Gebelikte Bebek Ne Zaman Döner

Gebelikte Bebek Ne Zaman Döner Bebek Anne Karnında Ne Zaman Döner - Bu makaledeki notlar: anne karnında bebek ne zaman döner..

Makat Geliş – Bebeğin Ters Durması

Makat Geliş – Bebeğin ters durması
Hamileliğiniz süresince bebeğiniz sürekli hareket halindedir. Erken dönemlerde bebek ile içinde yüzdüğü sıvı karşılaştırıldığında sıvı daha büyük yer tutar. Bu nedenle bebek rahim içerisinde sürekli dönebilir, yer değiştirebilir ve bebek her türlü pozisyonda olabilir. Bebek ve rahimin şekli genelde bebeğin duruşunu belirler. Hamileliğiniz ilerledikçe bebeğinizin eğilimi baş aşağı durmak şeklindedir. Bebeğin önde gelen kısmına prezente olan kısım ya da prezentasyon adı verilir.

Miada yaklaştıkça ve doğum anında bebeklerin çok büyük bir kısmı yaklaşık %96’sı başları ile prezente olurlar. Yani bebeklerin %96’sı baş geliştir ve doğum sırasında ilk önce başları çıkar. %3-4 bebek ise rahim içinde ters durmayı tercih eder. Bu bebeklerde kafa yukarıda popo ise aşağıdadır. Bu durum makat geliş olarak adlandırılır.

Doğum eyleminiz başladığında bebeğinizin önde gelen kısmı son derece önemlidir çünkü başı ile gelmeyen bir bebeğin doğumu her zaman zor ve risklidir. Hatta bazı durumlarda normal doğum olanaksızdır. Bebeğinizin en geniş kısmı kafasıdır. Makat doğumda kafa en son doğan bölümdür. Daha küçük ve kıvrılabilir kısımlar olan ayak, gövde ve kollar rahim ağzınız daha tam olarak açılmadan rahim dışına çıkabilir yani doğabilir. Böyle bir durumda ise arkadan gelen kafa içeride sıkışabilir. Bu nedenle makat doğumda bebek çok zorlanabilir, zarar görebilir hatta hayatını kaybedebilir.

Bebekler neden ters durur?

Makat gelişin en önemli belirleyici faktörlerinden birisi gebelik yaşınızdır. Gebelik yaşı ne kadar küçükse bebeğinizin ters olma olasılığı da o ölçüde yükselir. 36-37. hafta civarında bebek genelde son duruş şeklini alır ve artık önde gelen kısmının değişmesi uzak bir olasılıktır. Rahim dar kısmı aşağıda olan bir armut şeklinde olduğundan bebek için en rahat pozisyon kafasının aşağıda olduğu pozisyondur ve genelde bebekler bu pozisyonu son duruş şekli olarak alırlar. Bu nedenle 36-37. haftadan önce bebeğinizin ters duruyor olması çok önemli değildir. 28. haftada bebeklerin %20-25’i ters dururken bu oran 32. haftada %7-15, termde ise daha öncede belirttiğimiz gibi %3-4’dür.

Gebelik yaşı dışında rahime ait şekil bozuklukları, bebeğe ait anomaliler ve çoğul gebelikler de makat gelişlere neden olabilirler. Amniyon sıvısının çok fazla ya da az olması, daha önceden geçirilmiş fazla sayıda gebelik nedeniyle rahimin gevşek olması, plasentanın rahimin tepesinde yerleşmiş olması bu durumun altında yatan sebep olabimektedir. Makat geliş olan erken doğumların yaklaşık %17’sinde, term doğumların ise %9’unda anomali saptanmaktadır. Bununla birlikte makat doğumların çok büyük bir kısmında hiçbir neden saptanamaktadır.

Makat gelişin değişik türleri var mıdır?

Mkat gelişler bebeğin diz ve bacaklarının durumuna göre 3 değişik türde olabilir

Saf makat geliş
Tüm makat gelişlerin %50-70’i bu şekilde olur. Bebeğin uylukları gövdesine doğru çekilmişken, dizler tam açılmıştır. Bebeğin ayakları başının yanındadır. Önde gelen kısım sadece bebeğin poposudur.

Tam makat geliş
Makat gelişlerin %5-10’unu oluşturur. Hem bacaklar hem de diz kıvrılmıştır. Bebek bağdaş kurar pozisyondadır.

Tam olmayan makat geliş
Ayak gelişi olarak da adlandırılır. Görülme sıklığı %10-30 arasındadır. Bebeğin önde gelen kısmı poposu değil ayağıdır.

Bebeğim karnımdayken dışarıdan döndürülebilir mi?

EVET. Bebek anne karnındayken bir doktor bebeği döndürebilir. Bu işleme eksternal sefalik versiyon adı verilir. İşlemin başarılı olma şansı %50 civarındadır. Bazı doktorlar bebeklerin %70’ini döndürdüklerini iddia etmektedirler.

