Dünyanın En Uzun Yaşayan İnsanı

Dünyanın En Uzun Yaşayan İnsanı Zaro Ağa - Bu makaledeki notlar: en uzun yaşayan insan dünyanın en..

167 Yıl Yaşamış Bir Türk. Zaro Ağa.


Zaro Ağa…

Bugüne dek yapılan araştırmalar, en uzun yaşayan insanın tam 253 yıllık bir ömür sürdüğünü gösteriyor. Düşünmesi bile yorucu… İnsanlığın çağ değiştirdiği dönemlerde; o çağlardan birine, başından sonuna tanık olunacak kadar uzun bir süre.
Üstelik de çok eski zamanlara ait değil dünyanın “en uzun ömür” lü insanının yaşadığı yıllar…
1680’de doğup 1933’te ölmüş bir Çinli bu…
Adı sanı bilinmiyor. (Ya da biz bilmiyoruz.) Oysa, uzun yaşayanlar arasında adısanı bilinen; üstelik bu coğrafyada, bizim ülkemizde yaşayan, bizim vatandaşımız olan biri daha var:
Zaro Ağa … Zaro Ağa 1777’de Bitlis’in Mutki ilçesinin Meydan köyünde doğmuş; 1934’te İstanbul’da ölmüş..
Mezarı İstanbul’da Eyüp Kabristanı’nda. Yani en uzun yaşayan Çinli ile en uzun yaşayan bizim Zaro Ağa, arka arkaya göçüp gitmişler bu dünyadan.
Yirminci asrın temellerinde cehennem ateşinin yakılmaya başlandığı yıllarda yani.
Yaşayıp da ne göreceklerdi ki daha? Kan ve ölümden başka…

Bugünlerde “antiaging” e filan sarılıp ömrünü uzatabildiğince uzatmak ve de olabildiğince genç kalmak isteyenlerin”nafile” çabalarına bakınca; Zaro Ağa’nın ilginç ve trajik öyküsüne göz atmanın sayısız yararları olabilir.
Zaro Ağa dünyaya geldiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nun başında I. Abdülhamit tahtta oturmaktaydı.
“İlk” gençlik yıllarında İstanbul’a göç ettiğinde padişah III. Selim’di.
Şimdi yanlarından geçip gittiğiniz Ortaköy Camii, Nusretiye Camii, Selimiye Kışlası, Dolmabahçe Sarayı’nda onun emeği vardı. Hepsi o yıllarda inşa edilmişti ve Zaro Ağa bu tarihi yapıların inşaatında çalışmıştı.
Uzun yaşamı boyunca saltanatını gördüğü padişahları saymaktan yorulursunuz: I. Abdülhamid, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V.Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşat ve Vahdettin…
Kabakçı Mustafa İsyanı’na, Yeniçeriliğin kaldırılışına, Tanzimat’a, Birinci ve İkinci Meşrutiyet’in ve Cumhuriyet’in ilanına tanık oldu.
Kırım Harbi, Rus Harbi, Plevne, Kafkas Savaşı, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, işgal yılları ve İstiklal Harbi’ni yaşadı.
İstanbul’daki ömrünü Tophane’de küçük, mütevazı bir evde geçirdi. Erken yediği akşam yemeklerinde sofrasında sadece yoğurt ya da sadece ekmekle ayran bulundururdu. Tam 100 yıl bu alışkanlığını değiştirmedi.
Uzun yaşamak isteyenlere; “Bol bol yoğurt yeyin!” derdi.
157 yıllık hayatında tam 20 kez evlendi. Siirt ve İstanbul’daki “karı”larını hiç ihmal etmedi ama çocuklarının ve torunlarının sayısını o da bilmiyordu.
İstanbul’da hamallık da yaptı. Hamallar Teşkilatı’nı o kurdu.
Ancak, hazin öykü bundan sonra başladı: İki Amerikalı Musevi, Zaro Ağa’yı “yeni bir hayat vaadi” yle Amerika’ya gitmeye ikna etti.
Zaro Ağa, New York’ta büyük bir törenle karşılandı.
Ancak onu götürenlerin niyetleri başkaydı: Özel bir kostüm giydirip, sirklerde “dünyanın en yaşlı insanı” diye teşhir ettiler.
Fotoğraf çektirmek 10 dolar, öpmek 15 dolardı. 150 yaşındaki Ağa’yı, eyalet eyalet dolaştırıp posasını çıkardıktan sonra, beş parasız getirip İstanbul’a bıraktılar.
Zor geldi Zaro Ağa’ya yaşadıkları. 29 Haziran 1934’te Şişli Etfal’de öldü. 157 yaşına kadar sapasağlam ve doktora gitmeyen Ağa’nın son yılında ciğerlerinde tüberküloz, kalbinde büyüme ortaya çıkmıştı.
Toprağa verilirken, torununun torunlarından biri şöyle bağırıyordu:
“Hoy hooy öldü babam! Dünyasına doyamadan gitti!”

