Fibromiyalji Nasıl Geçer

Fibromiyalji Nasıl Geçer Fibromiyalji Noktaları - Bu makaledeki notlar: fibromiyalji nasıl tedavi edilir fibromiyalji nasıl..

Fibromiyalji Nasıl Tedavi Edilir?

TEDAVİ YÖNTEMLERİ


Fibromiyalji tedavisi oldukça güç bir hastalıktır. Bunun çok sayıda nedeni vadır. Herşeye rağmen bu hastalıkla mücadele edilebileceğini söylemek istiyoruz. Bu amaçla yaptığımız birçok yedavi yöntemleri var.İlerleyen satırlarda bu yöntemlere ait bazı açıklamalar göreceksiniz. Fakat daha önce bizim FM tedavisinde güttüğümüz amacın net olarak ortaya konması gerekir.

FM tedavisinde amaç:
1. Hastalar tüm problemlerine rağmen hayattan elini eteğini çekmemeli ve katılımlı bir yaşam sürmelidir.
2. Hastanın kısıtlanmış olan yaşamsal tüm fonksiyonlarının yeniden artırılması gerekir.
3. Hastalara başta ağrı ve diğer sorunlarla baş edebilme stratejilerinin etaplar halinde öğretilmesi temel amaç olmalıdır. FM tedavisinde hekim hasta işbirliği son derece önemlidir. O halde tedavinin ilk basamağı hastanın ve yakınlarının eğitimidir.

1- Hasta ve çevresinin eğitimi

2- Egzersiz tedavisi

3- İlaç tedavisi

4- Fizik tedavi yöntemleri

5- Lokal enjeksiyonlar

6-Ozon terapi

7- Uygun diyet ve düzenli su içme

8- Kaplıca tedavileri

9- Güneşlenme ve deniz tedavileri

10- Meditasyon

11- Alternatif tedavi seçenekleri (Akupunktur,Hipnoz,Thai-Chi, Reiki, Shiatzu masajı vb)

12- Yeni tedavi yöntemleri (mutlu olma çabaları, kognitif davranış terapisi- refleksoterapi-masaj ve aromaterapi-sıcak taş tedavisi vs.)

HASTA EĞİTİMİ-HASTA OKULLARI

Hasta ve çevresinin eğitimi

Hastaya hastalığının ne olduğunun açıkça anlatılması ve onun güveninin kazanılması birinci koşuldur. Şikayetlerin alışılan hastalık belirtilerine pek benzememesi nedeniyle yakın çevresi tarafından hasta olarak kabul edilmemekten şikayetçi olan çok sayıda FM hastası vardır. Bu bulguların gerçek bir hastalığın belirtileri olduğu hastanın kendisine ve yakınlarına açıkca anlatılmalıdır. Hakikaten bazı yakınmalar o denli şiddetlidir ki hastalarda dayanılmaz boyutlara ulaşabilir. Halbuki dışarıdan bakıldığında hastanın dış görünüşünde hiçbir olumsuz değişiklik yoktur.

Bununla birlikte FM’li hastaya hayatı tehdit eden veya estetik bir soruna yol açmayacak bir hastalığa sahip olduğunu anlatmak bir ölçüde hastayı rahatlatabilir. Hastaya, çevresi tarafından eleştirilen hastalığı kabul edilmeyen bir sinir hastası olmadığını aynı dertlerden şikayetçi çok sayıda başka hastaların olduğu muhakkak söylenmelidir. Bu hastaların bir araya getirilmesi ile oluşturulacak gruplara yapılacak tedavilerin çok başarılı sonuçlar sağlayacağı hatırlatılmalıdır.

Hasta ve çevresinin eğitimi amacıyla biri teorik diğeri egzersiz uygulamalarını kapsayan 2 derslik bir eğitim programı yapmaktayız. ” FİBROMİYALJİ OKULU” adıyla anılan bu çalışmalara katılan hastalara her yıl yenileme kurslarının eklenmesi alınacak olumlu etkinin daha da pekiştirilmesinde önemli katkı sağlamakta.

Yurt dışında bu konuda benzer çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Hastalıkla ile ilgili dernekler, sadece bu hastalıkla uğraşan hekimler veya klinikler, bu hastaların kullanabileceği bazı yeni ürünlerin tanıtımı, internet ortamında sayısız site, video, avukatlık büroları, çok sayıda yayınlanmış kitap, dergi ve makale ile hastaların bilinçlendirilmesinin fazlasıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Bütün bunlara rağmen yurt dışındaki sağlık sigorta sistemlerinde halen FM’in bir hastalık olup olmadığı ve sigorta kapsamına alınıp alınmayacağını tartışan kurumlara da rastlanmakta.

