sevgi
iliskisine sahip olacaksiniz
Temmuz – Agustos – Eylul :Cok guzel bir yil yasayacaksiniz
ve hayatinizda koklu degisimlere sebep olacak deneyimler yasayacaksiniz.
Ekim – Kasim – Aralik : Ask hayatiniz muhtesem olcak, ruh esinizi
bulacaksiniz.

4 – Eger sectiginiz
Siyah : Hayatiniz bambaska bir yone dogru hareket edecek.Sizin icin en
iyi sey bu olacak ve bu degisimden memnun olacaksiniz.
Beyaz : Sizi tamamlayan ve sizin icin herseyi yapabilecek dostlara
sahipsiniz ama bunun farkina varmayabilirsiniz.

5 – Bu kisi sizin en iyi dostunuz.

6 – Bu sayi hayatinizda sahip oldugunuz en yakin arkadaslarinizin
sayisini gosteriyor.

7 – Eger sectiginiz;
Kaliforniya : Macera seviyorsunuz
Florida : Yan gel yat bir tipsiniz. (uyusuk)

8 – Eger sectiginiz;
Gol : Sizin arkadaslarina, sevgilisine tamamen baglilik gosteren birisiniz.
Okyanus : Spontane ve insanlari mutlu etmeyi seven birisiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Çeşitli Fallara Bak İçin Yorum Yap