Fenere Laf Koyma

Fenere Laf Koyma Fenere Laf Koyma Sözleri - Bu makaledeki notlar: fenere koyma sözleri fenere laf koyma..

Laf Koyma Sanatından Birkaç Demet.buyrun

AT NALI UĞUR GETİRİR Mİ?
Kadıköy Camiinde vaaz vermekte olan Osman Demirci Hoca’ya:
– Hocam, diye sormuşlar. At nalını evimizin kapısına asarsak uğur getirir mi?
– Demirci Hoca:
– Zannetmiyorum, diye cevap vermiş. O nallardan her atta dört tane var ama, bütün gün kamçı yiyip duruyorlar.
SUSTURAN CEVAP
Abbasi Halifesi Me’mun İmam-i Azam’ i Kûfe’ ye “kadı” tayin etmek istiyordu. İmam-i çağırdı ve bu niyetini açıkladı. İmam-i Azam yönetimin yanlışlılarına âlet olmamak için bu teklifi kabul etmedi. Halife’ye:
– Ben kadılık yapamam, diye cevap verdi.
Halife:
– Yalan söylüyorsun, sen kadılık yaparsın, deyince İmam-i Azam:
– Eğer ben yalan söylüyorsam, yalan söylediğim için kadılık yapamam. Çünkü yalancıdan kadı olmaz. Eğer “yapamam” dediğim zaman doğru söylüyorsam, bu defa sözümün gereği olarak kadılık yapamam, O halde her iki durumda da kadılık yapamam.
İmam-i Azam’ in bu tarihî cevâbi mantık ilminde bir delil ve önemli bir misâl olarak eserlere de geçmiştir.