EGZERSİZ TEDAVİSİ

FİBROMİYALJİ VE EGZERSİZ

Fibromiyaljide (FM) egzersiz olmazsa olmaz özellikte bir tedavidir. “Bana hareket yaptırmayın da ne yaparsanız yapın” diyen hastaların diğer tedavilerden egzersiz yapmadıkları takdirde belirgin yarar sağlaması olanaksızdır. Bu nedenle kolunu kaldıracak kadar mecali olmadığını söyleyen hastaların bie kendilerini zorla
egzersiz yapmaya çalışmaları şarttır. Bu çaba mutlaka verimli olacak ve daha önceden doğru dürüst hareket edemeyen hastalar bile yavaş yavaş hareketlerin daha kolay yapabildiklerini ve buna devam ettikçe ağrılarının azaldığını hayretle göreceklerdir. O halde şimdi doğru egzersiz yapmaya gitmelisiniz.Egzersiz uygulamalarındaki başlıca amaçlar; stresin azaltılması, bozulmuş postür, mobilite, dayanıklılık ve kardiyovasküler endüransın yeniden kazanılması olarak sıralanabilir. Kalp atımları, tansiyon kontrolleri yapıldıktan sonra bu çalışmalar başlatılmalıdır. Egzersiz ama nasıl egzersiz bunu nereden öğreneceğim diyen çok sayıda kişinin bu satırları oluduğunu görüyorum. Kas germe ve kalp-damar sistemini güçlendirici egzersizlerin yanı sıra, eklem hareket açıklığının adale elastikiyeti ve gevşetilmesinin hatta dayanıklılığının arttırıldığı egzersiz çeşitleri tedavinin vazgeçilmez öğelerinden biridir. Özellikle oksijenli ortamda yapılan aerobik egzersizler sayesinde hastanın kendine güveni artmakta, adaleleri gevşemekte ve ağrılara daha iyi tahammül edebilmektedir. Peki bunlardan hangisi? Eğer hiç egzersiz yapmamış bir bireyseniz basit kültür fizik hareketlerinden fazlasını bir hekime danışmadan yapmamalısınız. Bunun için en yakınınızdaki bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına başvurabilirsiniz.
Sırt ve karın adalelerinin hem güçlendirileceği hem de kontrol edilerek gevşetilebileceği ve böylelikle gövdenin dengesinin sağlanabileceği PİLATES egzersizleri FM’de özellikle tavsiye edilmektedir.
Yumuşak ve küçük bir topla yapılan ve oldukça basit fakat çok faydalı bir yöntemdir.

Pilates egzersizlerinin asıl amacı; karın ve sırt bölgesi kaslarını eşit oranda güçlendirip, vücudumuzun üst kısmındaki iskeleti koruyan bir nevi kalkan oluşturmaktır.
1- Kullanılan yumuşak top sayesinde sinir sistemi uyarılmakta bu da adale dengesi ve kasılması için olumlu sonuçlar kazandırmaktadır.
2- Belirli nedenlerden dolayı az çalışan kaslar, egzersizler sayesinde tüm yükü üzerine alarak daha güçlü çalışabilecek hale gelebilir.
3- Egzersizler yapıldığında vücut bilinci, koordinasyon ve denge koordineli olarak birlikte gelişmektedir.

Etkili bir egzersiz uygulaması için;
1- Haftada üç kez uygulanmalı,
2- Isınmak için hareketlere başlamadan önce, 5 dakikalık kısa bir koşu yapılmalı,
3- Egzersizler yapılırken derin nefesler alınıp verilmelidir. Bu, göğüs kafesini açıp, akciğer kapasitesinin artmasını sağlayacaktır

fİBROMİYALJİ TEDAVİSİNDE İLAÇ TEDAVİSİNİN YERİ

Tedavide ağrı kesicilerden romatizma ilaçlarına kadar her çeşit ilaç kullanılmıştır. İlaçlar; ağızdan alınabilir, enjeksiyonlar yapılabilir veya dışarıdan sürülebilir. Aslında ağrı kesiciler,veya adale gevşeticilerin etkisi çok defa sınırlıdır. Kortizonun hiçbir yararı yoktur. Asıl etkin ilaçlar antidepresif nitelikde ve derin uykuyu sağlama etkisi olanlarıdır. Şüphesiz hastaların bu ilaçları hekim kontrolü altında almaları gerekir.

