Dünya Güneş Etrafında Nasıl Bir Hareket Yapar

Dünya Güneş Etrafında Nasıl Bir Hareket Yapar - Bu makaledeki notlar: dünyanın güneş etrafında dönüşü dünya güneş..

Dünyanın Güneş Etrafındaki Hareketi Ve Sonuçları

Dünyanın Güneş etrafındaki hareketi ve sonuçları

Yer yuvarlağının hareketleri ve sonuçları(MEVSİMLER)

GÜNEŞ ETRAFINDAKİ HAREKETİ
Bu hareketini 365 gün 5 saat 48 dakikada tamamlar.Buna yıllık dolanım denir.Yer küre kendi ekseni etrafında hareket ederken aynı zamanda saat ibresinin tersi yönünde Güneş etrafında döner.365 günde arta kalan 5 saat 48 dakikalar 4 yılda yaklaşık olarak 1 gün yapar.Bu nedenle Şubat ayları 3 yıl boyunca ;28 gün,4. yıl 29 gün sürmektedir.
Dünya güneş etrafında dolanırken elips şeklinde izlediği yola yörünge denir.
Bu elips şeklindeki yörüngeden geçen düzleme Yörünge düzlemi veya Ekliptik denir.(Şekil: )
Yer kürenin Güneş çevresindeki hızı;saniyede 30 km’dir.
Dünya Güneş etrafında dönerken 2-3 Ocak’ta Güneşe en yakın konumda bulunmaktadır.Bu konuma günberi denir.
Dünyanın güneşe olan uzaklığı 147 milyon km’dir.Dünyanın Güneşe en yakın olduğu bu dönem de Güneşin çekim etkisinin artmasına bağlı olarak Dünyanın dönüş hızı da artar.Bu nedenle Şubat ayları kısa sürer.
Dünya Güneş etrafında dönerken 3-4 Temmuzda Güneş’e en uzak konumda bulunmaktadır.Bu konuma günöte denilmektedir.Bu tarihte Dünyanın Güneş’e olan uzaklığı 152 milyon km’dir.Dünyanın Güneş’e en uzak konumda olduğu bu dönemde,Güneşin çekim Gücünün azalmasına bağlı olarak da Eylül Ekinoksu iki gün gecikmeyle 23 Eylül olmaktadır.
Yer kürenin ekvator düzlemi ile Ekliptik düzlemi bir biri üzerine oturmazlar;aralarında 230 27/ bir açı vardır.Bu nedenle yerin ekseni ekliptiğe dikey değildir;aralarında 660 33/ bir açı vardır.Bu açılar nedeniyle;
1-Mevsimler oluşur
2-İki yarım kürede aynı anda farklı mevsimler yaşanır.
3-Gece gündüz süreleri yıl boyunca Ekvator dışındaki yerlerde değişkenlik gösterirken Gece gündüz süreleri arasındaki fark ekvatordan kutuplara gidildikçe artar.
4-Güneş ışınlarının Yer küreye dik geldiği noktalar yıl içerisin değişmektedir.Güneş ışınları,yıl boyunca sadece dönenceler arasına tam dik olarak düşmektedir.
5-Güneş ışınlarının yere düşme açıları değişir. Dünya güneş etrafında döndükçe ekvator düzlemi ile Ekliptik düzlemi arasındaki açıda değişmektedir.Bu açı değişikliği ise Güneş ışınlarının düşüş açısını etkilemektedir. Buna bağlı olarak da yıllık sıcaklık farkları oluşmaktadır.
6-Güneşin doğuş ve batış saatlerinin sürekli değişmesi
7-Güneş ışınları dönencelere yılda bir kez ekvatora iki kez dik gelmektedir.
8-Yer yüzündeki her hangi bir yerin Güneş enerjisini yıl boyunca farklı ölçülerde alması
9-Kuzey ve güney kutup dairelerinde gündüz ve gece süresi 24 saatten fazla olup kutuplarda yazlar aydınlık,kışlar karanlıktır.
*Mevsimlerin oluşumunu sağlayan etmenler
1- Dünya eksenin Ekliptikle yaptığı açı önemlidir.(660 33/ ) ve bir başka deyişle Ekvator ile Ekliptik arasındaki açı 230 27/ dır.
2- Yerin Güneş çevresindeki hareketidir.
*Eğer Dünyanın yörüngesi elips şeklinde değilde tam bir daire olsaydı bütün mevsimlerin süreleri birbirine eşit olurdu.Ancak Elips şeklindeki yörüngesi üzerinde sabit bir hızla ilerleyen yer,birbirine eşit zamanlarda eşit kavisler alamaz.Bu nedenle mevsimlerin süreleri değişiktir. ÖRN.:KYK’da kış 89 gün,Yaz 93 gün 7 saat

