Desert Eagle Kurusıkı

Desert Eagle Kurusıkı Magnum Silah Fiyatları - Bu makaledeki notlar: silah fiyatları desert eagle kurusıkı magnum..

Tabancalar-sniperler

Av Silahları Ve Silah Seçimi Hakkında

Avcılık ve atıcılık ata sporlarımızın en başta gelenlerindendir. Yüzyıllar önce söylenen “At, avrat, silah” deyimi önemini hiç kaybetmeden bugünde geçerliliğini sür-dürerek silaha düşkünlüğümüzü ispatlamaktadır. Tabii küçük reformlarla; örneğin at, yerini atalarımızın hayal bile edemeyecekleri arabalara bırakmak zorunda kalmıştır. Ok, yay ve mızrak bugün ateş gücü, öldürücü etkisi, menzili ve seriliği itibariyle kıyas götürmez ateşli silahlarla değişim sürecini tamamlamıştır. Bu uzun süreçte atalarımızdan miras silah ve av tutkumuz en ufak bir değişime uğramadan bizlere aktarılmıştır. Sadece fark; avı, hayatta kalma değil hobi amacıyla yapmamız, av sahasına imkanlarımız nispetinde at yerine arabayla ulaşmamız, ok ve mızrak yerine bilgimiz, ilgimiz, zevkimiz, doğrultusunda silah kullanmamızdan ibarettir.

Bu durumda silah seçimi avın ve avlağın giderek tükenmekte olduğu şu dönemde daha bilinçli olma zorunluluğunu getirmektedir. Dergiyi okuyan pek çok büyüğüm ve avcı arkadaşım benden mutlaka daha bilgili ve tecrübelidir. Ama belirteceğim hususların pek çok av ve silah tutkununa, özellikle yeni meraklı dostlara bir nebze faydalı olacağı inancındayım…

Seçim yaparken birkaç tablo yardımıyla silahla ilgili eğiliminizi ve hangi silahın ne maksatla kullanılabileceğini, basit teknik özelliklerini göz önüne serip bu konuda kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olacağımı düşünüyorum. Belirteceğim hususların çoğu şahsi kanaatim olup genel için bağlayıcı özellik taşımaz.

Öncelikle ülkemizde bulabileceğimiz av silahları ile ilgili ana bilgilerin açıklanmasında, kulaktan dolma yanlış bilgilerin doğru esaslara bağlanmasında fayda görmekteyim.

A) YARI OTOMATİK ( SEMI AUTOMATIC):

Şu an ülkemizde kullanılan en yaygın av tüfeğidir. Kanun gereği takoz kullanıp 2+1 fişekle çalışması gerekirken genelde bu yasağa uyulmamakta, atım adedinin fazla olması nedeniyle tercih edilmelidir. Tercih nedenlerinden biride yüksek atım sayısı ve yarı otomatik olmasının getirdiği kendine güvenen hissi, yani hevestir. Bir başka neden koruma amacıyla makbul görülmesidir. Pek çoğu bu silahları tabanca muadili olarak görmektedir. Birde köy düğünleri esnasında ve milli maçlar sonrası insan vurmak için tercih eden yaratıklar vardır ki bunlar konumuz dışındadır.

Bu silahlar çalışma prensipleri açısından üç grupta incelenir.

1.”Gazlı” Tabir Edilenler: Patlama sonrasında tapa namlu ağzına yanaştığında geride biriken gaz basıncının namlu içerisindeki delikten alt aktarılıp mekanizmanın geri iletilmesi sistemiyle çalışır.

2.Döner Başlıklar: Patlama sonucunda geriye hareket etme eğiliminde olan fişeğin mekanizmayı itmesi sonucu çalışır.

3.Gazlı ve Döner Başlıklar: Her iki sistemin avantajlardan istifade etmek maksadıyla çıkarılan bir mekanizmadır.

Her üç sistemde de silahın verimi kullanılan malzemenin kalitesine, işçiliğe ve üretim teknolojisine bağlıdır. Bunları iyi kullanan markaların silahları diğerlerine üstünlük sağlar.

Avantajlı Yönleri Şunlardır:

1. Geçit avlarında avantaj sağlar. Yılın hırsını ördek ve kaz geçitlerinde katliama dönüştürmek isteyen iyi bir atıcı için gerçekten sonucu etkileyebilir.(Şahsen tasvip etmiyorum.)

