Demirin Latince Adı

Demirin Latince Adı Demir Elementi Vikipedi - Bu makaledeki notlar: demir elementi demirin latince adı demir..

> Demir Elementi

Arı halde gümüşsü beyaz renkli bir metal olan demir (Fe), dünyada ki metaller içinde en bol bulunanların ikincisi, elementler arasında ise dördüncüsüdür. Yeryüzünün çekirdeği, büyük miktarda metal demirden yapılmıştır. Ancak, yeryüzü kabuğunda demir, öteki maddelerle tepkimeye girmiş durumdadır. Arı durumda çok seyrek bulunur: Yalnızca bazı göktaşlarında ve bazaltlı kayalarda.
Tüm bitkilerin, hayvanların ve insanların, yaşamak için demire ihtiyaçları vardır. İnsanlarda en büyük demir yüzdesi, kırmızı kan hücrelerinde bulunur. Hemoglobinin temel bölümlerinden birini oluşturur. Kasalarda ve dokularda, küçük miktarlar halinde bulunur.
Demirin kimyasal simgesi olan Fe, latince “demir” anlamına gelen ferrum’ dan türetilmiştir. Demirin atom numarası 26, atom ağırlığı 55,85 ve özgül ağırlığı 7,86’ dır.
Demir, küçük iğnelerden dev yapılara kadar, binlerce işlenmiş ürünün ana maddesidir. Kükürt ve oksijen gibi metallerle kolayca birleşir. Başka herhangi bir metalden çok daha büyük miktarlarda, alaşımlarda kullanılır. En yararlı ve ucuz metallerden biri olan çelik, demire küçük bir miktar karbon katılmasıyla elde edilir.
Topaz, turkuvaz ve lal taşı dahil, çeşitli değerli taşların kapsamında deri vardır.
Demirin başlıca bileşiklerindeki yükseltgenme sayıları +2 ve +3’ tür. Havada oksijenle demir oksit oluşturacak biçimde bileşir. Oldukça kararsız olan bu bileşiğin demir (III) oksit denilen ferrik oksit’ e (Fe2O3) dönüşme eğilimi vardır. Ferrik oksit, demirin havası bol bir ortamda yakılmasıyla elde edilir. Ferro sülfür’ ü (FeS) de kapsayan sülfürleri, hidrojen sülfürün (H2S) amonyaklı ortamda demir tuzları ile etkileşiminden oluşur.
Demirin sülfürik asitte çözünmesiyle, soluk yeşil renkli ferrosülfat oluşur. Ferrosülfat hava ile temas ettiğinde hızla, kahverengi ferrik sülfata dönüşür. Demir hidroklorik asit (HCI) ile birleşince, susuz halde beyaz renkli, dört hidrojenli haldeyse yeşil renkli ferro klorür (FeCI2) oluşur. Demir klorla tepkiyince yer yer yeşile çalan ve siyahımsı-kırmızı renkli bir bileşik olan ferrik klorür oluşur.

Elementlerin Kullanıldığı Yerler

Elementlerin Kullanıldığı Yerler
elemetlerin özellikleri – elementler ne işe yarar – elementler nerelerde kullanılır – günlük hayatta karşılaştığımız elementler – vücudumuzda ve yeryüzünde bulunan elementler

Civa elementi: Diş dolgusu yapımında kullanılır. Termometrelerde kullanılır.
Bakır elementi: Bir takım mutfak aletleri, süs eşyaları bakır elementinden yapılır.
Altın ve Gümüş elementi: süs eşyası olarak kullanılır. Yüzük, bilezik, gümüş kase gibi
İyot elementi: Deniz ürünlerinde ve sofra tuzunda bulunur.
Çinko elementi: Mutfak eşyalarında ve pillerde kullanılır.
Demir elementi: Marul, pekmezde,vücudumuzdaki kanda bulunur. inşaat malzemelerinde kullanılır.
Krom elementi: metal maddelerde sertlik sağlamada ve zırhlı araç yapımında kullanılır. yer fıstığı, yumurta sarısı, peynir, üzüm suyu gibi gıda maddelerinde bulunur.
Kalay elementi: bakırları parlatmada kullanılır.
Kurşun elementi: mermi yapımında kullanılır.
Helyum elementi: zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını şişirmede, roket yakıtını sıkıştırmada kullanılır.
Magnezyum elementi: hava taşıtlarının yapısında kullanır. Ayrıca kurutulmuş meyvelerde bulunur.
Silisyum elementi: kumda, kilde, camın yapısında bulunur ve yapı malzemelerinde kullanılır.
Kalsiyum elementi: çimento, alçı, kireçte ayrıca dişlerimiz ve kemiklerimizin yapısında da bulunur.
Oksijen elementi: canlıların yaşaması için temel elementtir.
Karbon elementi: kömür, petrol, doğal gaz gibi maddelerde, ayrıca canlıların yapısında bulunur.
Bor elementi: roket yakıtı, ısıya dayanıklı renkli cam imalatında ve seramiklerde kullanılır.
Potasyum elementi: sıvı deterjan, gübre, barut, cam ve lens yapımında kullanılır.
Alüminyum elementi: mutfak araç gereçleri, elektrikli kablo, ve içecek kutularının yapısında kullanılır.

