Dengelenmiş Ve Dengelenmemiş Kuvvetler

Dengelenmiş Ve Dengelenmemiş Kuvvetler: Kuvvetler Oklarla Temsil Ed... - Bu makaledeki notlar: ..

Bu makalenin Dengelenmiş Ve Dengelenmemiş Kuvvetler ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

xyzdelinetcilerresmixyz

İsim:  denge.png
Görüntüleme: 1906
Büyüklük:  78,9 KB (Kilobyte)

Kuvvetler oklarla temsil edilir.
Okların uzunluğu ve kalınlığı uygulanan kuvvetin büyüklüğünü gösterir.
Okların sivri yönü ise kuvvetin yönünü gösterir.Büyük bir kuvvet kalın ve uzun bir ok ile küçük bir ok ise ince ve kısa bir ok ile gösterilir.

İki veya daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvveti net kuvvet yada bileşke kuvvet diyebiliriz.
İsim:  kuvvet4.png
Görüntüleme: 1719
Büyüklük:  58,4 KB (Kilobyte)

Bir cisme aynı doğrultuda uygulanan kuvvetlerin büyüklüklerini toplayabiliriz

İsim:  kuvvet5.png
Görüntüleme: 2011
Büyüklük:  74,1 KB (Kilobyte)

Cisme aynı doğrultuda uygulanan kuvvetlerin yönleri zıt,büyüklükleri eşit olabilir.Bu tür kuvvetleri dengelenmiş kuvvetler olarak adlandırabiliriz.

İsim:  kuvvet6.png
Görüntüleme: 1784
Büyüklük:  78,8 KB (Kilobyte)

Bazı durumlarda uygulana kuvvetlerin yönleri zıt büyüklükleri eşit olmaz .Bu tür kuvvetmere de dengelenmemiş kuvvetler denir.

Dengelenmiş Kuvvetler

Eğer cisme uygulanan kuvvet bir başka kuvvet ile dengelenirse cisim hareket etmez. Eğer cisim hareket ediyorsa sabit hızla hareketine devam eder

Aracın ileriye doğru hareketine eşit değerde hava ve yoldan kaynaklanan sürtünme kuvveti vardır. Dolayısıyla araç sabit hızla hareketine devam eder.

Dengesiz Kuvvetler

Arabanın hızına uygulanan kuvvet değiştiğinde denge bozulur. Eğer arabanın hızı sürtünme kuvvetinden fazla ise araba ivme kazanır. Eğer sürtünme kuvveti arabanın hızından büyük ise araç yavaşlar.

Kuvvetler farklılığa bağlı olarak araç ya hızlanır ya da yavaşlar.

Duran bir cisme uygulanan kuvvet dengelenemiyorsa cisim o yönde harekete başlar.

Kuvvet, Kütle ve İvme

Nesnenin ivme kazanabilmesi için mutlaka kuvvetin dengelenmemiş olması gerekir. Daha fazla kuvvet uygulanırsa daha fazla ivme kazanılır.

Bir cismin ivme kazanmasında kütlesi de önemlidir.

Büyüklükleri farklı olan cisimlere eşit kuvvetler uygulanırsa kütlesi küçük olan daha büyük ivme kazanır.

Çift katlı otobüs ile mini bir arabanın itilmesini düşünün, iki aracı hızlandırabilmek için tabi ki otobüse çok daha fazla kuvvet uygulamamız gerekir.

Sponsorlu Bağlantılar

Dengelenmiş Ve Dengelenmemiş Kuvvetler İçin Yorum Yap