Eğik Düzlemde Hareket

Eğik Düzlemde Hareket: Eğik Düzlemde Hareket ... - Bu makaledeki notlar: egik duzlemde hareket ..

Eğik Düzlemde Hareket ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu not umarım işinize yarar.

Eğik Düzlemde Hareket
DENEY HAKKINDA TEORİK BİLGİ:
Bir A cismi, B cismine bir kuvvet uygularsa(etki), B cismide A ya eşit büyüklükte, zıt yönde ve aynı doğru boyunca bir kuvvet uygular(tepki).Bu ifade, Newton’un III. Kanunudur.
Yatayla  açısı yapan, sürtünmesiz bir eğik düzlem üzerine bırakılan m kütleli cismin hareketine göre;
Cisme etki eden düşey doğrultuda ve aşağı yönlü olan G kuvveti(cismin ağırlığı), biri düzleme dik(N1), diğeri düzleme paralel(F)iki bileşeneayrılır.N1 bileşeni, düzlemin cisme uyguladığı N tepki kuvveti ile dengelenir.
Cismi aşağıya kaydıran net kuvvet, F kuvvetidir.Bu kuvvet cisme, Newton’un II. Kanununa göresabit ivmeli bir hareket yaptırır.F kuvvetinin büyüklüğü;
F=m.g.sin ‘dır.
Bu kuvvetin cisme vereceği ivme;
a=m/g =m.gsin /g  a=g.sin
ifadesi ile hesaplanabilir.

İndirmek İçin Tıklayın

Sponsorlu Bağlantılar

Eğik Düzlemde Hareket İçin Yorum Yap