Günümüzde 120′ye yakın element vardır. Bunlardan 100 element yeryüzünde doğal halde bulunur. Diğerleri laboratuarlarda elde edilmiştir. Bilimsel çalışmalarla bu sayılar değişebilir.

Vücudumuzda ve yeryüzünde değişik oranlarda elementler bulunur. Bunlardan oksijen, kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum ve demir hem vücudumuzda hem de yeryüzünde bulunur. Oksijeninde hem vücudumuzda hem de yeryüzünün büyük bir kısmını oluşturması dikkat çekicidir.

Elementler ilk bulunduklarında onlara özelliklerini anımsatan isimler koymaya özen göstermişler. Bir kısmına gezegen yıldız ismi koymuşlar, kıta ülke şehir ismi kullanılmış yada bilim insanlarının isimleri ile adlandırılmışlar.

Bilim adamları elementlerin latince adı yerine bu adların ilk harflerini tercih etmişler ve bu harfler elementlerin sembolü olarak kullanılmıştır. İlk harfleri aynı olan elementler olduğunda da element adının ilk iki harfi tercih edilmiştir. İki harfle belirtme durumunda ilk harf büyük , ikinci harf küçük yazılmıştır.

Örnek: Hidrojen(Hydrogenes) “H“, Helyum(Helios) “He“

Kullandığımız elementlerin sembolleri dünyanın tüm ülkelerinde aynıdır. Bu konuda tüm dünya ortak bir dil kullanmaktadır.

Elementleri ifade etmede semboller kullanılırken sembolden o elementin atomik yapıda mı yoksa moleküler yapıda mı olduğunu anlayamayız.Bunun içinde formüller kullanılır.

Örneğin hidrojen elementi molekülü iki atomludur. Sembolü “H” iken formülü “H2″ larak gösterilir.

Bileşik formüllerle ifade edilir. Örneğin bir bileşik olan su H2O formülü ile gösterilir.

Metal

Metal , (Latince: metallum, Yunanca: metal Lo). Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, katyon oluşturma eğilimi yüksek, oksijenle birleşerek çoğunlukla bazik oksitler veren elementler.

Metaller, kendi aralarında: soy metaller (altın, gümüş,platin gibi) ve soy olmayan metaller (demir, çinko, aliminyum gibi) şeklinde sınıflandırılabilir. Yarı metaller, iyi metal özelliği göstermez. Bu elementler hem metal, hem de ametal özelliği gösterir. Silisyum, bor, antimun, arsenik gibi elementler yarı metaldir.

Doğada ametaller daha çok bulunsa da periyodik tablodaki elementlerin çoğu metaldir.
Özellikleri

1. Metallerin hepsi (cıva elementi hariç) oda koşullarında katıdır.
2. Bütün metaller parlaktır (Metalik parlaklık). Işığı yansıtırlar.
3. Metaller sert ve yumuşak olabilir. Sert olan metal yumuşak olanı çizer.

4. Metaller, tel, levha ve toz haline gelebilir. Metaller esnektir; eğilip bükülebilir.
5. Elektrik ve ısıyı iletir.
6. Soy metaller (altın, platin gibi) dışında diğer metaller havada paslanır.
7. Metaller birbirleriyle bileşik yapmaz. Ancak birbiri içinde eritilerek karıştırılabilirler ve alaşım oluştururlar.
8. İki veya daha çok metal birbiriyle molekül oluşturmaz.
9. Moleküllerin öz kütleleri büyük, erime noktaları yüksektir. Örneğin, demir 1535 °C’de erir. Yoğunluğu 7,8 g/cm3’tür.
10. Metaller, daima elektron vererek (+) yüklü iyon (katyon) olmak ister.Çünkü son yörüngelerinde 1, 2, 3 elektron barındırabilirler.
11. Metallerin çoğuna (Na, Mg, Fe, Zn gibi) asitler etki eder. Bunun sonucunda tuz oluşur ve hidrojen gazı açığa çıkar..

Sınıflandırma

1. Soy metaller (altın, gümüş, platin gibi),
2. Soy olmayan metaller (demir, çinko, aluminyum gibi).
3. Yarı metaller, iyi metal özelliği göstermez. Bu elementler hem metal, hem de ametal özelliği gösterir. Silisyum, bor, antimuan, arsenik gibi elementler yarı metaldir.

Not: Bir elementin türüne bakmak için değerlik elektron sayısına yani son yörüngedeki elektron sayısına bakarız. Son yörüngesinde 1, 2, 3 elektron varsa, metal; 4, 5, 6, 7 elektron varsa, ametal; 8 varsa, soygazdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Demirin Latince Adı İçin Yorum Yap