Fiillerde Çatı

Fiillerde Çatı: Fiillerde Çatı fiiller ... - Bu makaledeki notlar: fiillerde cati ..

Bu yazıda Fiillerde Çatı hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…

FİİLLERDE ÇATI

Fiiller iş,hareket,oluş,durum bildiren sözcüklerdir.Çekimli bir fiilde,iş,hareket,oluş ve du-
rumun hangi varlık tarafından gerçekleştirildiği ya açıkça bellidir ya da bu varlık belirtilme-
miştir,bilinmemektedir.
“Ali tahtayı sildi.” Cümlesinde,fiilin bildirdiği ‘silme’ işini yapan varlık (özne) Ali’dir.Öy-
leyse bu cümlede özne yapıcıdır,bellidir.
Cümlede yüklem görevini üstlenen fiilin özne ile kurduğu bu ilişkiye özne-yüklem ilişkisi
denir.
Fiiller varlığın yaptığı işin başka bir varlığı etkileyip etkilemediğine göre de ayrılırlar:
“ Ali camı kırdı.” Cümlesinde özne olan varlık,kırma işlemini bir varlık üzerinde gerçekleştir-
miş,bu varlık işten etkilenmiştir.
Cümlede yüklem görevini üstlenen fiilin,özne dışındaki etkilenen varlık ile kurduğu iliş-
kiye nesne-yüklem ilişkisi denir.
Fiillerin öznelerine ve nesnelerine göre gösterdikleri özellikler,fiil çatılarını oluşturur.
Fiiller çatı yönünden iki grupta incelenir:

İndirmek İçin Tıklayın

Sponsorlu Bağlantılar

Fiillerde Çatı İçin Yorum Yap