2. Sürek avlarında avantajlıdır. (Tutukluk yapma ihtimaline karşı pompalı silahlar tercih edilmelidir. Pompalı silahlar konusuna ayrıca değineceğim.) Sürek avı risk avıdır, özellikle acemi avcı için!!! Birkaç yönden domuzun taarruzuna veya geçitine maruz kalma ihtimali daima vardır ve yaralı bir domuz her zaman çok tehlikelidir. Bu durumlarda üç veya dördüncü mermi hayat kurtarabilir.

Dezavantajları:

1. Daima fazla mermi sarfiyatına neden olur. Bu işi gerçekten bilenler bir uçara veya kaçara ilk iki mermi isabet etmediyse mesafenin artması nedeniyle üçüncü merminin isabet ihtimalinin çok çok az, dördüncüsününse hemen hemen hiç olmadığını takdir ederler. Oysa avı kaçırmama psikolojisiyle genelde üç ve dördüncü atılır. Otomatik tabir edilen yarı otomatik tüfekle çok mermi atıp çok av yapacağını hayal eden silah meraklıları bunu asla unutmamalıdır. Yani iki olmazsa üçüncü veya dördüncüde vururum hissine kapılmayınız, yanılırsınız.

2. Ağırlığı diğer dezavantajıdır. Hem silahın boş ağırlığı, hem de içindeki 7-8 mermi ilavesi keklik, çulluk, tavşan avı gibi zor ve çetin arazi avlarında önemli ölçüde dezavantajdır. Unutmayınız, bu tip arazide kat edilen her kilometre silahın ağırlığını daha da artıracak ve hele ileri yaştaysanız sizi oldukça yoracaktır.

Bir önceki konuda değindiğimiz gibi bu avlarda 7-8-9 mermi hiçbir avantaj getirmez. Zaten bu kadar çok mermi alan yarı otomatik tüfek yabancı menşeli silahlarda pek görülmez. En kalabalığı 5+1 dir. Demek ki bu heves sadece bize mahsus.

3. Sportmence değildir. Eğer avcı için bugün, korumak vurmaktan önemliyse o halde şans tanımak çevreci avcının görevidir.

B- POMPALI (PUMP ACTION):

Ülkemizde genellikle kısa namlulu üretilmektedir. (Yabancı pompalılarda uzun namlularda mevcuttur.) Bu, ülkemizde üretilen pompalılara talebin, avdan ziyade savunma amacı taşıdığının bir göstergesidir. Zaten 45-50-55 cm.lik namlular pek çok av için yeterli değildir.

Avantajları:

1) Her ne kadar av tezkeresi ile temini son derece kolayda olsa da aslında iyi bir yakın savunma silahıdır. Bilindiği üzere çoğu kez konutlarda, kırsal alanlarda, araçlarda savunma silahı niyetiyle taşınmaktadır. Magnum namlulu bir pompalı uygun mermiyle çok tehlikeli bir silaha dönüşebilir. (Şahsım adına 60 cm. den kısa namlulu ve dipçiksiz olanların av tüfeği kapsamından çıkarılması gerektiğini düşünüyorum.)

2) Sürek avının ideal silahıdır. Birkaç yönden azılı domuzu karşısında gören veya yaralı bir azılının karşısına çıkan avcı için kurtuluş olabilir. 1993 yılında Seben Yaylasında maalesef bir avcı yaralı bir domuz tarafından adeta biçilmiştir. Yarı otomatiğe göre avantajı tutukluluk ihtimalinin az olmasıdır. Çünkü boş kovan atımı ve yenisinin dolumu manuel (el yardımıyla) yapılmaktadır.

3) Fiyat yönünden diğer sınıflar içinde en hesaplı olanıdır.

Dezavantajları:

1- 60 cm. den kısa namluyla bence av tüfeği değildir. Namlu 60 cm.’den uzun seçilmelidir.

2- Boşaltma-doldurma hareketi (Pump Action) pratik gerektirir. Seri olabilmek için özel çalışma yapılmalıdır.

