Element Ve Özellikleri

Element Ve Özellikleri Elementlerin Özellikleri - Bu makaledeki notlar: elementler ve özellikleri element ve özellikleri..

İlk 20 Element Ve Özellikleri

İlk 20 Element ve Özellikleri
Elementlerin Kullanım Alanları ve Özellikleri

1- Hidrojen (H) :
• İlk olarak 1776 yılında Henry Cavendish tarafından keşfedilmiştir.
• Hidrojen ismi ise Antoine Lavoi***r tarafından verilmiştir.
• Bilinen renksiz en hafif gazdır.
• Suyun, canlıların ve petrol gibi birçok maddenin yapısında bulunur.
• Roket yakıtı olarak kullanılır.

2- Helyum (He) :
• 1868 yılında Fransız Pierre Janssen ve İngiliz Norman Lockyer birbirinden bağımsız olarak helyumu keşfetmişlerdir.
• 1908 yılında Heike Kamerlingh Onnes ilk sıvı helyumu elde etmiştir.
• Helyum atmosferde çok az miktarda bulunur.
• Güneş’te ve diğer yıldızlarda bol miktarda bulunur.
• Renksiz bir gazdır.
• Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarının şişirilmesinde, roket yakıtlarının sıkıştırılmasında kullanılır. (Havadan daha hafif gaz olması nedeniyle).

3- Lityum (Li) :
• İlk olarak 1817 yılında Johann Arvedson tarafından keşfedilmiştir.
• Gümüşümsü gri metalik renkte bulunan katı bir elementtir.
• İlaçlarda, pil üretiminde, seramik ve cam yapımında kullanılır.

4- Berilyum (Be) :
• 1828 yılında birbirlerinden bağımsız olarak Friedrich Wöhler ve Antony Bussy tarafından elde edilmiştir.
• Gri renklidir katıdır.
• Uçak ve uzay araçlarının yapımında elektrik ve ısı iletkeni olarak kullanılır.

5- Bor (B) :
• 1808 yılında Humphry Davy, Gay–Lussac ve Thenard tarafından ilk defa elde edilmiştir.
• Oda koşullarında katı halde bulunur.
• Isıya dayanıklı renkli cam imalatında, seramiklerde ve roket yakıtlarında kullanılır.

6- Karbon (C) :
• Saf haldeyken karbon, elmas, grafit, is, kömür gibi (4 tane allotropu vardır) birçok çeşitli maddelerde bulunur.
• Grafitin yapısı siyah, elmasın yapısı ise renksiz bir katıdır.
• Yeryüzünde kömür, petrol, doğal gaz gibi maddelerin ve canlıların yapısında bulunup canlılar açısından çok önemlidir.

7- Azot (N) :
• Azot ilk olarak 1772 yılında Daniel Rutherford tarafından keşfedildi.
• Renksiz ve kokusuz bir gazdır.
• Canlılar için gerekli temel elementlerden biridir.
• Sıvı azot soğutma amacıyla kullanılır.
• Bazı azot bileşikleri tarımda gübre olarak kullanılır.

8- Oksijen (O) :
• Oksijen ilk olarak 1774 yılında Joseph Priestley ve Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilmiştir.
• 1781 yılında Lavo***r, oksijenin havada bulunan ve yanmaya etki eden bir madde olduğunu keşfetmiştir.
• Renksiz bir gazdır.
• Canlıların yaşaması için gerekli temel elementtir.
• Dalgıçların ve astronotların solunum yapmaları için kullandıkları oksijen tüplerinde bulunur.

9- Flor (F) :
• İlk defa 1886 yılında Henri Moissan tarafından elde edilmiştir.
• Açık sarı renkli bir gazdır.
• Diş macunları ve deodorantların yapısında bulunur.
• Buzdolabı ve klimaların soğutma sisteminin çalışmasında kullanılır.

10- Neon (Ne) :
• Neon 1898 yılında William Ramsay ve Morris Travers tarafından keşfedilmiştir.
• Renksiz bir gazdır.
• Renkli reklam panolarının aydınlatılmasında ve televizyon tüplerinde kullanılır.

11- Sodyum (Na) :
• Sodyum ilk olarak 1877 yılında Humphrey Davy tarafından elde edilmiştir.
• Yumuşak, kaygan bir metal olup gümüşümsü beyaz renkli bir katıdır.
• Doğada en çok sofra tuzunun (sodyum klorürün) yapısında bulunur.
• Kağıt, gıda, tekstil, kimya, sabun, cam ve metal gibi bir çok endüstriyel kullanılır.

