Gecenin Son Üçte Biri

Gecenin Son Üçte Biri Faziletli Dualar - Bu makaledeki notlar: dua vakitleri gecenin son üçte biri..

Dua İçin Faziletli Vakitler

Dua”nın kabul edilmesi için diğer vakitlerden daha faziletli kılınan vakitler.

1-Gecenin son üçte biri;
Rasulullah (sav) şöyle buyurmaktadır. ”Allah tebareke ve teala geceden kalan son üç saatte iner. Birinci saatte baktıkları arasında öyle bir kitap vardır ki ona Allah”tan başkası bakamaz. Allah o kitaptan istediğini siler, istediğini sabit kılar. Sonra Allah (cc) ikinci saatte adn cennetine bakar. Adn cenneti ki orası yalnızca peygamberler, şehitler ve sıddıklarla birlikte Allah”ın Salih kullarının meskenidir. Orada onlardan başkası bulunamaz. Orada hiç kimsenin görmediği ve hiçbir beşerin aklına gelmediği nimetler vardır. Sonra Allah teala gecenin son saatinde (yeryüzüne) iner ve şöyle der; ””Benden istiğfar olunmayı isteyen yok mu? Onu affedeyim. Benden bir şey isteyen yok mu? Ona istediğini vereyim. Bana dua eden yok mu? Onun duasına icabet edeyim.”” Bu durum güneş doğuncaya kadar devam eder. Allah”ın (cc) (…Bir de kıraatiyle seçkin olan sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı gerçekten şahitlidir. ) buyurmaktadır. Sabah namazına Allah ile birlikte gece ve gündüz melekleri şahitlik ederler.” Hadisi Taberânî rivayet eder.

2- Ezan vakti;
Hadiste (Ezan ile kamet arasında yapılan dua müstecaptır.) buyurulmaktadır. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmektedir.

3-Cuma günü; Ebû Hüreyre (ra) Rasulullah (sav) efendimizin Cuma gününü zikredip şöyle buyurduğunu rivayet eder. “O günde ( Cuma gününde) öyle bir vakit vardır ki Müslüman bir kul o vakte rastlar, namaz kılar ve Allah”tan bir şey isterse Allah (cc) ona istediğini verir.” Bu hadisi Şeyhayn rivayet eder.

4- Kur”an hatmi bittiği vakit; Hadiste (Kur”an hatim edilince yapılan dua müstecaptır. Bu hatimden dolayı cennette bir ağaç hâsıl olur.) buyurulmaktadır. Hadisi Beyhâkî Enes (ra)”dan tahriç etmektedir.

5- Farz namazdan sonra; Hadis-i şerifte (Kim farz bir namazı kılarsa onun için müstecap bir dua vardır.) buyurulur. Bu hadisi Ebû Bekir ibni Ebyad tahriç eder.

6- Kâbe-i şerifenin yanında yapılan dua; Hadiste “Rükün (Hacerü”l-esved) ile mültezem makamı (kâbe”nin kapısı) arasında salgın hastalık veya başında bir afet bulunan kimse ondan kurtulmak için dua ederse mutlaka ondan kurtulur.) buyurulmaktadır. Bu hadisi Taberani ibni Abbas”tan tahriç etmektedir.

7- Ramazan ayı, özellikle kadir gecesi, zilhiccenin ilk on günü, Ramazan ve kurban bayramının gündüz ve geceleri, Arefe günü, şaban”ın onbeşinci günü, Recebin yirmiyedinci günü, (miraç gecesi ) Cuma gecesi ve faziletli oldukları bilinen diğer mübarek ve faziletli günlerdir.

8- Secde anında yapılan dualar; Hadiste (Kulun rabbi azze ve celleye en yakın olduğu vakit secdede olduğu vakittir.) buyurulmaktadır. Bu hadisi Müslim Ebû Hüreyre”den (ra) rivayet etmektedir.

Yüksel ÖZEL

Cuma Günü Okunacak Dilek Duaları

Herhangi bir kimse cuma gecesi (perşembeyi cumaya baglayan gece) her ne hayırlı dilegi için olursa olsun 100 kere : essalatü ves-selamü aleyke ya seyyidi ya rasulallah huz bi yedi.kallet hileti edrikni. salavat-ı şerifini okursa dilegi gerçekleşir, bu dünya ve ahirete ait hayırlı muratlarına erişir.

Kayna: Esma yayınları dua kitabı yazar: Mustafa Varlı

——-

Bir zaman vardır ki Allah(c.c) gökyüzüne inerek kullarının dilek ve dualarını bizzat dinler.İşte bu zamanda yapılan dualar hiçbir zaman geri çevrilmez.Bu zaman gece yarısından sabah ezanı okunana kadar olan vakittir.

