Eğitimin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi

Eğitimin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi Eğitimin İnsan Ve Toplum İçin Önemi - Bu makaledeki notlar: eğitimin insan hayatındaki yeri ve önemi..

Eğitimin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi ve Eğitimin İnsan Ve Toplum İçin Önemi ile ilgili bu yazıda Eğitimin İnsan Hayatımdaki Önemi hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…

Eğitimin İnsan Hayatımdaki Önemi

İnsan;tabiatta bulunan en kıymetli varlık olma vasfına “idrak” istidadı ile erişmiştir.İdrak,eşya ve hadiseleri kavramak,aralarındaki ilişkiyi keşfetmek,yeni bir eser oluşturmak,sebep-sonuç dairesi içerisinde olayları anlamlandırmak ve kainat çarkında kendi yerini bularak kendini gerçekleştirmek için insana verilmiş en güzel hediyedir.

İnsan bildiğini sever,bilmediğine düşman olur.Bilmenin de birkaç türü vardır.Bizim değineceğimiz tür edimsel olanıdır.Yani insanlık tarihi boyunca yeryüzüne gelmiş ve bir süre yaşayıp varlık sahasını terketmiş insanların bizlere bıraktığı miras ve devam ettirilip,geliştirilip,düzenlenip önümüze sunulan,aktarılan insanlığın kültür mirası,duyuşsal kabiliyetleri,psikolojik arkaplanı olan bilgi topluluğu.Bu bilgi topluluğuna,bilgi öbeklerine ulaşmanın en kadim yolu eğitimdir.
Eğitim insanı insan yapan değerler silsilesini nesilden nesile aktaran çok sağlam bir araçtır.Belki de insanların toplumsal varlık olması dolayısıyle bu kurum hiçbir zaman yıkılamamıştır.Ve eğitime olan ihtiyaç hiçbir zaman tükenmek bilmemiştir ve bitmeyecektir.İnsanın keşif yoluyla kendi içine doğru bir yolculuğa çıkarak kendi kendini keşfetmesi,cevherine ulaşması açısından eğitim çok önemli unsurlara sahiptir.Bu unsurlar insanın öğrenebilme kapasitesi,öğrenmeye duyduğu açlık,merak,sorgulama,anlamlandırma eğilimleri ile sıkı bir bağ içerisindedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Eğitimin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi İçin Yorum Yap