Davulla Haberleşme

Davulla Haberleşme Dumanla Haberleşmenin Geçmişi - Bu makaledeki notlar: davulla haberleşme dumanla haberleşmenin geçmişi..

Davulla Haberleşme ve Dumanla Haberleşmenin Geçmişi ile ilgili bu yazıda Haberleşmenin Tarihçesi – Haberleşmenin Geçmişi hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…

Haberleşmenin Tarihçesi – Haberleşmenin Geçmişi

İnsanlar varoluşlarından beri haberleşmek için çok çeşitli yöntemler kullanmışlardır. İlk insanların haberleşmesi bağırmak olup bunun belirli bir mesafeden sonra yetersiz olduğunu görüp başka yöntemlere yönelmişlerdir. Bu deneyler doğrultusunda ilk çağlarda haberleşmek için davullar kullanılmış,dumanla haberleşme yapılmıştır.

İsim: superstock-849-11205.jpg
Görüntüleme: 1726
Büyüklük: 19,1 KB (Kilobyte)

İsim: haberleşme.gif
Görüntüleme: 1841
Büyüklük: 73,5 KB (Kilobyte)

19.yüzyılda geldiğimizde Semafor adı verilen bir sistem geliştirilmiştir bu sistemın kendine özgü bir alfabeside bulunmaktaydı. Bu sistemde tepeler uzerine birbirlerini gören kuleler koyarak işaretler yöntemiyle haberleşme çok uzaklara yayılmaya başlamıştı.

Elektriğin yaygınlaşması ve kullanılabilir hale gelmesi öncelikli olarak haberleşmeyi etkisi altına almıştır bu gelişmeler sonucunda ilk elektrikli telgraf 1837 yılında yapılmıştır. 1843 yılında Amerikalı bir ressam olan Samuel Morse tarafından geliştirilen Mors Alfabesi günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır.

İsim: is08.jpeg
Görüntüleme: 1654
Büyüklük: 11,6 KB (Kilobyte)

1876 yılında Bell tarafından telefonun icadı ve 1900lü yılların başlarında ilk Radyo sayılabilecek Mors Alfabesıyle haberleşilen Makoni adı verilen cihaz geliştirildi ve ardından Kanadalı bilim adamı Reginald Fessenden radyo aracılığıyla ilk kez insan sesini ileten kişi oldu . Sonrasında Radyo ve Telefon Bütün evlere girerek haberleşmenin önemli bir parçaları oldu.

İsim: alexsander_graham_bell.gif
Görüntüleme: 1711
Büyüklük: 37,8 KB (Kilobyte)

İsim: telefonun-icadi.jpg
Görüntüleme: 1614
Büyüklük: 11,0 KB (Kilobyte)

Teknolojinin durmaksızın gelişmesi günümüzde haberleşme için kullandığımız araçlarında değişmelerine neden olmuştur. Günümüzde haberleşmede çok önemli yere sahip olan telefonlar yerini Cep Telefonlarına , Radyo ise yerini Televizyon ve İnternet’e bırakmıştır.
İsim: cep_telefonu_konusma.jpg
Görüntüleme: 1655
Büyüklük: 15,2 KB (Kilobyte)

İsim: televizyon-nereye-gidiyor.jpg
Görüntüleme: 1701
Büyüklük: 21,7 KB (Kilobyte)

İnsanların ilk çağlardan itibaren beliren en önemli ihtiyaçlarından başta geleni haberleşmedir. Bunun için de ateş yakma, duman, ses işaretlerinden, davul, boru, düdük gibi bütün imkânlardan faydalanılmaya çalışılmıştır. Bunlar için kararlaştırılmış şekiller uygulana gelmiş ve iletişim sağlanmıştır. Bunun için hayvanlar ve özellikle de güvercinler kullanılmıştır.

Bir çok ses ve işaretler ile anlaşma ve iletişim kurma yöntemlerini geliştirmesinden sonra da bunun kayda alınması ve daha sonraki nesillere aktarılması ve ispatının olması için de yazı icat edilmiştir. Yazı da çevredeki imkânlara göre taşa, çamurdan parçalara, ağaca, madeni levhalar üzerine, kâğıda yazılmıştır.

