Doğu Anadolu Bölgesinin Akarsuları Nelerdir?

Doğu Anadolu Bölgesinin Akarsuları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Bitki Örtüsü - Bu makaledeki notlar: doğu anadolu bölgesinin akarsuları nelerdir? ..

Bu yazı Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları hakkında özet bilgiler içerir. Doğu Anadolu Bölgesinin Akarsuları Nelerdir? ve Doğu Anadolu Bölgesinin Bitki Örtüsü hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Tam da not almalık…

Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları

Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları ve Ovaları

DAĞLARI: Doğu Anadolu Bölgesi’nde dağlar 3 sıra halinde uzanır. Doğu Anadolu’nun güneyinde; Güneydoğu Toroslar ile Buzul Dağları ortasında MercanDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları KarasuDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Munzur ve Palandöken dağlarıDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Kuzeyde ise ÇimenDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları KopDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Allahüekber ve Yalnızçam dağları uzanır.
AğrıDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları TendürekDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Süphan ve Nemrut dağları ise volkanik bir yapıya sahiptir.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Ovaları:
Doğu Beyazıt Ovası
Karaköse Eleşkirt Ovası
Malazgirt Ovası
Muş Ovası
Elâzığ ovası veya Uluova
Elbistan Ovası
Malatya Ovası
Bingöl Ovası
Erzurum Ovası
Erzincan Ovası
Tercan Ovası
Kağızman Ovası
Pasinler Ovası
Iğdır Ovası

Yerşekillerini; sıradağlarDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağlarıgeniş plâtolar ve ovalarla çukur alanlar oluşturur. Ovaların çoğu genç faylarla sınırlandığından deprem alanlarıdır. Doğu Anadolu yüzey şekillerinin ana çizgileriDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları bölgeyi batıdoğu doğrultusunda boylayan yay biçimindeki dağ sıralarıyla meydana gelir. Bu dağ sıralarıDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları alçak ve dalgalı düzlüklerle birbirinden ayrılırlar. Bu düzlükler üzerinde ayrıca dağ kütleleri yükselirDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları aralarına da çukur ovaları girer. Yüzey şekillerinin genel doğrultusuna göreDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Doğu Anadolu relyefi kuzeyden güneye şöyle takip edilebilir:

1. Kuzeybatıda Kuzey Anadolu Dağları’nın Doğu Anadolu yaylasına komşu olan iç sırası: bölgenin sınırı içerisinde uzanan Kelkit Çoruh Dağları: Kızıldağ (3.025m)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Çimen(2.700m) dağları ve daha ötede Çoruh Oltu havzasındaki dağlar.

2. Bu dağların gerisinde Erzurum Kars yaylası. Çoğu yerde lav örtüsüyle kaplı; yüksl. 1.5002.000m. Yayla üzerinde basık dağ sıraları: Dumludağ (3.200m)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Allahüekber dağı (3.111m)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin DağlarıKısırdağ (3.150m) gibi; yayla içine girmiş çukur ovaları; Erzincan Ovası (yüks:1.200)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Erzurum Ovası (yüks: 1.8001.900m)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Pasinler Ovası (1.650m)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Sürmeliçukur Iğdır Ovası (800900m).

3. Doğu Anadolu’nun ortasında Karasu (Fırat) ve Aras vadilerine güneyden paralel olarak uzanan büyük sırt: KarasuAras dağları.Bunlar Monzur (3.250m)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Mercan (3.463m dağlarıyla başlayıp Palandöken (3.017m)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Çakmak (3.060m)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Perli (3.200m) dağı üzerinden Ağrı volkan kütlesine kadar uzanır. Büyük Ağrı konisi Türkiye’nin en yüksek doruğudur (5.165m). KarasuAras dağlarıDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları güney batıda Uzunyayla yöresindeki kesintiden sonra Orta To roslar’a bağlandığı gibiDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları doğuda Ağrı volkan kütlesi ötesinde İran 0ortasındaki dağlara devam eder.

4. Sözü geçen merkezî sırtın güneyinde Van Gölü havzası ve bunun batısında Murat havzası. Her iki havza da güneydeDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları güneydoğu Toros yayına dayanır; Ağrı Nemrut dağları arasında sıralanan bir sönmüş volkan dizisi ( Tendürek 3.542mDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Süphan dağı 1.200.000 ölçekli harita ya göre 4.434mDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Nemrut dağı 2.802m) ile birbirinden ayrılır. Van Gölü havzasıDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları doğuda İran sınır dağlarında yüksekliği 3.000m’yi aşan tepelere dayanan yüksek bir yayla (Erk dağı 3.200m) ile batıda Van Gölü’nün kapla dığı geniş bir çukur alandan meydana gelir.Murat hav zasında ise Murat ırmağı boyunca uzanan sıra ovalar arasında Bingöl (3.200m) gibi dağ kütleleri göze çarpar. Doğu Beyazıt ovası (2.000m)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları KaraköseEleşkirt ovası (1.650m)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Malazgirt ovası (1.500m)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Muş ovası (1.200m)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Elâzığ ovası veya Uluova (1.050m).

5. Güneydoğu ToroslarDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Doğu Anadolu’yu güneyden sınırlayan bir yaydır. Batı kesiminde geniş ve orta derecede yüksek (Malatya dağları; Akdağ 2.605m)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağlarıorta kesiminde dar ve az yüksek (Maden dağları; Hazarbaba dağı 2.285m)Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları doğuya doğru gitgide geniş ve çok yüksektir.(Bitlis dağları 3.500Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Hakkari dağları; Cilo dağının Reşko tepesi 4.168m).Ovalar ve platolar

Bölgede dağlardan sonra en fazla alan kaplayan yerşekli plâtolardır. PlatolarDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Fırat ve Aras nehirlerinin kolları tarafından parçalanmıştır. En büyük plâtosu ‘’Erzurum Kars Platosu’’dur. Bölgede yer alan dağ kuşakları arasındaki çöküntü oluklarında ovalar yer almaktadır. Birinci çöküntü kuşağını; ArdahanDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Göle ve Çıldır Gölü İkinci çöküntü kuşağını; ErzurumDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları ErzincanDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları PasinlerDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Horasan ve Iğdır Ovaları Üçüncü çöküntü kuşağını ise; MalatyaDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları ElazığDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları BingölDoğu Anadolu Bölgesinin Dağları Ve Ovaları Nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesinin Dağları Muş ve Van Gölü çanakları ve bunlar içerisinde yer alan ovalar oluşturur.

Sponsorlu Bağlantılar

Doğu Anadolu Bölgesinin Akarsuları Nelerdir? İçin Yorum Yap