Çözümlü Örnekli Matematik Soruları

Çözümlü Örnekli Matematik Soruları Matematik Soru Örnekleri - Bu makaledeki notlar: öss örnek çözümlü sorular çözümlü örnekli..

Öss Matematik Soru Örnekleri – Çözümlü

Öss Matematik Soru Örnekleri – Çözümlü

Çözümlü matematik soruları – öss matematik – matematik soruları

Soru 1. 5.(0,03)³ işleminin sonucu nedir?

A) 0,45 B) 1,35 C) 45.10־ 6

D) 45.10־7 E) 135.10־ 6

(1982/1)

Cevap 1. Yanıt E dir.

5.(0,03)3 =5.(3/100)3 =5.(3.10- 2)3

=5.33.(10- 2)3=5.27.10- 6=135.10- 6

Soru 2. (ax/ay)x-y . (ay/ax)x-y işleminin sonucu nedir?

A) ay B) a C) ax

D) 1 E) ax-y

(1982/1)

Cevap 2. Yanıt D dir.

(ax/ay)x-y.(ay/ax)x-y =(ax/ay.ay/ax)x-y

=(1)x-y=1

Soru 3. 4p=5 olduğuna göre 23p nin değeri nedir?

A) 1+√5 B) √5-1 C) 5 √5

D) √5/5 E) √5

(1982/2)

Cevap 3. Yanıt C dir.

Gerekli Kavram ve Bilgiler:

I) (an)p =anp

Çözüm:

4p =5 → (22)p = 5

→ 22p =5……………………..(I)

→ (2p)2 =5

→ 2p = √5 ‘ dir. Buna göre,

→ (2p)3 = (√5)3

→ 23p = (√5)2 . √5 …………. (I)

→ 23p = 5√5 olur.

Soru 4. 1 1

——————— + ———————

ax-y +1 ay-x +1

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) ax C) ax+y

D) a E) ax-y

(1982/2)

Cevap 4. Yanıt A dır.

Gerekli Kavram ve Bilgiler:

I) a-n = 1/an ; am-n = 1/am-n

Çözüm:

1 1

——————— + ———————

ax-y +1 ay-x +1

1 1

=___________ + _____________……………(I)

ax-y +1 1

_____

ax-y

1 1

= _________ + ______________

ax-y+1 1+ ax-y

_________

ax-y

1+ax-y

= __________ = 1

ax-y+1

Soru 5. (1/2)2:(-1/2)6

Bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24 B) 1/23 C) -1/23

D) -23 E) -24

(1983/2)

Cevap 5. Yanıt A dır.

(1/2)2 : (-1/2)6 = 1/22:1/26 = 1/22.26/1

= 26/22=26-2 = 24

Soru 6. 34a5-x

———————-

32a1-2x

ifadesinin kısaltılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9ax+4 B) 6ax+4 C) 6a6-3x

D) 9a6-x E) 2a6-3x

(1984/2)

Cevap 6. Yanıt A dır.

Gerekli Kavram ve Bilgiler:

I) am/an=am-n

Çözüm:

34a5-x

——— = 34-2.a(5-x)-((1-2x) (I)

2a1-2x

= 32.a4+x=9a4+x

Soru 7. (-a)7(-a4)(-a)-2 çarpımının sonucu nedir?

A) a9 B) -a9 C) a-9

D) a13 E) -a13

(1985/1)

Cevap 7. Yanıt A dır.

(-a)7=-(a7)=-a7

(a)-2= 1/(-a)2 =1/a2 dir.

Buna göre,

(-a)7.(-a4)=(-a7)).(((-a4)9.1/a2

= a7+4/a2=a11/a2=a11-2=a9 dur.

Soru 8. (0,04)2+√0,0009

İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 83.10-2 B) 162.10-3 C) 32.10-3

D) 19.10-3 E) 316.10-4

(1985/1)

Cevap 8. Yanıt E dir.

(0,04)2+ √0,0009=0,0016+√(0,03)2

=0,0016+0,03

=0,0316=316/104

=316.10-4

Soru 9. a2b

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)0

Sponsorlu Bağlantılar

Çözümlü Örnekli Matematik Soruları İçin Yorum Yap