*Eğer ekvatorla ekliptik düzlemi arasındaki 230 27/ bir açı olmasaydı bu iki düzlem birbirine çakışacak yerin ekseni ile ekliptik arasında 900 lik açı olacaktı Yani Yerin ekseni ekliptik düzlemine dik olsaydı o zaman sadece ekvator Güneş ışınlarını her zaman 900 ile alırdı,güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru giderek küçülür ve bu açılar yıl boyunca hiç değişmeyeceğinden yer yüzünde her hangi bir nokta yıl boyunca hiç değişmeyeceğinden yer yüzünde her hangi bir nokta yıl boyunca güneşten hep aynı derecede enerji alacak mevsimler meydana gelmeyecekti ancak hep aynı mevsim yaşanacaktı
*Ekliptik ile Ekvator arasındaki açı 230 27/ değil de 300 olsaydı,mevsimler yine oluşurdu,fakat Güneş ışınlarının tam dik olarak düştüğü alan(Tropikal Kuşak)genişler;kışlar daha şiddetli,yazlar daha sıcak geçerdi.
*Ekliptik ile Ekvator arasındaki açı 230 27/ dan daha az olsaydı;
Güneş ışınlarının düştüğü alan daralır,dönemler arası sıcaklık farkı azalırdı.O halde 230 27/
lik Kuzey ve Güney enlemleri kuzeyde ve güneyde Güneş ışınlarının dik düştüğü alanın sınırlarını belirlemektedir.

23 EYLÜL DURUMU:
-Güneş ışınları Ekvator üzerine 900 lik bir açı ile düşer.21 Mart’ta olduğu gibi Yer’in her iki yarım küresi eşit oranda aydınlandığından gece-gündüz süreleri eşittir.Bu güne gün-gece eşitliği(Ekinoks)denir.
-Bu tarihten sonra Güneş ışınları K.Y.K.’ye küçülen açılarla düşerken G.Y.K.’ye büyüyen açılarla düşecektir.
-Bu dönem K.Y.K.’de sonbahar,G.Y.K.’de ilkbahar başlangıcıdır.
-Bu tarihte Güneş ışınları Ekvator’a 900 ile düştüğünde Ekvatorda düz zeminlerde öğle vakti cisimlerin gölgeleri sıfır olur yani yoktur. Cisimlerin gölge uzunluğu kutuplara gidildikçe uzar.K.Y.K.’de gölge yönleri kuzeye,G.Y.K.’de güneye doğrudur.
-450 Paralelinde öğlen gölge boyu cisimlerin boyuna eşittir.

21 ARALIK DURURMU:
-Dünyanın güneyi Güneşe dönüktür.
-230 27/ Paralel Dairesi(Oğlak dönencesine)ne öğle zamanı Güneş ışınları tam dik olarak gelir.
-Güney Yarım Küre’de yaz gündönümü yaşanır.Güneye gidildikçe gündüz süresi uzar.
-Kuzey yarım kürede kış gündönümü yaşanır.
-Kuzeye gidildikçe gece süresi uzar.
-Aydınlanma dairesi(çizgisi)kutup dairelerinden geçer.Kuzey kutup dairesini karanlıkta Güney Kutup Dairesini aydınlıkta bırakır.
-K.Y.K.’de en uzun gece, en kısa gündüz;G.Y.K.’de en uzun gündüz,en kısa gece yaşanır.
-Güneş ışınları;bu tarihten sonra G.Y.K.’nin daha bir büyük kısmına daha dik açılarla, K.Y.K.’nin daha az bir kısmına daha küçük açılarla düşecektir.
-Bu tarihten sonra K.Y.K.’de gündüzler uzamaya geceler kısalmaya başlar 21 Mart’ta gece ile gündüz süreleri eşitlenir.Gündüzlerin uzaması gecelerin kısalması 21 Haziran’a kadar devam eder.
-Bu tarihte oğlak dönencesinin kuzeyinde bulunan cisimlerin gölge yönü kuzeye,güneyinde bulunan cisimlerin gölge yönü ise güneye doğrudur.Oğlak dönencesindeki cisimlerin gölgesi ise sıfırdır.

