Dik Yamuk

Dik Yamuk İkizkenar Yamuk - Bu makaledeki notlar: dik yamuk ikizkenar yamuk ..

Bu makalede Dik Yamuk ve İkizkenar Yamuk hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen not alın. Yamuk Ve Yamuğun Özellikleri ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Yamuk Ve Yamuğun Özellikleri

Yamuk

Yamuk, iki kenarı birbirine paralel olan dörtgen. Paralel kenarlara “taban” öteki kenarlara “yanal kenar”, tabanlar arasındaki uzaklığa da “yükseklik” denir. Yamuğun yanal kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğru parçası “orta taban” adıyla anılır ve uzunluğu, öbür iki tabanın uzunlukları toplamının yarısına eşittir. Yamukta yanal kenarlara komşu açılar bütünlerdir. Yanal kenar uzunlukları eşitse “ikizkenar yamuk”, bir yanal kenar tabanlara dikse “dik yamuk”tan söz edilir. Taban uzunlukları a ve c, yüksekliği h olan bir yamuğun alanı (a+c)h/2, köşegenlerin orta tabanda ayırdığı parçanın uzunluğu (a-c)/2’dir. Bir üçgeni, herhangi bir kenarına paralel olarak kesen bir doğru, üçgeni bir yamuk ve daha küçük bir üçgene ayırır. Yamuk denince normal olarak dışbükey yamuk akla gelir. İçbükey yamuk (yıldızıl yamuk) anlatılmak istendiğinde, bu, özel olarak belirtilir. Yıldızıl yamuk, bir üçgenin, herhangi bir köşesinden itibaren uzatılan kenarlarının, üçüncü kenara paralel bir doğruyla kesilmesinden oluşur ve alanı, kendisini oluşturan iki üçgenin alanları toplamıdır. Yıldızıl yamukta yanal kenarlara komşu açılar eştir.

1. İki kenarı birbirine paralel olan dötgene yamuk denir.
2. Paralel olan kenarlara yamuğun tabanları, diğer kenarlara ise yamuğun yan kenarları denir.
3. [AD]’nın orta noktası E, [BC]’nin orta noktası F ise [EF]’na orta taban denir.

Name:	4btkc.png 
Views:	1866 
Size:	2,4 KB (Kilobyte) 
ID:	29537

Özellikler

1. [AB] // [DC]

Name:	4btl4.png 
Views:	1849 
Size:	3,3 KB (Kilobyte) 
ID:	29538
2. [EF] orta taban, |AB|= a, |CD|= c ise |EF|= (a+c)/2

İsim:  4btlk.png
Görüntüleme: 1806
Büyüklük:  1,8 KB (Kilobyte)

3. ABCD yamuğunda [AC] ve [BD] köşegen;

Name:	4btm3.png 
Views:	1844 
Size:	8,5 KB (Kilobyte) 
ID:	29540

Yamukta Açılar

Karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgenlerde açıortay verilmiş ise ikizkenar üçgen elde edebileceğimiz gibi, ikizkenarlık verilmiş ise de açıortay elde ederiz.

Name:	4btl4.png 
Views:	1849 
Size:	3,3 KB (Kilobyte) 
ID:	29538

Yamuğun Alanı

ABCD yamuk, [KH] [AB], |AB|= a, |DC|= c ve |KH|= h ise;
Name:	4btmt.png 
Views:	1780 
Size:	4,7 KB (Kilobyte) 
ID:	29541

Name:	4btnu.png 
Views:	1775 
Size:	9,5 KB (Kilobyte) 
ID:	29542

İkizkenar Yamuk

Paralel olmayan kenarları eşit uzunlukta olan yamuğa ikizkenar yamuk denir.

İsim:  4btph.png
Görüntüleme: 1765
Büyüklük:  2,5 KB (Kilobyte)

Özellikler

1. Taban açıları eşittir.

Name:	4btq2.png 
Views:	1798 
Size:	1,5 KB (Kilobyte) 
ID:	29545

2. Köşegenleri eşit uzunluktadır.

3. [DH] [AB], [CK] [AB]

İsim:  4btr5.png
Görüntüleme: 1789
Büyüklük:  866 Byte

Name:	4bts9.png 
Views:	1783 
Size:	3,1 KB (Kilobyte) 
ID:	29546

4. ABCD ikizkenar yamuk, [AC] [BD] ve yamuğun yüksekliği ise;

Dik Yamuk

Yan kenarlarından biri tabana dik olan yamuğa dik yamuk denir.

Name:	4bttt.png 
Views:	1770 
Size:	6,4 KB (Kilobyte) 
ID:	29547

Sponsorlu Bağlantılar

Dik Yamuk İçin Yorum Yap