Ferritin Değeri

Ferritin Değeri Ferritin Değeri Kaç Olmalı - Bu makaledeki notlar: ferritin normal değeri ferritin değeri ferritin..

Normal Ferritin Değerleri

Normal Değer:

Prematüre 25-200 ng/ml
0-7 gün 25-200 ng/ml
7 gün –1 ay 200-600 ng/ml
2-3 ay 50-300 ng/ml
4-6 ay 40-200 ng/ml
7-12 ay 15-140 ng/ml
1-5 yaş 12-140 ng/ml
6-12 yaş 15-140 ng/ml
13-15 yaş 17-140 ng/ml

Erkek Kadın
16-50 yaş 15-200 ng/ml 14-150 ng/ml
51-60 yaş 15-220 ng/ml 14-150 ng/ml
>60 yaş 18-250 ng/ml 18-200 ng/ml

Kullanımı:

Demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemi, hemakromatozis ve demir yükleme tedavisinin takibinde kullanılr.

Karaciğer hastalıklarının varlığında demir eksikliği olmasına rağmen normal düzeylerde çıkabilir. Ayrıca akut faz reaktanlarından biridir.

alıntı

Ferritin Düzeyi

Ferritin Düzeyi
ferritin normal değerleri – kronik demir yükü nedir – kalıtsal hemokromatozis – serum ferritin

Kökeni primer veya sekonder olsun, kronik aşırı demir yükü hastaların uzun vadede sağlığı ve esenliği için ciddi bir tehlike oluşturur. Aşırı demir yükünün en yaygın şu şekilleri için tanı ve yönetim kuralları mevcuttur: kalıtsal hemokromatozis (KH) hastaları veya orak hücre hastalığı, myelodisplastik sendromlar veya talasemi major dahil transfüzyona bağımlı anemiler. Hem kalıtsal hemokromatozis’te (1) ve hem de transfüzyonel aşırı demir yükünde (2-4) serum ferritin ölçümünün >1000 mcg/L olması ciddi klinik sekellerle bağlantılı olduğundan, bütün bu kuralların ortak bir yönü, bu ölçümün diyagnostik ve prognostik değeridir.
KH hastalarını tedaviye ne zaman başlamalı

Yüksek serum ferritin (menopoz öncesi kadınlarda >200 mcg/L ve erkeklerle menopoz sonrası kadınlarda >300 mcg/L) ile birlikte açlık transferrin satürasyonunun >%45 olması aşırı demir yükü tanısını düşündürebilir (5). Serum transferrin satürasyonu (açlık değeri kadınlarda >%50 ve erkeklerde >%60) ile birleştirildiğinde aşırı demir yükünü teşhis etmek için karaciğer biyopsisi gerekli olmayabilir (5).

Tanı şu şekilde teyit edilebilir:

HFE mutasyonu için heterozigoz olan hastalarda teyit edici karaciğer biyopsisi gerekir.
HFE mutasyonu için homozigoz olan hastalarda eğer serum ferritin >1000 mcg/L ise, yaşları ≥40 yıl ise veya yüksek ALT/AST düzeyleri varsa aşırı demir yükü tanısı konabilir.

Kalıtsal hemokromatozis’in yönetimi için AASLD algoritması

Transfüzyon alan hastaları tedaviye ne zaman başlamalı

Aşağıdaki koşullar oluştuğunda, kan nakline bağlı aşırı demir yükünün klinik kanıtı elde edilen hastalarda tedaviye başlanmalıdır:

Kümülatif transfüzyonlar, her bir kg vücut ağırlığı için 120 mL konsantre eritrosit süspansiyonuna ulaştığında (veya 10 transfüzyon kadar küçük bir sayı); (4, 6, 8) ve
Serum Ferritin sürekli > 1000 mcg/L olduğunda (4, 5).

alıntı

Ferritin Nedir

Ferritin Nedir
ferritin ne demektir – ferritinin anlamı – ferritin hakkında

Ferritin birçok dokuda bulunan ve demir deposu işlevi gören protein.Küçük miktarlarda kan dolaşımında da bulunur ve ölçümü ile vücudun demir depolarının durumu kesin olarak anlaşılabilir.

Demir eksikliği kansızlıklarında, ferritin, değerleri erkenden ve belirli miktarda düşer.Hemokromatoz bronz şeker hastalığı ile çeşitli iltihap ve tümörlerin varlığında yüksek değerlere çıkar. Ölçümleri kanda yapılır.

Ferritin bir protein çoğu organizmalar, yani demir için bir depolama aracı olarak hizmet vermektedir bulundu. Seviyeleri sıklıkla kan testi, bir dizi bir parçası olarak bir kişinin demir düzeylerini belirlemek için ölçülmüştür. insan vücudunun demir depolarının çoğu ferritin bulunmaktadır.

onlar hemoglobin eksikliği nedeniyle yeterli demir olmadan, kırmızı kan hücreleri yeterince oksijen taşımaz. Hemoglobin demir akciğerlerden vücudun diğer kısımlarına oksijen taşıma gerektirir. Kırmızı kan hücreleri veya hemoglobin bir eksikliği eksikliği anemisi olarak da bilinir. demir ilişkisiz olması toksik, bu yüzden geri kalanı ferritin bağlı olduğu ve kemik iliği, karaciğer, iskelet kasları içinde buldu ve dalak olduğunu. Bazı kan ve taşınan bu ferritin düzeyleri vücudun toplam demir depolarının ile ilişkilidir.