Haberleşmenin tarihi, insanlık tarihi kadar eski olsa da iletişim, küreselleşen ve gittikçe küçük bir köy halini alan dünyamızda eskisinden de daha önemlidir. Ne var ki haberleşme için önce konuşmak, bunu çeşitli vasıtalar ile başkalarına aktarmak, bir de yerleşik olmak asgari koşullardır.

Konuşmaların yazı ile ifade edilmeye başlaması ilk kez Sümer’ de ve Eski Mısır’ da gerçekleşti. Finikeliler ve Romalılar bugünkü alfabeyi oluşturdular. Sümerliler çivi yazısını, Mısırlılar hiyeroglif yazıyı, Romalılar Latin yazısını kullandılar.

İsim: Sumer.jpg
Görüntüleme: 1726
Büyüklük: 40,5 KB (Kilobyte)

İletişim, bilgi veya mesajların televizyon, radyo, televizyon gibi sistemlerle gönderilmesi ve alınmasıdır. İletişim aynı zamanda bir konuşma dilidir. İşaret dilinin sağırlar için bir iletişim biçim olması buna örnektir.

İsim: parmak_alfabesi.jpg
Görüntüleme: 1705
Büyüklük: 49,8 KB (Kilobyte)

Tarihöncesi çağlarda konuşma biçimlerinden biri duvarlara ardı ardına çizilen mağara resimleriydi. Bu resimlerin herbiri değişik hikayeler anlatırdı. Teknolojideki gelişmeler iletişimin de ilerleme kaydetmesine neden olur. Tabletler ve parşömenler insanların yazmalarına ve bilgiyi kaydetmelerine yarayan teknoloji ürünleriydi. Sanat da bir iletişim şeklidir. Resimler hikayeler anlatır, insanların nasıl hissettiklerini, giyindiklerini ve yaşadıklarını gösterir.

Matbaanın gelişmesiyle daha çok insan bilgiye ve habere ulaşabildi. Telgraf ve mors kodları uzak bölgeler arasında iletişimi mümkün kıldı. Daha sonra Alexander Graham Bell diğer bir teknolojik gelişme olan telefonu icat etti. Şimdi ise faks makineleri, çağrı cihazları, cep telefonları ve hatta 3 boyutlu faks cihazları var. Televizyon da iletişimi geliştiren önemli bir icattır.

İsim: sagem_fax_3245.jpg
Görüntüleme: 1645
Büyüklük: 31,3 KB (Kilobyte)

Günümüzdeki en son iletişim biçimlerinden biri de internettir. Telekonferans yapabilir, anında bilgilere ulaşabilir ve e-mail sayesinde dünya ile bir kaç dakika içinde mesajlaşabilirsiniz. WebTV sayesinde internete televizyonunuzdan da ulaşabilirsiniz.

İsim: internet.jpg
Görüntüleme: 1589
Büyüklük: 27,9 KB (Kilobyte)

Gelecekte ise tüm haberleşme biçimlerinin Internet Protokolüne dayalı tek bir sistem etrafında birleşeceği görüşü ağır basmaktadır.

İLETİŞİM YOLLARI

İletişim düşüncelerin, fikirlerin, mesajların ve bilginin diğer insanlarla paylaşılması işlemidir. Bu tanımın kapsamında;

• Yazı

• Konuşma ve şarkı

• Beden dili, hareketler ve yüz ifadeleri

• Görsel iletişim

• Elektronik İletişim

• Uzak mesafeli iletişim vs.

Haberleşme insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. İş, kişisel hayat ve eğitim hep haberleşmeye dayanır. Hayvanlar bile işaretleşerek haberleşir ve birbirlerine yemek bulma, tehlikeden korunma, göç ve üreme işaretler

Sponsorlu Bağlantılar

Davulla Haberleşme İçin Yorum Yap