21 MART DURURMU:
-Bu tarihte, her iki yarım kürede de gece ve gündüz süresi eşittir.Gece ve gündüz süresinin eşitliği durumuna Ekinoks denilmektedir.
-Bu dönemde Güneş ışınları sadece Ekvatora tam dik olarak düşer ve sadece Ekvatordaki cisimlerin gölge uzunlukları sıfır olur.Bu tarihten sonra Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’ye daha büyüyen açılarla geleceğinden K.Y.K:’de gündüzler uzamaya geceler kısalmaya başlar.Bu durum 21 Haziran’a kadar devam eder.
-G.Y.Küreye ise Güneş ışınları küçülen açılarla düşecektir.
-Bu tarih;K.Y.K.’de ilkbahar;G.Y.K.’de sonbahar başlangıcıdır.
-Ekinoks dönemleri olan 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Güneş Işınları 450 kuzey ve güney enlemlerine 450 lik bir açıyla düştüğünden,bu enlemdeki cisimlerin gölge uzunlukları cisimlerin uzunluklarına eşittir.

21 HAZİRAN DURUMU:
-K.Y.Küre bir başka deyişle Dünyanın kuzeyi Güneş’e daha dönüktür.
-Güneş ışınları 230 27/ Kuzey enlemindeki Yengeç dönencesine öğle zamanı tam dik (900)olarak gelir.
-Kuzey Yarım Küre’de yaz gündönümü yaşanır.Kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar.Bu tarihte K.Y.K. en uzun gündüz en kısa gece yaşanır.Ancak bu tarihten sonra K.Y.K.’de gündüzler kısalmaya,geceler uzamaya başlar.
-23 Eylül’de gece ile gündüz süreleri eşitlenir.Gündüzlerin kısalması ve gecelerin uzaması 21 Aralığa kadar devam eder.
-G.Y.Küre’de kış gündönümü yaşanır.
-Güneye gidildikçe gece süresi uzar.Bu tarihte Güney yarım Kürede en uzun gece en kısa gündüz yaşanır.
-Güneş ışınları;Bu tarihten sonra K.Y.K.’nin daha büyük bir kısmına daha büyük açılarla ,G.Y.K.’nin daha az bir kısmına daha küçük açılarla düşecektir.
-Bu tarihte Yengeç dönencesindeki cisimlerin gölge uzunlukları sıfırdır.

-Yengeç dönencesinin kuzeyindeki cisimlerin gölge yönleri kuzeye,güneyindekilerin ki güneye doğrudur.
-Bu tarihte aydınlanma çizgisi kutup dairelerinde teğet geçer.
-Bu tarihte Kuzey Kutup Dairesi sürekli aydınlık,Güney kutup dairesi sürekli karanlıktır.

