Dünyanın En Güzel Manileri

Dünyanın En Güzel Manileri Bursa Manileri - Bu makaledeki notlar: maniler dünyanın en güzel manileri bursa..

…..maniler……

Mâniler

Çayda çanak kırılmış
Kız oğlana vurulmuş
Oğlan almam dedikçe
Kız boynuna sarılmış

Coştum coştum duruldum
Kız peşinden yoruldum
Gayri senden vazgeçtim
Ben ablana vuruldum

Emek verip derdiğim
Askere gönderdiğim
Gayri dayanamıyom
Tez gel gönül verdiğim

Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Görümcem verem olmuş
Kaynanama darısı

Koyun keçi otlatırım
Yükseklerden atlatırım
Verselerdi benim yarimi
Düşmanları çatlatırdım

Çeşme başı pıtırak
Gelin kızlar oturak
Ne oturak ne durak
Satılak da kurtulak

Sepet sepet üzüm var
Bende sende gözüm var
Senden başkası haramdır
Dünya ahret sözüm var

Pınara desti koydum
Damla damla olacak
Benim sevdiğim oğlan
Başöğretmen olacak

Dağda tavuk kümesi
Başında allı fesi
Oğlanlar vezir olsa
Yine kızın kölesi

Karşı bağın üzümü
Gelin kırma sözümü
Utandım diyemiyom
Bir öpeyim yüzünü

Mendil aldım onbeşe
Onu serdim güneşe
Gitti yarim gelmeldi
Beni aldı telaşe

Kuş kafese girmiyor
Buna aklım ermiyor
Hiç boşuna ah çekme
Annem beni vermiyor

Kayalar yarılmasın
Yar bana darılmasın
Yar bana darılıp da
Ellere sarılmasın

Hey hızara hızara
Dalda elma gızara
Beni sana vermezler
Başka yerden gız ara

Koyunum var karaman
Gaybolursa araman
Ben bir reçber kızıyım
Şehirliye yaramam

Tut yedim duttu beni
Yarim unuttu beni
Yarı yola varmadan
Hıçkırık tudu beni

Su içtim kana kana,
Sular akar ne yana,
Yüzün birgün görmedim,
Bilmem gidem ne yana.

Kara tavuk olmadın mı
Dallara konmadın mı
Şebek yüzlü kaynanam
Sen gelin olmadın mı.

Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.

Karşıdaki gök ekin
Aldırdım elimdekin
Her soran benzim sorar
Sormazlar kalbimdekin

Gün kavuştu ırakta,
Gözüm karada akta,
Herkesin yari geldi,
Benim yarim uzakta.

Ekim ektim düzlere
Diken oldum gözlere
İşte ben gider oldum
Buralar kalsın sizlere

Duvağı telli gelin,
Gümüşten elli gelin,
Buğulu gözlerinden
Sevdiğin belli gelin.

Yıldırım vurdu bizi,
Dal gibi kırdı bizi,
Araya girdi düşman,
Dağlar ayırdı bizi.

Yüzümde çifte benler,
Hayran oldu görenler
Bilmem nasıl vazgeçe.,
Sana gönül verenler.

Maşrapanın kalayı,
Kızlar çeker halayı,
Allah için söyleyin,
Var mı aşkın kolayı.

Yukarıki dağlardan
Yuvarlandı taş geldi
Mektubunu okurken
Gözlerimden yaş geldi

Bahar gecesi misin ?
Aşkın hecesi misin ?
Misk gibi kokuyorsun
Çiçek bahçesi misin ?