“Antiaging” mi?
“Sirk kahramanı” olmadan göçüp gitmek en iyisi değil mi? Bir de Eyüp Kabristanı’nda,mezar taşındaki yazı en doğrusu değil mi:
“Az yaşa, çok yaşa, akıbet er geç gelir başa!”

256 Yaşına Kadar Yaşayan Adam..

Öldüğünde 256 yaşındaydı. Time dergisine haber oldu. Uzun yaşamının sırrı ise ‘Köpek – güvercin – kablumbağa’ üçlüsünde yatıyor.

İnanılmaz ama gerçek. Çinli Li Ching-Yuen’in 256 yaşında öldüğü iddia ediliyor. Üstelik bu iddia dünyanın en prestijli dergisi olan Time’da bile yer buldu. Dergi Yuen’in 250 yaşına kadar yaşamasının sırrının ‘Köpek – güvercin – kablumbağa’ üçlüsünde olduğunu yazdı.

Çinli bir bitki bilimci, dövüş sporcusu ve taktik veren olan Li Ching-Yuen, 1736’da doğduğunu söylese de kayıtlarda 1677 olarak gözüküyor. Bu doğum tarihlerine göre 1933 yılında öldüğünde ya 197 ya da 256 yaşında olması gerekiyor. İki halde de dünyanın en çok yaşayan insanı.

UZUN YAŞAMIN SIRRINI ARAŞTIRDI

‘Li Ching-Yuen 1677’de Chyi Jiang Hsie, Szechuan köyünde doğmuş olması gerekiyor. Hayatının çoğunu dağlarıne eteklerinde bitkiler toplayarak ve uzun yaşamın sırlarını araştırarak geçirdi.

1748 senesinde 71 yaşındayken Çin ordusuna dövüş öğretmeni ve taktik danışmanı olarak katılmak üzere Kai Hsien’e taşındı. 1927’de kendisi komutan Yang Sen tarafından davet edildi. Komutan yaşına rağmen onun gençliğinden, gücünden ve yiğitliğinden oldukça etkilenmişti.”

Eve döndükten bir yıl sonra öldü. Bazıları onun doğal nedenler yüzünden öldüğünü söylese de bazıları arkadaşları ölmeden önce ‘bu dünyada yapmam gereken herşeyi yaptım. Artık eve gidiyorum’ dediğini iddia ediyor.

Uzun yaşamın sırrı sorulduğunda Usta Li’nin cevabı her zaman şunlardı:

-Temiz bir kalbin olsun
-Bir kaplumbağa gibi otur
-Bir güvercin kadar hayat dolu yürü
-Bir köpek gibi uyu.