NOT:21 Mart ve 23 Eylül Durumu şöyle özetlenebilir:
Güneş ışınlarının dik olarak geldiği yerler 21 Haziran’dan 21 Aralık tarihine kadar 6 ay içinde,Yengeç dönencesinden Oğlak dönencesine;21 Aralık’tan 21 Haziran’a diğer 6 ayda Oğlak dönencesinden Yengeç dönencesine doğru yer değiştirmektedir.Bir yıl içinde güneş ışınlarının dik olarak geldiği yerler iki dönence arasında gidiş ve dönüş şeklinde bir hareket yapar.Bu hareket sırasında Güneş ışınları Ekvator üzerine iki kez dik olarak gelir.Bu tarihler 21 Mart ve 23 Eylül’dür.Bu duruma Ekinoks denir.
Bu tarihte;
-İki yarım kürede eşit aydınlanır.
-Aydınlanma dairesi kutup noktalarından geçer.
-Yer ekseni ile aydınlanma dairesi çakışır.
-Dünyanın her yerinde gece gündüz süresi eşittir.
-Ekvator çevresi daha fazla ısınır.
-Her iki yarım küre için bahar başlangıçlarıdır.
GÜNEŞ GÜNÜ:Her hangi bir meridyen Güneş’in tam karşısında iken,Dünya bir turunu atarak aynı meridyenin yine Güneş’in tam karşısına gelmesine kadar geçen süredir.Bu süre 24 saattir.
AY GÜNÜ:Her hangi bir meridyen Ay’ın tam karşısında iken ,Dünya bir turunu atarak aynı meridyenin yine Ay’ın tam karşısına gelmesine kadar geçen süredir.Bu süre 24 saat 50 dakikadır.Ay günü Güneş gününde 50 dakika daha uzundur.Çünkü Dünya dönerken Ay’da bir miktar dönmüş oluyor.Bu nedenle takvimlerini Ay gününe göre ayarlayan İslam ülkelerinin yılları,takvimlerini Güneş gününe göre ayarlayan ülkelerden 10-11 gün farklıdır.Her yıl Ramazan ayı ve Dini bayramların 10-11 gün erken gelmesi bu durumda kaynaklanmaktadır.
GÜNEŞ IŞINLARININ DÜŞÜŞ AÇISININ HESAPLANMASI
Güneş ışınlarının bir enleme düşüş açısı biliniyorsa,diğer enlemlere de düşüş açısı hesaplanabilir.
Bunun için;
a)Güneş ışınlarını her hangi bir enleme kaç derece ile düştüğünün
b)Güneş ışınlarının düşüş açısının bilindiği yer ile güneş ışınlarının düşüş açısının bulunacağı yer arasındaki enlem farkının bilinmesi gerekir.
ÖRNEK:21 Mart’ta 600 kuzey enleminde bulunan bir yere Güneş ışınları kaç derecelik bir açıyla düşer?
Yanıt olarak:21 Mart’ta Güneş ışınları Ekvator’a 900 ile düşer.Ekvator ile 60. enlem arasında 600 lik fark vardır.O halde Güneş ışınları 60. enleme 600 daha yatık düşecektir.
Yani 900 –600 =300 ile düşecektir.

ÖRNEK:21 Aralık’ta Güneş ışınları 300 kuzey enlemine kaç derecelik bir açıyla düşer?
21 Aralık’ta Güneş ışınları 230 lik güney paraleline 900 ile düşer.230 Güney paraleli ile 300 kuzey paraleli arasında 230+300 =530 fark vardır.Buna göre 300 kuzey paraleline Güneş ışınları 530 daha yatık düşecektir.
Yani 900-530=370 ile düşecektir.