3- Yarı otomatikler gibi ağır ve üstelik hantal sayılabilecek bir silah türüdür. Tüm bunlara rağmen Amerika’da yaygın bir av silahı olduğunu okumaktayız.

C. ÇİFTELER (Yan yana ve üst- alt):

Esasen çifteler tabiri hem süper poze, hem çifteyi kapsamına alır. Hiçbir yabancı silah kataloğunda süperpoze terimine rastlayamadığımı ifade edebilirim. Doğru ifade yan yana çifte (Side by side) ve üst alt çiftedir.(over and under)

Nostaljik açıdan en eski av silahları olması sebebiyle apayrı bir önem kazanırlar. Yapımı el emeği, ustalık, incelik ve iyi işçilik gerektirir. Dolayısıyla uğraşı, zeka ve beceri el emeği ve göz nurunun sonucudur. Centilmen ve sportmen avcının silahı çiftedir. Üst alt veya yan yana ayırımına girmiyorum. Çünkü bu kişilerin el alışkanlığı, beğenisi ve zevkine bağlıdır. Her ikisi de temelde aynıdır. Trap ve skeet yarışmalarında üst alt çifte avantaj sağlar. Av sahasında fark kişilerin beğenisine kalmıştır. Süslemeleri (Tam veya yarım çakmak, tam, yarım çeyrek kabze, standart veya ceylan burnu kundak, standart, İngiliz, monte carlo dipçik)en iyi gösteren silahlarda bunlardır. Şahsen yukarıda belirttiğim ayrıntıların yarı otomatik veya pompalıya çifte kadar yakıştığını düşünmüyorum. Bu tür yerli silahlar size kalibre açısından da çok seçenek sunar. Zira yurdumuzda 12 kalibre dışında 16, 20, 28, 36, numaralı çifteler dışında pek yarı otomatik ve pompalı göremezsiniz. 55′ den 76′ ya kadar pek çok namlu uzunluğu da ayrı bir alternetiftir. Dünyanın biz hariç her yerinde kıymetli ve popüler olan silahlar çiftelerdir.

D. YİVLİ SİLAHLAR:

Domuz, ayı, geyik, karaca nadiren kurt, çakal, kaz, gibi avlarda tercih edilen mermi atan silahlardır. Duran hedeflerde daha etkilidir. Hareketli hedefi tek mermiyle uzaktan vurma beceri gerektirir. Uzak mesafeli büyük ava ilgi duyan avcının silahıdır. Özel ihtisas gerektirdiğinden ve meraklıları zaten ayrıntıları en iyi şekilde bildiğinden derinlemesine girmiyorum. Yivli silahlarında yarı otomatik, pompalı ve tek atan tipte çok çeşitli kalibreleri mevcuttur.

ÇAP AÇISINDAN:

Yivsiz av tüfeğinde çapın nasıl tespit edildiği derginin önceki sayılarında mevcuttur. Özet olarak 454 gram kurşun örneğin 12 çeşit parçaya ayrılır 12′de bir parçası küre haline getirilirse kürenin çapı 12 çapa tekamül eder. 16′ya ayrılıp bir parça küre haline getirilirse bu kürenin çapı da 16′ya denk gelir. Bu sistem İngilizlerin bulduğu bir sistem olup Dünyada bu şekilde kabul görmüştür.

1- 16 çap: 12 ve 20 nin arasında kalmış bir namlu olduğundan şahsen tercih etmem. 12 ye göre bence daha az saçmanın hedefe daha toplu gitmesi dışında avantajı yoktur.

2- 20 çap: Ülkemizde pek kullanılmasa da özellikle A.B.D. de yaygın olduğunu duymaktayız. Bana göre kullanımı zevkli bir çaptır. Azaltılmış barut ve saçma ile kendi fişeğini dolduranlara maddi avantaj sağlaması yanında sesi ve geri tepmesi de azdır. Bıldırcın avında rahatlıkla kullanıldığı gibi toplu gitmesi nedeniyle ördekte bile kullanılabilir. Hafifliği ve göze hoş görünümü ayrı bir ayrı bir avantajdır.