Oy gazeli gazeli
Dağlar çeker nazeli
Orta yerde oynuyor
Annesinin güzeli

Mani mani peşine
Bak şu feleğin işine
Yâre benzer aradım
Rastlamadım eşine

Leblebi koydum tasa
Doldurdum basa basa
Benim yârim çok güzel
Azıcık boydan kısa

Dereler çakıl taşı
Ördekler yeşil başlı
Ben bir yâr sevdim
Al yanaklı çatık kaşlı

Arabası aynalı
Şu oğlana varmalı
Oğlan pek güzel amma
Anası olmamalı

Ayakkabım var benim
Yerler çamur olmasa
Çok canlar yakarım
Yaşım ufak olmasa

Keten gömlek giyemem
Değme yari sevemem
Ben güzel bir yar sevdim
Utanırım diyemem

Penceremde tül perde
Perdenin ucu yerde
Yürek oynar can titrer
Yari gördüğüm yerde

Ben bahçeyi kazamam
Kalemim yok yazamam,
Vallahi tövbeliyim
Ben tövbemi bozamam.

Giderim dur diyen yok,
Kebap oldum yiyen yok,
Annem babam olmazsa
Bana sahip olan yok.

Dağlar dağladı beni,
Gören ağladı beni,
Çarkı kırılası felek,
Çarkına bağladı beni.

Kaleden indim bağa,
Saçım değdi yaprağa,
Ne kız oldum ne gelin,
Cahil girdim toprağa.

Ala karga olaydım
Kavaklara konaydım
Yoldan geçen yolcudan
Ben yârimi soraydım

Sim, sim şekerler
içine gül ekerler
Vermezler sevdiğimi
Günahımı çekerler.

Entarinin yeşili
Ben kaybettim eşimi
Bu mendil senin olsun
Sil gözünün yaşını.

Ayrılık var ölüm var
Bu dünyada zulüm var
Ben burada eylenmem
Yol gözleyen gülüm var

Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.

Ayakkabım var benim
Ayağıma dar benim
İstanbul'un içinde
Elâ gözlü yâr benim

Duvağın telli gelin
Gümüşten elli gelin
Bu gülü gözlerinden
Sevdiğin belli gelin

Gün kavuştu ırakta,
Gözüm karada akta,
Herkesin yarı geldi,
Benim yarım uzakta.

Armudun dalı yerde
Bülbül ötmez her yerde
Felek bizi ayırdı
Her birimiz her yerde

Al şalım yeşil şalım
Dağlarda dolaşalım
Tenha tenha yerlerde
Seninle buluşalım

Ayva günde pişer mi
Al yanaktan düşer mi
Bir sevip bir ayrılmak
Şansımıza düşer mi

Ay doğar elek gibi
Gün doğar melek gibi
Şu Karaman kızları
Turfanda kelek gibi

Bizim köyün kızları
Sürmelidir gözleri
Gözlerine bakarken
Kaçırdım öküzleri

Bahçelerde badılcan
Ben askere yazılcam
Ben askerden gelince
Gerdan benli kız alcam

Arpa ektim bir evlek
Dadandı kara leylek
Yazın beraber
idik Kışın ayırdı felek

Anadolu uşağı
Köşük bağlar kuşağı
Onu bunu dinlemez
Çeker vurur bıçağı

Bağa girdim üzüm yok
El yarinde gözüm yok
Ben yarimi küstürdüm
Barışmaya yüzüm yok

Ayva dalını eğmeli
Ayvasını yemeli
Komşuda kız dururken
Kime boyun eğmeli

Bugün ayın onudur
Yüküm buğday unudur
Evliye gönül verme
Eve varır unutur

Bahçelerde bal kabak
Açılır tabak tabak
Beni beğenmez iken
Aldığın metaha bak

Uykum geldi esnerim
Yar sinemde beslerim
Yedi türlü meyveyi
Bir manide isterim

Çapa vurdum pancara
Teslim ettim kantara
Hile yapma kantarcı
Basmam artık mantara

Yaylaların yoğurdu
Seni kimler doğurdu
Seni doğuran ana
Bal ile mi yoğurdu

Zindan cihan gözüme
Ah inanmaz sözüme
Öldüğüme yanmazdım
Bir gün gülse yüzüme

Şu dağlar kireç olsa
Duvarı erkeç olsa
Güzel çirkin aramam
Sevdiğim güleç olsa

Şu dağlar olmasaydı
Lalesi solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri
Ayrılık olmasaydı

