Dünyanın Katmanları Ve Özellikleri

Dünyanın Katmanları Ve Özellikleri Dünyanın Katmanları - Bu makaledeki notlar: dünyanın katmanları dünyanın katmanları ve özellikleri..

Dünya’nın Dış Çekirdeği Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz Hemen?(ödevim İçin)

Dünya’nın dış çekirdeği hakkında bilgi verebilir misiniz hemen?
Ödevimim için hemen hemde hemen çok acil lazım

Dünyanın Katmanları

Dünyanın Katmanları
dünyanın tabakaları – dünyanın iç yapısı – hidrosfer – litosfer – kayaçlar

Hidrosfer – su küresi

Kayaçlar

Litosfer – Taş küre

alıntı

Dünyanın Katmanları

DÜNYANIN KATMANLARI

Dünya üzerinde yaşadığımız katman gibi tamamen katı maddelerden oluşmamıştır.Dünya;gaz katmanı,su katmanı ,yer kabuğu ve çekirdek olmak üzere 5 katmandan oluşur.

Dünyanın Katmanları;
1: Gaz katmanı(Atmosfer)
2: Su katmanı(Hidrosfer)
3: Yer kabuğu(Litosfer)
4: Magma katmanı(Pirosfer)
5: Çekirdek katmanı(Barisfer)

ATMOSFER (HAVA KÜRE)

Dünyayı saran gaz tabakasıdır,hava küre adına verilir. Atmosferdeki değişik gazlar yer çekiminin etkisiyle çeşitli yükseltilerde tutulur.Yer çekiminin bittiği yerde atmosfer de biter.Uzay boşluğu başlar.Atmosferi oluşturan gazlar yer çekimi etkisiyle ağırlıklarına göre iç içe küreler biçiminde bulunurlar.Ağır gazlar (iki oksijen -azot-iki kobalt) gibi yere yakın alt tabakalarda hafif gazlar ise üst tabakalarda yer alır.( Yerden 9km yükseltiden sonra yaşamaya yetecek oksijen bulunmaz.17-18km sonra ise oksijen oranı iyice azalır ve bu katlarda ateş yakacak kadar bir oksijen kalmaz.)
Atmosferin kalınlığı, Dünyanın ekseni etrafında dönmesine bağlı olarak,kutuplarda az ekvatorda daha fazladır.Ortalama kalınlığı 10.000km kadardır.

ATMOSFERİN ROLÜ

1)- İçerdiği oksijen aracılığı ile yaşama olanak tanır.
2)- Özellikleri sayesinde, Dünyanın fazla ısınmasını ve fazla soğumasını önler.
3)- Güneşten gelen kısa dalgalı zararlı ışınları süzerek dünyayı yaşanır hale getirir.
4)- Hava akımları yolu ile güneş alan yerlerin çok sıcak,olmayan yerlerin çok soğuk olmasını önler.Eğer atmosfer olmasaydı güneş alanı yerlerin tam olarak aydınlık ve çok sıcak,gölge yerlerin ise tam karanlık ve soğuk olması gerekirdi.
5)- Güneşten gelen enerjinin uzaya dönmesini önleyen bir örtü görevi görür.Atmosfer aynı zamanda güneşten gelen ışığın yansıyıp dağılarak gölge yerlerinde aydınlık olmasını sağlar.

1)- TROPOSFER: Atmosferin en alt tabakasıdır.ortalama13km kalınlığındaki troposfer yerden ekvatorda 16km kutuplarda 6km yüksekliktedir.troposferin kalınlığındaki değişme sıcaklıkla ilgilidir.(Ekvatorda ısınan hava genleşerek yüksektir.Kutuplarda ise soğuyan hava ağırlaşarak alçalır.)
* Atmosferdeki gazların %75’i bu katman dadır.
*Bütün meteorolojik olaylar burada görülür.
*Su buharının tamamı buradadır.
*Atmosfer aşağıdan yukarıya doğru ısındığından,yükseldikçe sıcaklık 100m. de 0,5 santigrat derece düşer.
*Su buharı troposferin dışına çıkmadığından bütün iklim olayları burada görülür.
*Yükseldikçe ısı düştüğünden su buharı troposferin dışına çıkmaz.

2)-STRATOSFER:
*Sıcaklık her yerde -50 santigrat derecede sabittir.
*-Yatay hava hareketleri görülür.
*Su buharı olmadığından bulut oluşmaz.

3)-MEZOSFER:
a)-Ozonosferksijen güneş ışıklarının etkisiyle (2oksijen) bünyesine bir molekül oksijen daha alarak (3oksijen) ozonu oluşturur.
Güneşten gelen canlılar için zararlı olan kısa dalgalı (mor ötesi,ultravole) ışınları ozon tarafından tutulur.
b)-Kemosfer:
* Yer yüzünden yükselen gazların bir kısmı lutra vole ışınlarının etkisiyle iyonlarına ayrılır.İyonlaşma sonucu ısı arttığından sıcaklık 100santigratderece çıkar.
*Güneşten gelen zararlı ışınların bir kısmı da burada tutulur.

