Devirli Ondalık Sayılar Nedir

Devirli Ondalık Sayılar Nedir Devirli Ondalık Sayılar Örnekler - Bu makaledeki notlar: devirli ondalık sayılar devirli ondalık sayılar..

Devirli Ondalık Sayılar

a=0,6454545…….
b=0,3545454……. ise a+b=? cevap:1

(çözümü isteniyor.)

Kesir Nedir Ondalık Kesirler-devirli Ondalık Sayılar

Kesir nedir ?

p/q biçimindeki rasyonel bir sayının payını paydasına böldüğümüzde bu rasyonel sayının ondalık açılımını buluruz. Ondalık açılım ile bulunan sayılara ondalık sayılar denir.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim ;

ÖRNEK : 13/5 = 2,6 1/3 = 0,3333… 78/37 = 2,108…

1/7 = 0,142… 17/ 100 = 0,17 15/4 = 3, 75

Bütün rasyoneller ( tam sayılar dahil ) ondalıklı olarak yazılabilir. Yani;

4 = 4,0 = 4,00 = 4,000 ,… şeklinde yazabiliriz.

Ondalıklı bir sayının virgüllü kısmının sonuna konulan sıfırlar sayıyı değiştirmez. Neden?

5,12 = 5,120 = 5,1200 = 5,12000 ,… olur.

Bunun altında bir kesri genişletmekle kesrin değeri değişmez gerçeği yatar.

Peki ondalık kesir dedikleri nedir?

Paydası 10, 100, 1000, 10 000, … gibi 10 ‘ un katları şeklinde olan kesirlere ondalık kesirler denir.

ONDALIK SAYILARIN KESİR SAYISI OLARAK YAZILMASI

Devretmeyen ondalık sayıları kesre çevirirken sadece virgülden sonrasını kesre çevirip tam kısmı aynen yazmak daha kullanışlıdır. Bunun için;

Virgülden sonra kaç basamak var ise paydada 1 ‘ in yanına o kadar sıfır konulur.

ÖRNEKLER

1. 0,25 ondalıklı sayısını rasyonel sayıya çevirelim.

0,25 = 25/100 =1/4 şeklinde yazılır. ( iki basamak var iki sıfır koyduk. )

2. 1,025 ondalıklı sayısını rasyonel sayıya çevirelim.

1,025 = 1025/1000 = 41/40 ( üç basamak var üç sıfır koyduk. )

ÖDEV : Aşağıdaki rasyonel sayıları ondalık kesirler olarak yazınız.

A. 12/8 4/10 35/100

18/40 110/6 2/9 120/25 200/35

B. 2/5 3/2

15/20 20/15

4/15 11/3

21/25 9/99

ÖDEV : Aşağıdaki ondalık kesirleri rasyonel sayı olarak yazınız.

A. 0,23 6,140 12,01 100,1 4,19

9,8 24,005 111,11 41,35

B. 0,23 6,140 12,01 100,1

4,19 9,8 24,005 111,11 41,35

Her ondalıklı sayı rasyonel sayı olarak yazılabilir mi?

İlk bakışta yazılabilir gibi gözüküyor. Fakat kazın ayağı öyle değil derler.

Eğer bir ondalıklı devreden sayı 5,14141414……. gibi kurallı devrediyorsa bu sayıyı rasyonel olarak yazabiliriz.

Ama 2, 1303245277109311….. şeklinde düzensiz devreden ondalıklı sayıları rasyonel olarak yazamayız. Zaten yazabilseydik

irrasyonel sayılar olmazdı.

KISACASI

3, ve 21, gibi çizgili olarak gösterilebilen ondalık sayılar rasyonel sayı olarak yazılabilir.

15,1240671….. şeklinde kuralsız olarak devreden sayılar rasyonel sayı değildir. Bu sayılara irrasyonel sayılar denir.

DEVİRLİ ONDALIK SAYILARIN KESİR SAYISI OLARAK YAZILMASI

Yapılan işin ederi uzun uzun ispatları gerektirecek kadar değildir. Bu nedenle ispatsız formülü verelim.

Ondalık sayısını kesirli olarak yazalım.

1.Tam kısmı aynen yazarız.