12- Magnezyum (Mg) :
• 1755 yılında İngiltereli Joseph Black tarafından ilk olarak keşfedilmiştir.
• Gümüşümsü beyaz renkli bir metaldir.
• Oda koşullarında katı halde bulunur.
• Hafif bir metal olduğu için hava taşıtlarının yapımında kullanılır.
• Kurutulmuş meyvelerde bulunur.

13- Alüminyum (Al) :
• 1827 yılında Wohler tarafından bulunmuştur.
• Alüminyum yumuşak ve hafif bir metaldir.
• Mat, gümüşümsü renkli bir katıdır.
• Mutfak araç gereçlerinin, elektrik kablolarının ve içecek kutularının yapımında kullanılır.

14- Silisyum (Si) :
• Silisyumun ilk keşfi 1824 yılında Berzelius tarafından gerçekleştirilmiştir.
• Yeryüzünde en fazla bulunan elementlerden biridir.
• Koyu gri renkli bir katıdır.
• Kumda, kilde, cam yapımında ve yapı malzemelerinde bulunur.

15- Fosfor (P) :
• Fosfor ilk olarak 1669 yılında Hennig Brand tarafından keşfedildi.
• Fosfor renksiz, beyaz, kırmızı ve siyah renklerinde bulunabilir.
• Oda koşullarında katı halde bulunur.
• Canlıların sinir ve kemik dokularında görevlidir.
• Suni gübre yapımında kullanılır.

16- Kükürt (S) :
• Kükürt, antik çağda bilinen dokuz elementten biriydi. Kükürdün kimyasal bir element olduğunu 1777’de Lavoi***r ortaya attı. 1810 yılında Gay Lussac ile Thenard tarafından deneysel olarak doğrulandı.
• Sarı renkli tatsız, kokusuz bir maddedir.
• Oda koşullarında katı halde bulunur.
• Isı ve elektriği iyi iletemez.
• Barut ve sülfürik asit yapımı ile kuru meyvelerde mikrop öldürücü olarak kullanılır.

17- Klor (Cl) :
• Klor ilk olarak 1774 yılında Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedildi. 1810 yılında ise Humphry Davy tarafından bugünkü ismi verildi.
• Sarı–yeşil renkli zehirli bir gazdır.
• Doğada en çok sofra tuzunun yapısında bulunur.
• İçme sularında mikrop öldürücü olarak bulunur.

18- Argon (Ar) :
• 1785 yılında havada argon olduğu ilk defa Henry Cavendish tarafından iddia edilmiş ve 1894 yılında Lord Rayleigh ve William Ramsay tarafından keşfedilmiş.
• Kokusuz ve renksiz bir gazdır.
• Ampullerde ve flüoresan tüplerinde kullanılır.

19- Potasyum (K) :
• Potasyum ilk olarak 1807 yılında Humphrey Davy tarafından elde edilmiştir.
• Gümüşümsü beyaz renkli bir katıdır.
• Sıvı deterjan, gübre, barut, cam ve lens yapımında kullanılır.

20- Kalsiyum (Ca) :
• İlk olarak 1808 yılında Berzelius ve Pontin tarafından, daha sonra saf olarak ilk defa Humphry Davy tarafından elde edilmiştir.
• Gümüş gibi parlak ve beyaz renkli bir katıdır.
• Çimento, alçı, kireç gibi maddeler ile dişlerin ve kemiklerin yapısında bulunur.

Elementler Ve Özellikleri

ELEMENTLER
Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.

Elementlerin özellikleri
Saf ve homojen maddelerdir
En küçük yapı taşları atomdur.
Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara ayrıştırılamaz.
Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
Sabit öz kütleleri vardır.
Homojendir.
Elementler sembollerle gösterilir.
Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur.

Elementlerin Sınıflandırılması

Metaller

Tabiatta atomik halde bulunur.
Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür.
Levha ve tel haline getirilebilir.
Isı ve elektrik akımını iletir.
Oda sıcaklığında hepsi katıdır. (cıva hariç)

Ametaller
Yüzeyleri parlak görünüşlü değil, mattır.
Genellikle erime noktası düşüktür.
Katı olan ametaller tel ve levha hâline getirilemez. Kırılgandır.
Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur. (Klor gaz, brom sıvı, iyot katıdır.)
Elektrik akımını iletmez. (Karbonun bir allotropu olan grafit hariç)

Soy gazlar
He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn elementleri soy gazdır.
Soy gazlar son yörüngesinde maksimum sayıda elektron bulundurur. Bu sayı helyum için 2, diğer beş soy gaz için 8 dir.
Soy gazlar nötr atomlar olarak kalmayı tercih ederler. Elektron almaz, vermez ve ortaklaşmazlar.

