Could Couldnt Örnekleri

Could Couldnt Örnekleri Couldnt İle İlgili Örnekler - Bu makaledeki notlar: couldnt ile ilgili cümleler could couldnt..

Couldn’t Örnekleri

Ability in the past (Geçmişteki bir yeteneği ifade ederken)

– When he was young, he could work all day long.

– Gençliğinde gün boyu çalışabiliyordu.

– When she was five, she could read and write

– Beş yaşında iken okuyup yazabiliyordu.

– I was ill, so I couldn’t go to school yesterday OR

– Hasta idim onun için dün okula gidemedim.

2- Present possibility (İhtimal ya da tahmin bildirirken):

– There is somebody in our car, he could be a thief.

– Arabamızın içinde biri var, o bir hırsız olabilir.

3- Ability in a conditional sentence (present-unreal) (Şart cümlelerinde):

– You could learn English if you studied regularly.

– Düzenli çalışırsan İngilizce’yi öğrenebilirsin.

4- In polite requests, offers and asking for permission (İstek, öneri ya da izin ifadelerinde):

REQUEST (İstek):

– Could you help me, please?

– Lütfen bana yardım edebilir misiniz?

OFFER (Öneri) :

– Could you be my guest?

– Misafirim olur musunuz?

PERMISSION (İzin):

– Could I read your newspaper?

– Gazetenizi okuyabilir miyim?

5- SUGGESTION (Öneri):

– You could ask him to help you.

– Ondan sana yardım etmesini isteyebilirsin.

6- In indierct speech (as the past of CAN) (Dolaylı anlatımda):

DIRECT:

– She said, ’I can cook’.

-“Yemek yapabilirim” dedi.

INDIRECT:

– She said she could cook.

– Yemek yapabildiğini söyledi.

7- Expresses unfulfilled possibility in the past with could have + past participle (Geçmişte değerlendirilmeyen bir yeterlilik)

– He could have been champion, but he wasn’t given a chance.

-Şampiyon olabilirdi fakat kendisine fırsat verilmedi.

alıntı

Geçmişte Yapabildiğimiz Yeteneklerle İlgili Cümle [could]

bana geçmişte yapabildiğimiz yeteneklerle ilgili cümle laızmm could da olacakkkk

Sponsorlu Bağlantılar

Could Couldnt Örnekleri” İçin Bir Cevap

Could Couldnt Örnekleri İçin Yorum Yap