HAYATI SEYRETMEK
Yazar Kazancakis, bir ihtiyara “neye bakıyorsun?” diye sorduğunda, ihtiyar adam gözlerini akan sudan ayırmadan şu cevabı verir:
– Hayatıma oğlum, akıp giden hayatıma.
SELÂMDAKİ İNCELİK
Muzaffer Ozak Hoca’nın sahaflar çarşısındaki dükkanına giren bir genç:
– Selâmunaleyküm babalık… diye selâm verince, hazret selâmı alır:
– Aleykümselâm kurukalabalık…
ÖRTÜNMEK İÇİN GİYİNMEK!
İngiltere Kralı George ile görüştüğü sırada, Gandi’nin üzerinde her zamanki gibi beyaz örtüsü varmış.
Davetten çıkınca, bir gazeteci sormuş:
– Kıyafetiniz, bir kralla buluşmak için yeterli miydi?
Gandi, hiç aldırmadan cevap vermiş:
– Kral, ikimize de yetecek kadar giyimliydi.
HUZUR
Zeynel Âbidin Hazretleri abdest alırken sapsarı kesilirdi. Sebebini sorduklarında şu cevabı verdi.
– Kimin huzurunda durduğumu düşünürseniz, sebebini anlarsınız…
KABRİSTAN
Hz. Ali, mezarlığa neden sık gittiğini soranlara şu cevabı vermiş:
– İki sebebi var. Anlattıklarıma itiraz etmiyorlar ve arkamdan gıybetimi yapmıyorlar.
ÇINAR AĞACI MAYDANOZUN NESİ OLUR?
Selim Gündüzalp, sosyoloji hocaları olan rahmetli Seyid Ahmet Arvasi’ye:
– Hocam demiş, “insan maymunun gelişmiş şeklidir” diyorlar. Ne dersiniz?
Seyid Ahmed Arvasi şu cevabı vermiş:
– O mantığa göre, çınar ağacı da maydanozun gelişmiş şeklidir.
MEZARTAŞI YAZISI
Behlül Dânâ’ya biri sorar:
– Oğlum öldü. Mezar taşına ne yazdırayım?
Behlül Dânâ şu cevabı verir:
– Şunu yazdır: “Dün altında olan çimenler bugün üstünde yeşerdi. Ey yolcu anla ki, şu toprak günahtan gayri her şeyi örter.”
ÖLÜLER ÇİÇEK KOKLAMAZ
Amerika’lı iş adamı, bir Çinli’yle alay ederek sormuş:
– Ölüleriniz, mezarlarına koyduğunuz pirinçleri ne zaman yiyecek?
Çinli, başını kaldırmadan cevap vermiş:
– Sizin ölüleriniz, koyduğunuz çiçekleri kokladığı zaman.
HAYAT NE ZAMAN BAŞLAR?
– Hayat kırkından sonra başlar, diyen bir kişiye Said Turhan şu karşılığı vermiş:
– Eğer otuz beşinde ölmezsen!..
ÖLÜM NEDİR?
Talebelerinden biri, Konfüçyüs’e:
– “Ölüm nedir?” diye sorduğunda, Konfüçyüz’ün cevabı şu olmuş:
– Hayat hakkında ne biliyorsun ki, sana ölümden bahsedeyim.
HER KOYUN
Harun Reşit, kendisini sık sık ikaz eden Behlül Dânâ Hazretlerine:
– Sen kendi işine bak, dermiş. Her koyun kendi bacağından asılır.
Bir gün sarayı pis bir koku kaplamış. Sebebini araştırdıklarında, üst kattaki bir odada bacağından asılı bir koyun bulmuşlar. Bu işi yapanı da keşfetmişler tabi ki: Behlül.
Halife, kendisini sıkıştırdığında:
– Gördüğünüz gibi, her koyun kendi bacağından asılır efendim, demiş. Fakat etrafı kokuttuğu için, herkesi rahatsız eder.
ORUÇ NASIL ŞİŞMANLATIR?
Hekimoğlu İsmail’e, “Ramazan olmasına rağmen biraz kilo almışsınız?” dediklerinde:
– Maalesef öyle oldu, demiş. Çünkü iki kişilik yemek yiyor, bir kişilik oruç tutuyorum.
RİYAKÂRA CEVAP
Adamın biri, Hz. Ali’yi gıyabında yani ardından kötülediği halde yüzüne karşı övmeye başlayınca, ondan şu karşılığı almıştır:
– Söylediklerinden daha aşağı, fakat içinden geçirdiklerinden daha üstünüm.
BAKIŞ FARKI!
Adamın biri, Muhammed Bin Vâsi’nin bacağındaki yarayı görüp, “Sana acıyorum” dediğinde, ondan şu cevabı almış:
– Ben, aynı yaranın gözümde çıkmadığına şükrediyorum.
SUSTURUCU TEDAVİ
Zamane gençlerinden biri, bir toplantıda Mehmed Âkif’i küçük düşürmeye çalışıp:
– “Affedersiniz, demiş. Siz baytar mısınız?”
Mehmed Âkif, hiç istifini bozmadan şu cevabı vermiş:
– Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?
MÜJDE
Harun Reşid’in vezirlerinden biri, Behlül Dânâ’ya latife yollu takılarak:
– “Müjde sana ey Behlül, Sultanımız seni, domuzlarla maymunlara çoban tayin etti” dediğinde, Behlül şu cevabı vermiş:
– Öyle ise kulaklarını aç da emirlerimi yerine getirmeye hazırlan.
ZOR AMA GÜZEL
Cüneyd-i Bağdâdî’ye: “Sabır nedir?” diye sorduklarında şu cevabı vermiş:
– Yüzünü ekşitmeden, acıyı yudumlamaktır.
YETMEZ Mİ?
Asr-ı saadetteki muhteşem hadiselerden duygulanan bir genç:
– “Keşke Peygamberimiz’in (sav) devesi olsaydım” deyince, Ali Suad atılmış:
– Ümmeti olman yetmiyor mu?
PEYGAMBER HÂNESİ
Hz. Mevlânâ, evlerinde yiyecek olarak hiçbir şey kalmadığını söyleyen hanımına tekrar tekrar sormuş:
– Gerçekten hiçbir şey kalmadı mı?
– Evet, demiş eşi. Hiç yiyeceğimiz kalmadı.
O yoklukta tükenmez hazinelerin sahibini bulan Mevlânâ, ellerini kaldırıp:
– Allah’ım sana hamd-ü senâlar olsun, diye şükretmiş. Evim, Peygamber hanesine benzedi.
DERDİN DEVASIZI…
İbn-i Sinâ’ya:
– Dünyada devâsı olmayan bir dert var mıdır? diye sorduklarında:
– Derdin devâsızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır, cevabını vermiş.
HERKES YANINDAKİNİ VERİR!
Kendisine hakaret edilen Hz. İsa’ya (a.s.):
– “Niçin karşılık vermediniz?” diye sorduklarında:
– Herkes yanındakini verir, demiş. Onda olan, benim yanımda yoktu.
KAZA ETMEK
Yolculardan biri, otobüs şoförünün yanına gider ve namaz vakti geçmeden bir mola vermesini rica eder.
Şoför sinirlenerek:
– Kaza edin efendim, der. Ne olur yani?
Adam, sakin sakin cevap verir:
– Ben kaza etmeden, ya sen kaza edersen?
RUHLAR NEREYE GİDER?
İbn-i Abbas hazretlerine “Ruhlar cesetlerinden ayrılınca nereye giderler?” diye sorduklarında, o yüce insandan şu cevabı almışlar:
– Yağı biten kandillerin ışığı nereye gidiyorsa, oraya…
KADER
Kenân Rıfâi’ye sormuşlar:
– Madem ki neticede kaderin dediği oluyor. O halde niçin çalışıyoruz?
Şu cevabı vermiş:
– Çalışmak da kaderin icabı olduğu için!
İFTİHAR
Şeyh Şâmil, çarlık idaresi tarafından yakalanıp esir edildiğinde, Çar II. Aleksandır:
– Sizin gibi büyük bir insanı misafir etmekle iftihar ederim deyince, Şeyh Şâmil’in cevabı şu olmuş:
– Siz benim misafirim olsaydınız, ben daha çok iftihar ederdim.
İNSAN ve TANSİYON
– “İnsan, kâinata hakim bir varlıktır” diyen felsefe öğretmenine, öğrencilerden biri, şu cevabı vermiş:
– Tansiyonuna bile hakim olamayan insan, kâinata nasıl hakim olur?
KORKUYA GEREK YOK
Bir Rus generali, Şeyh Şâmil’in iştahını abartarak “Beni yemenizden korkuyorum” deyince, Şeyh Şâmil:
– Boşuna korkmayın efendi, demiş. Bizim dinimizde domuz eti yemek haramdır.
TAKVA NE DEMEK?
Ebu Hureyre “takva”nın ne olduğunu soranlara:
– “Siz hiç dikenli yoldan geçtiniz mi?” dedi. Onlar da “Evet geçtik” dediler.
Bunun üzerine: “O halde oradan geçerken ne yaptınız?” diye sordu. Onlar:
– Dikenlerden sakındık, dediler.
– İşte takva da, günah ve hatalardan sakınmaktır, cevabını verdi.
İNSANIN MAHARETİ
Bir sohbet sırasında, Ârif Nihat Asya’ya:
-Eğilir, bükülür, katlanır ve istenilen şekle kolayca sokulur bir cam keşfedilmiş, derler.
Ârif Nihat Asya, şöyle cevap verir:
– Desenize, eninde sonunda camı da kendimize benzettik!
GÖNDERİLEN, GÖNDERENDEN HABERCİDİR
Dahi kumandan Halid Bin Velid Hazretlerinden, Efendimizi (s.a.v.) anlatmasını istemişler.
– Bu hususta son derece acizim demiş.
Israr etmişler.
– Gönderilen, gönderenin şanına lâyık olur, buyurmuş. Onu gönderen Allah (c.c.) olduğuna göre, gerisini anlayın artık.
GÜNLÜK
Bir Hristiyan, Ahmed Vefik Paşa’ya:
– Camilerinizde niçin günlük (bir çeşit koku) yakmıyor sunuz? diye sorduğunda, ondan şu cevabı almış:
– Bizimkiler abdestlidirler. Yellenmezler. Onun için günlük yakmıyoruz.
HAKLI TENKİT
Eflâtun, bir grup arkadaşı arasında oturan Sokrat’a:
– Geçen gün bir arkadaşını herkesin arasında azarladın, diye çıkışmış. O sözleri başbaşa kaldığın zaman söyleyemez miydin?
Sokrat, soruya soruyla karşılık vermiş:
– Beni böyle azarlamak için, başbaşa kalmamızı bekleyemez miydin?
OLMADIĞI YERİ GÖSTERİN
Materyalist öğretmen, öğrencisine:
– Söyle bakalım, demiş. Allah nerede? Eğer bilirsen portakal vereceğim.
Öğrencinin cevabı şu olmuş:
– Siz bana O’nun olmadığı yeri gösterin, ben size bahçe dolusu portakal vereyim.
HANGİSİ İÇİN İYİ?
Zengin bir adam, İslâm büyüklerinden birine:
– “Bin altınım var, size versem ne dersiniz?” diye sorduğunda, şu cevabı almış:
– Verirseniz sizin için iyi olur. Vermezseniz de benim için.
HERŞEYE İYİ YÖNÜYLE BAKMAK
Hz. Lokman’a:
– “Edebi kimden öğrendin?” diye sormuşlar. Şu cevabı vermiş:
– Edepsizlerden.
EŞSİZ CÖMERTLİK
Hz. Ebû Bekir’in cömertlikte de bir eşi yoktu. Bir defasında cihad için yardım istendi… Bütün sahabiler koşuştular. Kimi malının yarısını, kimi dörtte birini getirmişti. Hz. Ebu Bekir’in getirdiği ise, malının tamamıydı.
Resulûllah (a.s.v.) kendisine sordu:
– Ailene ne bıraktın?
Hz. Ebubekir, cevap verdi.
– Allah ve Resûlü’nün muhabbetini!..
KANAAT
Bir talebe, hikmet sahibi bir zât ile sohbet ederken:
– Cennet’te küçük bir yerim olsa bana yeter deyince, o zât şu cevabı verdi:
– Âhiret için ettiğin kanaati, keşke dünya için de etseydin.
GÜZEL İNSANLAR
Sahabelerden biri, Hz. Ebûbekir’in yanına gelerek:
– Çok günahkarım, der. Benim için dua eder misiniz?
Hz. Ebûbekir:
– Yâ Rabbi, der. Bir günahkar, bir diğerinden dua istiyor. İkisini de affeyle.
BİLİNMEYEN LEVHALAR
İngiliz Büyükelçisi, eski Osmanlı evlerinin dış duvarlarına asılan “Yâ Hafîz” (Muhafaza eden Allah (c.c.) ) levhalarını görünce dayanamamış ve Keçecizade Fuad Paşa’ya bunların ne olduğunu sormuş.
Fuad Paşa, İngilizin anlayacağı dille cevap vermiş:
– O gördükleriniz, Osmanlı Sigorta Şirketinin levhalarıdır.
ÇOK YÜZLÜLER
Mehmed Âkif, iki yüzlü insanlara çok kızardı. Bir gün bir arkadaşına şöyle dedi:
– İki yüzlüleri artık sever hale geldim. Çünkü yaşadıkça yirmi yüzlü insanlar görmeye başladım.
UYKU KARDEŞLİĞİ
Mevlânâ Hazretleri, talebelerinden biriyle yürürken, yol kenarında birkaç köpeğin sarmaş dolaş uyuduklarını görürler.
Yanındaki talebesi:
– Güzel bir kardeşlik örneği, der. Keşke insanlar da bunlardan ibret alsa.
Mevlânâ, tebessüm ederek karşılık verir.
– Aralarında bir kemik atıver de, gör kardeşliklerini.
KALEMİN İŞİ ZOR
Ünlü gazeteci ve yazarlardan Velid Ebüzziya, İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanıp beraat ettikten sonra, genç meslektaşlarına nasihat etmiş:
– Şu sıralarda sakın fincancı katırlarını ürkütmeyin…
Yusuf Ziya Ortaç, başını sallayarak:
– Bu söylediğin imkansız üstadım, demiş. Zira ortalıkta o kadar çok katır var ki!..
DÜNYANIN YÜZÜ
Hastalıktan ötürü gözleri kapanmış olan bir adam, halk şairi Seyrani’ye:
– Bende dünyayı görecek göz mü kaldı? diye şikayette bulununca, söz eri Seyrani:
– Hiç üzülme dostum demiş. Zaten dünyada da bakılacak surat kalmadı.
ATLIYA CEVAP