3- 12 çap: Avcının tüfeği 12 çaptır. Genel olarak fişek numarası ve barut saçma oranının iyi ayarlanmasıyla her avda rahatlıkla kullanılabilen en iyi çaptır. Öldürücü etkisi, dağılımı itibariyle avantaj sağlar. Tabii ki her tür çapta şok seçimi önemlidir. Şok konusunda bilmeniz gerekenleri de derginin önceki sayılarında tüm ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.

YERLİ- YABANCI FARKI:

Yabancı silah hayranlığıyla yanlış seçimler yapmanızı istemem. Bu bölümde kesinlikle marka belirtmeyeceğim. Ama yabancı silahların çoğunun 8. Kalite silahlar olduğunu bilerek üç sıfırlı dolarlarınızı heba etmemenizi öneririm ama Beretta, Remington, Winchester, Browning, Group, Bernandelli, S.K.B., Miroku, Antonio Zoli, Darne, Merkel, Saint Etienne, Churchill artık klasikleşmiş silah devleridir.

Farkları KALİTELİ MALZEME, İŞÇİLİK, KİLİT SİSTEMLERİ ve sonuçta UZUN ÖMÜRLÜ olmalıdır. Bundan dolayı dedemizin silahını bizde kullanabiliyoruz. Müşteriye saygıları da apayrı bir güzellik bence. Bugün A.B.D.’ de veya Avrupa’ da bir silah fabrikasına yazdığınız da 15 günde kataloğu elinize yollayacaklardır. Ben bizim iki büyük silah fabrikasına çizdiğim şekilleri fakslayıp özel silah yaptırmak istediğimi en ince ayrıntısıyla belirtiyorum, beyefendiler fiyatı fakslamaya dahi tenezzül etmiyorlar. Tek fark bu işte. Tüketici dolayısıyla insana verilen değer ve saygı. Yoksa el emeği ve zanaatta (işleme, süsleme ve gravür) Düzce ustalarının , Beyşehir ustalarının en az Avrupalı kadar iyi olduğunu iddia ediyorum. Ülkemiz silahları istenildiğinde Avrupa silahlarıyla boy ölçüşebilecekken maalesef piyasada genelde sıra tüfekleri görüyoruz. Numunelikte olsa ithal ettikleri silahlardan teşhir için bayilere dağıtsalar sizlerde neler yapabileceklerini hayretle göreceksiniz ama…

Sonuçta seçici olduktan sonra yerli veya yabancı da çok iyi veya kötü olabilir ama kilit sistemleri, kubuz ve namlu çeliği, ahşap aksamı, işçiliği konusunda seçici olmanızı tavsiye ederim. Bu konunun ayrıntılarına ileri ki yazılarımda ayrıca değinmek istiyorum.

Gönlümüz tabi ki paramızın ülkemizde kalması. Bizler ülkemizle övünüyoruz ve kesinlikle yabancı malı kompleksi taşı-mıyoruz. Yeter ki aynı ihtimamı tüm üreticilerde bize göstersin. Dayanıklılık başlı başına bir tercih sebebidir. Bunu tayin eden faktörler ise: Malzeme kalitesi, işçilik, kilit ve çalışma mekanizmasının seçimi (Beretta veya Winchester kilit gibi.) dayanıklılık, namlu basınç ve çıkış kontrol testlerinin dünya standartlarına uygun olarak yapılmasıdır. Bunlar uygun yapıldığı taktirde silahın cinsi, menşei, markası ne olursa olsun ömrü uzun olacaktır. Sonuç olarak örneğin yarı otomatik çifteden dayanıklıdır gibi bir genelleme doğru değildir.

Silahın ömrünü tayin eden diğer önemli faktörse kullanım titizliği ve uygun bakımdır. Bu konuda da müteakip sayılarda ayrıntılı bir yazı hazırlayacağım. Gelelim en önemli konuya:

Lütfen silah alacaksanız yada silah sahibi olupta bugüne dek öğrenme inceliği göstermediyseniz;

Önce silahın emniyetli bir şekilde nasıl taşınacağını avlakta emniyet kuralları ve diğer avcıya saygı kültürünü benimseyin, öğrenin ve çevrenize aşılayın.

Mkek’den 545 Ytl’ye Silah

MKEK, taksitle tabanca satışları ile ilgili olarak yeni bir özel silah satış kampanyası başlattı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) taksitle tabanca satışları ile ilgili olarak yeni bir özel silah satış kampanyası başlattı.

