Dik Dairesel Koninin Özellikleri

Dik Dairesel Koninin Özellikleri Geometrik Cisimlerin Özellikleri Koni - Bu makaledeki notlar: 2 dik dairesel koninin özellikleri..

Dik Dairesel Koninin Özellikleri ve Geometrik Cisimlerin Özellikleri Koni ile ilgili bu yazıda Matemetikte Koni – Geometrik Şekil Koni hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…

Matemetikte Koni – Geometrik Şekil Koni

Matemetikte Koni – Geometrik Şekil Koni

Koni, matematikte, bir düzlem içindeki dairenin her noktasını, düzlem dışındaki bir noktaya birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği geometrik şekil.

Dik üçgenin bir dik kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilen koniye, dik koni veya dönel koni denir. Koniler, tabanlarına göre; dairesel koni, eliptik koni gibi isimler alırlar. Dairesel bir dik koninin taban merkezini tepe noktasına birleştiren doğru parçasına, bu koninin ekseni veya yüksekliği denir. Taban çevresinin herhangi bir noktasını tepeye birleştiren doğru parçasına koninin ana doğrusu veya apotemi adı verilir. Taban çevresinin her noktasını tepeye birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği yüzey, koninin yanal yüzeyi adını alır. Yanal yüzeyin alanı, taban çevresi ile apoteminin çarpımının yarısına eşittir. Taban yarıçapının uzunluğu r, apotemi uzunluğu a ise yanal yüzey alanı= π·r·a olur. Bir dairesel dik koninin hacmi de, taban alanı ile yüksekliğin çarpımının üçte biri alınarak elde edilirr:
Bir dönel koninin düzlemlerle arakesitine, konikler adı verilir. Herhangi bir koni, tabana paralel bir düzlemle kesilirse, düzlemle taban arasında kalan kısma kesik koni denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Dik Dairesel Koninin Özellikleri” İçin Bir Cevap

Dik Dairesel Koninin Özellikleri İçin Yorum Yap