Efendimiz (s.a.v.) sahabelerine bir ikram sırasında hizmette bulunurken, uzaklardan gelen bir atlı yanlarına yaklaşarak,
– Bu kavmin efendisi kim? diye sordu O’nu arıyorum.
Efendimiz (s.a.v.) bu soruya, gurur olur endişesiyle “benim” diye cevap vermedi. Ve o anda sahabelerine hizmet etmekte olduğundan, asırlar boyunca yankılanan ve aynı zamanda atlı adama cevap niteliği taşıyan şu sözlerle mukabele etti:
– Bir kavmin efendisi, ona hizmet edendir.
SAĞLAM İŞ
Mehmed Âkif, Berlin’den döndüğünde sormuşlar:
– Berlin’de ne var ne yok üstad!
Şöyle cevap vermiş:
– Gördüğüm kadarıyla işleri dinimiz gibi sağlam; dinleri ise işlerimiz kadar çürük.
MUTLULUK
Tolstoy’a “nasıl mutlu oluyorsunuz?” diye sorduklarında şu cevabı vermiş:
– Sahip olduğum şeylere sevinerek, sahip olmadıklarımı ise hiç düşünmeyerek.
İMTİHANSIZ GEÇMEK YOK
Öğretmen, öğrencilerin aklını karıştırmak için:
– Çocuklar demiş. Allah hepimizin cennete gitmesini istediği halde, neden bizi dünyaya göndermiş?
Çocuklardan biri, soruya karşılık vererek:
– Öğretmenim demiş. Şüphesiz ki siz bizim sınıf geçmemizi istiyorsunuz. O halde neden hepimize geçerli not vermeyip imtihan ediyor sunuz?
NE BAL VAR, NE DE PEKMEZ…
A. Geylanî Hazretlerinin üzerine hiç sinek konmazdı. Onun bu haline vakıf olanlardan biri sordu.
– Üzerinize sinek konduğunu hiç görmüyoruz? Sebebi nedir?
Şu cevabı verdi:
– Niçin konsun ki? Üzerimde ne dünyanın pekmezi var, ne de ahiretin balı…
ALIŞVERİŞE GELDİK…
İbn-i Muhayrız isimli din alimi, elbise almak için bir mağazaya girdiğinde, içerdekilerden birisi onu tanıdı ve dükkan sahibine:
– Bu zât, İbn-i Muhayrız’dır, dedi.
İbn-i Muhayrız kendisine özel bir muamele yapılmaması için hemen dışarı çıkarken:
– Biz paramızla birşeyler almaya geldik, dedi. Dinimizle değil.
İHLASLI OLMAK
Yahya bin Muaz’a:
– Kul ne vakit ihlaslı sayılır? diye sormuşlar. Cevaben şöyle buyurmuş:
– Kendisini öven insanla, tenkid eden insanı bir gördüğü vakit…
SİZ DE ORTAKSINIZ
Süfyan-ı Sevrî, evinin kapısı önünde bir dostuyla sohbet ederken, önlerinden son derece süslü giyinmiş bir adam geçti. Dostu bu adama hayranlıkla bakarken, Süfyan-ı Sevrî ona şöyle buyurdu:
– Eğer sizler gıpta ile bakmamış olsaydınız, bu adam böyle süslenip israfa girmezdi. Hayranlığınızı ifade eden tavrınızla bu adamın ‘israf’ günahına siz de ortak oluyorsunuz.
REHBER BÖCEK
Ebü’l-Haccac Aksurî’ye:
– Maneviyatta rehberin kim? diye sorduklarında:
– Bir böcek, dedi.
Alay ediyor sandılar. İzah etti:
– Dışarıda gezerken, fener direğine çıkmak isteyen küçük bir böcek gördüm. Kaygan olduğu için yarı yoldan düşüyor, fakat hiç yılmıyordu. Yüzlerce defa aynı hareketi tekrarladı. Onu o halde bırakıp mescide gittim. Çıktığımda bir de ne göreyim, direği tırmanmış, fenerin yanında duruyor. O hayvan engellerden yılmama ve sebat etme konusunda rehberim oldu.
BİR ÖKÜZ UĞRUNA
Oğlunun okuması için çiftliğindeki bütün inekleri satan bir köylü, onun birşey öğrenemediğini görünce:
– Ne bahtsız adammışım, diye söylenmiş. Bir öküz uğruna ne inekler feda ettim.
MALIN NEREDE?
Hasan el-Basrî, “Ben ölümden korkuyor ve onu sevmiyorum” diyen birine şu cevabı vermiştir:
– Malını geride bıraktığın için ölümü sevmiyorsun. Eğer malını ileriye (ahirete) gönderseydin, peşinden gitmek isteyecektin.
DAHA ZORUNU YAPIYOR!
Hz. Ali’ye:
– Allah, bu kadar insanı nasıl hesaba çeker? diye sorulduğunda, şöyle cevap vermiştir:
– Nasıl rızıklandırıyorsa öyle.
CİMRİ
Meşhur Cimri Paşa, atlarının arpa yemesi gerektiğini söyleyen seyislerine kızar ve her seferinde “Lâ havle” çekermiş.
Bir gün atları dermansızlıktan yığılıp kalınca, hiddetle sormuş.
– Atlarıma ne oldu?
Seyis, cevabı yapıştırmış:
– Ne olacak efendim, “Lâ havle” yiye yiye “Ve lâ kuvvete” oldular.
NE OLUYOR!
Mehmet Kırkıncı: “Hocam, ben namaz kılmakla Allah’a ne faydam oluyor?” diye soran birine şu cevabı vermiş:
– Senin namaz kılmamakla kendine ne faydan oluyor?
NASIL GEÇİRİR?
Necip Fazıl’a, “Allah, deveyi iğnenin deliğinden geçirebilir mi?” diye sormuşlar. “Evet geçirir” demiş. Bunun üzerine “deveyi mi küçültür, yoksa iğneyi mi büyültür?” demişler. Necip Fazıl, İlahi kudretin sonsuzluğunu ifade babında, şu cevabı vermiş:
– Ne deveyi küçültür, ne iğneyi büyültür. Gökteki yıldızları senin gözbebeğine sığdırdığı gibi, vızır vızır geçirir.
KÖŞE
Hazret-i Şems’i, konuşup nasihat etmesi için bir meclise davet etmişler. Hazret, meclise girer girmez, kapı eşiğine oturmuş. Kendisini baş köşeye davet edenlere de şu cevabı vermiş:
– Adam adamsa oturduğu her yer köşe olur ona! Adam adam değilse, köşe bile eşik olur ona!
İÇİMİZDEKİ HOROZ
Çocuk:
– Babacığım, demiş. Bana bir horoz alsan da, sabahları ötüp beni namaza kaldırsa.
Adam:
– Canım oğul, diye cevap vermiş. Senin içindeki horoz ötmedikten sonra, dışarıdaki horozun fayda vereceğini mi sanıyorsun?
YEMEĞE YENİLMEK
Sasani hükümdarlarından Ardşir Babegân, doktoruna, “Bir günde ne kadar yemek yemeli?” diye sordu. Doktoru:
– Üçyüz gram kadar yeter, dedi.
Babegân
– Bu kadarcık şey insana ne kuvvet verir ki? diye bunu az bulunca, doktor şu karşılığı verdi:
– Bu kadarı seni taşır. Bundan fazla olursa sen onu taşırsın.