FM tedavisinde yeri olan ilaçları 7 ana grupta toplayabiliriz.
Antidepressanlar: Bu grupta heterosiklik antidepressanlar, selektif serotonin geri alım inhibitörleri, MAO inhibitörleri olarak sınıflandırabileceğimiz ilaçlar bulunmaktadır.

Anksiyolitik-sedatif ve hipnotikler: Alprozolam ve bağımlılık yapma eğilimi yüksek olan benzodiazepinler bu grupta yer alır.

Kas gevşeticiler: Kas gevşeticiler sınırlı etkilerine rağmen bazen tercih edilebilir.

Non-steroid antienflamatuvar ilaçlar: Bu grupta bulunan kortizon dışında romatizmal hastalıklarda kullanılan tüm ilaçların FM üzerine sınırlı etkileri söz konusudur.

Vitamin ve destekler: B, C ve D vitaminlerinin yanısıra çeşitli antioksidanlar magnezyum ve çinko içeren ilaçlar yararlı sonuçlar verebilmektedirler.

Gabapentin türevleri: Sara hastalığının tedavisinde de kullanılan bu gibi ilaçlar sinir sistemindeki iletimsel sorunları aşabilen kimyasal bileşimlerdir. Son yıllarda bu grupdan daha etkin sonuçlar alabilmekteyiz.

Kullanılan diğer ilaçlar : Bu grupta neredeyse yok yoktur. Bunlardan bir demet aşağıda verilmiştir. Flaxseed/Borage Oil , SAM-e, Vitamin E , Acetyl-L-Carnitine,
Coenzyme Q10, L-Lysine, L-Arginine , Mg./potassium Aspartate,
B-complex, NADH , Lipoic Acid, Kalsiyum, Kava Kava, Sinemet
Somatomed, Natural estrogen, Olive Leaf, Oregano Oil, Aloe Vera,
Selenium, Echinacea, Ginkgo Biloba, Colostrum, Myers Cocktail, Antioxynol,
L-Serine, Hypericum(St. John’s Wort), Glucosamine Sulfate

FİBROMİYALJİDE FİZİK TEDAVİ

FM TEDAVİSİNDE FİZİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Çeşitli kas ve iskelet sistemi hastalıklarda oldukça etkin sonuçlar alınan standart fizik tedavi yöntemleri fibromiyalji hastalarının ağrılarında çok az etkili hatta etkisiz kalabilmektedir. Zaten tanı konulmasında güçlük çekmiş, daha önce belki farklı tanılar konularak genellikle standart fizik tedavi yöntemleri uygulanmış hastaya yeniden aynı tedavileri önermek hastanın güvenini sarsabilir. Buna karşılık; fizik tedavinin rutin uygulamaları arasına henüz girmemiş “manyetik alan”ve “kriyoterapi“ gibi yöntemler fibromiyaljide oldukça etkin sonuçlar
vermektedirler.

KRİYOTERAPİ : Fibromiyaljinin hassas noktaları üzerine oldukça soğuk olduğu halde hasta tarafından algılanmayan soğuk havanın püskürtülmesi şlemine kriyoterapi denilmektedir. Haftada 3 defadan az olmamak kaydıyla toplam 10 kez uygulanmasından etkin sonuçlar alınmaktadır. Kuşkusuz bu tedavide; egzersiz – eğitim- ilaç birlikteliği söz konusudur.

MAGNETOTERAPİ: Magnetoterapi, çok eski geçmişi olmakla beraber son yıllarda salınımlı magnetik alan üreten cihazların devreye girmesiyle fibromiyaljide daha yaygın kullanım alanı bulmuştur. Çevremizde elektrosmog olarak isimlendirilen manyetik kirlenmelere yol açan çok neden vardır. Bunun sonucunda insan organizmasında ciddi değişiklikler olmakta ve aradığı bu doğal dengeyi bulamayan ve enerji eksikliği gösteren bazı vücutlarda “modern çağın hastalıkları“ denilen birçok sorun arka arkaya ortaya çıkmaktadır.

