Ekonomik Faaliyetler Nelerdir

Ekonomik Faaliyetler Nelerdir Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler - Bu makaledeki notlar: ülkemizdeki ekonomik faaliyetler ekonomik faaliyetler nelerdir..

Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler Nelerdir?

Ülkemizde ekonomik faaliyetler nelerdir?

1)nüfus ve yerleşmenin ekonomiye etkisi nedir öğrenmek istiyorum.
2)türkiyedeki tarımı öğrenmek istiyorum.
3)türkiyede hayvancılık nedir öğrenmek istiyorum.
4)türkiyedeki madenciliği öğrenmek istiyorum.
5)türkiyede sanayi nedir öğrenmek istiyorum.
6)türkiyede ormancılık nedir öğrenmek istiyorum.
lütfen yazar mısınız?

Ülkemizdeki Ekonomik Faaliyetler

ülkemizdeki ekonomik faaliyetler nelerdir?

Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler Nelerdir:?

ülkemizde ekonomik faalyetler nelerdir

Şehirlerdeki Ekonomik Faaliyetler Nelerdir?

Şehirlerdeki ekonomik faaliyetler nelerdir?

lütfen yardım edin.odevlerımı yapamaz oldum.

Ekonomik Faaliyetlerin Etkileri

Ekonomik Faaliyetlerin Etkileri

Türkiye’de su gücünün ekonomik faaliyetlere etkileri nelerdir?

hiçbiryerden istediğim
gibi bulamadım malesef… Lütfen bilgilendirir misiniz

türkiyedeki su gücünün
etkileri

Türkiye’de ki Su Gücünün Ekonomik etkileri:

– Barajlardan enerji elde edilebilir(Elektrik).

– Tarım için Sulama
Sistemleri kurulabilir.

– Ulaşımda Kullanılabilir ( Gemi , Feribot )

– Evlerimize içme ve Temizlik suyu sağlanabilir.

– Çeşitli hastalıkların
olmasını engeller . Temizlik ve Hijyende kullanılabilir.

– Tarımsal Faaliyetlerin
zenginleşmesini sağlar, Verimin artmasını sağlar.

– Sıcak Su kaynaklarımızın bol
olduğu yerlerde Jeotermal enerji Santralleri kurulabilir

– Sıcak Su kaynaklarımızın
bol olduğu yerlerde Sağlık Turizmi için Kaplıcalar kurulur.

– Taşımacılıkta
Deniz Yoluyla çok büyük Yükler taşınabilir.( Zamanında ÖSS’de bile soruldu
bu )

– Su isteği Yüksek Bitkilerin üretimi yapılabilir.
( Mesela Güney Doğu’da Pamuk Tarımı bu sayede Türkiye’de 1.
Numara )

– Balıkçılık gibi Ekonomik faaliyetlerin gelişmesini sağlar.


Dış ülkelerle ilişkilerimizi etkileyebilir. ( Zamanında Fırat ve Dicle için
Suriye ile savaşı eşiğine geldik. , Kuraklık sıkıntısı çeken İsrail
Manavgat Suyunu Satın almak istemiştir. KKTC ‘nin Su ihtiyacı Türkiye
tarafından karşılanması gibi… )

Sosyal ve Kültürel Etkileri:

– Rafting , Yelken gibi spor dalları gelişebilir.


Deniz Turizmi gelişebilir. ( Bol Bol turist )

– Doğal Güzellikler Sağlar. ( Bir Göl Kenarında oturup Gökyüzünü
izlemek )

– Kuraklık , susuzluk gibi sıkıntılar giderilebilir.

SU GÜCÜNÜN ETKİSİ

BALIKÇILIK YÖNÜNDEN SU GÜCÜNÜN
EKONOMİYE ETKİSİ

Ülkemiz su ürünleri bakımından uygun özelliklere sahiptir.Çünkü
üç tarafı denizlerle Kaplıdır.

Aynı zamanda çok baraj gölü,akarsu bulunur.bunlara
rağmen ülke ürünler bakımından yetersizdir.bunun çeşitli nedenleri vardır. Bunlar;

-kıyı
balıkçılığının yapılması.

-denizlerin balık bakımından zengin olmaması

-denizlerin kirli olması

Usulsüz ve zararlı avlanmadır.

Ama bunların olumlu yönleri de vardır
balıklar konserve yapılıp satılmakta ve bir çok su ürünleri fabrikaları
vardır. Bu da sanayimizi geliştirir ve ekonomiyi canlandırır.

Bir çok
insan balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor.