Ufacık iğnesine
Mailim cilvesine
Ben yarime kavuştum
Darısı cümlenize

Ufacık badem içi
Yarimin siyah saçı
Yar derdinden ölürüm
Nedir bunun ilacı

Sarı hırka giyersin
Neden boynun eğersin
Doğru söyle mekteplim
Hangimizi seversin

Sarı pabuç çuhalı
Bizde körük buhalı
Salma eldeki yarı
Şimdiki yarlar pahalı

Pencere parmağına
Düştüm yarin ağına
Bir sofrada olursak
Çay koysam bardağına

Rakımda mezem sensin
Gül yüzlü nazım sensin
Her nereye gidersem
Kalbimde gezen sensin

Limonu soyamadım
Konsola koyamadım
Ne ılık kanın varmış
Ben sana doyamadım

Oldum ben pek avare
Gidin söyleyin yare
Gençliğime acısın
Yakmasın beni nare

Tüfeğim dolu saçma
Gel yarim benden kaçma
Yedi yerde yaram var
Bir yare de sen açma

Ufacık fiske taşı
Yandı yüreğim başı
Ne yarimden haber var
Ne dindi gözüm yaşı

Şu dağlar orman içi
Katipler ferman içi
Bir katip yazı yazmış
Derdime derman içi

Tastan içtim ayranı
Geldi kurban bayramı
Salın benim yarimi
Burda yapsın bayramı

Siyah saçın örgüsü
Yüreğimde sevgisi
Arayıp da bulduğum
Bu da Hûda vergisi

Su gelir bendi gelir
Güzeller fendi gelir
Selam edin yarime
Gelmezse kendi bilir

Sandık üstü gezerim
Üstüne gül dizerim
Zengin evin kızıyım
Gurbet elde gezerim

Sarı ipek bükerim
Gergefimi işlerim
Küçüklüğüme bakmayın
Ben de sevda çekerim

Damda kırat beslerim
Ben İzmirli isterim
Onu bana verseler
Şekerle beslerim

Duman bastı dağlara
Yayıldı ovalara
Ela gözlü Eminem
Geldi mi buralara

Karadağ'da kar kalmadı
Yüreğimde yağ kalmadı
Daha yazacağım çok idi
Mektubumda yer kalmadı

Deniz dibinde börek
Yine ah çekti yürek
Herşeylere dayandın
Buna da dayan yürek

Zora dağlar dayanmaz
Yar sözüme inanmaz
Yıllar sel gibi geçti
Yar gibisi bulunmaz

Zeytinyağı şişesi
Ak gülün menekşesi
Oturmuş yazı yazar
Ciğerimin köşesi

Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Feleğin devri dolsun
Çapraz bağladı beni