Tabanca stoklarını eritmeyi amaçlayan MKEK Genel Müdürlüğü, Kırıkkale’de üretimini yaptığı 12 ayrı cins ve özelliklerde tabancayı kampanya kapsamına aldı. Listede yer alan silahların satışında kredi kartına 10 aya kadar eşit ödemelere taksitlendirme yapılabilecek.

MKEK’nin kampanya duyurusunda anlaşmalı bankalar Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Oyakbank olarak açıklandı. Kredi kartı ile yapılacak taksitlendirmeler söz konusu bankaların dışında diğer bankalarla da görüşmelerin sürdürüldüğü ifade edildi.

EN DÜŞÜK TABANCA FİYATI 545 YTL

Sınırlı sayıda ve kampanya listesinde yer alan tabancalar için geçerli olacak özel kampanyada en düşük silah 545 YTL ile Fatih-13 modeli olurken, en yüksek silah ise 1.801 YTL ile 9 mm. altın işlemeli kırıkkale silahlar oldu.

Gtx 295’in Fiyatı Belli Oldu

Piyasaya sürülmesi heyecanla beklenen ekran kartı GeForce GTX 295’in fiyatı belli oldu. Haberi okumadan önce derin bir nefes alın.

Ekran kartları savaşında, Nvidia tarafının en yeni ve güçlü silahı GTX 295, 8 Ocak’ta satışa sunuluyor. Yurtdışında 450 – 500 Euro arası bir fiyat etiketiyle satılacak olan GTX 295’in Türkiye’deki durumu ne olur bilinmez ama, ortalığı kızıştırıp fiyat indirimine sebep olabileceğinden, son kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.
Nvidia’nın HD4870 X2’yi vurmayı planladığı silahı GTX 295’in ilk görüntüleri ortaya çıktı. İlginç bir tasarıma sahip olan GTX 295’in ilk görüntüleri burada.

Nvidia’nın önümüzdeki günlerde çıkması beklenen kartı GTX 295’in görüntüleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çift GPU’ya sahip olan ekran kartının yapısı, ciddi bir şekilde bildiğiniz tosta benziyor. Her GPU için ayrı PCB üretip, araya da soğutucuyu yerleştiren Nvidia, bakalım yeni kartı GTX 295 ile turnayı gözünden vurabilecek mi?

Nvidia’nın HD4870 X2’yi vurmayı planladığı silahı GTX 295’in ilk görüntüleri ortaya çıktı. İlginç bir tasarıma sahip olan GTX 295’in ilk görüntüleri burada.

Nvidia’nın HD4870 X2’yi vurmayı planladığı silahı GTX 295’in ilk görüntüleri ortaya çıktı. İlginç bir tasarıma sahip olan GTX 295’in ilk görüntüleri burada.


Kartın arka panelinde 2 adet DVI’ın yanında, bir tane de HDMI bulunuyor.

Nvidia’nın HD4870 X2’yi vurmayı planladığı silahı GTX 295’in ilk görüntüleri ortaya çıktı. İlginç bir tasarıma sahip olan GTX 295’in ilk görüntüleri burada.


Görünüm olarak kütüğe benzeyen kartın iç yapısı da tosta benziyor.

Muhteşem Silah Koleksiyonu!!!!!!!!!!!!!

Avusturya
Glock 17 – basic model (9mm)

Glock 18 – select-fire model (9mm).

Glock 19 – semi-compact model (9mm)

Glock 26 – compact model (9mm)

Steyr GB

Steyr M

Steyr M-1A in .40SW caliber

Steyr M-1A in 9mm caliber

Steyr M-1A in 9mm caliber with laser pointer.