Balıkçılık deniz ürünlerinde azalmaya neden
oluyor.

ENERJİ YÖNÜNDEN SU GÜCÜNÜN EKONOMİYE ETKİSİ

Hidroelektrik santrallerin
avantajları vardır ve buları şöyle sayabiliriz;

Kuraklık halleri hariç devamlı
ucuz enerji üretirler ve Türkiye ekonomisi için güzel bir durumdur.Bakım
maliyeti düşüktür bu yüzden ekonomiktir.Yenilemeyen bir yakıt enerji üretimi yapmazlar.enerji
üretiminde hava kirliliğine neden ulaşmazlar.

Hidroelektrik santrallerin bir parçası olan
rezervuarlar balık üretimi, için elverişlidir ekonomiyi geliştirir. Rezervuarlar fazla miktarda
suyu depolayarak hem sulu tarıma hem de uzun süreli enerji
üretimine imkan tanırlar.Bunun yanında Türk ekonomisine dezavantajları da vardır.İlk yatırım
masrafları yüksektir.Taşkın kontrolünün sağlanması için rezervuarların boş olması gerekir. Fakat
enerji üretiminin maksimum olabilmesi için rezervuarların dolu olması gerekir. Tarıma
elverişli araziler baraj gölü altında kalabilir.

Enerji üretimi kuraklık nedeniyle
azalabilir. Göl aynasından buharlaşma kayıpları artar.

TURİZM VE YÖNÜNDEN
SU GÜCÜNÜN EKONOMİYE ETKİSİ Tatil ,iş,merak ,din,eğitim öğretim,spor,tedavi gibi nedenlerle
bir yerden başka bir yere gitmeye turizm denir ve Türk
ekonomisine katkısı çok yüksektir.Karadeniz’in iklimi elverişli olmadığı için orda turizm
yapılamıyor ama Akdeniz ve ege deniz turizmi için çok önemlidir.Turizm
ikiye ayrılır iç ve dış turizm.Türk ekonomisini geliştiren dış turizmdir.çünkü
dışardan gelen turistler geldikleri ülkeye döviz getirirler.turizm gelişmesi için sular
değerlendirilmelidir.Sular için dışarı çıkan vatandaşlarımızda vardır onlarda Türk ekonomisini olumsuz
etkilemektedir.bunun yanında sularımız ulaşım bakımından da ekonomiyi olumlu etkiler. Çünkü
gemilerle bir yük deniz yolu ile başka bir ülkeye gönderilebilir.Deniz
yolu ile yolcu götürüp getirilebilir.Deniz yolu ulaşımı Türkiye ticareti için
önemlidir.Örneğin fındık üretiminde Karadeniz başta gelir çünkü Türkiye fındık üretiminde
ilk sırda yer almaktadır ve bunların dış ülkelere ihraç ederek
ekonomimizi geliştirir.Denizlerin zararları da vardır erezyon,sel gibi olayları olmasına neden
olabilirler

SU GÜCÜNÜN TÜRK KÜLTÜRÜNE ETKİSİ

Türkiye’nin üç
tarafının sularla çevrili olması ve göllerin bulunması Türkiye kültürünün gelişmesi
için önemlidir. Kaplıcalar da Türkiye’nin gelişimi için önemli bir su
kaynağıdır.Çünkü turistler gittikleri yerin kültürünü öğrenirler ve ülkelerinde tanıtırlar.Bir örnek
verirsek şelaleler de turist çekmek için önemli bir unsurdur bunarı
tük kültürü ile ilişkilendirirsek bu sular için gelen turistler fazla
kalan zamanlarını tarihi yerler yada Türkiye’nin güzelliklerini görmekle geçirecekler.Türkiye’de oldukları
için Türk yemeklerini yiyecek yemek kültürünü tanıyacaklar.Türkiye’nin tarihi yerlerini gezip
Türk tarihini tanıyacaklar.el sanatlarını görüp el sanatları kültürünü tanıyacak bunlarla
benzer bir çok örnek verebiliriz.. örneğin kilimcilik bizim için bir
uğraştır turistler bunları tanıdıktan sonra ülkelerinde anlatıp Türkiye’nin gelişmesine yardımcı
olacaklar.Şifalı sular da Türkiye’nin gelişmesi için önemli bir unsurdur.

Genel
sonuç:Türkiye’nin etrafının denizlerle kaplı olması Türkiye için güzel aynı zamanda
kültürünün gelişmesi içinde büyük bir fırsattır ama yararları olduğu gibi
zararları da vardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Ekonomik Faaliyetler Nelerdir İçin Yorum Yap