Yeni Element Bulundu: 117. Element

Yeni Element Bulundu: 117. Element


Periyodik tablonun son satırında yer alan 117. elementin varlığı kanıtlandı. Bu, son on yıl içerisinde bulunan ellinci element oldu.

Rusya’nın Dabna şehrinde bulunan Joint Nükleer Araştırma Enstitüsü’nde keşfedilen element, periyodik tabloya yerleştirildi.

Henüz bir isim verilmeyen elementi bulan Vanderbilt Üniversitesi’nden Joe Hamilton, konu hakkında “Bu elementler, evreni daha iyi anlamamızı ve birçok nükleer teoriyi test etmemizi sağlıyor” dedi.

Bu tür elementlerin sadece laborotuar ortamında var olabildiklerini ve doğada çok çok az rastlanabildiklerini biliyoruz ama süper novalarda bu tür elementler kısa süreli olarak ortaya çıkabiliyor. Bu araştırmalarda atomlar saniyenin 21 milyon ile 45 milyonda biri arasında var olup, sonrasında bozunuyor.

Yeni elementler bulma serüveni son bin yıldır devam ediyor ama 20. yüzyılda daha ziyade atomların özelliklerini keşfetme ve doğada bulunmayan elementlerin yapay yollarla labarotuarlarda, proton, nötron bombardımanıyla elde etme üzerine araştırmalar yapıldı. Bundan sonraki hedefler ise periyodik tabloda yeri boş kalan 112-116 ve 118 numaralı elementlerin kararlı hallerini bulmak.

