Etüt Odası 10.sınıf Dil Anlatım 116 117

Etüt Odası 10.sınıf Dil Anlatım 116 117 10.sınıf Dil Anlatım Kitabı Cevapları Sayfa 127 - Bu makaledeki notlar: 10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları..

10.sınıf Dil Anlatım Sayfa 76-144 Arası Cevaplar

*** 142:

19. Etkinlik
Durdu ^ geçişsiz
Durdurdu geçişli
Okudu geçişli
Okuttu geçişli
• Fiillerdeki “-dır” ve “-t” ekleri fiillerin çatısını geçişsizken geçişli hâle getirmiştir. Anl** olarak da fiilin bildirdiği işi özne kendi yaparken (durdu, okudu) fiil “-dır ve -t” eklerini aldıktan sonra işi başkasına yaptırma (durdurdu, okuttu) anl**ını kazanmıştır.

*** 143:

20. Etkinlik
Oldurgan yapan ekler -r , -t , -dır
Ettirgen yapan ekler -r , -t -dır

21. Etkinlik

yaz – Ettirgen Çocuklara yazı yazdırdım.
bil – Ettirgen Bana haberi bildirdiler.
çöz – Ettirgen Ayakkasının bağlarını çözdürdü.
gör- Ettirgen Kuşu bana o gördürdü.
PiŞ- pişir- Biraz yemek pişirdi.
yürü – yürüt- Arabayı ben yürüttüm.
gez- gezdir- Köpeği gezdiriyordum.
gül – güldür- Bütün sınıfı fıkralarıyla güldürdü.

*** 144
22. Etkinlik
Trafik işaretlerinin trafik kurallarını bildirmede kullanılan bir iletişim aracı olduğu ve bunun da emredici anlatım yoluyla yapıldığı konusunda bir sunum hazırlayınız.

23. Etkinlik
* Virgül: Ben virgülüm. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konarım. Beni görünce “durakla”.
* Ünlem:Ben ünlem işaretiyim. Sevinç, korku, acıma, şaşma gibi duygulan anlatan cümlelerin sonuna konarım. Beni görünce “şaşır, heyecanlan, bağır…”.
* Soru işareti: Ben soru işaretiyim. Soru bildiren cümle ve sözlerin sonuna konarım. Beni görünce “cevapla”.

24. Etkinlik
Sınıfınızda uyulması gereken kuralları belirleyiniz.
Belirlediğiniz kuralları emredici anlatımın özelliklerine göre düzenleyiniz.
Oluşturduğunuz metindeki fiillerin çatılarını bulunuz.

25. Etkinlik
* * Oyala-:Akş** arkadaşta biraz oyalandım.
* Sev-: Senden haber alınca çok sevindim
* Gör-: Yaşlı ad** hâlinden memnun görünüyordu.
* Ara-: Odanın içinde aranıyordu.
* Dola: Köpekler parkta dolanıyordu.

26. Etkinlik
Süsle–• Sınıfımızı süsledik. ■=> etken Bütün sokaklar süslenmiş. => edilgen Oya, aynanın karşısında süsleniyor.
* Bak■=> dönüşlü Akş** parkta sana baktım. etken Bütün odalara bakıldı. ■=> edilgen Onu görebilmek için sağa sola bakındı. ■=> dönüşlü

27. Etkinlik
• “Yola çıktık, ulaştık, çıkmayacaktık, uzaklaştık” filleri beraber bir işin yapıldığı anl**ını verir ancak işteşlik ekleri olan “ış, -iş,-uş,-üş” eklerini almadıkları için işteş çatılı fiil olarak değerlendirilmezler.

28. Etkinlik

Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiil Çatıları
Etken Bu kitabı okudum.
Edilgen Bu kitap okundu.
Dönüşlü Ali tarandı, süslendi.
İşteş Çocuklar gülüşüyordu.
Nesne-Yüklem ilişkisine Göre Fiil Çatıları
Geçişli Top oynarken c**ı kırdık.
Geçişsiz **c** dün akş** geldi.
Oldurgan Arkadaşım beni çok güldürdü.
Ettirgen Bab** bakkaldan gazete aldırttı.