4)- İYONOSFER:
* Gaz moleküllerinin lutra vole ışınlarının etkisiyle parçalanarak iyonlarına ayrışması sonucunda açığa çıkan enerji sıcaklığın 200 santigrat derece aşamasında yol açar.
* Atmosferdeki gazlar bu katmanda iyonlarına ayrılır.
* İyonosfer in üst katına “Egzosfer” denir.
* Egzosfer den sonra uzay boşluğu başlar.

ATMOSFERİ OLUŞTURAN GAZLAR:
1)-ATMOSFERDE HER ZAMAN BULUNAN,MİKTARI DEĞİŞMEYEN GAZLAR:
Azot % 78
Oksijen % 21
* Asal gazlar % 1 (neon,argon,helyum,kripton,hidrojen)
* Oksijen suda erime özelliği göstermesi,sularda canlı yaşama yol açar.
* Soğuk sularda oksijen oranı daha fazladır.
* Hava ısındıkça erimiş olan oksijen sudan dışarıya verilir.Onun için yaz mevsiminde deniz kıyılarında oksijen oranı azda olsa artar.
* Havadaki oksijen oranı yazın kışa oranla biraz daha fazladır.

2)- ATMOSFERDE HER ZAMAN BULUNAN,MİKTARI DEĞİŞMEYEN GAZLAR:
Ozon
Tozlar
* Ozon güneşten gelen zararlı ışınların yere ulaşmasını önler,çok azda olsa vücutta D vitamini oluşumuna olanak tanıyan ışınların geçmesine izin verir.
* Tozlar,havada fazla oldukları zaman görüşü ve solunumu güçleştirir.
* Tozlar,havada yoğunlaşma çekirdekleri oluşturarak,yağışın oluşumunu sağlar.
* Tozlar havada fazla miktarda bulundukları zaman renkli yağmurların oluşmasına neden olurlar.
3)- ATMOSFERDE HER ZAMAN BULUNAN MİKTARI DEĞİŞEN GAZLAR:
Co2 su buharıdır.
* Atmosferde miktarı yer ve zamana göre en fazla değişen gaz su buharıdır.
* Su buharı oranı kıyılardan içerilere ve alçaklardan yükseklere çıkıldıkça azalır.
* Sıcaklık arttıkça su buharı oranı artar.
Su buharının etkileri:
1)-Yağışların oluşmasını sağlar.
2)-Atmosferin sıcaklık emmesi ve alt kısımlarının ısınmasını kolaylaştırır.
3)-Koruyucu bir örtü oluşturarak sıcaklığın uzaya kaçmasını azaltır.
4)-Su buharı boğazımızın ve derimizin fazla kurumasını önler.
5)-Hava içindeki bakterilerin yaşamasına olanak sağlar.

SU KÜRE (HİDROSFER)

Okyanuslar ve denizler:Okyanuslar kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su kütleleridir.Denizler ise okyanusların kıta içlerine doğru uzanan kollarıdır.Okyanus ve denizleri birbirinden ayıran en önemli etmenler şunlardır:
* Derinlik
* Kapladıkları alan
* Tuzluluk
* Akıntı sistemleri
* Sıcaklık
* Karaların fiziksel özelliklerinde etkilenme
Her adanın belli bir kıtanın malı ve parçası sayılması gibi,her denizde belli bir okyanusun parçasıdır.Bu nedenle denizleri,okyanusla meydana getirdiği bağlantıya dayanarak üç kısma ayırırız.
a)- Kenar denizler:Okyanusların hemen yanında,kıtalara sokulmuş körfezler durumundadır.Örneğin;,umman denizi vb.
b)- Karalar ve kıtalar arasında kalmış denizler:Bu tip denizlere en güzel örnek Akdeniz’dir.Okyanusla bağlantısı,bir eşik meydana getiren dar bir boğaz iledir.Afrika,Avrupa ve Asya kıtaları arasında kalan Akdeniz geniş anlamda Marmara ,Karadeniz ve zad denizi de içine alır.
c)-Kapalı denizler:Bunlar aslında suları tuz olan göllerdir.Çünkü okyanusla hiçbir bağlantısı yoktur.Hazar denizi gibi.
Deniz sularının fiziksel ve kimyasal özelikleri:
Tuzluluk:Bir litre deniz suyunda erimiş halde bulunan madensel tuzların gr olarak ağırlığıdır.Örneğinkyanusların ortalama tuzluğu 35’tir,denildiğinde,1litre okyanus suyunda 35gr çeşitli erimiş madde bulunduğu anlaşılır.
Deniz suyundaki başlıca kimyasal maddeler şunlardır:

Sodyum klorür: %78,32
Potasyum klorür: %1,69
Magnezyum klorür: %9,44
Magnezyum sülfat: %6,40
Kalsiyum sülfat: %3,94,
Toplam : 99,79

Deniz suyunun tuzluluk oranı sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir.Sıcaklık buharlaşmaya bu da tuzluluk oranın artmasına yol açar.Deniz suyu tuzluluk oranı ortalama %35tir.Deniz suyu tuzluluğunu çok azda olsa denize dökülen akarsular ve yağışlarda etkiler.Deniz suyu tuzluluğu en fazla olan deniz %65 ile Kızıldeniz,en az olan denizde %01 ile Baltık denizidir.
Yurdumuz da Akdeniz’den,Karadeniz’e doğru gidildikçe enleme bağlı olarak tuzluluk oranının azaldığı görülür.Aynı durum gidildikçe de gözlenir.

YER KABUĞU KATMANI

Yer kabuğu,çeşitli taş ve kayaların bulunduğu katmandır.En üst kısım toprakla örtülüdür.Bazı bölümleri ise sularla kaplıdır.Canlılar yer kabuğu üzerinde yaşarlar.

MAĞMA KATMANI

Magma katmanı,yer kabuğunun altındaki tabakadır.Sıcaklığı 2000 santigrat derecedir.Bu katman,yer kabuğunun ergimiş maddelerle çok sıkışmış gaz ve buharların bir karışımıdır.

ÇEKİRDEK KATMANI

Çekirdek katmanı yerkürenin en iç katmanıdır.Sıcaklık 5000 santigrat derecedir.Çok sıcak olduğu halde basıncın etkisiyle buradaki maddeler erimemiştir.

Dünyamızın Şekli Ve Katmanları

Dünyamızın şekli ve katmanları
Dünya’mızın şekli üst ve alt kısımdan basık (kutuplardan basık) bir KÜRE şeklindedir.

DÜNYA’NIN KÜREYE BENZEDİĞİNİN KANITLARI

1- Dünya’nın Ay üzerine düşen gölgesi yuvarlaktır.

2- Uzaktan gelen bir geminin önce dumanını, sonra bacasını veya bayrağını daha sonra da geminin tamamını görmemiz.

3- Bir noktadan çıkıp hep aynı yönde gidersek başladığımız noktaya geri dönmemiz.

4-Uzaydan çekilen fotoğraflar, Dünya’nın küreye benzediğinin kesin kanıtıdır.

DÜNYA’NIN ŞEKLİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERDEN BAZILARI
1- İlk insanlar bir tekerleğin üzerinde yaşadıklarını sanıyorlardı
2- Maya Uygarlığında ( MÖ–300 / MS–900 ) Mayalar Dünya’yı her birine bir ağaç ve bir kuş yakıştırdıkları dört bölüme ayırmışlar.

3- Eski Yunan’ da matematikçi ve gök bilimci Miletoslu Thales’ e göre her şeyin ana maddesi suydu. Bir tepsi biçiminde olan Dünya da suda yüzmekteydi.

4- Yunan bilgin Pythagoras ( Pisagor) gezegenlerin hareketlerinin dairesel olduğunu savunuyor, gök cisimleri ile Dünya’nın küre biçiminde olduğuna inanıyordu.

YERYÜZÜNDEKİ
KARALAR, SULAR VE HAVA

Yerküre modelini incelediğimizde Dünya’nın karalar ve sulardan oluştuğunu görürüz.
Yeryüzündeki karalar YER KABUĞUNU oluşturur. Yer kabuğuna TAŞ KÜRE denir.
Yerküredeki mavi renkli kısımlar suları temsil eder.
Suların bulunduğu kısma SU KÜRE denir.
Dünya üzerinde bulunan büyük kara parçalarına KITA denir.
Kıtaları ayıran büyük denizlere OKYANUS denir.
Okyanustan küçük olan büyük su alanlarına DENİZ denir.
Yeryüzünü dört parçaya ayırdığımızda 3 parçasını su, 1 parçasını ise karalar oluşturur. Yani yeryüzünün ¾’ ü (DÖRTTE ÜÇÜ) sularla kaplıdır.
Dünya gözle göremediğimiz ancak hissedebildiğimiz bir gaz tabakası ile sarılmıştır.
Bu gaz tabakasına HAVA KÜRE denir.
Canlılar için hayat kaynağı olan hava, bir tabaka halinde Dünya’mızı çevreler.
Dünya’mızı saran hava tabakasına ATMOSFER denir.
Su ve toprakta da hava bulunur.
Solucan, köstebek ve bazı böcekler toprak altında yaşarlar ve toprakta bulunan havayı soluyarak yaşarlar.
Tohumlar, toprakta bulunan hava sayesinde çimlenerek bitki haline dönüşür.
Su altında yaşayan balıklar ve diğer su canlıları da sudaki havayı kullanır.
Atmosferde Güneş’ten gelen zararlı ışınları filtre gibi süzen OZON tabakası vardır.
Havada bulunan gazlar;
% 78 Azot gazı
% 21 Oksijen gazı
% 1 Karbondioksit ve diğer gazlar, duman, su buharı bulunmaktadır.