Periyodik Cetvel Ve Periyodik Özellikleri

PERİYODİK CETVEL
VE
PERİYODİK ÖZELLİKLER
Eskiden beri bilim adamları bazı elementlerin benzer özellikler gös-
termeleri nedeniyle,bunları gruplandırmanın uygun olacağı düşüncesiyle bir
çok çalışmalar yapmışlardır.1896 yılında Dimitri Mendeleev(Mendelyef)adlı Rus bilgin o gün bilinen 60 elementi atom kütlelerinin(kütle numaralarının)
artışına göre sıraladı.Mendeleev’in periyodik sınıflandırması,o zaman için
gerçeğe daha uygun olduğundan uzun süre değerini kaybetmeden kullanıldı.
Ancak bugün elementlerin kimyasal özelliklerinin kütle numaralarının değil,atom numaralarının periyodik bir fonksiyonu olduğu anlaşılmıştır.Böylece elementleri özellikleri benzer(değerlik elektron sayıları aynı )olanlar alt alt gelecek şekilde atom numaralarının artışına göre dizilerek modern periyodik cetvel elde edilmiştir.
Periyodik cetveldeki yatay sıralara periyot veya sıra,düşey sütunlara ise grup adı verilir.Periyodik cetvelde 7 periyot 16 grup vardır.Bu gruplar
dan 8 tanesi A 8 tanesi Bgrubudur.
1A grubuna alkali metaller grubu denir.Çok aktiftirler.Tabiatta ancak bileşikleri halinde bulunabilirler.Son yörüngelerinde 1 tane elektron bulunur.Her periyodun başlangıcını yaparlar.Periyodun birisi tamamlandığında diğer metal gelir.Son yörüngelerindeki bu elektronu vere
rek bileşiklerinde daima +1 değerlik alırlar.Fakat hidrojenin bazı durumla
rı istisnadır.Her periyodun başlangıcında atomun çapı en büyüktür.Fr ve Sc elementleri yapaydır.Bütün alkali metaller iletkendir ve alaşım yaparlar.
2A grubuna toprak alkali metaller grubu denir.Aktiftirler ve tabiatta bileşikleri halinde bulunurlar.Son yörüngelerinde ikişer tane elektron bulunur.Bu elektronları vererek kararlı bileşiklerinde +2 değerlik gösterir
ler.
7A grubu elementlerine halojenler denir.Halojenler tamamen ametalik özel
lik gösterirler.Son yörüngelerinde 7 tane elektron vardır.Bunlar son yörüngesini
8’e tamamlamak istediklerinden bir tane elektron alırlar ve kararlı bileşiklerinde
-1 değerlikli olurlar.Bazen +1,+3,+5,+7 değerlikte olabilirler
8A grubu elementlerine soygazlar(inert,asal gazlar) denir.Bu grupta her peri
yodun sonuna gelinmiş olur.8A grubundan sonra yeni bir periyot başlar.Atomları
nın son yörüngesinde 8 tane elektron vardır.Kararlı yapıya sahiptirler,bileşik yap
mazlar.
1A,2A,3A (bor hariç)grubu elementleri metalik özellik gösterirler.Ayrıca B
grubu elementleri de metalik özellik gösterirler.Bunlara ağır metaller de denir.
Bu elementler bütün bileşiklerinde pozitif değerlik alırlar
Geçiş elementleri periyodik cetvelde skandiyum (Sc) ile başlayan ve çinko
(Zn) ile biten elementler ve bunların altındakiler geçiş elementleridir.Bu element
ler 4,5,6 ve 7. periyotlarda 2A ve 3A grubu elementleri arasında yer alır.
Periyodik cetvelde 6. periyotta lantan (La) ile başlayan lantanitler ve 7.
periyotta aktinyum (Ac) ile başlayan aktinitler de geçiş elementleri sınıfından
olup,bunlara iç geçiş metalleri denir.Geçiş elementlerinin hepsi metaldir.Alkali
ve toprak alkali metallere göre erime ve kaynama noktaları daha yüksek ve serttirler.Kimyasal tepkimelere girme eğilimleri bakımından aralarında büyük farklar vardır.
PERİYODİK CETVELDE DEĞİŞEN ÖZELLİKLER
1-)AKTİFLİK:Ametallerde aktiflik sağa ve yukarı doğru artar,metallerde sola ve aşağıya doğru artar.(F)en aktif metaldir.
2-)ATOM ÇAPI:Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe atom çapı küçülür.Pro
ton sayısı arttığından kütle çekimi artar ve çap küçülür.Periyotta 1Agrubunun atom çapı en büyüktür.Gruplarda ise aşağıya doğru inildikçe atom çapı büyür.
3-)İNDİRGENLİK:sağa doğru gidildikçe azalır .Çünkü halojenler (+) değerlik
almak istemezler.Bunun aksine indirgenmeyi tercih ederler.Kendileri indirgenir karşısındaki metali yükseltgerler.
4-)ELEKTRON İLGİSİ:ametallerde yani periyodik cetvelin sağ tarafında elektron severlik artar.Elektronegatiflik denilen (-) değerlik alma isteği artar.
Metallerde ise (+) değerlik alma yani elektropozitiflik artar.Soygazların elektron ilgisi yoktur.Aynı grupta aşağı doğru inildikçe elektron ilgisi azalır.
5-)İYONLAŞMA ENERJİSİ:Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi genellikle büyür.Gruplarda ise yukarı çıkıldıkça iyonlaşma enerjisi artar.Gruplarda iyonlaşma enerjisi
1A

Bağzı Elementler Ve Bulan Kişiler

Yıl Bulan kişi(ler) Element Simgesi

1545 George Agricola(1494-1555) Bizmut Bi

1649 Schröder Arsenik As

1669 Henning Brand Fosfor P

1735 İsveçli Georg Brand(1694-1768) Kobalt Co

1748 Don Antonio De Ullon(1716-1768) Platin Pt

1751 İsveçli Cronstedt(1722-1765) ve Nikel Ni
Tobern Olaf Bergmann(1735-1810)

1766 İngiliz Henri Cavendish(1731-1810) Hidrojen H

1772 AlmanKarl Wilhelm Scheele(1742-1786) Klor Cl

1774 AlmanKarl Wilhelm Scheele ve Oksijen O
İngiliz Joseph Priestly (1733-1864)

1780 İsveçli Johann Gottlieb Gahn(1745-1818) Mangan Mn
ve Alman Wilhelm Schneele(1742-1786)

1782 İsveçli Peter Hjelm(1746-1813) Molibden Mo

1785 İspanyol Juan Jose ve Fausto Wolfram W
D’Elhuzort kardeşler

1786 Alman Heinrich Klaproth(1734-1817) Titan Ti

1797 Fransız Douis Nicoles Vauquelin Krom Cr
(1763-1829)

1801 Hatchet Niobyum Nb

1802 Eckeberg Tantal Ta

1803 Tennant Osminyum Os

1803 Tennant İridyum Ir

1803 İngiliz William Hyde Wollaston Radyum Rh

1803 İngiliz William Hyde Wollaston Polladyum Pd

1807 İngiliz Humbry Davy(1778-1829) Sodyum Na

1807 İngiliz Humbry Davy Potasyum K

1807 İngiliz Humbry Davy Stronsiyum Sr

1807 İngiliz Humbry Davy Baryum Ba

1808 Fransız Louis Joseph-Lussac Bor B
ve Thenard(1787-1850)

1811 Bernard Courtis(1777-1838) İyot I

1814 İsveçli Jöns Jakop Berzelius Seryum Ce

1817 İsveçli Jons Jakop Berzelius(1779-1848) Selen Se

1817 İsveçli Johann August Arfvedson Lityum Li
(1792-1848)

