Dünyanın Merkezi Neresidir

Dünyanın Merkezi Neresidir Dünyanın En Büyük Kaplumbağası - Bu makaledeki notlar: dünyanın en büyük çukuru dünyanın merkezi..

Dünya’nın Merkezimi?

Dünyanın Enleri

Dünyanın En Hızlı Treni

Dünyanın En Büyük Dozeri

Dünyanın En Yüksek Köprüsü

Dünyanın En Büyük Çukuru
Bu bir elmas madeninin resimleridir.Bu dehşet çukurun derinligi 525 Mt. çapı ise 1.200 metredir.


(ok un ucundaki küçük nokta kamyon..)

Dünyanın En Küçük Silahı

Dünyanın En Büyük Maket Uçağı

Dünyanın En Küçük Köpeği

Dünyanın En Büyük Kargo Uçağı

Dünyanın En Derin Havuzu

Dünyanın En Uzun Kadını

Dünyanın En Uzun Adamı

Dünyanın En Küçük Balığı

Dünyanın En Zehirli Hayvanı

Dünyanın En Küçük Atı

Dünyanın En Büyük Pizzası

Dünyanın En Büyük Geyiği

Dünyanın En büyük Kurbağası

Dünyanın En büyük Örümceği

Dünyanın En Büyük Cukurları

Dünyanın en büyük çukurları

AŞIRI YAĞIŞLAR KİMİ ZAMAN BÖYLE DURUMLARA YOL AÇABİLİYOR
__________________________________________________ _______________


GUETAMALA’DA GEÇTİĞİMİZ YIL YAŞANAN OLAYDA BU ÇUKUR ORTAYA ÇIKARKEN BİRÇOK EVİ YOKETTİ.
__________________________________________________ _______________


ÇUKUR EN AZ 3 KİŞİNİN DE ÖLÜMÜNE YOL AÇTI
__________________________________________________ _______________


DERİNLİĞİ HAKKINDA BİR FİKİR SAHİBİ OLABİLDİNİZ Mİ?
__________________________________________________ _______________


ABD’NİN ÜNLÜ ÖZGÜRLÜK ANITI’NIN BOYUNUN 2 KATINDAN FAZLA DERİNLİĞE SAHİP OLAN BU ÇUKUR YAKLAŞIK 100 METRE DERİNLİKTE…
__________________________________________________ _______________


DÜNYANIN BİR ÇOK BÖLGESİNDE İNSAN ELİYLE VEYA DOĞAL SEBEPLERLE OLUŞMUŞ “ÇUKURLAR” BULUNMAKTA. İŞTE EN DERİNLERİ.
__________________________________________________ _______________


SİBİRYA’NIN DOĞUSUNDA BULUNAN BU ÇUKUR, ASLEN BİR ELMAS MADENİ OLAN “MİRNY”. MİRNY TAM 525 METRE DERİNLİĞİNDE VE 1.25 KM ÇAPINDA.
__________________________________________________ _______________


ÜSTTEKİ FOTOĞRAFTAKİ KAMYON, DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN. 13.36 METRE UZUNLUĞUNDA, 7.78 METRE GENİŞLİĞİNDE VE TAM 6.65 METRE YÜKSEKLİĞİNDE.
__________________________________________________ _______________


MİRNY, UZAYDAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENİYOR.
__________________________________________________ _______________


KİMBERLEY ÇUKURU, GÜNEY AFRİKA’DA BİR ELMAS MADENİ
__________________________________________________ _______________


KİMBERLEY ÇUKURU TAM 1097 METRE DERİNLİĞİNDE.
__________________________________________________ _______________


UTAH’TA BULUNAN BİNGHAM KANYONU MADENİ, 1863 YILINDAN BERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILAN VE SÜREKLİ BÜYÜYEN BİR “ÇUKUR”
__________________________________________________ _______________


ŞU ANKİ HALİNDE BİNGHAM KANYONU MADENİ’NİN DERİNLİĞİ 1 KİLOMETREDEN FAZLA.
__________________________________________________ _______________


GENİŞLİĞİ İSE 4 KİLOMETRE CİVARINDA
__________________________________________________ _______________


BELİZE’NİN 60 MİL AÇIĞINDA YER ALAN “BÜYÜK MAVİ DELİK” GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
__________________________________________________ _______________


400 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ “BÜYÜK MAVİ” 145 METRE DERİNLİĞİNDE
__________________________________________________ _______________


BARAJLARIN TAŞMALARINI ÖNLEMEK İÇİN KULLANILAN DELİKLER DE ETKİLEYİCİ BÜYÜKLÜKTE OLABİLİYOR. KUZEY KALİFORNİYA’DA YER ALAN MONTİCELLO BARAJI’NDAKİ DELİK DE BUNLARA BİR ÖRNEK.
__________________________________________________ _______________