Dünya’nın gözlemlenebilir 3 katmanı vardır.
1- KARALAR ( TAŞ KÜRE)
2- SULAR ( SU KÜRE )
3- HAVA (HAVA KÜRE )

KAYAÇLARI, MİNARELLERİ VE MADENLERİ TANIYORUZ

Karalar kayaçlardan oluşmuştur. Kayaçlar ise çeşitli minerallerin birleşmesi ile oluşmuş katı maddedir.
Minarelerin çeşitliliği ve farklılığından dolayı kayaçların yapısal özellikleri, renkleri, sağlamlıkları birbirinden farklıdır.
Minareler kayaçlara
*renk
* sertlik
*yumuşaklık
*parlaklık
*matlık gibi özellikler kazandırır.
Minareler kayaçların içindedir.Bunların bazılarına ulaşmak için toprağın derinliklerine inmek gerekir.
Minareleri günlük hayatımızda birçok alanda kullanırız. Örneğin;
* Ampulün içindeki telin yapıldığı tungsten bir mineraldir.
*Ayna yapımında silis ve gümüş mineralleri kullanılır.
*Kurşun kalemin ucu grafit adlı mineralden yapılmıştır.
*Tebeşir alçı taşı denilen mineralden yapılmıştır.
*Günlük hayatımızın birçok yerinde kullandığımız alüminyum, çinko, demir, altın, kömür, bakır, kum taşı, granit, mermer birer mineraldir.
Ekonomik değeri olan mineral, taş veya kayaçlara MADEN denir.
Altın, elmas, kömür birer madendir.

TOPRAK NASIL OLUŞTU?

Toprak kayaçların parçalanması sonucu oluşmuştur. Kayaçlar ise suyun, rüzgârın, iklim şartlarının ve bitki köklerinin etkisiyle parçalanmıştır.

SUYUN ETKİSİ
*Akarsular taşları sürükleyerek birbirine çarpıp parçalanmasına neden olur.
*Kayaçlardaki çatlaklar giren su donar ve kayaçları parçalar.

RÜZGÂRIN ETKİSİ
*Rüzgârın etkisiyle kayaçlar kopar, parçalanır ve aşınır. PERİ BACALARI bu şekilde oluşmuştur.

İKLİM ŞARTLARININ ETKİSİ ( ISI ETKİSİ)
*Güneş’in etkisiyle kayaçlar gündüz ısınır ve genişler. Gece hava soğuyunca kayalar büzüşür.
Genişleme ve büzüşme kayaları çatlatır ve ufaltır.

BİTKİLERİN KÖKLERİ
*Kayaçların çatlaklarına giren kökler burada büyüyüp kayaçların parçalanmasına neden olur.

BÜTÜN BU OLUŞUMLARIN YANINDA BİTKİ VE HAYVAN ATIKLARI DA BU PARÇALARA KARIŞARAK TOPRAĞI OLUŞTURUR.
EROZYON
Toprak aşınması da denir. Toprağın sürüklenip gitmesidir. Erozyon sonucunda toprak bitki yetiştirmeye uygun olan ve canlıların yaşadığı en verimli kısmı kaybeder.Erozyona;
*Yağmur suları
*Akarsular
*Eriyen kar suları
*Rüzgârlar sebep olur.

EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN
*Yamaçlar ağaçlandırılmalıdır.
*Bentler ve barajlar yapılmalıdır.
*Ormanlar korunmalı ve sayısı arttırılmalıdır.
*Toprak eğimine ters sürülmeli.

DÜNYANIN KATMANLARI
GÖZLEMLENEBİLİR KATMANLAR
1- HAVA KÜRE ( ATMOSFER)
Çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Yer küreyi sarar, çevresinden uzaklaşmaz.Su buharı bu katmanda bulunur.Güneş’ten gelen zararlı ışınları engeller.Canlılar için gerekli gazları içerir.
2- SU KÜRE
Taş küre ile iç içe olan katmandır. Su küreyi; okyanuslar, denizler, iç kesimlerindeki çukurlara suların birikmesiyle oluşan göller, akarsular ve yeraltı suları oluşturur. Canlılar için çok önemli yaşam kaynağıdır. Su kürenin yaklaşık YÜZDE BİRİ içme suyu olarak kullanılabiliyor. Kullanılan bu suya tatlı su da denilmektedir.
3- TAŞ KÜRE ( YER KABUĞU )
Üzerinde canlıların yaşadığı katmandır. Çeşitli yapıdaki kayaçlardan oluşmuştur. Üst kısımları yer yer toprakla örtülmüştür. Yer yer yükselti, düzlük, ve çukurlardan oluşur. Kalınlığı her yerde aynı değildir.Okyanusların dibinde ince ,dağlık bölümlerde kalındır. Yer kabuğunun derinliklerine inildikçe sıcaklık artar.