Dünyanın Güneş Etrafında Dönüşü

GÜNEŞ ETRAFINDAKİ HAREKETİ

Bu hareketini 365 gün 5 saat 48 dakikada tamamlar.Buna yıllık dolanım denir.Yer küre kendi ekseni etrafında hareket ederken aynı zamanda saat ibresinin tersi yönünde Güneş etrafında döner.365 günde arta kalan 5 saat 48 dakikalar 4 yılda yaklaşık olarak 1 gün yapar.Bu nedenle Şubat ayları 3 yıl boyunca ;28 gün4. yıl 29 gün sürmektedir.
Dünya güneş etrafında dolanırken elips şeklinde izlediği yola yörünge denir.
Bu elips şeklindeki yörüngeden geçen düzleme Yörünge düzlemi veya Ekliptik denir.(Şekil: )
Yer kürenin Güneş çevresindeki hızı;saniyede 30 km’dir.
Dünya Güneş etrafında dönerken 2-3 Ocak’ta Güneşe en yakın konumda bulunmaktadır.Bu konuma günberi denir.
Dünyanın güneşe olan uzaklığı 147 milyon km’dir.Dünyanın Güneşe en yakın olduğu bu dönem de Güneşin çekim etkisinin artmasına bağlı olarak Dünyanın dönüş hızı da artar.Bu nedenle Şubat ayları kısa sürer.
Dünya Güneş etrafında dönerken 3-4 Temmuzda Güneş’e en uzak konumda bulunmaktadır.Bu konuma günöte denilmektedir.Bu tarihte Dünyanın Güneş’e olan uzaklığı 152 milyon km’dir.Dünyanın Güneş’e en uzak konumda olduğu bu dönemdeGüneşin çekim Gücünün azalmasına bağlı olarak da Eylül Ekinoksu iki gün gecikmeyle 23 Eylül olmaktadır.
Yer kürenin ekvator düzlemi ile Ekliptik düzlemi bir biri üzerine oturmazlar;aralarında 230 27/ bir açı vardır.Bu nedenle yerin ekseni ekliptiğe diaaa değildir;aralarında 660 33/ bir açı vardır.Bu açılar nedeniyle;
1-Mevsimler oluşur
2-İki yarım kürede aynı anda farklı mevsimler yaşanır.
3-Gece gündüz süreleri yıl boyunca Ekvator dışındaki yerlerde değişkenlik gösterirken Gece gündüz süreleri arasındaki fark ekvatordan kutuplara gidildikçe artar.
4-Güneş ışınlarının Yer küreye dik geldiği noktalar yıl içerisin değişmektedir.Güneş ışınlarıyıl boyunca sadece dönenceler arasına tam dik olarak düşmektedir.
5-Güneş ışınlarının yere düşme açıları değişir. Dünya güneş etrafında döndükçe ekvator düzlemi ile Ekliptik düzlemi arasındaki açıda değişmektedir.Bu açı değişikliği ise Güneş ışınlarının düşüş açısını etkilemektedir. Buna bağlı olarak da yıllık sıcaklık farkları oluşmaktadır.
6-Güneşin doğuş ve batış saatlerinin sürekli değişmesi
7-Güneş ışınları dönencelere yılda bir kez ekvatora iki kez dik gelmektedir.
8-Yer yüzündeki her hangi bir yerin Güneş enerjisini yıl boyunca farklı ölçülerde alması
9-Kuzey ve güney kutup dairelerinde gündüz ve gece süresi 24 saatten fazla olup kutuplarda yazlar aydınlıkkışlar karanlıktır.
*Mevsimlerin oluşumunu sağlayan etmenler
1- Dünya eksenin Ekliptikle yaptığı açı önemlidir.(660 33/ ) ve bir başka deyişle Ekvator ile Ekliptik arasındaki açı 230 27/ dır.
2- Yerin Güneş çevresindeki hareketidir.
*Eğer Dünyanın yörüngesi elips şeklinde değilde tam bir daire olsaydı bütün mevsimlerin süreleri birbirine eşit olurdu.Ancak Elips şeklindeki yörüngesi üzerinde sabit bir hızla ilerleyen yerbirbirine eşit zamanlarda eşit kavisler alamaz.Bu nedenle mevsimlerin süreleri değişiktir. ÖRN.:KYK’da kış 89 günYaz 93 gün 7 saat

*Eğer ekvatorla ekliptik düzlemi arasındaki 230 27/ bir açı olmasaydı bu iki düzlem birbirine çakışacak yerin ekseni ile ekliptik arasında 900 lik açı olacaktı Yani Yerin ekseni ekliptik düzlemine dik olsaydı o zaman sadece ekvator Güneş ışınlarını her zaman 900 ile alırdıgüneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru giderek küçülür ve bu açılar yıl boyunca hiç değişmeyeceğinden yer yüzünde her hangi bir nokta yıl boyunca hiç değişmeyeceğinden yer yüzünde her hangi bir nokta yıl boyunca güneşten hep aynı derecede enerji alacak mevsimler meydana gelmeyecekti ancak hep aynı mevsim yaşanacaktı
*Ekliptik ile Ekvator arasındaki açı 230 27/ değil de 300 olsaydımevsimler yine oluşurdufakat Güneş ışınlarının tam dik olarak düştüğü alan(Tropikal Kuşak)genişler;kışlar daha şiddetliyazlar daha sıcak geçerdi.
*Ekliptik ile Ekvator arasındaki açı 230 27/ dan daha az olsaydı;
Güneş ışınlarının düştüğü alan daralırdönemler arası sıcaklık farkı azalırdı.O halde 230 27/
lik Kuzey ve Güney enlemleri kuzeyde ve güneyde Güneş ışınlarının dik düştüğü alanın sınırlarını belirlemektedir.

Dünya, Güneş Ve Ay Soruları – 5.sınıf Fen Ve Teknoloji

1. Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın hareketlerinden biri değildir? A) Kendi etrafında dolanır.
B) Dünya’nın etrafında dolanır.
C) Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında dolanır.
D) Dünya ve Mars ile birlikte Güneş’in etrafında doanır. √

2. Dünya Güneş ve Ay’ı büyükten küçüğe doğru sıralarsak hangi seçenek doğru olur? A) Dünya-Güneş-Ay
B) Ay-Dünya-Güneş
C) Güneş-Ay-Dünya √
D) Güneş-Dünya-Ay