HAKSIZ ÖLÜM
Sokrat Ölüme mahkum edildiğinde, eşi:
– Haksız yere öldürülüyorsun, diye ağlamaya başlayınca, Sokrat:
– Ne yani, demiş. Birde haklı yere mi öldürülseydim!
SERSERİ
Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen yaşayış ve felsefesiyle ünlü filozof Diyojen, bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. İkisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün değildir… Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa: “Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem” der. Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin şu karşılığı verir:
– Ben çekilirim!!
KENDİ İŞİNİ YAP
Bir şemsiye tamircisi, yazmış olduğu şiirleri incelemesi için Sheakspeare’ a gönderdiğinde, ünlü yazarın cevabı şu olur:
– Dostum siz şemsiye yapın, hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın..
SERVET
Meşhur bir filozofa:
– Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz? diye sorulduğunda:
– Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan, demiş.
AKIL VERGİSİ
Dostlarında biri, Fransız kralı 15. Lui’ ye:
– Majesteleri, demiş. Akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü? Hiç kimse budalalağı kabul etmeyeceğine göre, herkes böyle bir vergiyi seve seve öder.
Kral, alaylı alaylı gülerek:
– Hakikatten enteresan bir fikir, cevabını vermiş. Bu buluşunuza karşılık, sizi akıl vergisinden muaf tutuyorum.
AĞIR CEVAP
Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü Galile’ ye hasımlarınından biri:
– Efendim, demiş. Kulaklarınız, bir insan için biraz büyük değil mi?
Galile:
– Doğru, demiş. Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük ama, seninkiler bir eşek için fazla küçük sayılmaz mı?
—————
Fransa hükümet ricalinden biri Napolyon’ un bir muharebede tenkide kalkışıp parmağını harita üzerinde gezdirerek:
– Önce şurasını almalıydınız, sonra buradan geçerek ötesini zapdetmeliydiniz, gibi fikirler belirtmeye başlayınca, Napolyon:
– Evet, demiş. Onlar parmakla alınabilseydi dediğin gibi yapardım.
—————-
Bir toplantıda bir genç M. Akif`i küçük düşürmek için:
– Afedersiniz, siz veterinermisiniz? demiş. M. Akif hiç istifini bozmadan şu cevabı vermiş:
– Evet, biryeriniz mi ağrıyordu?
—————–
İdam edilmek üzere olan bir mahkuma:
– Diyeceğin bir şey var mı? diye sorduklarında:
– Bu bana iyi bir ders oldu!!
—————–
Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz ona:
– Sen sır saklamayı bilir misin? diye sormuş. Vezir:
– Evet hünkarım, bilirim dediğinde, Yavuz cevabı yapıştırmış:
– Bende bilirim.
—————–
Sultan Alparslan 27 bin askeriyle bizans topraklarında ilerlerken,
keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla:
– 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der.
Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der:
– Bizde onlara yaklaşıyoruz.
——————-
Bir filozofa sormuşlar: Şansa inanırmısınız?
Filozof: Evet, yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle açıklardım.