KANADA’DA BULUNAN DİAVİK ELMAS MADENİ.
__________________________________________________ _______________


YELLOWKNİFE’IN 300 KİLOMETRE KUZEYDOĞUSUNDA YER ALAN DİAVİK MADENİ, O DENLİ BÜYÜK VE ÇEVREDEN O DENLİ YALITILMIŞ DURUMDA Kİ, BİR BOEİNG 737’NİN BİLE İNİŞ YAPABİLECEĞİ BÜYÜKLÜKTE UÇAK PİSTİNE SAHİP.
__________________________________________________ _______________


DİAVİK MADENİ’Nİ ÇEVRELEYEN SULAR DONDUĞU ZAMAN MADENİN GÖRÜNTÜSÜ ÇOK DAHA ETKİLEYİCİ HALE GELİYOR.

Dünya ‘nın En Derin Delikleri

Dünya’nın en derin çukurları

MİRNY ÇUKURU: Sibirya’nın doğusunda bulunan bu çukur, aslen bir elmas madeni olan “Mirny”.

Mirny tam 525 metre derinliğinde ve 1.25 km çapında.

Üstteki fotoğraftaki kamyon, dünyanın en büyüklerinden. 13.36 metre uzunluğunda, 7.78 metre genişliğinde ve tam 6.65 metre yüksekliğinde.

Devasa kamyon Mirny’de çalışırken ancak bu büyüklükte görüntülenebiliyor…

Mirny, uzaydan böyle görüntüleniyor.

KİMBERLEY ÇUKURU: Güney Afrika’da bir elmas madeni.

Kimberley’den çıkarılan toprak ağırlığının 22.5 milyon ton olduğu tahmin ediliyor.

Kimberley çukuru tam 1097 metre derinliğinde

BİNGHAM KANYONU:

Utah’ta bulunan Bingham Kanyonu Madeni, 1863 yılından beri üzerinde çalışılan ve sürekli büyüyen bir “çukur”

Şu anki halinde Bingham Kanyonu Madeni’nin derinliği 1 kilometreden fazla.

Genişliği ise 4 kilometre civarında

Madenin içerisinden, üst kısımlar “dağ gibi” görünüyor.

BÜYÜK MAVİ DELİK:

Belize’nin 60 mil açığında yer alan “Büyük Mavi Delik” görenleri şaşırtıyor

Dünyada bir çok “Mavi Delik” bulunmakta, ancak hiçbiri “Büyük Mavi” kadar çarpıcı değil

400 metre genişliğindeki “Büyük Mavi” 145 metre derinliğinde

MANTİCELLO BARAJI:

Barajların taşmalarını önlemek için kullanılan delikler de etkileyici büyüklükte olabiliyor. Kuzey Kaliforniya’da yer alan Monticello Barajı’ndaki delik de bunlara bir örnek.

DİAVİK ELMAS MADENİ:

Kanada’da bulunan Diavik Elmas Madeni.

Yellowknife’ın 300 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Diavik Madeni, o denli büyük ve çevreden o denli yalıtılmış durumda ki, bir Boeing 737’nin bile iniş yapabileceği büyüklükte uçak pistine sahip

Diavik Madeni’ni çevreleyen sular donduğu zaman madenin görüntüsü çok daha etkileyici hale geliyor.

Aşırı yağışlar kimi zaman böyle durumlara yol açabiliyor.

Guetamala’da geçtiğimiz yıl yaşanan olayda bu çukur ortaya çıkarken birçok evi yok etti.

Çukur en az 3 kişinin de ölümüne yol açtı.

Derinliği hakkında bir fikir sahibi olabildiniz mi?

ABD’nin ünlü Özgürlük Anıtı’nın boyunun 2 katından fazla derinliğe sahip olan bu çukur yaklaşık 100 metre derinlikte…

Dünyanın En’leri:))


Dünyanın en küçük atı:)


Dünyanın en korkunç köpeği:)


Dünyanın en eski futbol topu:)


Dünyanın en büyük ağacı


Dünyanın en yüksekteki salıncağı


Dünyanın en büyük camisi


Dünyanın en lüks internet cafesi


Dünyanın en zehirli hayvanı


(1994)

(2005)
Dünyanın en çabuk gelişmiş yeri


Dünyanın en büyük yengeciDünyanın en küçük evi


Dünyanın en büyük bilgisayar topluluğu


Dünyanın en hızlı askeri aracıDünyanın en küçük silahıDünyanın en alçak aracı


Dünyanın en büyük çukuruDünyanın en hızlı treniDünyanın en hızlı köprüsü
Dünyanın en küçük köpeği:))


Dünyanın en derin havuzuDünyanın en uzun kadını:)

Sponsorlu Bağlantılar

Dünyanın Merkezi Neresidir İçin Yorum Yap