2. Ondalık kısımdan devretmeyen kısmı çıkararak kesrin payına yazarız.

3. Kesrin paydasına devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 koyarız.

Kesir Nedir Ondalık Kesirler-devirli Ondalık Sayılar


Kesir nedir Ondalık kesirler-Devirli ondalık sayılar

Kesir nedir ?

p/q biçimindeki rasyonel bir sayının payını paydasına böldüğümüzde bu rasyonel sayının ondalık açılımını buluruz. Ondalık açılım ile bulunan sayılara ondalık sayılar denir.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim ;

ÖRNEK : 13/5 = 2,6 1/3 = 0,3333… 78/37 = 2,108…

1/7 = 0,142… 17/ 100 = 0,17 15/4 = 3, 75

Bütün rasyoneller ( tam sayılar dahil ) ondalıklı olarak yazılabilir. Yani;

4 = 4,0 = 4,00 = 4,000 ,… şeklinde yazabiliriz.

Ondalıklı bir sayının virgüllü kısmının sonuna konulan sıfırlar sayıyı değiştirmez. Neden?

5,12 = 5,120 = 5,1200 = 5,12000 ,… olur.

Bunun altında bir kesri genişletmekle kesrin değeri değişmez gerçeği yatar.

Peki ondalık kesir dedikleri nedir?

Paydası 10, 100, 1000, 10 000, … gibi 10 ‘ un katları şeklinde olan kesirlere ondalık kesirler denir.

ONDALIK SAYILARIN KESİR SAYISI OLARAK YAZILMASI

Devretmeyen ondalık sayıları kesre çevirirken sadece virgülden sonrasını kesre çevirip tam kısmı aynen yazmak daha kullanışlıdır. Bunun için;

Virgülden sonra kaç basamak var ise paydada 1 ‘ in yanına o kadar sıfır konulur.

ÖRNEKLER

1. 0,25 ondalıklı sayısını rasyonel sayıya çevirelim.

0,25 = 25/100 =1/4 şeklinde yazılır. ( iki basamak var iki sıfır koyduk. )

2. 1,025 ondalıklı sayısını rasyonel sayıya çevirelim.

1,025 = 1025/1000 = 41/40 ( üç basamak var üç sıfır koyduk. )

ÖDEV : Aşağıdaki rasyonel sayıları ondalık kesirler olarak yazınız.

A. 12/8 4/10 35/100

18/40 110/6 2/9 120/25 200/35

B. 2/5 3/2

15/20 20/15

4/15 11/3

21/25 9/99

ÖDEV : Aşağıdaki ondalık kesirleri rasyonel sayı olarak yazınız.

A. 0,23 6,140 12,01 100,1 4,19

9,8 24,005 111,11 41,35

B. 0,23 6,140 12,01 100,1

4,19 9,8 24,005 111,11 41,35

Her ondalıklı sayı rasyonel sayı olarak yazılabilir mi?

İlk bakışta yazılabilir gibi gözüküyor. Fakat kazın ayağı öyle değil derler.

Eğer bir ondalıklı devreden sayı 5,14141414……. gibi kurallı devrediyorsa bu sayıyı rasyonel olarak yazabiliriz.

Ama 2, 1303245277109311….. şeklinde düzensiz devreden ondalıklı sayıları rasyonel olarak yazamayız. Zaten yazabilseydik

irrasyonel sayılar olmazdı.

KISACASI

3, ve 21, gibi çizgili olarak gösterilebilen ondalık sayılar rasyonel sayı olarak yazılabilir.

15,1240671….. şeklinde kuralsız olarak devreden sayılar rasyonel sayı değildir. Bu sayılara irrasyonel sayılar denir.

DEVİRLİ ONDALIK SAYILARIN KESİR SAYISI OLARAK YAZILMASI

Yapılan işin ederi uzun uzun ispatları gerektirecek kadar değildir. Bu nedenle ispatsız formülü verelim.

Ondalık sayısını kesirli olarak yazalım.

1.Tam kısmı aynen yazarız.

2. Ondalık kısımdan devretmeyen kısmı çıkararak kesrin payına yazarız.

3. Kesrin paydasına devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 koyarız.

Ondalık Kesirler Soruları – 4.sınıf Matematik

Ondalık Kesirler Soruları – 4.Sınıf Matematik

1. 32,456 ondalık kesrinde 3 ile 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır? A) 2,6
B) 29,6
C) 36
D) 30,4

2. Aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir? A) 1/2
B) 3/5
C) 4/4
D) 7/8

3. 1/5 kesrinin 4 ile genişletilmişi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1/20
B) 4/5
C) 4 tam 1/4
D) 4/20

4. 2/5 i 16 öğrenci olan bir sınıfın tamamının yarısı kaç öğrencidir? A) 40
B) 20
C) 30
D) 35