Bir herhangi bir demir almamalıdır 12 saat ya da Vitamin B12 için ek 48 saat olan kan ferritin kan testi için çizilen önce tamamlamaktadır. Ayrıca, en iyi kan sabah çizilmiş olması, bir gün boyunca demir düzeylerini değiştirmek beri. Onlar en kısa süre uyanık sonra uygulanır.

kadın için normal mililitre (/ mL ng) ve 12-300 arasında başı 12-150 nanogram ng / erkeklerde mLdir. düzeyi düşük, normal sınırlar içinde bile varsa, o kişi yeterince demir bulunmamış muhtemeldir.

Ferritin Demir Fazlalığı

Ferritin Demir Fazlalığı
ferritin nedir – kanda demir yüksekliği – kanda demir fazlalığı – ferritin proteini

İnsan vücudunda toplam 4 gr. kadar bulunmasına karşın biyolojik yönden oldukça önemli ve eksikliğinde ciddi sorunlarına yol açan bir elementtir. Bu özelliği uzun yıllardır bilinmektedir. Eksikliği özellikle büyümenin hızlı olduğu küçük çocukluk ve ergenlik çağı ile hamilelik döneminde ortaya çıkar. Kadınlar doğurganlık dönemlerinde adet kanamaları ile kan kaybetmeleri sonucu demir eksikliğine girebilirler. Ayrıca yiyeceklerin demir içeriğinin düşük ve emiliminin de güç olması eksikliğinin ortaya çıkışını kolaylaştıran faktörlerdir.

Besinlerle alınan demirin ortalama koşullarda ancak % 10 kadarı barsaklardan emilebilir. Bitkilerde (nonheme demir) ve yenilen ette (heme demir) bulunan demir yapısal olarak farklıdır. Hayvansal kaynaklı olan heme demir daha iyi emilir. Karışık olarak beslenildiğinde nonheme demirin de emilimi artmaktadır. Bu durum vejetaryenlerin karşılaştığı bir diğer önemli sorundur. Tahıllardaki fitatlar , bazı sebzelerdeki oksalatlar demiri bağlayarak emilmesini engeller.

Alınan demirin emilme oranını vücut açısından iki mekanizma belirler. Bunlardan birincisi vücut depolarının doygunluk derecesidir. Diğeri de kemik iliğinin aktivite hızıdır. Yani vücuttaki demir depoları yeterince dolu değilse ve kemik iliğinde aktivite artmışsa barsaklardan emilim oranı artar. Demirin emilme işlemi 2 ila 4 saat süren yavaş bir eylemdir. İki değerlikli Ferrous formu üç değerlikli Ferric formuna göre daha iyi emilmektedir. C Vitamini 3 değerlikli demiri 2 değerlikli hale çevirerek emilimin daha iyi olmasını sağlar. Emilen demir transferin denilen bir kan proteinine bağlanarak kemik iliği ile dalak ve karaciğere gider.

Vücudumuzdaki demirin yaklaşık % 25 i ferritin proteinine bağlanarak bir demir-protein kompleksi olarak hemosiderin halinde depolanır. Ferritin karaciğer, dalak ve kemik iliğinde bulunur. Kandaki ferritin seviyesini tetkik etmek demir depoları hakkında fikir verir. Normali 60 – 110 mcgr. dır. Plazmanın total demir bağlama kapasitesi ise 100 ml.de 300 mcgr. kadardır. Eğer kansızlık varsa kandaki demir (=ferritin) düşük, demir bağlama kapasitesi yüksek olacaktır. Ferritin seviyesi ne denli düşükse demir depoları o denli boşalmış demektir.

Vücudumuzdaki demirin % 65 kadarı (=2,5 gr.) kandaki alyuvarlarda (=eritrosit) Hemoglobin olarak bulunur. % 7 – 8 kadar da (=0.3 gr.) adalelerde myoglobin olarak ve katalaz, peroksidaz, gibi sitokrom enzim sistemlerinde aktif halde bulunur. Kalan diğer kısmı da (=1gr.) depo demirdir.

Demirin vücutta depolanabilir olması fazla alındığında sorun olabilecek bir durumdur. Bu karaciğer harabiyeti ve kalp krizi riskini arttıran bir olaydır. Aslında kan kaybı olmadığı takdirde dışarıdan alınması gereken demir miktarı oldukça azdır. Her gün kanımızdaki hücrelerin % 1 i ömürlerini doldurarak parçalanır. Bunlardan elde edilen demir ile yenileri üretilir. Günlük gereksinmenin % 90 ı bu yoldan sağlanabilir. Fakat kanamalar ihtiyacı artırır. Örneğin ortalama bir adet kanaması ile 30 – 40 mg. demir kaybedilir. Emziren bir anne sütüyle günde 1 – 2 mg kaybeder. Gebelik süresince bebeğe geçen demir miktarı 500 – 1000 mg kadardır ki bunun 500 – 700 mg kısmı son aylarda olmaktadır. Annenin demir depolarının toplam 1 gr. kadar olduğu düşünülürse bu miktarların anlamı daha iyi anlaşılır. Rahim içersindeki bebek annenin vücudunda ne kadar demir olduğunu önemsemeden ihtiyacı olan demiri annesinden alacaktır ve kendi depolarını dolduracaktır.

Besinlerle ve ilaç olarak dışarıdan demir alınmadığında gebeler ciddi sorunlarla karşılaşırlar. Bu durum dolaylı olarak bebeği de etkiler. Annenin demirinin azalması onu kansızlık sonucunda solunum sıkıntısına sokar. Doğum sırasında kaybedilen kan da ( =ortalama 300 – 400 mg.demir) durumu daha da ağırlaştıracaktır. Halsizlik, üşüme, bitkinlik nedeniyle hareket etmesi bile imkansızlaşır.

alıntı

Sponsorlu Bağlantılar

Ferritin Değeri” İçin Bir Cevap

Ferritin Değeri İçin Yorum Yap