Çevre Kirliliği Canlıların Hayatını Nasıl Etkiler

Çevre Kirliliği Canlıların Hayatını Nasıl Etkiler Çevre Kirliliği Etkileri Nelerdir - Bu makaledeki notlar: çevre kirliliği canlıların hayatını nasıl etkiler..

Bu makalede Çevre Kirliliği Canlıların Hayatını Nasıl Etkiler ve Çevre Kirliliği Etkileri Nelerdir hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen not alın. Çevre Kirliliği Nedir ? ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Çevre Kirliliği Nedir ?

Çevre Kirliliği Nedir ?

Name:	Cevre-Kirliligi.jpg 
Views:	469 
Size:	12,5 KB (Kilobyte) 
ID:	29769Yaşadığımız son yüzyılda kirlenmenin farkına varılmış, çevre kirliliği için tarif ve çözüm aranmaya başlanmıştır. Kirlenmenin tamamen ortadan kaldırılması imkânsızdır. Ancak, en aza indirilmesi mümkündür. Çünkü günümüz modern medeniyeti ve gelişen teknoloji bu sonucu doğurmaktadır.

Kirlenmeyi, insanların sebep olduğu kalite değişimleri ile ortaya çıkan değişme şeklinde ifade edebiliriz. Toz, duman, gaz, koku, buhar, is ve sis gibi kirleticilerden bir veya bir kaçının belirli zaman aralığında atmosferde bulunması, su ve toprağın kalitesinin atıklarla bozulması, insan, hayvan, bitki hayatını tehlikeye sokması veya hayat tarzım tehdit ederek olumsuz etkiler oluşturması çevre kirliliğidir. Dünya sağlık teşki*latı (WHO) ise kirlenmeyi insanlara, eşyalara, bitkilere, hayvanlara zarar veren her şey diye tanımlamaktadır.

Çevre kirliliği iki önemli nedene bağlı olarak gelişir. Bunlar; Dünya nüfusunun hızla artması ve buna bağlı olarak fert başına düşen tüketilen maddelerin artmasıdır. Nüfus artışının çevre kirlenmesine %10 etkisi vardır. Nüfus artışı ve aşırı tüketim kontrol altına alınmalı, kaynaklar daha iyi kullanılmalı ve alternatif kaynaklar bulunmasına çaba gösterilmelidir. Bütün insanlar çevre elden çıkmadan kurtarma ve koruma ilkesi etrafında birleşmelidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Çevre Kirliliği Canlıların Hayatını Nasıl Etkiler İçin Yorum Yap