Arjantin
Ballester-Molina

Bersa Thunder Nine (caliber 9x19mm Luger)

Bersa Thunder-mini 9mm

Bersa Thunder-380

Bersa Thunder-380 deluxe

Belçika
FN – Browning M1900

FN – Browning M 1903

Browning model 1910

Browning model 1922

Browning High Power made by FN (model 1935)

Browning High Power made by Inglis of Canada in 1944

Browning High Power Mk. III – modern military

Browning High Power – modern commercial version

Browning BDA 380 Crom

Browning BDA 380

FN HP-DA (Browning Double Action) – early model

FN HP-DA / Browning BDA9

FN HP-DAO / Browning BDAO

FN HP-DAO Compact / Browning BDAO Compact

Browning BDM

Five-seveN

FN Forty-Nine

Military-style FNP-9

Browning PRO-9

Brazil
Taurus PT 92

Taurus PT 99

Taurus PT 92 C

Taurus PT 100

Taurus PT940

Taurus PT945

9mm Taurus PT 111

45 ACP Taurus PT 145

Taurus 24/7

Bulgaristan
Arcus 94

Arcus 98 DA

Çin
Type 64 silenced

Type 67 silenced

Type 77

Type 80 machine

NORINCO Model 77B

QSZ-92 with laser pointer

Çekoslavakya
Cz-50

Cz-70

Cz-52

CZ 83

CZ 75

CZ 75B

CZ 75BD

CZ 75DAO

CZ 75 Automatic

CZ 75B Compact

CZ 75 P-01

CZ-85B

CZ-85B Combat

CZ97B pistol

CZ 100

CZ 110 9 mm Luger

CZ-G 2000

CZ-TT

Kanada
Para-Ordnance P18-9 pistol, caliber 9mm Luger / Parabellum

Basic Para-Ordnance P14-45 pistol, caliber .45ACP

Basic Para-Ordnance P14-45 LDA pistol, caliber .45ACP, with DAO-type LDA trigger

Compact P10-45 pistol, caliber .45ACP

Hırvatistan
9mm HS2000

Springfield eXtreme Duty / XD pistol, caliber 9mm

Springfield eXtreme Duty / XD Tactical pistol with 5 inch barrel, caliber .40S&W

Springfield eXtreme Duty / XD Sub-compact

Finlandiya
Lahti M-35 – Finnish military model

Husqvarna M/40 – Swedish military model

Fransa
Mle. 1935A


Mle. 1935S

MAS mle. 1950

Almanya
Mauser C-96

Mauser C-96 model of 1908

Mauser C-96

Mauser C-96 “Bolo”

Mauser C-96 model 712

Mauser 1910

Mauser 1914

Mauser 1934

Mauser HSc

Mauser M2

Luger ‘Parabellum’ P-08

Commercial Parabellum in 7.65mm Luger/Para

Commercial Parabellum carbine in 7.65mm Luger/Para with additional grip safety

HK-4 pistol

VP 70Z –

VP 70M – Military version

Heckler-Koch P7 PSP

P7M8

P7M13

P7M10

HK P9S Sport

HK P9S

HK USP in .40SW – basic version

HK USP in .45ACP

HK USP .45 Tactical

HK USP Compact .45ACP

Mk.23 mod.


BLACK TOMB RAIDER

Heckler und Koch P2000

HK P3000

HK P30

Heckler-Koch Ultimate Combat Pistol – early prototype (2003)

the same 2003 HK UCP prototype, with M6 tactical light / laser pointer mounted on the frame, and B&T suppressor

HK UCP prototype, 2004. Note grip with removable (adjustable) backstrap, as well as manual controls (slide stop and safety)

Sauer 38H

Walther P38

Walther PP

Walther PPK,

Walther PP Super

Walther P5

Walther P5 Compact

Walther P5 with long barrel

Walther P88

Walther P88 Compact

Walther P99

Korth

Korth pistol with long barrel

9mm Korriphila pistol with 127mm / 5″ barrel

45ACP Korriphila pistol with 102mm / 4″ barrel

Korriphila Odin’s Eye pistol, made from Damascus steel, with custom grip panels

Almanya / İsviçre
Early SIG-Sauer P220 pistol in 9mm. It is same as Swiss service Pistole 75, and has a bottom magazine release

Early SIG-Sauer P220 pistol in 9mm, right side view

SIG-Sauer P220 pistol in .45ACP, with “American” style magazine release at the left side of the grip

Recent production SIG-Sauer .45ACP P220 pistol with semi-custom “Equinox” finish and accessory rail

SIG-Sauer P225

Original (early production) SIG-Sauer P226 pistol in 9mm, with stamped slide

Original (early production) SIG-Sauer P226 pistol in 9mm, with stamped slide

Current production SIG-Sauer P226 pistol in .40SW, with machined slide. Note slight difference in the slide shape compared to older model