Galatasaray Tezahuraaları

galatasaray tEzAhüratlarI

SALDIR SALDIR GALATASARAYIM
YÜZÜNCÜ YILIN AŞKINA
YİNE ŞAMPİYON OLALIM
SALDIR….

HAYDI BASTIR CIMBOMBOMUM KOY BUGUN YINE
SAMPIYONLUK HASRETIMIZ BITSIN BU SENE
S.KT.GıMIN KUPASINI GETIRIN BIZE
INLETELIM TURKIYEYI “CIMBOMBOM” DIYE
(Melodi: Kenan Dogulu “Sorma”)

YÜZ YIL ÖNCE KURULDUN
TARAFTARIN SENLE COŞUYOR
USTUNDEKI ŞANLI FORMAYA
SARI KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR
(Melodi:Hande Yener “Kırmızı”)

SENİ SEVMEK İBADETİM
VAZGEÇEMEM BİLİYORSUN
CİMBOMBOMUM İSTE YETER
CANIM SANA FEDA OLSUN
(Melodi:Erol Evgin:”İbadetim”)

GERETSLE KOYUNCA SEN FENERE
TARAFTARIN COŞUYOR
KALKSIN VE ALKIŞLASIN .BNELER
ŞAMPİYONLUK GELİYOR….
(Melodi:Hande Yener “Acele Etme”)

BU KADRO BİZE HER TÜRLÜ YETER
YAPMASAKTA OLUR TRANSFER
ERGUN GURSOY SESİMİZE KULAK VER
EVLADINDAN BAŞLATMA YETER..EVLADINDAN BAŞLATMA YETER..
(Melodi:Nilüfer “Yolcu Yolunda Gerek” )

HAİMİ ALIP ARJANTİNE GİDER
HAİMİ ALIP ARJANTİNE GİDER
GALLARDOYU ALAMAZSIN ÖZHAN ABİ
YALANCISIN İNANAMAM ÖZHAN ABİ…
(Melodi efarad “Osman Aga” )

KOLKOLA GİRİP SENİN YOLUNDA
AND İÇTİ BU BÜYÜK TARAFTAR
TEK VÜCUT OLUP SONUNA KADAR
YÜRÜYEDUR GALATASARAY.

MİLYONLARCA TARAFTARIN YANYANA
BAĞIRIYORLAR HEPBERABER KOLKOLA
ADINLA TAKIMINLA TARAFTARINLA
EN BÜYÜK SENSİN CİMBOMBOM

CİMBOM BOM’UM SEN ÇOK YAŞA
CANIM FEDA OLSUN SANA
HİÇBİRŞEYE DEĞİŞİLMEZ
SENİN SEVGİN BU DÜNYADA

(ASLINDA ÇOK DA GÜZEL OLMAKLA BERABER NAKARAT KISMINDAKİ SÖZLERİN 5-6 VERSİYON BESTESİ OLMASI SEBEBİYLE GINA GELMEYE BAŞLAMIŞTIR) ——————————————–
SARIII KIRMIZIIIII
ŞAMPİYONNNN CİMBOMBOMMMMM 🙂

CİMBOMBOM’SUN SEN BİZİM CANIMIZ SARIKIRMIZI AKAR KANIMIZ SEVİYORUZ SENİ CANI GÖNÜLDEN CİMBOMBOM’SUN SEN BİZİM CANIMIZ

NE BEŞİKTAŞ NE FENER NE DE TRABZON
BU SENE SENSİN ŞAMPİYON
HAYDİ BASTIR HAYDİ BASTIR
HAYDİ BASTIR GALATASARAY……
HAYDİ BASTIR HAYDİ BASTIR
HAYDİ BASTIR GALATASARAY……

4 SENE ÜSTÜSTE ŞAMPİYON OLDUK
AVRUPA’NIN KRALI OLDUK
GERÇEKLERİ TARİH YAZAR
TARİHİ DE GALATASARAY

HAYDİ BASTIR ŞANLI GALATASARAY
HAYDİ BASTIR ŞANLI GALATASARAY
TARAFTARIN HER ZAMAN SENİNLE
TARAFTARIN HER ZAMAN SENİNLE
HAYDİ BASTIR CİMBOM….HAYDİ BASTIR.