Pencerede sarmaşık
Sormadan oldum aşık
Yar kapıdan girince
Elimden düştü kaşık

Rafta duran siniler
El vurmadan iniler
Yar aklıma geldikçe
Kulaklarım çınılar

Ladik halısı mısın
Elmas yarası mısın
Her gelen seni sorar
Bağdat valisi misin

Minarede ezan var
Has bahçede gezen var
Düzce'nin içinde
Yüreğimi ezen var

İki dalda bir kiraz
Biri al biri beyaz
Katip kölen olayım
Bir güzel de bana yaz

Karşıda gördüm seni
Gül ile derdim seni
Gözüme güvenmezken
Yadlara verdim seni

Gülüm kurutmam seni
Suda çürütmem seni
Senelerce görmesem
Yine unutmam seni

Havuzum dört köşeli
İçi mermer döşeli
Sararıp soluyorum
Ben bu aşka düşeli

Eğmeler eğmeleri
Beğenmez değmeleri
Yeni fistan diktirdim
Alırsın düğmeleri

Elimde sarı kağıt
Ağlarım saat saat
İşte ben gidiyorum
Oturun rahat rahat

Dama çıkasım geldi
Çadır kurasım geldi
Çadır değil muradım
Seni göresim geldi

Deniz üstü piyade
Muhabbetler ziyade
Ölüm var ayrılık yok
Bizim için dünyada

Çıktım pınar başına
Sabun koydum taşına
Anası kurban olsun
Kızının oynayışına

Dağdan kestim çınarı
Çınarın dalı sarı
Ağlamaktan kurudu
Gözlerimin pınarı

Kara tavuk tepeli
Kulakları küpeli
Beni everiyorlar
Şimdi kızlar şüpheli

Iraftaki siniler
El vurdukça iniler
Köyümde bir yiğit var
Haftada yar yeniler

Fırın üstünde fırın
İnekler geri durun
Güzel yarim geliyor
Altın sandalye kurun

Gül ektim ocak ocak
Deşirdim kucak kucak
Elin gülü kurumuş
Senin ki de domurcak

Elbisesi mor imiş
Yar sevmesi zor imiş
Ben bir tane yar sevdim
Müşterisi çok imiş

Anneler Günü İle İlgili Maniler

Anneler Günü İle İlgili Maniler
Anneler İçin maniler
Anneler Gününe Özel maniler
Anneler Günü İçin En Güzel Maniler

Sen inci mercan mısın?
Çiçek gibi kokar mısın?
Dertlerime ilaç mısın?
Söyle melek misin, annem misin?

Odalar da dizi dizi,
Ben çok severim annemi.
Anneler günü gelince,
Koşar öperim elini.

Maniciyim, mani
Benim annem bir inci.
Ben annemi çok severim,
Her anne çocuğuna bir inci

Annenin evlada yanar yüreği,
Annedir her zaman evin direği,
Anneler evlada yapar böreği,
Anneler Anneler canım anneler,
Anneler kutsaldır hanım anneler.

Annedir dünyada sevginin ağı,
Anneyle kurulur aile bağı,
Anne evlat için deliyor dağı,

Anneme gülerim
O da güler ama bana değil
Herkese güler
Çünkü beni çok sever
Benim bir yerim acıyınca
Benimde canım acıyor der
Anneler gününde
Bir öpücük bile
Onu mutlu eder
Çünkü anneler çocuklarını çok sever

Maniler

Bahçe den çiçek biçtim
Sevdiğimi ben seçtim
O yar aklıma düştü
Kurdum masayı içtim
******
Gönlüm senle lalezar
Bülbül sussa gül azar
Cümle alem şahittir
Seni sevdiğime yar
******
Rüyalardan uyandım
Günlerini sayandım
Nasıl desem bir tanem
Hasrete zor dayandım
******
Kuru dala yaslanmam
Her yiğidi yar sanmam
Koysan başın koluma
Mahşerece usanmam

Aliye Uyanık

Evlilikle İlgili Maniler

evlilikle ilgili maniler, düğünde söylenen maniler, nişanda söylenen maniler, düğün manileri,

Düğün ve Nişanda söylenen maniler

Muradıma ereyim
Ne istersen vereyim
Pencere önüne gel
Boyun bosun göreyim

Şu dağların nanesi
Kara ineğin danası
Aldık geldik kızını
Ağla da kal anası

Uzun yol uzun olsun
Yaprağın güzün olsun
Aldım kızın gediyerim
Koyunuz sizin olsun

Bakın gelinimiza
Ay doğdu evimiza
Kalayli sini gibi
Kuruldi ögümüza.

Hani gelinin anasi
Başında mumlar yanasi
Gelin ağlama, ağlama
Bizi yoldan eylama.

Gelin adladi eşigi
Sofrada kaldi kaşuği
Gelin evin yahuşuği
Gelin ağlama, ağlama.

Gökten elma tutarım
Ben bu işi yaparım
Rakı içme a yârim
Nişanını atarım.