5. Bir manav elinde bulunan 120 kg patatesin 3/10 unu 1.gün, kalanın 3/4’ünü de 2. gün satıyor.Geriye kaç kg patates kalmıştır? A) 36kg
B) 90kg
C) 21kg
D) 84kg

6. ”0,01” ondalık kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 100/100
B) 1/1000
C) 10/100
D) 1/100

7. 3,5,7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturacağımız en büyük 3 basamaklı ondalık kesir hangisidir? A) 753,0
B) 7,53
C) 75,3
D) 73,5

8. 7,23 – 7,33 – 6,99 ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir? A) 7,23 – 7,33 – 6,99
B) 7,33 – 7,23 – 6,99
C) 7,33 – 6,99 – 7,23
D) 6,99 – 7,23 – 7,33

9. 12,356 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) oniki tam onda üçyüz elli altı
B) oniki tam binde otuz beş
C) oniki tam binde üç yüz elli altı
D) oniki tam binde üç yüz

10. 39,167 sayısındaki 7 rakamı hangi basamaktadır? A) onda birler
B) yüzde birler
C) binde birler
D) yüzler

11. ondalık kesrini yazılışı nasıldır? A) 1,5
B) 1,05
C) 1,005
D) 1,50

12. Aşağıdaki ondalık kesir karşılaştırmalarından hangisi doğrudur? A) 0,68=6,8
B) 7,39,8

13. Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir? A) 2,055
B) 2,005
C) 2,5
D) 2,05

14. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) 3/6
B) 5/10
C) 50/100
D) 1/3

15. 2-Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 7,1 ondalık kesri ile 7,05 ondalık kesrinin arasındadır? A) 7,07
B) 7,12
C) 7,2
D) 7,4

16. 27/100 kesri, ondalık kesir olarak yazılırken birbirinden farklı kaç rakam kullanılır? A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

17. 45/100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 45
B) 4,5
C) 4,05
D) 0,45

18. 5,4 ekmeğimiz vardı, öğle yemeğinde 2,6’sını yedik ne kadar ekmeğimiz kaldı? A) 2,6
B) 2,8
C) 3,2
D) 3,8

19. 25,187 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? A) 80
B) 8
C) 0,8
D) 0,08

20. 1/8 kesrinin ondalık kesir ile ifadesi hangisidir? A) 0,25
B) 0,125
C) 0,025
D) 0,005

21. Bir metrenin 3/5’ü ,1/4’inden kaç cm uzundur? A) 35
B) 30
C) 25
D) 20

22. 3-Aşağıdaki ondalık kesirlerden en büyüğü hangisidir? a b-c-d- A) 0,3
B) 0,25
C) 0,07
D) 0,1

23. 100’ün 2,5’i kaç eder? A) 20
B) 30
C) 40
D) 50

24. 3,65>3,A60 sıralamısında A yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gelemez? A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

25. 5 1/6 düzine kalem kaç tane kalem eder? A) 72
B) 70
C) 68
D) 66

26. 105,015 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) yüz beş tam onda on beş
B) on beş tam binde on beş
C) yüz beş tam yüzde onbeş
D) yüz beş tam binde on beş

27. 2 saatin 0,4′ ü kaç dakikadır? A) 24
B) 36
C) 48
D) 54

28. Aşağıdakilerden hangisi 7/3 kesrine denktir? A) 1 1/3
B) 2 1/3
C) 2 2/3
D) 2 3/3

29. 0,5 ondalık kesrine en yakın ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,005
B) 0,49
C) 0,42
D) 0,6

30. 1/5 kesrinin virgül kullanılarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,5
B) 1,5
C) 0,2
D) 0,25

31. Aşağıdakilerden hangisi ondalık kesirdir? A) 3/4
B) 3/6
C) 3/8
D) 3/10

32. 426,35 – 285,927 = …………. çıkarma işleminin sonucu kaçtır? A) 140,423
B) 14,423
C) 140,432
D) 104,432

33. 412,01 ondalık kesirinin okunuşu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) dört yüz on iki
B) dört yüz on iki sıfır bir
C) dört yüz on iki tam yüzde bir
D) Dört yüz on iki tam onda bir

34. Okulumuz kış için 70 ton kömür aldı. Ocak ayına kadar 42,765 tonunu yaktık. Kaç ton kömürümüz kaldı? A) 35,235
B) 32,235
C) 32,335
D) 33,235

35. Asya,bu sabah 1000 ml, akşam 1330 ml su içti. Asya bugün kaç litre su içmiştir? A) 2300 L
B) 2330 L
C) 2 mL 330 L
D) 2 L 330 mL

36. Aşağıdaki kesirler büyüklük, küçüklük sırasına konulmuşlar. Yanlış olan hangisidir? A) 4,617 > 4,616
B) 6,74> 6,99
C) 285,6>27,967
D) 5,381>5,382

ALINTI

Ondalık Kesirler

Ondalık Kesirler A. TANIMLAR
a bir tam sayı ve n bir sayma sayısı ise biçimindeki rasyonel sayılara ondalıklı kesir denir.