3. Uzaydan yeryüzüne inmekte olan bir cismin ağırlığında ne gibi değişiklik olur? A) Artar √
B) Azalır
C) Değişmez
D) Önce azalır sonra artar

4. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Güneş için söylenemez? A) Ateşten topa benzer.
B) Çok güçlü bir ısı ve ışık kaynağıdır.
C) Güneş ışığı gözlerimiz için zararlıdır.
D) Bir gezegendir. √

5. Dünya, Güneş ve Ay’dan en küçük olanı hangisidir? A) Güneş
B) Ay √
C) Dünya
D) Ay ve Dünya

6. Okula gelirken ve okula dönerken, Güneş neden aynı yerde değildir? A) Dünya, Ay’ın etrafında dolandığı için
B) Güneş, Dünya’nın etrafında dolandığı için
C) Dünya kendi etrafında döndüğü için √
D) Güneş kendi etrafında döndüğü için

7. I-Dünya’nın kendi ışığı yoktur. II-Ay’ın kendi ışığı vardır. III-Güneş’in kendi ışığı vardır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I-II
B) II-III
C) I-III √
D) I-II-III

8. Niçin güneşi aydan daha küçük görürüz? A) Ay, Güneşten daha uzak olduğu için
B) Güneş Aydan daha yakın olduğu için
C) Ay bize daha yakın olduğu için √
D) Hiçbiri

9. Ay tutulmasınını nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyanın kendi etrafında dönmesi
B) Dünya’nın güneş etrafında dönmesi
C) Ayın dünya etrafında dönmesi √
D) Mevsimlerin oluşması

10. Ay’ın görünümlerini tamamlaması kaç gün sürer? A) 28 Gün √
B) 14 Gün
C) 1 Ay
D) 1 Hafta

11. Güneş’in bir basket topu Ay’ın da yarım pirinç tanesi kadar olduğunu düşünürsek Dünya’nın büyüklüğünü aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? A) futbol topu
B) nohut tanesi √
C) çeyrek pirinç tanesi
D) elma

12. Ay’ın evreleri nasıl meydana gelir? A) Ay’ın kendi etrafındaki hareketi ile
B) Dünya’nın kendi etrafındaki hareketi ile √
C) Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi ile
D) Ay’ın Güneş etrafındaki hareketi ile

13. Ay, Dünya’nın etrafını kaç günde dolanır? A) 27
B) 28 √
C) 29
D) 30

14. Ay dünya etrafında dönüşünü kaç günde tamamlar? A) 27
B) 28
C) 29
D) 30 √

15. Ay dünya etrafında dönüşünü kaç günde tamamlar? A) 27
B) 28
C) 29
D) 30 √

16. Hızlı hareket eden bir otomobilde yolculuk yaparken yol kenarındaki ağaçlar ve telefon direkleri hızla hareket ediyormuş gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? A) Dünya dönmekte ve Güneş’in etrafında dolanmaktadır. √
B) Ay’ın Dünya etrafında dönmesidir.
C) Güneş Dünyanın etrafında dolanmaktadır.
D) Ay Güneş’in etrafında dolanmasıdır.

17. Yeni ay evresinden sonra Ay’ınDünya’ya bakan yüzünün sağ yarısının aydınlanmış olarak görüldüğü evresi hangisidir? A) son dördün
B) ilk dördün √
C) yeni ay
D) dolunay

18. Ay tutulması nasıl meydana gelir ? A) Ay’ın gölgesi Dünya’nın belli bir bölgesine düşer.
B) Ay ışık kaynağı olmadığından.
C) Ay ile Dünya arasına Güneş girdiğinde.
D) Ay ile Güneş arasına Dünya’nın girerek Güneş ışınlarını engellemesiyle. √

19. Dünyamız kendi çevresinde batıdan doğuya doğru döner. Kendi çevresinde doğudan batıya doğru dönseydi güneş hangi yönde batatdı? A) Doğu √
B) Güney
C) Kuzey
D) Batı

20. Güneş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Güneş kendi etrafında döner
B) Isı ve ışık kaynağıdır
C) Dünyamıza en yakın yıldızdır
D) Dünyanın etrafında dönmesiyle bir sene oluşur √

