Fizikte Semboller

Fizikte Semboller 4 Temel Büyüklükler Fizik - Bu makaledeki notlar: fizikte kullanılan temel büyüklükler fizikte semboller..

Fizikte Kullanılan Birimler Ve Büyüklükler

Fizikte Kullanılan Birimler ve Büyüklükler

Fizikte Kullanılan birimler – Fizik – ağırlık ölçüleri

Uluslararası Ölçüm Sisteminin uzunluk birimi metre’dir ve kısaca “m” ile gösterilir. Günümüzde “1 metre”, ışığın boşlukta 1/299,792,458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanmıştır.Bu çağdaş tanım günümüzde dünyanın çeşitli laboratuarlarında yapılabilen hassas ölçümlerin birbirleriyle karşılaştırılabilmesi amacıyla kabul edilmiştir.

Diğer Birimler
Gerek bir metrenin çeşitli uzaklık ve büyüklükleri ölçmekte çok büyük ya da çok küçük gelmesi, gerekse tarihsel ve geleneksel nedenlerle kullanılan birçok başka uzunluk birimi de vardır. Bu birimlerin bazıları ve metre olarak karşılıkları aşağıda verilmiştir.

Kimya ve atom fiziğinde kullanılan birimler
(Parentez içinde birimlerin sıkça kullanılan kısaltmaları verilmiştir)

1 mikron (μ)
= 1 μm
= 1/1 000 000 m

1 Angström (Å)
= 0.1 nm
= 1/ 10 000 000 000 m = 1 × 10-10 m

1 fermi (fm)
= 1 fm
= 1/ 1 000 000 000 000 000 m

Gökbilim ve gökfiziğinde kullanılan birimler

(Parentez içinde birimlerin sıkça kullanılan kısaltmaları verilmiştir)

1 astronomik birim (AU)
= 1.495 978 706 60(20) × 1011 m

1 ışıkyılı (ly)
= 9.460 730 473 × 1015 m

1 parsek (pc)
= 3.085 677 580 7(4) × 1016 m

1 Hubble uzunluğu
= ~1.2 × 1026 m

Osmanlı dönemi birimleri

1 merhale
= 45 480 m

1 fersah
= 5 685 m

1 eski mil
= 1 895 m

1 berid
= 227 m

1 kulaç
= 1,89 m

1 arşın
= 0,68 m
= 68 cm

1 endaze
= 0,65 m
= 65 cm

1 urup
= 85/1000 m
= 8,5 cm

1 hat
= 268/100 000 m
= 0,268 cm

Şimdi İngiltere ve günümüzde (2009) Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan birimler

(Parentez içinde birimlerin İngilizce isimleri ve sıkça kullanılan kısaltmaları verilmiştir)

1 parmak (inch; in)
= 0,025 4 m
= 2.54 cm

1 ayak (foot; ft)
= 12 in
= 30,48 cm

1 yarda (yard; yd)
= 3 ft
= 0.914 4 m

1 mil (mile; mi)
= 1 760 yd
= 1 609.344 m

1 deniz mili (nautical mile; nm)
= 1 852 m

Basım işlerinde kullanılan birimler

(TeX programının ölçüleri esas alınmıştır. Parentez içinde birimlerin İngilizce isimleri ve kısaltmaları verilmiştir)

1 punto (point; pt) = 1/72,27 in = 0,035 cm
1 pika (pica; pc) = 12 pt = 0,42 cm

Diğer Kullanılan Temel Birimler

1 m³ (Metreküp) = 1000 Lt (Litre)
1 ha (Hektar) = 10000 m²
1 da (Dekar) = 1000 m²
1 km² (Kilometre) = 100 ha

> Fiziksel Büyüklükler

Tıklamanız Yeterli Olacaktır

Sponsorlu Bağlantılar

Fizikte Semboller İçin Yorum Yap