Yaşlı İnsanlar, Çizgili Yüzler, En Uzun Yaşayan İnsanlar

Yaşlı insanlar, çizgili yüzler, en uzun yaşayan insanlar

256 Yıl Yaşamış

Bu Adam Tam 256 Yıl Yaşamış… 256 yıl yaşadı! Çinli Li Ching-Yuen’in 256 yaşında öldüğü iddia ediliyor. Üstelik bu iddia dünyanın en prestijli dergisi olan Time’da bile yer buldu. Dergi Yuen’in 250 yaşına kadar yaşamasının sırrının ‘Köpek – güvercin – kablumbağa’ üçlüsünde olduğunu yazdı. Çinli bir bitki bilimci, dövüş sporcusu ve taktik veren olan Li Ching-Yuen, 1736’da doğduğunu söylese de kayıtlarda 1677 olarak gözüküyor. Bu doğum tarihlerine göre 1933 yılında öldüğünde ya 197 ya da 256 yaşında olması gerekiyor. İki halde de dünyanın en çok yaşayan insanı. Li Ching-Yuen’in 1677’de Chyi Jiang Hsie, Szechuan köyünde doğmuş olması gerekiyor. Yuen, hayatının çoğunu dağlarıne eteklerinde bitkiler toplayarak ve uzun yaşamın sırlarını araştırarak geçirdi. 1748 senesinde 71 yaşındayken Çin ordusuna dövüş öğretmeni ve taktik danışmanı olarak katılmak üzere Kai Hsien’e taşındı. 1927’de kendisi komutan Yang Sen tarafından davet edildi. Komutan yaşına rağmen onun gençliğinden, gücünden ve yiğitliğinden oldukça etkilendi. Eve döndükten bir yıl sonra öldü. Bazıları onun doğal nedenler yüzünden öldüğünü söylese de bazıları arkadaşları ölmeden önce ‘bu dünyada yapmam gereken herşeyi yaptım. Artık eve gidiyorum’ dediğini iddia ediyor. Uzun yaşamın sırrı sorulduğunda Usta Li’nin cevabı her zaman şunlardı: Temiz bir kalbin olsunBir kaplumbağa gibi oturBir güvercin kadar hayat dolu yürüBir köpek gibi uyu.

Allah Kullarına Rızık Kapısı Açarsa, Neden Bazı İnsanlar Uzun Süre İşsiz Kalıyor, Gün

Allah, yarattığı canlıların muhtaç oldukları rızıkları da yaratmıştır. Bu rızık hayatın idamesi için gereken boyuttadır. Eceli gelinceye kadar kendisine takdir edilen bu rızık söz konusudur. Bu sebeple hiç kimse kendisine takdir edilen rızkını yemeden ölmez.

Bediüzzaman Hazretlerinin aşağıdaki ifadeleri konumuza ışık tutmaktadır:

“Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir.” (Ankebut, 29/60), “Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır.”(Zâriyat, 51/58) mealindeki âyetlerinin sırrınca, rızık doğrudan doğruya Kadîr-i Zülcelâlin elindedir ve hazine-i rahmetinden çıkar. Her bir zîhayatın (canlının) rızkı, taahhüd-ü Rabbânîsi altında olduğundan, açlıktan ölmek -diye bir şey- olmamak lâzım gelir. Halbuki, zâhiren açlıktan ve rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor?”

Bu meselenin gerçeği nedir? Şeklinde bir soruya Bediüzzaman’ın verdiği cevap şeyledir:

“Şu hakikatin ve şu sırrın halli (çözümlemesi) şudur ki: Taahhüd-ü Rabbânî hakikattir; rızıksızlık yüzünden ölenler yoktur. Çünkü o Hakîm-i Zülcelâl, zîhayatın bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını ihtiyat için şahm ve içyağı suretinde iddihar (depo) eder. Hattâ bedenin her hücresine gönderdiği rızkın bir kısmını, yine o hücrenin bir köşesinde iddihar eder; istikbalde, hariçten rızık gelmediği zaman sarf edilmek üzere bir ihtiyat zahîresi hükmünde bulundurur. İşte, bu iddihar edilmiş ihtiyat rızık bitmeden evvel ölüyorlar. Demek o ölmek rızıksızlıktan değildir. Belki sû-i ihtiyardan tevellüt eden bir âdet ve o sû-i ihtiyardan ve âdetin terkinden neş’et eden bir marazla ölüyorlar.”(Lem’alar, On İkinci Lem’a).