Hücreler vücudu oluşturan en küçük yapı taşları olup kendilerine özgün bir metabolizmaları ve enerji düzeyleri vardır. Sağlıklı hücrelerin içerisinde 60-110mV değerinde bir voltaj mevcuttur. Hücrelerin bunu dengede tutabilmek için başta şeker, potasyum ve sodyum ve özellikle oksijene gereksinim duyarlar. Bunun yanı sıra kan hücrelerinin yeterli biyo-elektrik potansiyeli olduğu zaman birbirlerini itmekte olduğu ve birbirlerine yapışmadan damarlar içerisinde hareket ettiği bilinmektedir.

Kanın akışkanlığı ve damarlarda kan akma hızı yavaşlayınca oksijenin uzak dokulara ulaşması zorlaşmaktadır. Yetersiz sıvı alınması, hareketsiz yaşam sürülmesi, beslenme hataları ve etrafımızda yapay olarak oluşmuş ekstra manyetik kirlenmeler alyuvarların birbirlerine yapışmasına ve madeni paralar gibi üst üste dizilmesiyle birlikte kan akış hızının azalmasına yol açmaktadır. Bu durumda kalan alyuvarların birbirlerinden ayrılmaları kolay kolay gerçekleşemez ve buna bağlı olarak taşınan oksijen miktarı gittikçe düşer.

Hücreler daha düşük oksijende kalmaları halinde eksik yakıtla çalışan motorun gösterdiği belirtilere benzer sorunlar üretir. Metabolizması normal çalışan hücrelerin aksine daha fazla miktarda üretilen asit yapıdaki atık maddeler gerektiği kadar atılamaz ve ortamda birikmeye başlar. Bu durum sorunun daha da artmasına neden olur. İşte yukarıdaki tabloya benzer durumun bir örneği de fibromiyaljidir. Bu şekilde metabolizmaları bozulmuş bu hücreler üzerine olumlu etkiler yapacak tedavi yöntemlerinden biri ozon terapi diğeri ise magnetik alan terapisidir.Magnetik alan terapisi ile kan hücrelerinin akışkanlığı artmakta ve hücrelerin gereksinim duyduğu yaşamsal nitelikteki maddelerin dolaşımı hızlanmaktadır. Böylece vücut doğal yollardan kendini iyileştirme kapasitesini artırmaktadır. Manyetik alan uygulanmasıyla kemik hücrelerinin aktivasyonu artmaktadır.Daralmış ve fonksiyonlarını güçlükle sağlayan kapiler damarlarda genişlemeler olmakta böylece metabolik reaksiyonlarda olumlu gelişmeler başlayabilmektedir. Böylece, magnetik alan uygulamasıyla, adalelerde mevcut kasılmalar azalmakta, vücudu savunan hücrelerde artma olmaktadır.

LOKAL ENJEKSİYON TEDAVİSİ

FİBROMİYALJİDE LOKAL ENJEKSİYON UYGULAMALARI

Fibromiyaljide çok çeşitli lokal enjeksiyon uygulamaları yapılmıştır. Lokal enjeksiyonların yanı sıra bazı ilaçlar kalçadan veya damardan verilmiştir. Bu hastalıkta, şimdiye kadar kuru iğnelemeden, tuzlu su enjeksiyonuna, proteoglikan enjeksiyonundan lokal anestezik maddelere kadar farklı enjeksiyonlar uygulanmıştır. Kalsitonin, B 12 vitamini, opioidler yine denenen diğer ilaçlar olmuştur. % 1 prokainle beraber serum fizyolojik enjeksiyonları da ağrılar üzerinde etkili olabilir. Proteoglikan ekstrelerinin lokal anestezik ile kombinasyonu oldukça olumlu yararlar sağlayabilmektedir. Ağrılı noktanın tam olarak tespiti haftada 1 veya 2 defa her seferinde minimum 3, maksimum 7 noktaya enjeksiyon yapılması gerekir.

Bir kür uygulamasında toplam enjeksiyon adedi 10 defadan az 20’ den fazla olmamalıdır. Çoğu kez her yıl kürler halinde tekrarlamak gerekebilir. Enjeksiyon tekniğine ve steriliteye dikkat etmek şarttır. Küçük ve ince iğne uçları kullanılarak hastaya ağrı hissedilmeden bu enjeksiyonlar yapılmalıdır. Biz yaptığımız uygulamalarda son 2 yıl içinde Botox enjeksiyonlarını tercih etmekteyiz. Her seferinde ortalama 5 noktaya yapılan bu enjeksiyonlardan oldukça yararlı sonuçlar alınmaktadır. Bu noktalar FM’e ait hassas noktalardır. Etkisi nispeten diğer enjeksiyonlara oranla daha uzun süreli olması nedeniyle tercih edilmektedir. Diğer enjeksiyonlarla karşılaştırmalı bir çalışma tarafımızan halen yürütülmektedir. Bu uygulama şeklinde enjeksiyonlar 3 ay aralıklarla ve toplam 3 defa olarak planlanmıştır.