Burada a ya tam kısmı, bcd ye de kesir kısmı denir.
Her doğal sayının ondalık kesir kısmı sıfırdır.
5,0 ; 175,0 ; 1453,0
*
*
B. ONDALIK KESİRLERDE ÇÖZÜMLEME
Bir ondalık kesri basamak değerlerinin toplamı biçiminde ifade etmeye ondalık kesri çözümleme denir.
*
*
C. ONDALIK KESİRLERDE DÖRT İŞLEM
1. Toplama – Çıkarma : Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama – çıkarma işleminde olduğu gibi toplama – çıkarma işlemi yapılır. Sonuç, virgüllerin hizasından virgülle ayrılır.
2. Çarpma : Ondalık kesirlerin çarpımı yapılırken, virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır. Sonuç, çarpılan sayıların virgülden sonraki basamak sayılarının toplamı kadar, sağdan sola doğru virgülle ayrılır.
3. Bölme : Ondalık kesirlerin bölme işlemi yapılırken, bölen virgülden kurtulacak biçimde 10 un kuvveti ile çarpılır. Bölünen de aynı 10 un kuvveti ile çarpılarak normal bölme işlemi yapılır.
*
*
D. DEVİRLİ ONDALIK AÇILIMLAR
Bir rasyonel sayı ondalık yazıldığında, ondalık kısmındaki sayılar belli bir rakamdan sonra tekrar ediyorsa bu açılıma devirli ondalık açılım denir.
Devreden kısım üzerine (—) işareti konulur.

· Her devirli ondalık açılım bir rasyonel sayı belirtir.
· Her rasyonel sayının bir devirli ondalık açılımı vardır.
· Bazı devirli ondalık açılımlar ondalık kesir değildir.
0,333… gibi. (Çünkü rasyonel sayı olarak yazıldıklarında, ondalık kesir tanımına uymuyor.)
*
*
E. DEVİRLİ ONDALIK AÇILIMLARI RASYONEL SAYIYA ÇEVİRME
Bir devirli ondalık açılıma karşılık gelen rasyonel sayıyı bulmak için aşağadaki yol takip edilir.

· Pay için “sayı aynen yazılır, devretmeyen kısım çıkarılır.”
· Payda için “virgülden sonra devreden rakam sayısınca (9) devretmeyen rakam sayısınca (0) yazılır.” İfadeleri kullanılır.

Devreden sadece (9) ise pratik olarak bir önceki rakam 1 artırılır. Devreden sayı iptal edilir.

*
Paydası 10 un bir kuvveti olan (veya bu şekle getirilebilen) her rasyonel sayı sıfır devredenli bir ondalık açılıma sahiptir.

*
*
*
F. ONDALIK KESİRLERDE SIRALAMA
Ondalık kesirlerde karşılaştırma yapılırken, soldan sağa doğru, aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır.
Bu karşılaştırmada, sayı değeri büyük olan rakamın yer aldığı kesir, diğerlerinden büyük olur.
*
*
G. BİR ONDALIK KESRİ VERİLEN BİR BASAMAĞA GÖRE YUVARLAK YAPMA
Bir ondalık kesri, kendisine eşit olarak alınabilecek yaklaşık değerlerle ifade etmeye yuvarlak yapma denir. Yaklaşık ifade etme sembolü » şeklindedir.
Bir ondalık kesri, verilen bir basamakta yuvarlak yapmak için, bu basamağın sağındaki rakama bakılır. Rakamın sayı değeri;
· 5 ten küçük ise verilen basamaktaki rakam aynen kalır ve sağındaki basamaklar atılır.
· 5 ve 5 ten büyük ise, verilen basamağın sayı değeri 1 artırılır ve sağındaki basamaklar atılır.

Sponsorlu Bağlantılar

Devirli Ondalık Sayılar Nedir İçin Yorum Yap