Allah rızkı verir, fakat lüks yaşayacak şekilde yaşamaya dair rızık Allah’ın taahhüdü altında değildir. Fakat hayatta asgarî ihtiyaçlarını giderecek şekilde bir rızk -yukarıda da ifade edildiği üzere- Allah’ın taahhüt ettiği bir rızktır.

“Rûhu’l-Kudüs kalbime şu sözü fısıldadı: Hiçbir nefis rızkını tastamam almadıkça ölmez. Öyleyse Allah’tan sakının da rızkınızı güzel ve meşru yollardan arayın.”(Suyutî, İtkan, I/59; Aclûnî, Keşfu’l-hafa, I/231) mealindeki hadis-i şerif de bu gerçeğe işaret etmektedir.

“İnsanlar için ancak emeğinin karşılığı vardır.”(Necm, 53/39) mealindeki ayette işaret edildiği gibi, rızkın düzgün gelmemesinin altında yatan sebeplerden biri de insanların kendi tembellikleri veya yanlış yöntem kullanmalarıdır. Ayrıca başka insanların olumsuz tutumları sebebiyle de bu rızık yollarının bazen kapanması söz konusu olabilir. Bu dünya bir imtihan yeri olduğu için Allah, insanların yapacakları işlerinden sorumlu olmaları için onlara özgür irade vermiş ve yaptıklarına müdahale etmez. Nitekim, nice hayatlara son veren katiller var ve Allah onlara da karışmıyor..

Bu sebeple, zorunlu rızkın dışında kalan geniş rızkın gerçekleşmemesine yönelik bir çok sebepler vardır. Bütün bunların faturasını Allah’a çıkarmak imandan kaynaklanan tevekkül ve teslimiyete aykırıdır. Yukarıdaki hadiste yer alan “Allah’tan sakının da rızkınızı güzel ve meşru yollardan arayın” emrine uyalım ki, hem dünyada hem ahirette huzur bulalım.

Yine, “Ey iman edenler! Siz Allah’ı sayar haramlardan sakınırsanız, Allah size hakkı batıldan ayırdedecek bir anlayış kuvveti verir, sizin günahlarınızı örter, sizi affeder. Allah büyük lütuf sahibidir.”(Enfal, 8/29), “Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona sıkıntıdan çıkış kapıları açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Allah’a dayanıp güvenene Allah kâfidir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü, her iş için bir vâde belirlemiştir.”(Talak, 65/3) mealindeki ayetlerin ders verdiği terbiye dairesinde hareket etmek bizim için hayatî önem arz etmektedir.

Ayrıca, açlıkla, yoksullukla imtihan da olabilir. Nice peygamberler ve evliyalar bu imtihana tabi tutulmuşlar. İslamın ilk yıllarında sahabeler sırf Müslüman oldukları için aç, açık bırakılmış işkenceye uğramışlardır. Bizler, kulluğa uygun olarak helal yollardan rızkımızı ararız, sonuca da razı olup, yeni bir heyecan ve azimle rızkımızı tekrar helal yollardan armaya deva ederiz. Kul olmanın gereği budur.

Şunu unutmayalım ki, hiç kimse Allah’a meydan okuyamaz. Hiç kimse Allah’a hitaben “Madem sen bana güzel bir iş bulmuyorsun, ben de senin yasaklarını dinlemem.” deme lüksüne sahip değildir. Allah’a karşı inat etmek, kırık el ile dövüşmek, başını örse vurmak gibidir.

İşte, Allah’ın taahhüd altına aldığı rızık ölmeyecek kadar olan rızıktır. Bundan fazlası insanın çalışma ve gayretine bağlıdır. Kanaatkar bir insan her yerde çalışabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Dünyanın En Uzun Yaşayan İnsanı İçin Yorum Yap