ŞAMPİYON CİMBOMBOMUM NE İSTERSEN İSTE BENDEN
İSTERSEN DONATALIM DÖRT BİR YANI BAYRAKLARLA
İSTERSEN ÇINLATALIM DÖRT BİR YANI ŞARKILARLA
İSTERSEN EĞLENELİM DAVULLARLA ZURNALARLA

YIL 1905 DE DOĞDU AŞKIMIZ
SARI KIRMIZI AKAR BİZİM KANIMIZ
CİMBOMBOM FEDA OLSUN SANA CANIMIZ
ÖLENE KADAR HEP SENİN YANINDAYIZ

AVRUPA FATİHİDİR GALATASARAY
GALATASARAYLIDIR SİZE KOYANLAR
FENERE YILDIZ GİRSİN BEŞİKTAŞA AYY
ADAMI G.TTEN S.KER GALATASARAY

OLEY….OLEYY…OLEYY…OLEYYY..O0OLLEEYYY…
KALPLERDE YILDIZ GÖNÜLLERDE AY
ŞAMPİYONSUN GALATASARAY

OLEY….OLEYY…OLEYY…OLEYYY..O0OLLEEYYY…
YAĞMURLARDA ÇAMURLARDA
İŞTE GERÇEK KAPALI BURDA

İNANDIK SİZE BU SENE
GÖRMEK İSTERİZ ŞAMPİYONLUKLAR İÇİNDE
ŞAMPİYON OLUNCA TÜM TÜRKİYE
İNLEYECEK EN BÜYÜK CİMBOMBOM DİYE

(bu beste aslen bizim olmakla birlikte son senelerde
şerefsizlerin sahiplenmiş olması sebebiyle
yeni jenerasyon taraftarlar bunu bir fener bestesi sanmaktadır,yanlış!!!)

İNANDIK SİZE HERSENE
DEVAM EDELİM TARİH YAZMAYA BİRLİKTE
3 YILDIZ TAKINCA TUM TURKİYE
İNLEYECEK TEK BÜYÜK CİMBOMBOM DİYE

NE FENER NE .BNE KARTAL
ŞAMPİYON GALATASARAY
ADAMI GÖTÜNDEN SİKER
BU BÜYÜK TARAFTAR

BİR GÜNDE KRAL OLMADIK
BİR GÜNDE TAHTTANEYİZ
İMPARATOR FATİH TERİM
ÖLENE KADAR SENİNLEYİZ

OO CİMBOM
HAYDİ BASTIR CİMBOM
ÖLÜMÜNE CİMBOM
CİMBOM GOL GOL GOL

KOLAYMI SAMİYENDE ASLAN CİMBOMU YENMEK
KOLAYMI BU ALEMDE BİZLE BAŞETMEK
.BNE FENER G.T BEŞİKTAŞ SEN NE SÖYLERSEN SÖYLE
ŞAMPİYONUZ BU SENE İSTEMESENDE

SÖZ VERİN SÖZ VERİN
GELİN BİZE SÖZVERİN
YEDİDEN YETMİŞE CAMİAYA SÖZ VERİN
FENERE HEM LİGDE HEM KUPADA GEÇİRİN
O ZAMAN ÖL DEYİN ÖLMEYENİ S.K.L.M

YÜKSELİYOR SESİMİZ
TAA UFUKLARA KADAR
ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ
ŞANLI GALATASARAY

BUNDAN BÜYÜK GURUR YOK
CİMBOMLU OLMAK KADAR
SEVGİMİZ HİÇ BİTMEYECEK
KIYAMET GÜNÜNE KADAR

CİMBOM BOM SESLERİ
ÇINLATIR TRİBÜNLERİ
ŞAMPİYONLUK EN BÜYÜK HEDEFİ
TRİBÜNDE TARAFTARLA
ARİF HAKAN TUGAYLA
YÜRÜYORUZ ŞAMPİYONLARA…

ŞEREFTİR SENİ SEVMEK SENLE AĞLAYIP GÜLMEK
GALATASARAY SEVGİSİ SÜRECEK SONSUZA DEK
YETMİYORKİ STADLAR KALBİMİZ SENLE ÇARPAR
LAYIKSIN BU SEVGİYE ŞANLI GALATASARAY

KORKMA ÖLMEZ SENDEKİ BU BÜYÜK TARAFTARLAR
KUPALARA LAYIKSIN SEN ŞANLI GALATASARAY

ŞU P.Z.V.NK HAKEMLER CİMBOMBOM’DAN NE İSTER
TARAFTARI BİR KIZARSA ANALARINI S.K.R

EFSANEYMİŞ .BNELER SAMİYENE GELDİLER
CİMBOMBOMUM KOYUNCA KESTANEYE DÖNDÜLER

ULAN .BNE KANARYA SENİN NEYİNE AVRUPA
GELEN GEÇEN KOYUYOR MUM IŞIĞI ALTINDA

CİMBOM SENİ SEVERİZ UĞRUNA CAN VERİRİZ
İYİ KÖTÜ GÜNÜNDE SENLE AĞLAR GÜLERİZ
BASIN YALAN YAZIYOR ŞAMPİYON OLMAYINCA
İÇİM RAHAT ETMİYOR FENERE KOYMAYINCA…