Bu bilgiler gerçekte teorik ve tarihsel öneme sahip bilgilerdir. Ekternal sefalik versiyon makat gelen bebeklerin %80’inin vajinal yolla doğurtulduğu 1960 ve 70’li yıllarda çokça uygulalan bir işlemken çok fazla bebeğin kaybedilmesi nedeniyle zaman içerisinde terk edilmiş bir uygulamadır. 1980’lerden sonra özelikle Amerika Birleşik Devletlerinde yeniden gündeme gelmiş ancak eski popülaritesine asla kavuşamamıştır.

Eksternal sefalik versiyonun riskleri arsında en sık karşılaşılanlar bebeğe ait kemiklerin kırılması, anne ve bebeğin iç organlarında yırtılmalar, zarların yırtılması ve bebeğin plasentasının ayrılmasıdır. Bununla birlikte %1.5 olguda kordon sıkışması görülür. İşlem sırasında bebeklerin %40’ında kalp atım hızlarında ciddi ölçüde azalma saptanır ancak bu düşüş işleme son verilmesi ile bebekte herhangi bir hasara neden olmadan geri döner.

Ekternal sefalik versiyon mutlaka acil sezaryen şartlarının sağlandığı bir ortamda yapılmalıdır.

Eksternal sefalik versiyonun şartları

İşlemi yapacak olan kişi deneyimli olmalı
Hasta şişman olmamalı
Anne adayı multipar (daha önceden doğum yapmış) olmalı
Önde gelen kısım kemik çatı içine girmiş olmamalı
Amniyon sıvısı normal ya da normalden fazla olmalı
Bebeğin sırtı öne dönük olmamalı
Doğum sancılarını engellemek için ilaç verilmeli (tokoliz yapılmalı) (bu madde tartışmalıdır)

Bebeğimi döndürmek için ben birşeyler yapabilir miyim?

Ters duran bebeğin dönmesini sağlamak için dizleri göğüse doğru çekerek her iki saatte bir 15 dakika bu şekilde beklemek gibi bir yöntem (Elkin Manevrası) önerilmiş olsa da yapılan çalışmalar bu uygulamanın bir yarar sağlamadığını göstermiştir. Hipnoz ve akupunktur ile bebeğin döneceğini iddia edenler de vardır. Acak bu iddialar bilimsel zeminde kanıtlanamamıştır. Sonuç olarak bebeğinizin başaşağı dönmesi için ne yazık ki sizin yapabileceğiniz birşey yoktur.

Makat geliş için uygun doğum şekli nedir?

Normal doğum yapmayı isteyen ve buna motive olmuş bir anne adayı için bebeğinin ters olması üzücü bir durumdur. Ancak böyle bir bebebğin doğum kanalından geçmesi çok riskli bir durumdur. Yapılan çalışmalarda makat doğumlarda bebeğin kaybedilme şansının 2-4 kat fazla olduğu saptanmaktadır.

Normalde bebeğin en geniş ve sert kısmı olan kafası doğum kasılmaları sırasında doğum kanalındaki yumuşak dokları ve bağları gererek gevşemelerini sağlar. Bebeklerin kafa eklemleri erişkinlerdeki gibi sabit değildir ve kemikler birbiri üzerinde kayabilir. Bu sayede bebeğin kafası doğum eylemi ilerlerken şekil değiştirerek kendisini doğum kanalına uydurur. Buna “molding” adı verilir. Makat doğumda ise kafa arkadan geldiği için molding şansı yoktur. Bebeğin gövdesi doğduktan sonra rahim ağzı bebeğin boynunu sıkarak oksijenlenmesini bozabilir ve kalıcı hasarlara hatta ölümüne neden olabilir.

Bu nedenlerle makat gelişlerde önerilen doğum şekli sezaryendir. Normal doğumun özendirildiği ve son ana kadar sezaryendan kaçınılan Amerika Birleşik Devletlerinde dahi makat gelişlerin %90’ından fazlasında bebeği fazla riske atmamak için doğum şekli olarak sezayen tercih edilmektedir. Bununla birlikte makat gelişte vajinal doğum anne açısından da bazı ek riskler taşır. Bu risklerin en önemlisi yırtık oluşma ve doğum sonrası enfeksiyon risklerindeki artıştır.

Makat gelişte vajinal doğumun bebek açısından getirdiği riskler

Doğum sırasında bebeğin ölmesi
Makat olmayan doğumların 16 katı

Doğum sırasında bebeğin oksjensiz kalması
Makat olmayan doğumların 3-8 katı

Doğum sırasında bebeğin strese girmesi
Tüm makat doğumların %60’ında

Kordon sarkması
% 2.5 (Makat olmayan doğumların 18 katı)

Doğum Travması
Makat olmayan doğumların 13 katı

Arkadan gelen kafanın sıkışması
% 9 (2500 gramdan büyük olan bebeklerde)

Doğum sonrası bebek ölümü
Makat olmayan doğumların 2-4 katı

Makat gelişte normal doğum şansı yok mudur?
Riskli olmasına karşın makat gelişerde bazı şartlar sağlandığı taktirde vajinal doğum denenebilir. Bu şartlar şunlardır:

Gebelik miadına ulaşmış olmalıdır.
Normal doğuma engel bir tıbbi durum olmamalıdır.
Bebek saf makat gelişte olmalıdır. Term bir gebelikte bacaklar ve kalçanın biraradaki büyüklüğü kafa büyüklüğüne ve sertliğine yakındır. Diğer durumlarda ise (tam ve tam olmayan makat geliş) yumuşak olan kısımlar rahim ağzına yeteri kadar baskı yapamazlar ve açılmasını sağlayamazlar.
Bebeğin kafası fleksiyonda yani öne eğilmiş, çenesi göğsüne değer pozisyonda olmalıdır. Yüzün direk ileriye baktığı ya da ektensiyonda (normal bir insanın açıkhavada yıldızları seyrederken durduğu gibi) olduğu durumlarda eylem sırasındaki kasılmalar bebeğin boynunda ve omuriliğinde çok fazla zorlanmaya neden olacaktır.
Annenin kemik çatısı kendini kanıtlamış olmalıdır. Bu ne demektir? Yani anne daha önceden makat gelen bebeğin tahmini ağırlığı kadar ya da daha büyük bir bebeği normal vajinal yoldan doğurmuş olmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, incelemeyi yapan doktor son derece deneyimli ve kullanılan ultrason cihazı gelişmiş olsa bile bebeğin tahmin edilen ağırlığı ile gerçek ağırlığı arasında ciddi farklılıklar olabileceğidir.
Doğum eylemi kendiliğinden başlamış olmalıdır.
Doğumu gerçekleştirecek olan hekim makat doğumlar konusunda yeterli deneyime sahip olmalıdır.

Anne Karnında Ters Duran Bebek En Son Ne Zaman Döner?

hafta belirtirseniz mennun olurum.

Anne Karnında Ters Bebek?

Merhabalar 38+2 günlük hamileyim bebeğim 35. haftadan beri ters konumda oturur vaziyette.doktorum 38. haftaya kadar dönebilceğini söyledi bu haftasonu sezeryan olucam sizce beklemelimiyim normal doğum için??

bu arada ilk gebeliğim yaşımda 25 şimdiden teşekkürler..

Bebek Ne Zaman Duyar

Bebek Ne Zaman Duyar
bebek ne zaman duymaya başlar – anne karnındaki bebeklerde duyma – doğum öncesi bebeklerde duyula ne zaman faaliyet gösterir

BEBEK NE ZAMAN DUYAR?
bebek ne zaman işitirEvliliğin meyvesi olan bebekler, ebeveynleri en mutlu eden varlıklardan birisidir. Hele hele onların sizlerin seslerinize tepki vermesi, mutluluğunuza mutluluk katmaktadır.

Peki, bebekler ne zaman sizin sesinizi duymaya ve ayırt etmeye başlar? Bu soruların cevabı sizler için çok önemlidir. Ya bebek için? Bir bebek için iletişim, onun beslenmesi kadar önemlidir. Sevildiğini ve önemsendiğini hisseden bebekler, sonraki hayatında yaşamla ve kendileriyle barışık bireyler olarak hayata atılıyor.

Bebeklerin duyma dâhil, diğer duyu organlarının faaliyetleri doğum öncesi 8. haftadan itibaren başlar. Bebek, ilk olarak annenin kalp atışlarına ve sesine tepki veriyor. Anne karnındaki bir bebek dışarıdan gelen bazı seslerle de teskin olabilmekte veya hırçınlaşabilmektedir.

Uzmanlar, hamileliğin 13. haftasından itibaren bebekler sesleri algılayabildiğini, bu nedenle annenin karnını okşarken bebekle konuşmasının olumlu etki oluşturduğunu belirtmektedirler. Bebeğe karşı olumlu ve alçak sesle konuşulması gerektiğini de vurgulanmaktadırlar. 32. haftadan itibaren ise tepki vermeye başlar. Bu zaman diliminde annenin bebekle hoş bir iletişime geçmesi, bebeğin duygusal gelişimine olumlu katkıda bulunur. Aksi durumdaki bir iletişimde ise yani hakaretlerle dolu bir gebelik muhtemelen doğacak bebeğin huzursuz olmasını sağlayacaktır.

Doğum sonrası dönemde ise bebekler duyarlar ve tepki verirler. Genelde ani ve gürültülü seslerden ürkmektedirler. Doğumdan sonra bebeğin kulağında veya işitmesinde bir sorun olup olmadığı doktor tarafından işitme testi uygulanarak anlaşılabilir.

Bebekler genelde;

Bir aylık: Sesleri ayırt edebilir.
Üç aylık: Bir ses duyduğunda o yöne doğru bakabilir.
Dört aylık: Sesin yerini bulabilir.
Beş aylık: Alt ya da üst taraftan gelen sesleri bulabilir. Tonlarını ayırt edebilir.
Altı aylık: Kendi adını tanır. Sesleri birleştirebilir.
On aylık: Bazı nesnelerin adlarını bilir. Küçük komutlara uygun davranabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Gebelikte Bebek Ne Zaman Döner İçin Yorum Yap