FİBROMİYALJİDE DİYET

FİBROMİYALJİDE DİYET TEDAVİSİ

Her hastada değişken olmakla beraber bazı yiyeceklerin ağrıyı arttırdıkları barsaklara olumsuz tesir ettiği bilinmektedir. Hastaların bu besinlerden uzak durması gerekir. Mineral ve vitaminlerden zengin bir diyet, dengeli beslenme FM hastalarına önemli yararlar sağlar. Burada bazı favori sebze ve meyvelerin FM hastaları için iyi geldiği söylenebilir. Muz, elma, portakal, kivi, badem gibi meyvelerin yanı sıra yeşil çay, brokoli, ıspanak, enginar, zeytin yağı gibi gıdaların daha pozitif nitelikler taşıdığı bilinmektedir.

Ayrıca, FM için ” Kefir ” isimli bir içeceğin çok yararlı olduğu belirtilmektedir. Son zamanlarda, bunu büyük market raflarında bulmak mümkündür.
Düzenli olarak su içilmesi FM ile baş etmede çok önemlidir. Her hastaya günde 1.5- 2 lt civarında su içilmesi mutlaka öğütlenmelidir. KALORİ AYARLAMASI kurallarına uymak şarttır.Yemek başına 600, ara öğün başına ise 150 kaloriden fazla alınmamalıdır. Ana öğünler ile ara öğünler arasındaki süre hiçbir zaman 3-4 saatten fazla olmamalıdır.Yenilen her öğünde protein ve karbonhidratları tam dengesinde alınmalıdır. Vücudun gereksinim duyduğu proteinden daha az veya daha fazlasını tüketmemek gerekmektedir. Karbonhidrat seçimleri, liften zengin olan sebze ve meyveler arasından yapılmalı ve beslenmede daima daha çok sebzeye yönelinmelidir.

Yağ tercihleri ise zeytinyağı ve soya yağı gibi doymamış yağlardan yana yapılmalı ve yağ tüketimi mutlaka sınırlanmalıdır. Kuru yemiş hamburger, kızartmalar ve kolalı içeceklerden kaçınmak gerekir. Oruç tutar gibi haftada bir defa aç kalmak veya sadece bütün gün şekerli limonata içmek vücutta biriken toksinlerden arınmayı sağlayabilir. Dikkat edilirse, bunların hemen tamamı genel kurallar olup kısacası çağımızın modern hastalıklarıyla karşılaşmamak için doğal gıdalarla dengeli beslenmeli ve fazla kalori alımından süratle uzaklaşılmalıdır.

GÜNEŞLENME VE DENİZ TEDAVİLERİ

GÜNEŞLENME VE DENİZ TEDAVİLERİ

Güneşlenme sırasında gerek güneşin sıcaklığı gerekse ultraviyole etkisi bir çok hastada uzun süren rahatlıklara yol açmaktadır. Bu etkiyi pekiştirmek için haddinden fazla güneşte kalan çok sayıda FM hastası olduğu görülmektedir. Normal uykuları bozuk bu hastalar güneş altında olduğunda saatlerce yatmakta ve derin uyku çekebilmekteler. Fakat buna karşılık ciddi olarak kararmış ama dinlenmiş olarak uyanmaktadırlar.Güneşlendikleri ve yüzdükleri yazların kışlarında fibromiyaljik hastaların ağrılarında önemli düzelmeler görülektedir.

Hem deniz suyunun rahatlatıcı özelliği hem güneşin relaksan etkisi hem de yüzme sırasında sırt, kol ve boyun adalelerin çalıştırılması dinlence amaçlı yapılan bu tatili tam anlamıyla FM için ybr tedavi kürü haline çevirdiğini söyleyebiliriz.