GÖZLEMLENEMEYEN KATMANLAR

4-ATEŞ KÜRE ( MAĞMA TABAKASI) (MANTO)
Yer kabuğunun hemen altındaki tabakadır. Sıcaklığı çok yüksektir. Erimiş maddeler, sıkışmış gaz ve buharlardan oluşmuştur. Ateş kürenin akışkan bir yapısı vardır ve hareketlidir. Ateş küreyi oluşturan akışkan ve sıcak olan bu erimiş maddeye MAGMA denir. Magma zaman zaman yanardağlardan yeryüzüne çıkar. Magmanın yeryüzüne çıkmış haline LAV denir.

5-AĞIR KÜRE (ÇEKİRDEK)
Dünya’nın en iç ve en kalın katmanıdır. En sıcak ve en ağır katman burasıdır. Sıcaklığı çok yüksek olmasına rağmen katı ve katıya yakın haldeki maddelerden oluşmuştur.

NOT: Yeryüzünden içe yani merkeze doğru gidildikçe sıcaklık artar.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ
Doğada bulunan hava, su ve toprağın sanayi atıkları, kimyasal maddeler, evsel atıklar, bilinçsizce kullanılan teknolojik ürünler sonucu kirlenmesi olayıdır. Kirlenmiş bir çevrede canlılar yaşayamaz.

KİRLİLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN

*İnsanlar eğitilmeli.
*Fabrika ve sanayi tesislerin bacalarında filtre kullanılmalı.
*Fabrika ve sanayi tesislerine arıtma tesisleri kurulmalı.
*Ev ve iş yerlerinde kaliteli yakıtlar kullanılmalı.
*Motorlu taşıtlarda çevreci yakıtlar geliştirilmeli.
*Kimyasal maddelerin, tarım ilaçlarının ve her türlü atığın, kanalizasyonların akarsu ve denizleri kirletmesi önlenmeli.
*Toprakta çürümeyen plastik ve naylon atıklar ile pil, hastane atıkları ve nükleer atıkların toprakla teması önlenmeli.
* Geri dönüşümlü malzemeler kullanılmalı.
*Ağaç dikilmeli ve ormanlar korunmalı.
*Bilinçsizce sanayileşme önlenmeli.
*Erozyona karşı önlemler alınmalı.

Panoramik Dünya

Adım 1 – Sphere Oluşturma

Oluşturmak 2500×1500 hakkında yeni bir belge piksel ve şeffaf arka plan olarak ayarlayın. Select Eliptik Marque aracı ( M) sonra bir daire çizin. Shift tuşuna Mükemmel bir daire oluşturmak için çizerken basılı tutun.


Adım 2 – Gradient ekle

Seçin Gradient aracı.

seçenekler çubuğunda, degrade radyal olarak ayarlanır .

Oluşturmak Aşağıda gösterilen gibi bir eğim. Bir toprak hisse kapılıyorum bu renkler kullanılmış . Işık içinde , dışarıda karanlıklardan .

Begin merkezi ve tıkırtı ve çemberin dışına sürükleyin. Daha sonra bu sonuç ile sona erecek :

Adım 3 – yaratmak Shine katman

Oluşturmak küre yeni bir katman üzerinde . Eliptik Marquee aracı alın ve bir daire çizin. Seçin Gradient aracını sonra şeffaf beyaz % 100 opacity az bir gradyan oluşturun.

Oluşturmak alt seçim üst bir eğim.

Free Transform aracı ( Edit> Free Transform ) size ölçekli veya taşımak ihtiyacınız varsa kullanın. Set opacity % 74 civarında .

Adım 4 – Bir ağaç bir şalter

Birincisi, küre üzerindeki tüm yaklaşan katman koymak ! Ben güzel bir Cork Meşe, bir fotoğraf i Portekiz’de yapılan başladı. Select Magic Want Tool ( W) ve / çevresi silmek seçmek başlar.

Select alan ( lar) ve vurmak silin. Seçtiğiniz vermedi bazı alanlarında silmek Eraser Tool ( E) kullanabilirsiniz.

Burada başka bir hüner tüm istenmeyen parçaları silebilirsiniz . Seçin Select> Color Range sonra renk seçici aracıyla mavi gökyüzünün rengi seçin. Ben 100 a Fuzziness kullandı. OK ve vurmak silmek basın. Şimdi tüm seçtiğiniz renk kayboldu !


Gerçekten bazı istenmeyen alan unuttum değilse , arka plan dikkate değer bir renk verin kontrol etmek için . Yeşil !