1818 Strohmeyer Kadmiyum Cd

1823 Berzelius Zirkon Zr

1827 Antoine Jerome Balard Brom Br

1827 Ramsay Kripton Kr

1827 Alman Freidrich Wöhler(1800-1887) Alüminyum Al

1828 Berzelius Toryum Th

1830 İsveçli Sefsröm Vanadyum V

1839 İsveçli Karlt Gustav Mosander Lanton La

1842 İsveçli Karlt Gustav Mosander Terbiyum Tb

1843 İsveçli Karlt Gustav Mosander Erbiyum Er

1843 İsveçli Karlt Gustav Mosander Yitriyum Y

1848 Karl Klaus(1796-1864) Rutenyum Ru

1860 Alman Robert Bunsen(1811-1899)ve Rubidyum Rb
Robert Kirchhoff

1860 Alman Robert Bunsen ve Robert Kirchhoff Sezyum Cs

1861 İngiliz Williams Crookes(1832-1919) Talyum Tl

1863 Alman Friedrich Reich ve Richter İndiyum In
(1799-1882)

1879 Fransız François Lecoq De Boisboudron Somoryum Sm
(18381912)

1879 İsveçli Nilson Scandiyum Sc

1879 Cleve Tulyum Tm

1880 İsveçli Jean Charles Galinard De Marignac Gadolinyum Gd
(1817-1894)

1885 Avusturyalı Karl Auer von Welsbach Prosedmiyum Pr
(1838-1929)

1885 Avustralyalı Karl Auer von Welsbach Nedmiyum Nd

1886 Lecow De Boisbaundron Dispörsiyum Dy

1886 Alman Clemens Winkler(1839-1904) Germenyum Ge

1887 Fransız Henri Moissan(1852-1907) Florür F

1892 Lecow de Boisbaudron Eurapyum Eu

1892 Lecow De Boisbaudron Galyum Ga

1894 İngiliz William Ramsay(1852-1916) ve Helyum He
John William Strutt,Lord Rayleieh(1842-1919)

1894 İngiliz William Ramsay ve John Williams Strutt, Argon Ar
Lord Rayleieh

1898 Ramsay ve Travers Neon Ne

1898 Fransız Pierre Curie(1859-1906) Radyum Ra

1898 Fr.Pierre Curie ve Polonyalı Maire Curie Polonyum Po
(1867-1934)

1898 Ramsay Ksenon Xe

1899 Fransız Andre Louis Debierne Aktinyum Ac
(1874-1949)

1900 Dorn Radon Rn

1905 Auer von Welsbach Kospenyum Cp

1907 Auer von Welsbach Yiterbiyum Yb

1911 Homberg Holmiyum Ho

1917 Alman Otto Hahn(1879-) ve Protaktinyum Pa
Avusturyalı Lisa Maitner

1923 İsveçli Georg Karl won Hevesy ve Coster Hafniyum Hf

1925 Noddack Renyum Re

1926 Harris,Yntema ve Hepkins Prometyum Pm

1938 Perrier ve Emile Segré Teknetyum Tc

1939 Marguerite Perey Fransiyum Fr

1940 Kennedy,Glean T. Saadborg Wahl ve Edvin Plutonyum Pu
M. McMillian

1945 Seaborg ve James Amerikyum Am

1945 Seaborg ve James Küriyum Cm

1950 Seaborg Berkeiyum Bk

1950 Seaborg Kaliforniyum Cf

1952 Seaborg,James,Ghiorsi ve Street Anstonyum Es

1952 Sraborg,James,Ghiorsi ve Street Fermiyum Fm

1955 Ghiorsi Mendelyum Md

1955 Nobel Enstitüsü Nobelyum No

1955 Kaliforniya Üniv.. Lawrensiyum Lw

Sponsorlu Bağlantılar

Element Ve Özellikleri” İçin Bir Cevap

Element Ve Özellikleri İçin Yorum Yap