KAPLICA TEDAVİSİ

FİBROMİYALJİDE KAPLICA TEDAVİSİNİN YERİ

Kaplıca gerek ortamın değiştirilmesi gerekse suyun sıcaklık, mineral içeriği ve radyoaktivite gibi özellikleri FM’ de son derece olumlu katkılar sağlamaktadır. Suyla yapılan girdap banyoları, tazyikli duşlar bu katkıyı daha da perçinlemektedir. Kaplıca dönüşünden bir süre sonra aynı sıkıntılarla karşılaşan hastalar bir dahaki sene rahatlayacağı kaplıca günlerini iple çektiğini söyleyen çok sayıda hasta vardır.

Kaynak zenginliği yönünden dünyadaki ilk 7 ülke arasında yer alan Türkiye’ de 1.300 kaplıca bulunuyor. Ancak bu kaplıcaların sadece yaklaşık 250’sinde tesis vardır. Kaplıcalar, romatizma hastalarının yanı sıra, kent yaşamının sorunlarından uzaklaşmak, doğanın kucağında tatil yapmak isteyenlerinde akımına uğramaktadır. Sadece fibromiyalji değil tüm kaplıca endikasyonlarında kür sayısı ve şekliyle ilgili kurallara uyulması gerektiği unutulmamalıdır. Buna göre 2 haftadan kısa kalınan kaplıcalardan olumlu etki alınması zorlaşmaktadır.

SPA’ lar bazen kaplıcaların olduğu yerlerde kurulan modern tesislerde bazen de şifalı suyu olmadığı halde suları ısıtarak veya içerisine çeşitli katkı maddeleri katarak kullanan rahatlatıcı tedavilerdir. Son yıllarda neredeyse yeni açılan tüm otellerde bu birimlere rastlanmakta olup uzak doğu yöntemleriyle desteklenen bu tedavi yöntemlerine Wellness uygulamaları denmektedir. FM hastalarında yararlı sonuçlar veren bu uygulamalarda bilimsel yaklaşım katkıyı daha da artırmaktadır.

ALTERNATİF YÖNTEMLER

Alternatif tedavi seçenekleri

Bu amaçla geçmişten günümüze çok sayıda çalışma yapıldığını biliyoruz. Bu yöntemler sadece fibromiyaljiye özgün değil tüm kronik ağrı çekenler için çözüm önerileri olarakkabul edilmelidir. Bu amaçla çok eski bir yöntem olan akupunkturla başlamak istiyoruz.

Akupunktur: Vücutta bir elektriksel enerji vardır. Bunlara ait zahiri meridyenler ve vücutta noktalar söz konusudur. Bu nedenle bu sistemlere etki edecek uygulamalar bazı belirti veya hastalıklarda ikincil olarak değişimlerin başlamasına yol açar. İşlemi başlatmak için özel akupunktur iğneleri kullanılır. Bazen bu iğneler üzerine elektrik akımları verilerek etkenlik değiştirilebilir.

Hipnoz: Bilinç altına inilerek kişiler üzerinde baskı oluşturan yüklerden kurtulmaya yönelik bir tedavi yöntemidir. Kuşkusuz etkili olabilmek için bu konuda deneyimli kişilere başvurmak gerektiği muhakkakdır.

Thai-Chi: Tai Chi, gibi Uzakdoğu gevşetme egzersizleri FM hastalarında yararlı sonuçlar vermektedir. Özellikle Çin’ de sabah erken saatlerde Tai-Chi sporu yapan milyonlarca insan vardır. Bu gibi çalışmalara katılanlarda hem FM’ e oldukça az oranda rastlandığı hem de daha uzun ve sağlıklı bir ömür sürdürdükleri bildirilmektedir.

Reiki, Shiatzu masajı : Uzakdoğu yöntemlerinde akupunktur benzeri noktalar üzerine yapılan masaj ve gevşetme teknikleriyle sürdürülen bu çalışmalara katılan hastalarda önemli adale ve ruhsal gevşemelere rastlanmaktadır. Bu nedenle bu gibi tedavilerin birçok FM hastası için iyi geldiği gözlenmiştir.

YENİ TEDAVİ ÖNERİLERİ

FİBROMİYALJİDE YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Üzerinde çok sayıda kişinin çalıştığı konulardan biri de fibromiyaljide etkin bir tedavi yöntemi bulmak olsa gerek. İnternet sitelerinde bu konuda uygulanan çeşitli tedavi seçenekleriyle karşılaşacaksınız. Fakat büyük bir kısmı henüz pozitif bilim süzgecinden geçememiş öneriler olacaktır. Bunlardan daha önde yer alanlardan bazı örnekler vermek istiyoruz.