Silmek istenmeyen bölgenin tamamladıktan iseniz, küre üzerinde Oak yerleştirebilirsiniz. kürenin kuzey kutup bu Oak koyun. senin farklı katmanların tüm adının unutmayın!

Adım 5 – deniz feneri ekle

ikinci resim etrafında biraz yeşillik ile Deniz Feneri vardır. Bu fotoğraf Danimarka çekildi ve kürenin büyük bir alanı kaplayan büyük bir yoludur.

Çözgü Bu resmi Edit> Transform> Warp aracını kullanarak .

Dikkatle küre uygun görüntü çözgü .

doğru eğri bunu alırsanız, istenmeyen gökyüzü parçaları silmek için Magic Wand Tool ( W) veya Eraser Tool ( E) kullanın. Ayrıca, daha önce resmi istemediğiniz yerlerini silmek için kullanılan renk aralığı seçicisi kullanabilirsiniz.

Adım 6 – bir fil ekle

Bu resimde Hollanda bir hayvanat bahçesi ziyareti sırasında alınır ! ve Pen Tool (P) kullanın dikkatle fil etrafında çizin.

Sonra sen Pen Tool (P) , kalem hat üzerinde sağ tıklama ile bitmiş ve Seçim olun seçin.

silmek Hit ve bir kesim dışında fil var. Bizim küre kuzey kutbunun sol tarafında bu yerleştirin.

Adım 7 – Bazı laleler ekle

Şimdi bazı güzel lale ekliyoruz ! Bu resim Hollanda’da de , gerçekten güzel bir güneşli gün içinde Nisan ayında yapılır!

Ben fotoğraf i proje için gerekli bir parça keserek bu gibi döndürün. Sonra biz Eraser Tool ( E) ve Magic Wand Tool ( W) ile gerekmez alanları silindi.

Seç Edit> Transform> Warp sonra küre etrafında lale fotoğrafı çözgü . Eğer bazı alanlarında sonradan ‘s silmek çünkü küre tamamen çevresinde çözgü gerekmez .

Adım 8 – yayın kulesi ekle

Şimdi de eklemek bu proje ve son resmi 5 gidiyorsun. Ben / TV yayın kulesi radyo bir resim olduğunu düşünüyorum. Bu fotoğraf da Hollanda’da güzel laleler aynı gün içinde fotoğraflandı.

Cut Pen Tool (P) ile kule dışarı . Ne zaman , kalem satırında sonra Seçim olun seçin sağ tıklayıp bitmiştir. kürenin batı tarafında kule yerleştirin.
Adım 9 – Ayna görüntü

Ben tüm katmanları adlı umut! Şimdi kürenin diğer tarafında tüm resimleri aynası olacak. Bir tek senin katmanları yinelenen tarafından – lale – yinelenen çok oldu – lale ayna vb

yaptın Eğer tek tek Show Transform Denetimler katmanları ve onay işareti seçerek , o sırada.

o ayna böylece , resim çapraz sürükleyin. Daha sonra doğru bir şekilde büyütmek için -100 % için ayarları :

Sonra sağ yerde , tamamen orjinal karşısında Seçilen resmi yer . Sonra zaman var, Ctrl + tıklama küre katmanı seçmek için tüm resimleri ayna. Seçin Select> Modify> Contract ve ayar ile Seçimi daraltmak değil, çok fazla oynuyor! sözleşme seçim yapmayın ki illâ herhangi bir resmi öteye gitmeyeceğini çok! Eğer cadı bölgenin silinir böylece bizim işimize fikrini almak görebilirsiniz ben küre siyah-beyaz yaptık.

küre seçim etkinleştirildiğinde , tüm katmanları üzerinden ayrı ayrı gitmek ve silmek vurmak küre üzerinde çok doğru asılı resmin parçaları silmek için . Eğer tüm katmanları ile böyle bir şey ile sona erecek yaptıysanız :

Adım 10 – Filtreleme Yeşil Resim Ekle

Ben renkleri ayarlamak için değişik filtreler kullanılır. Hue ve doygunluğu ve pozlama ayarları en i kullanılan yaygın . Ama önce ben tüm resmi katmanları yeşilimsi bir fotoğraf filtresi vermek için fotoğraf filtresi kullanıldı . renk i kullanılmış kürenin dışında gradient gelen renktir. Bu yüzden biraz daha iyi maç olacak .

) Bu fotoğraf filtre ayarı fil hariç tüm katmanları ( ver.

