Erozyonu Önlemek İçin Neler Yapmalıyız

Erozyonu Önlemek İçin Neler Yapmalıyız Erozyonu Önlemek İçin Yapılması Gerekenler - Bu makaledeki notlar: Erozyonu Önlemek İçin Neler Yapmalıyız ..

Bu yazı Erozyonu Önlemek İçin Neler Yapmalıyız? hakkında özet bilgiler içerir. Erozyonu Önlemek İçin Neler Yapmalıyız ve Erozyonu Önlemek İçin Yapılması Gerekenler hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Tam da not almalık…

xyzdelinetcilerresmixyz

Erozyonu Önlemek İçin Neler Yapmalıyız?

Erozyonu Önlemek İçin Neler Yapmalıyız?

Erozyonu Önlemenin Yolları Nedir?

Name:	Erozyonu Onlemek icin Neler Yapmaliyiz.jpg 
Views:	212 
Size:	5,1 KB (Kilobyte) 
ID:	308321- Bitki örtüsü tahribini azaltmak, ağaçlandırma yapmak
2- Mera hayvancılığı yerine ahır hayvancılığını yaygınlaştırmak
3- Eğimli yamaçları basamaklar haline (taraça) getirmek
4- Nadas yerine, nöbetleşe ürün ekimi yapmak
5- Uygun olmayan alanlarda tarım yapmamak, eğimli alanlarda tarlaları eğime dik sürmek
6- Halkı bilinçlendirmek, hızlı nüfus artışını önlemek.
7- Meraları ıslah etmek

Erozyona Karşı Alınabilecek Önlemler

Erozyonun miktarını azaltıp kabul edilebilir sınırlara çekebilmek, alınacak önlemlere bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Bunun için erozyonun cinsine göre önlemler alınmalıdır.

Su Erozyonunu Yavaşlatıcı Önlemler

  • Yağmur damlasının toprak yüzeyine darbesini azaltılması, Uzun süre kalabilen kesif bir bitki örtüsü oluşturmak.
  • Toprak agregatlarının ayrışma ve dağılmasının önlenmesi, Toprağı parçalayan alet ve makinaların kullanılmasını azaltmak.
  • İnfiltrasyon oranının arttırılması,
  • Yüzey akış hızının azaltılması Tarım arazilerinde sert toprak katmanlarının kırılması ile infiltrasyonun arttırılması, yüzey akışın azaltılması.

Rüzgâr erozyonunu yavaşlatıcı önlemler

  • Rüzgâr hızının azaltılması, Rüzgâr hızını kıracak ağaçlar ile alanı donatmak.
  • Meyilde yerçekimi etkisiyle hareketi zorlaştırmak, Toprak işleme işlemlerinde meyile dik sürüm yapmak.
  • Rüzgârın toprak parçacıklarına etkisini azaltmak, Toprak yüzeyinin çıplak bırakmamak.
  • Toprakları merdiven şekline getirerek kullanmak.

Meyilli arazilerde teraslama

Erozyonun yavaşlatılması kapsamında meyilli arazilerde teras yapımı da önemli bir önlemdir. Kanal terasları, sırt terasları ve seki terasları olmak üzere üçe ayrılan teraslar, suların beraberinde toprak parçalarını götrümesini engellemektedir. Kanal terasları %4′ ekadar eğim olan alanlarda başarı ile uygulanabilirken sırt terasları %2 dolayındaki alanlarda uygulanıldığında başarıya ulaşmıştır. Sırt terasları ile kanal terasları arasındaki en önemli fark ise, sırt teraslarında su kaynklarının az olduğu bölgelerde toprak korunumunun yanı sıra su korunumunu da gerçekleştirebilmesidir. Seki terasları ise meyil olarak %12’den fazla meyilli topraklarda kullanılmaktadır. Bu teras tipi, yapılacak tarımsal faliyetlerde mekanizasyon kullanımına elverişli değildir. Terasların işlevlerini sürdürebilmeleri için yoğun yağışlar sonucu hasar göremeleri engellenmelidir. Bu nedenle teraslamadan sonra bu alanları çimlendirmek terasların yapılaını koruyabilmeleri açısından önemlidir. Eğer teraslama yapılmış bölgede tarımsal bir faaliyet yapılıyorsa sürümler ya tahtavari yapılmalı ya da düz sürümde teras sırtlarına parelel sürüm tercih edilmelidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Erozyonu Önlemek İçin Neler Yapmalıyız İçin Yorum Yap