Refleksoloji : Refleksoloji, kişinin kendisini fiziksel ve ruhsal yönden iyi hissetmesini sağlayan bir yöntem olup ayaklara masaja benzer tarzda bazı uygulamaların yapılmasıdır. Denge sağlayıcı olarak da bilinen Refleksoloji, bedenin tüm organları ve sistemlerinin yansıma noktalarının ayaklarda olduğu ve bu noktaların vücut anatomisinin küçük bir kopyası olduğu prensibine dayanmaktadır. İşte bu refleks noktalarına çeşitli baskı ve ovmalar şeklinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu uygulamaların hemen hepsinin kan dolaşımını hızlandırıcı, sinir sistemini dengeleyici, ağrıyı dindirici, tutuklukları azaltıcı hatta ruhu dinlendirici ve pozitif düşünce uyandırıcı olduğu ileri sürülmektedir.

Masaj: İster hassas FM noktalarına ister diğer iskelet sistemi bölgelerine yapılacak masaj uygulamaları birçok kişide önemli rahatlamalara yol açabilmektedirler. Kuşkusuz etkin bir sonuç alınması için bilen ellerde ve düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir.

Aromaterapi: Sakinleştirici, canlandırıcı ve tedavi edici özellikleri ile bilinen doğal terapiler arasında en çok bilinenleri arasında yer alan aromaterapi, bazı bitkisel kökenli yağların insanlara sağlık ve güzellik için masaj, kompres, buğu (nefes yolu) veya banyolar aracılığıyla vücuda uygulanmasıdır. Kökeni, 4 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır.

Kognitif davranış terapisi: FM’ li hastalarında bazen onu psikolojik olarak etkileyecek faktörlerin tek tek sorgulanması ve ortaya çıkarılması gerekir. Psikiyatrik destek alan bu hastalar FM’ le daha kolay mücadele edebilmektedirler.

Özel giysi-yatak-yastık kullanılması: İyileştirici etkisi olduğu söylenen çeşitli yöntemlerin FM hastalarında belirtileri azalttığını görmekteyiz. Bunun sebebi ya kullanılan kumaşın biyolojik özelliklerinden ya da ağrılı noktalara manyetik bantlar konulmasından kaynaklanabilir.

Kendini önemli ve iyi hissettirecek herşey: Seyahatlere çıkılması, hediye alınması veya verilmesi, hoşa giden herhangi bir şeyin yapılması kuşkusuz bir tedavi olarak ele alınamaz. Fakat, şiddetli dayanılmaz ağrıları olan FM hastalarının başka bir şehre veya ülkeye seyahat ettiğinde hatta komşusuna bile gittiğinde rahatladıkları görülmüştür. Bu kapsamda alışverişe gittiklerinde, sevdiklerine hediye verdiklerinde, hediye aldıklarında ağrılarının hafiflediği kaydedilmiştir. O halde; yaşamda sizi mutlu edecek şeylere yönelmeli tersine mutsuz ettiğini bildiğiniz şeylerden kaçınmanız gerektiğini bilmem tekrarlamaya gerek var mı?

Özel apareyler: Faydası tartışılmakla beraber zararı olmadığını söyleyebileceğimiz bir sürü şeyin bu amaçla kulanılabileceğini görmekteyiz. Elindeki cihazı kafasına koyup titreşimlerini almaya çalışan veya sırtüstü yatarak omurgayı aşırı derecede büken bir aygıtı örnek olarak gösterebiliriz.

Sıcak taş tedavisi: Uzakdoğu kaynaklı bir başka uygulamanın da ısıtılmış bazı özellikleri olan taşların ağrılı veya sorunlu olan çeşitli bölgeler üzrine konduğunu görmekteyiz. Bunun etkisi üzerinde uzun süre muhafaza ettiği ısısından mı kaynaklandığı yoksa taşın bileşiminin de burada etkili olup olmadığı henüz bilinmemektedir.

Bazı hormon veya kimyasallar: Büyüme hormonu (growth hormone), CoQ10. Kolostrumda (annenin ilk sütünde) bulunan bazı maddelerin FM’ de etkin olduğuna yönelik çalışmalar vardır. (Bennett ve arkadaşları)

Sponsorlu Bağlantılar

Fibromiyalji Nasıl Geçer İçin Yorum Yap