Ben güzel laleler renk bozmak , bu yüzden sadece yeşil bölümüne seçmek istemiyorum. Daha önce kullanılan renk aralığı seçicisi kullanın:

Adım 11 – Ek ayarlamalar

Ayrıca Pozlama ve Hue / resimleri Doygunluk filtreler renkleri kaldırmak için geçerlidir:

tam cadı ayarları i kullanılmış bilmek istiyorum olanlar için:

  • Lale : (her zaman ayna ve orijinal ) Pozlama 0,92 Ofset -0,0137 Gamma 1,02 .
  • Lale : Hue 7 Doygunluk 40
  • Oak : Pozlama -0,0765 Gamma 0,78 Ofset 0,65
  • Danimarkalı kule : Çekim 0,39 Ofset -0,0333 Gamma 0,91
  • Yayın kule : Pozlama 0,81 Ofset – 0,0412 Gamma 1,08

fil i ayar beraberliği kullandım. Bu fil (lar) doğru renk bu proje için ayar vermek .

Eğer bunun hepsini yaptıysanız , size bir şey bu benzer var:

Adım 9 – Ayna görüntü

Ben tüm katmanları adlı umut! Şimdi kürenin diğer tarafında tüm resimleri aynası olacak. Bir tek senin katmanları yinelenen tarafından – lale – yinelenen çok oldu – lale ayna vb

yaptın Eğer tek tek Show Transform Denetimler katmanları ve onay işareti seçerek , o sırada.

o ayna böylece , resim çapraz sürükleyin. Daha sonra doğru bir şekilde büyütmek için -100 % için ayarları :

Sonra sağ yerde , tamamen orjinal karşısında Seçilen resmi yer . Sonra zaman var, Ctrl + tıklama küre katmanı seçmek için tüm resimleri ayna. Seçin Select> Modify> Contract ve ayar ile Seçimi daraltmak değil, çok fazla oynuyor! sözleşme seçim yapmayın ki illâ herhangi bir resmi öteye gitmeyeceğini çok! Eğer cadı bölgenin silinir böylece bizim işimize fikrini almak görebilirsiniz ben küre siyah-beyaz yaptık.

küre seçim etkinleştirildiğinde , tüm katmanları üzerinden ayrı ayrı gitmek ve silmek vurmak küre üzerinde çok doğru asılı resmin parçaları silmek için . Eğer tüm katmanları ile böyle bir şey ile sona erecek yaptıysanız :

Adım 10 – Filtreleme Yeşil Resim Ekle

Ben renkleri ayarlamak için değişik filtreler kullanılır. Hue ve doygunluğu ve pozlama ayarları en i kullanılan yaygın . Ama önce ben tüm resmi katmanları yeşilimsi bir fotoğraf filtresi vermek için fotoğraf filtresi kullanıldı . renk i kullanılmış kürenin dışında gradient gelen renktir. Bu yüzden biraz daha iyi maç olacak .

) Bu fotoğraf filtre ayarı fil hariç tüm katmanları ( ver.

Ben güzel laleler renk bozmak , bu yüzden sadece yeşil bölümüne seçmek istemiyorum. Daha önce kullanılan renk aralığı seçicisi kullanın:

Adım 11 – Ek ayarlamalar

Ayrıca Pozlama ve Hue / resimleri Doygunluk filtreler renkleri kaldırmak için geçerlidir:

tam cadı ayarları i kullanılmış bilmek istiyorum olanlar için:

  • Lale : (her zaman ayna ve orijinal ) Pozlama 0,92 Ofset -0,0137 Gamma 1,02 .
  • Lale : Hue 7 Doygunluk 40
  • Oak : Pozlama -0,0765 Gamma 0,78 Ofset 0,65
  • Danimarkalı kule : Çekim 0,39 Ofset -0,0333 Gamma 0,91
  • Yayın kule : Pozlama 0,81 Ofset – 0,0412 Gamma 1,08

fil i ayar beraberliği kullandım. Bu fil (lar) doğru renk bu proje için ayar vermek .

Eğer bunun hepsini yaptıysanız , size bir şey bu benzer var:

Adım 12 – Earth metin ekleme

biz eklemek EARTH metin gidiyorsun sonraki adımlarda . ) Type Tool (T kullanın ve metin kendi oluşturduğunuz veya metnim izleyin. Rasterize metin, metin katman üzerinde sağ tıklayın ve Rasterize seçin. Ben metin karıştırma seçeneği küçük bir eğim verdi ama aynı zamanda daha sonra *. yapabilirsiniz

Sonra % 100 az üç kez hakkında yazı Spherize .

Ayrıca doğru tamamlamak için biraz çözgü (Edit > Transform> Warp ) kullanabilirsiniz.

Ben E harflerini kesip ve A farklı bir katmana koydu. Ayrıca T ile aynı yaptım ve H. yaptım ki farklı gölge etki oluşturmak istiyoruz çünkü .

Ne zaman kendi katmanı , EA ve TH vermek EA katmanı seçin üzerine sağ tıklayın sonra karıştırma seçeneklerini seçin.

katman üzerinde sağ tıklayın sonra Blending Options seçin. bir gölge verin. Uncheck kullanın Global Light seçeneği. gölge açısını dikkat ediniz. tüm harfleri için bunu tekrarlayın. ters açı T ve H harfleri ayarını kullanın. mektup R hiçbir gölge olmalıdır.