SEN SARIYLA KIRMIZI
KALBİMİZİN YILDIZI
ŞAMPİYON OL CİMBOMBOM
AL BİZİM CANIMIZI

3 SENEDİR BEKLEDİK
DEPLASMANLARA GİTTİK
YETER ARTIK BU HASRET
ŞAMPİYONLUK BİR GÖRSEK

DİŞEDİŞ KANAKAN
SAMİYENDE ALINACAK İNTİKAM
CİMBOMA RAHATA YOK
****** ÇOCUKLARINA KOYMADAN

SALDIRIN DURMADAN
BU TARAFTAR ARKANIZDA HERZAMAN
CİMBOMA RAHAT YOK
SAMİYENDE BEŞİKTAŞA KOYMADAN

NE MAÇLAR YAŞANDI
DÜNYA CEHENNEMİ BURDA TANIDI
ELVEDA SAMİYEN
BİRGÜN GERİ GELECEGİZ YENİDEN

SALDIRIN SALDIRIN SALDIRIN
BU TARAFTAR İÇİN SALDIRIN

HAYDİ BASTIR ŞANLI CİMBOMBOOM
CİMBOMBOOM….CİMBOMBOOM…

BİZİM İÇİN FENERE DE KOY
CİMBOM GOOL…CİMBOM GOOOLLL….

SALDIR SALDIR CİMBOMBOOM…
CİMBOMBOM….CİMBOMBOM….
SALDIR SALDIR CİMBOMBOOM…

İNLEYEN NAĞMELER RUHUMU SARDI
BİR RÜYA Kİ ORDA HEP ŞARKILAR VARDI
UÇAN KUŞLAR,MARTILAR,SİYAH-BEYAZ OĞLANLAR
CİMBOMBOM’A DOMALIRLAR

İNLEYEN NAĞMELER İNLESİN DURSUN
SAMİYENDE KARTALA CİMBOMUM KOYSUN
UÇAN KUŞLAR,MARTILAR,SİYAH-BEYAZ OĞLANLAR
CİMBOMBOM’A DOMALIRLAR

BU GECE BARDA GÖNLÜM HOVARDA
ÇALSIN SAZLAR OYNASIN KIZLAR

SİYAHLA BEYAZ .BNE BEŞİKTAŞ
DÖN G.T.N. S.K.Y.M BİRAZ

SİYAHLA YEŞİL ANAN S.K.Ş.R
SİZİN GİBİ P.ÇLER YETİŞİR

ŞAMPİYON FENER EN BÜYÜK FENER
GÜLDÜRMEYİN ULAN .BNELER

1905’TE FENER NERDEYDİ
METİN OKTAY GELDİ AĞLARI DELDİ
ULUBATLI SOUNESS BAYRAĞI DİKTİ
KADIKÖYDE CİMBOM FENERİ S.KT..

ADNAN POLAT ADNAN POLAT BULUNMAZ EŞİN
CİMBOMBOMUN TARAFTARI SENİN ESERİNN
(bir turda CANSUN icin doner)

YENİLSENDE YENSENDE TARAFTARIN SENLE
ÜZÜNTÜNLE SEVİNCİNLE SENİNLE BİRLİKTE
LAYLAYLALAYLAYLAY….LAYLAYLALAYLAYLAY….

SEN ŞAMPİYON OLMASANDA
KUPALARI ALMASANDA
FENERE DE KOYMASANDA
SEVİYORUZ İŞTE VARMI DİYECEĞİN
SEVİYORUZ İŞTE VARMI DİYECEĞİN

YENİLSENDE BAZI BAZI
TARAFTARIN BUNA RAZI
SEN ŞAMPİYON OLMASANDA
BİZ ÇEKERİZ BU CEFAYI
SEN ŞAMPİYON OLMASANDA
BİZ ÇEKERİZ BU CEFAYI
SENİN İÇİN CİMBOM SENİN İÇİN
SENİN İÇİN CİMBOM SENİN İÇİN

HASTANELER DOLDU TASTI
MEZARLIKTA YER KALMADI
CİMBOMBOMUN ERKEKLERİ
NE KAFALAR GÖZLER YARDI
SENİN İÇİN CİMBOM SENİN İÇİN
SENİN İÇİN CİMBOM SENİN İÇİN

TRİBÜNLERDE COŞACAKSIN
KUPALARI ALACAKSIN
SEN ŞAMPİYON OLACAKSIN
SENİ SEVMEYEN ÖLSÜN,
BİTSİN ARTIK BU SENE
SEN ŞAMPİYON OLACAKSIN
SENİ SEVMEYEN ÖLSÜN.

Sponsorlu Bağlantılar

Fenere Laf Koyma İçin Yorum Yap