**ÇME VE DEĞERLENDİRME
1. * Emredici anlatımda emir, telkin ve öneri ifade eden kelimeler çok kullanılır.
* Emredici metinlerin eğitici ve öğretici yönleri de vardır.
2. * Edilgen ve dönüşlü çatılı fiiller “-1” veya “-ın” ekini alır. (D)
* “-1”, “-n” veya “-ş” ekini alm**ış olan bütün fiiller etkendir.
3. Doğru yanıt C seçeneğidir. Kurallı birleşik fiiller her z**an bitişik yazılır.
4. Doğru yanıt E seçeneğidir. Emredici metinlerin okuyucuyu duygulandırmak gibi bir **acı yoktur.
5. A ve D seçeneklerindeki “-ma,-me” ekleri fiilden fiil yapma eki olarak, B, C ve E seçeneklerinde de isim-fiil olarak kullanılmıştır. Soru hatalıdır.
6. Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer seçeneklerde sıfat-fiil özne görevinde kullanılmış ancak B seçeneğinde ise nesne görevinde kullanılmıştır.
7. Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer seçeneklerde zarf-fiiller vardır ancak B seçeneğinde sıfat-fiil vardır.
8. Doğru yanıt D seçeneğidir. Diğer seçeneklerde olduğu gibi D seçeneğindeki sıfat-fiil, sıfat görevinde kullanılm**ıştır.
9. Doğru yanıt D seçeneğidir. “Anlatılanları” sözcüğü adlaşmış bir sıfat-fiil görevinde kullanılmıştır.
10. Emredici anlatımda bir iş yapmaya, bir eylemde bulunmaya zorl**a anl**ı vardır. Emredici anlatımın telkin, öneri ve emir anl**ları olduğu için sosyal hayatın düzenlenmesinde emredici anlatım kullanılır.

Makale (11.sınıf Dilve Anlatım107.sayfa Cevapları )

1.GözLem : bir esri yazmaya ßşLamadan önce gerekli bilgi,deney,inceleme ve araştırma yapma işi.
tarafsız:tarafsız olma durumu,yaLnızLık
ispat:kanıtlamak,gerçek yönünü ortaya çıkarma.
nesnellik:taraf tutnadan yapılan inceleme,objektiflik
ßilimseL: ßilimle ilgili,bilime dayanma
didaktik:ögretici,ögretim bilgisi
başyazı:dergi ve gazetelerin ilk sayfalarındaki makale.
baş yazar:baş makale yazarı
2.söylenen inandırıcı kılınmak için kanıt ve belgelere dayandırılır.
inceLeme
1.*makaleler herhangi bir konuda bilgi vermek,bir konuyu veya düşünceyi açıklamak,ispatlamak amacıyla yazılır.
*ileri sürülen fikirler saglam delillere ve belgelere dayandırılır.
*belli bir plana göre yazılır.
*açık,sade bir dil ve kurallı cümleler kullanılır.
3.makaleler gerekli kültür ve birikime sahip okuyucuya hitap eder.
4.*konu toplumun büyük bir kesiminn ilgilendiricek nitelikte olmalıdır.
*kanıtlar inandırıcı olmalıdır.
*konu tarafsız bir gazde ortaya konmalıdır.
* anlatım açık,sade ve anlaşılır olmalıdır
5.*gazete haberleri günlük düşünceden çok uzun ömürlü düşünceler yer alır.
6.makale çevre kirliliginin yol açtıgı zararlardan bahsedilerek bu duruma örnek verilmiştir.daha sonra zaralardab korunabilmek alınması gerejeb tedbirlerden söz edilmiştir
7.metinde çevre kirliliginin zararları düşüncesi, çevre kirliliginin yol açtıgı afetler,küresel ısınma ve bozulan ekolojik sistem yarduncu düşünceleri ile ilişkişendirilerek birbirlerine baglanmış ve ortaya konuşlmuştur.
9.makale,işlenecek konunun ortaya konmasıyla başlamış,verilen örnekler ve delillere her yönüyle ele alınarak devam etmiş ve bir fikre baglanarak sonuçlandırılmıştır.
10.metinde dil,agırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılmıştır

Sponsorlu Bağlantılar

Etüt Odası 10.sınıf Dil Anlatım 116 117 İçin Yorum Yap