Ne zaman ki seni böyle benzer sona erecek : yaptım

Adım 13 – Smooth Kenarlar Smudge Tool ile

Şimdi bulaşmaya aracını ( R ) aracı düzgün ham kenarları kullanmak için gidiyorum. fil hariç tüm resmi katmanı ( aracılığıyla ) o alana düzgünleştirdim bulaşmaya aracını ( R) kullanmak gidin.

Adım 14 – kökleri ekle

bazı ağaç kökleri oluşturmak için ben Hollanda da gelen Rhenen orman fotoğrafı bir resim kullandı.

Seçin Select> Color Range mavi gökyüzü bir seçim oluşturun. ) O ağacın kopya ve proje yapıştırın Seçimi ( Select> Inverse Ters . Kullanım Edit> Transform> Warp kürenin içine kökleri çözgü için.

kökleri katman üzerinde Ctrl + tıklayın bir seçim oluşturun. Doldurun kahverengi ile seçilen alan.

Adım 15 – uygulayın filtreleri köklerine

Seç Filter> Artistic> Plastic Wrap ve bu ayarları kullanın:

Seç Filter> Artistic> Poster Edges sonra aşağıdaki ayarları kullanın:

Seçin Select> Color Range sonra kökler bir seçim oluşturmak için aşağıdaki gibi beyaz göz damlalıklı aracını kullanın.

Seçin Select> sonra Seçilen alanı silmek Ters .

İşte kökleri gibi görünüyor olmalı
.
Adım 16 – metin etrafında kökleri şal olun

Şimdi harfleri çevresinde kökleri şal yapacağım. Clone Stamp aracını kullanarak kök ipuçları daha oluşturun.

Fırça aracı ( B) kullanın sonra kahverengi daha fazla şube boya. Ben 4px ve 2px bir boyutu kullanılır. Bu örneğe ne i did görmek için bak.

mektuplar geri kalanı için bu yapmaya devam et.

tam bu hızlı için, ben sağa doğru alana kopyalanır . Bunu yapmak için, sağ tarafında bir seçim oluşturmak için Rectangular Marquee aracı ( M) kullanın. Seçin Düzenle> Kopyala ardından Düzenle> Yapıştır . Seçmek yeni katman daha sonra sola doğru hareket ettirin. Seç Edit> Free Transform sonra tabaka flip ve diğer kökleri ile karışımı .

Ben de bazı istenmeyen alanları silmek için silgi kullanılır.

Adım 17 – kökleri daha da düzenleme

Birleştirme tüm kökleri katmanları bir araya var, onlar bir katman olur, böylece . Yine o zaman bu ayarları kopya Filter> Artistic> Plastic Wrap seçin:

Seç Image> Adjustments> Exposure . ayarlarını aşağıdaki gibi ayarlayın :

Şimdi seçim Image> Adjustments> Photo Filtre ve ayarlarını aşağıdaki kullanın:

Son olarak, seçim Layer> Layer Style> Drop Shadow ve küçük bir gölge ekleyin.

Adım 18 – Birleştirme katmanları

Şimdi bu project.First biz tüm katmanları birleştir gidiyoruz son adım olacak. onu seçin tüm katmanları ve sağ tıklayın ve Merge Layers seçin.

Duplicate tabakanın 3 kez ve yeniden adlandırabilir aşağıda gösterildiği gibi . Yeni bir katman oluşturun sonra bu katmanı adı ” Pattern % 30 “.

Select alt katmanı sonra Filter > Artistic > Film Grain seçin. Bu ayarlar i Film Grain filtre için kullanılır:

Select orta tabaka daha sonra Filter> Artistic> Poster Edges seçin. Bu ayarlar i Poster Edges filtresi kullanılır.

Select ikinci en üst tabakası ve Filtre Artistic> Plastic Wrap seçin. ayarlarını aşağıdaki resimde gösterildiği kullanın.

Adım 19 – Bir geçmeli model

Yeni belge boyutu 3 x 3 piksel . Yeni bir katman oluşturun sonra 1px boy fırça ile desen aşağıda boya Kalem aracını ( B ) kullanın. arka plan katmanını için görünürlük kapatın.

Seçin “desen 30 % ‘” katmanı. Seçin Select> All sonra Edit > Define Pattern . bir ad verin ve size kendi kalıp yapım yapılır. Yakın belgeyi tekrar bizim özgün proje belge gidin. Seç > Fill Düzenle.

biraz önce yarattığımız ve % 30 harmanlama opacity pıtırtı kullanın.

Adjust the opacity as shown in the image below.

Final Sonuçları

ÇEVİRİ : GreJuva 18

Sponsorlu Bağlantılar

Dünyanın Katmanları Ve Özellikleri İçin Yorum Yap