Çocuk Manileri – 4

Çocuk Manileri – 4
çoçukca maniler – çocuk manileri ve oyun – çocuklara maniler – çocuklar için maniler

Su içtim kana kana,
Sular akar yana yana,
Yüzün bir gün görmedim,
Bilmem gidem ne yana.

Merdiven indirdiler,
Atlara bindirdiler,
Kızım seni kahır eline gönderdiler,
Ağlar silinir silinir ağlar.

Gelin geldi evimize,
Şenlik kurdu köyümüze,
Hoş geldin allı gelin,
Sefa geldin pullu gelin.

Baban carsıya vardı mı?
Alını yeşilini aldı mı?
Suda kızıma dedi mi?
Haydı kızım kutlu olsun.

Haydı kızım kınan kutlu olsun,
Burada dilin tatlı olsun.
Çağırın gelin kızın anasını
Kızı gelin oldu görsün.

Allah muradını verdi bugün,
Anasını kızsız koyan
Evlerini ıssız koyan,
Testisini susuz koyan.

Kahve doktum kuruna,
El vurmayın durula,
Yârime yar diyeni,
Sol göğsünden vurula.

Bayburt�a giden yollar
Uzadıkça uzarlar,
Geçme bizim kapıdan
Eller bana kızarlar.

Maşrapanın kalayı,
Kızlar çeker halayı,
Allah için söyleyin,
Var mı askın kolayı.

Suya bulgur ezerim,
Hem ezer hem süzerim,
Ben yarımın derdinden
Deli olmuş gezerim.

Eğer gelinim iyi olursan
Bizde seni överiz
Kotu olursan gelinim
Hepimizde döveriz.

Karatavuk olmadın mı?
Dallara konmadın mı?
Şebek yüzlü kaynanam,
Sen gelın olmadın mı?

Karşıdaki gök ekin,
Aldırdım elimdekin,
Her soran benzim sorar,
Sormazlar kalbimdekin.

Ekim ektim düzlere,
Diken oldum gözlere,
İşte ben gider oldum,
Ayaş kalsın sizlere.

Yıldırım vurdu bizi,
Dal gibi kırdı bizi,
Araya girdi düşman,
Dağlar ayırdı bizi

Arabamın tekeri
Hem ileri hem geri
Benim de bir yârim var
Oruçlar�ın şoförü

Avlu dibi örümcek
Aklım gitti görüncek
Ben aklımı yemedim
Köylülere gidecek

Ayağında mesi var
Odasında sesi var
Bekâr oğlan değil mi?
Kızlarda hevesi var

Ayakkabı aldırdım
Bir sele topukları
Beni baştan çıkaran
Taşköprü kopukları

Ayakkabı giyerim
Üstü beyaz olursa
Kaynanamı severim
Oğlu güzel olursa

Cuma köyün yolları
Dönüm geliyor dönüm
Cuma köyünden kız almak
Ölüm geliyor ölüm

Yarımca�da saz olur
Gül açılır yaz olur
Ben yârime gül demem
Gülün ömrü az olur

Hereke�dir köyünüz
Buz gibidir suyunuz
Köyünüzü beğendim
Yok, mu bekâr kızınız

Harmanlardan geçiver
Ata yonca biçiver
İki tane yar olmaz
Birinden vazgeçiver

Dikenli�nin dağları
Üzüm yapmaz bağları
Üzüm yapsa bağları
Evlenir oğlanları

Karpuz kestim kan gibi
Uzadı urgan gibi
Yarımca kızları
Kınalı kurban gibi

Yarımca�da saz olur
Gül açılır yaz olur
Ben yârime gül demem
Gülün ömrü az olur

Kirazımız dalbastı
Dalları kiraz bastı
Delikanlı söz etti
Kızlar yüzünü astı

Bu kiraz budak budak
Olur, mu kiraz dudak
Yarımca�nın güzeli
Canımdır sana adak

Duvarda makas asulu
Elbiseler kesülü
Bana mani sorarsan
Kirli çuval basulu

Sponsorlu Bağlantılar

Dünyanın En Güzel Manileri İçin Yorum Yap