SIG-Sauer P226 “tactical” of recent manufacture, with Picatinny-type accessory rail and extended barrel, threaded for use with sound suppressor (sliencer)

SIG-Sauer P228

SIG-Sauer P229

SIG-Sauer P229 pistol with accessory rail and DAO trigger (no decocking lever)

SIG-Sauer P239

P-230 – early production 9mm model

P-230 with aftermarket grip panels

P-232 in 9mm – a currently produced pistol

SIG-Sauer SIG Pro 2340 in .40SW caliber (9mm SP 2009 pistol looks exactly the same except for the markings)

SIG-Sauer SIG Pro SP 2022 pistol, developed for French police and gendarmerie forces.

SIG-Sauer P245 pistol

SIG-Sauer P250 DCc pistol

Macaristan
FEG P9M

FEG FP9 pistol; the only difference from P9M is the ventilated rib at the top of the slide

Early production FEG P9R pistol

FEG P9RK (short barrel version), current manufacture

İtalya
Benelli B76

Benelli B76 Sport

Beretta model 81, 7.65mm

Beretta model 85FS, 9mm Short

Beretta model 86, 9mm Short, tip-up barrel

Beretta model 86, 9mm Short, tip-up barrel is opened

Beretta model 87 “target”, .22LR, extended barrel version

Beretta model 89, .22LR

Beretta M 1951

Beretta M1951R (select-fire)

Beretta M1951R (select-fire) with forward handle attached. Fire selector is seen just behind and above the trigger

Beretta 92 – basic model with frame mounted safety

Beretta 92S – model with early style slide mounted safety and magazine release. Pachmayr grips.

Beretta 92SB-C – compact model .

Beretta 92SB – with slide mounted safety and plastic grip panels

Beretta 92FS Inox (stainless steel)

Beretta 92FS Brigadier – with heavy slide

Beretta 92FS Elite – with heavy but slightly shortened slide

Beretta 92FS-C – Compact

Beretta 92 Vertec with modified grip and integral accessory rail under the barrel

Beretta 90two – latest variant with restyled slide, interchangeable modular grip panels, and protective cover installed over integral accessory rail under the barrel

Beretta 93R pistol, with front grip unfolded

Beretta 93R pistol, with front grip unfolded and shoulder stock attached

Beretta Cougar 8045 in .45ACP

Beretta Cougar 8040 mini in .40S&W

Beretta 9000S

Beretta PX4 pistol

Bernardelli P-018

Tanfoglio “Standart” (shown here with EAA Corp, USA import marks)

Tanfoglio “Combat”

Tanfoglio “Compact”

Tanfoglio “Custom Hybrid”

Tanfoglio “Force”

Tanfoglio “Force 99” with optional slide shown below with slide mounted safety/decocker

Tanfoglio “Force 99 Carry” – compact version of the Force 99

İsrail
full-size Jericho 941 pistol with slide-mounted safety/decocker

full-size Jericho 941 pistol with frame mounted safety, marked as “Uzi Eagle”

full-size Jericho 941 pistol with slide mounted safety-decocker, marked as “Desert Eagle”

semi-compact Jericho 941 pistol

compact Jericho 941 pistol with steel frame

compact Jericho 941 pistol with polymer frame

IMI / IWI SP-21 Barak pistol

original Eagle 357 pistol, circa 1982

Desert Eagle mark VII pistol, caliber .44 Magnum

Current production Desert Eagle Mark XIX, caliber .50AE

Japonya
Nambu Type “A” pistol, also known as Type 04. A predescessor to the Type 14. Note automated grip safety under the triggerguard and a range ajustable rear sights, which disappear from design in the Type 14

Nambu Type 14 pistol

Nambu Type 14 pistol, with bolt fully retracted

Nambu Type 14 pistol, late production, with enlarged triggerguard and magazine retention spring

Ürdün
Viper

Viper JAWS

Kuzey Kore
Type 68

Güney Kore
Daewoo DP-51

Meksika
Obregon

Polonya
Vis wz35

P-64

P-83

Sponsorlu Bağlantılar

Desert Eagle Kurusıkı İçin Yorum Yap