21. Ay hangi evresinde dünyadan görünmez? A) İlk dördün
B) Dolunay
C) Yeniay √
D) İkinci dördün

22. Ay’ın evrelerinin doğru sıralanışı hangi seçenektedir? A) son dördün-ilk dördün-yeni ay-dolunay
B) yeni ay-ilk dördün-dolunay-son dördün √
C) yeni ay-dolunay-ilk dördün-son dördün
D) yeni ay-son dördün-dolunay-ilk dördün

23. Dünya’dan bakan bir kişi Güneş ve Ay’ı hemen hemen aynı büyüklükte görür.Bunun sebebi nedir? A) Ay’ın şeklinin küre olması
B) Güneş ve Ay’ın aynı uzaklıkta olması
C) Cisimlerin uzaklaştıkça daha küçük görünmesi √
D) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

24. Gökyüzüne bakıldığı zaman Güneş hareket ediyor gibi görünür. Bu görünüşü aşağıdakilerden hangisi açıklar? A) Dünya’nın güneş etrafında dönmesi √
B) Ay’ın Dünya etrafında dönmesi
C) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi
D) Güneş’in Dünya etrafında dönmesi

25. Türk bayrağındaki hilalin ters şekli aşağıdaki hangi ay evreleri arasında görülür? A) İlk dördün-dolunay
B) Son dördün-yeniay
C) Dolunay-son dördün
D) Yeni ay- ilk dördün √

26. Güneş tutulması meydana geldiğinde Güneş,Dünya ve Ay sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Güneş,Ay,Dünya √
B) Ay,Dünya,Güneş
C) Ay,Güneş,Dünya
D) Dünya,Güneş,Ay

27. Ay hangi evresinde Dünya’dan görülmez? A) ilk dördün
B) dolunay
C) yeniay √
D) ikici dördün

28. Aşağıdakilerden hangisi Güneş Sistemi içerisinde bulunmaz? A) galaksi √
B) meteor
C) kuyruklu yıldız
D) gezegenler

29. Aşağıdakilerden hangisi gece ile gündüzün eşit olduğu tarihlerdir? A) 21 Aralık 21Haziran
B) 21 Mart 23 Eylül √
C) 21Mart 21 Haziran
D) 23 Eylül 21 Aralık

30. Dünya ,Güneş ve Ay’dan en büyük olanı hangisidir? A) hepsi aynı büyüklüktedir
B) dünya
C) güneş √
D) Ay

31. Dünyanın kendi etrafında dönüş süresi ne kadardır? A) 1 gün √
B) 1 hafta
C) 1 ay
D) 1 yıl

32. Dünya ,güneş etrafında 1 tur dolanıncaya kadar kendi etrafında kaç tur döner? A) 1
B) 7
C) 30
D) 365 √

33. Dünya’nın etrafında dolanan gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş
B) Ay √
C) Teleskop
D) Yıldız

34. Gökyüzünü incelemek,biliimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulan yerlere aşağıdaki isimlerden hangisi verilir? A) Astroloji
B) Rasathane √
C) Astronomi
D) Gökhane

35. Aşağıdakilerden hangisi 15.yüzyılda yaşayan,dünyanın dönüşü ile ilgili bugünkü hesaplara yakın ölçümler yapan astronomi ve matematik bilginlerinden biridir? A) İbn-i Sina
B) Harizmi
C) Ali Kuşçu √
D) Farabi

ALINTI

Dünyanın Güneş Etrafındaki Hızı Azalırmı?

Merhaba
Dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızı azalıyormu? Yani yılların süresi kısalıyormu? Benim öğrenmek istediğim bir yıl içinde dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızında azalma olup olmaması değil , yani gün ötede ve günberide dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızı azalıp artar ama bir yıllık dönüş süresi değimez( 365 gün). Ben yılların süresinin kısalıp kısalmadığını öğrenmek istiyorum. Teşekkürler.

Dünyanın Yuvarlaklığı Ve Kendi Etrafında Dönmesi

Kâinat kitabını, Kur’ân-ı Kerim’in ışığında okuyan El-Biruni (973–1048), Dünya’nın yuvarlak oluşuna ve kendi etrafında döndüğüne dâir ilmî hesaplamalarını Kopernik’ten 500 yıl önce bilim dünyasına sunmuştur. Ne yazık ki, gençliğimize Kopernik anlatılmasına rağmen, El-Biruni’den hiç bahsedilmemektedir

Sponsorlu Bağlantılar

Dünya Güneş Etrafında Nasıl Bir Hareket Yapar İçin Yorum Yap