Diğer vakitler ise

Gece yarısının yanı sıra, Cuma gecesi, Cuma günü sala vakti, kandil gecelerinde, ramazan ayında, oruçlu iken dua edilmelidir.
Eğer bir devlet büyüğünün yanına gidilecekse, bu konuda endişe ediliyorsa dua etmek isteniyorsa Pazar günü güneş doğduktan 45 dk sonra dua edilmelidir.
Düşmana karşı önlem almak isterseniz Salı günü güneş doğduktan 45 dk sonra dua edilmelidir.
Eğer bir kişinin muhabbetini celp etmek isteniyorsa Çarşamba günü sabah güneş doğduktan 45 dk sonra dua edilmelidir.
İş ve rızk için dua edilecekse, Perşembe günü güneş doğduktan 45 dk sonra dua edilmelidir.
Tüm dilek ve istekleriniz için, Cuma günü sabah güneş doğduktan 45 dk sonra öğleye kadar tüm dilek kapıları açık olur.
Dua Cuma haricinde verilen zamanlardan sonra 1saat içinde dua edilmelidir

—————

Önemli bir dilek duası
Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

Abdülehad Efendi hazretleri, büyük bir âlim ve evliyadır. Çok kıymetli bir Mektubat’ı var. Muhammed Said hazretlerinin oğludur. İmam-ı Rabbani hazretlerinin de torunudur. Dünyaya gelince İmam-ı Rabbani hazretleri bu torununa, kendi mübarek babasının ismini koymuş.

Abdülehad Serhendi hazretleri, babası vefat edince, amcası Muhammed Masum hazretleriyle ilim tahsiline başlamış. Muhammed Masum hazretleri bir gün ona buyururlar ki;
(Abdülehad, kırk defa sana teveccüh edeceğim. Kırkıncıdan sonra sen, Vilayet-i Muhammediyye-i hâssaya varacaksın, evliyalığın en üst derecesine ulaşacaksın.)

Bu sözü söyledikten sonra, takdir-i ilahi, Muhammed Masum hazretleri, teveccüh 34 olunca vefat etmiş. Tabii ziyaret kalabalık, ağlayan, sızlayanlar… Abdülehad efendi, (Amcam söz verdi, bizim bunu tamamlamamız lazım. Bizim iş yarıda kaldı) diyor. Vefatından sonra bir gece yarısı kabrine gidiyor, (Amca, verdiğin söz, 34’te kaldı. Bunu kırka tamamlayacak mıyız? Bu iş devam mı, tamam mı?) diye soruyor. (Devam, yalnız tenhada gel! Geldiğin zaman hiç kimse olmasın) diyor. O da, (Peki amca) diyor. Gece saat 3-4 gibi, yani herkes uyuduktan sonra gidiyor. Muhammed Masum hazretleri kabirden tecessüm ediyor, yani cisim haline geliyor ve aynen hayattaki gibi teveccüh ediyor, (Etti 35, yarın akşam yine gel) buyuruyor. 36, 37, 38, 39 ve 40. Bu son sefer Abdülehad Efendi, kâğıt kalem bile almış yanına. (Amca, bu yolun sünnetidir. Şu hilafeti yazsan) diyor. O da, (Peki, kâğıt kalem ver) buyuruyor ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek, hilafet icazetini yazıyor, altını imzalayıp, (Al, bu da sana vesika) diyor. O da, (Allah razı olsun amca) diyor ve ayrılıyor.

Ertesi gün Seyfeddin-i Faruki hazretlerine, yani Muhammed Masum hazretlerinin oğluna gidiyor, (Bu yazıyı tanıyor musunuz?) diyor. O da, (Vallahi babamın yazısı) diyor. Abdülehad hazretleri de, (Dün akşam aldım) diyor. Tarihe bakıyorlar, doğru. (Helal olsun, icazeti de almışsın) diyorlar.

İşte bu Abdülehad Serhendi hazretleri bir müjde verip buyuruyor ki:
(70 kere “Yâ Allah, Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ Kaviyyü, Yâ Kâdir” okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.)

Allah rızası için okumalı. Bir seferde 70 defa okumalı, 71 olsa olmaz, yanına başka isim konsa olmaz, bu bir şifredir. İsm-i a’zam, ism-i Celal, Esma-ül Hüsna’dır. Her namazdan sonra okuyana ne mutlu! Hiç olmazsa günde bir defa okumalı.
—-

Besmeleyle Allahümme inni es’elüke bismikel ehadil eazz*Ve ed’ukellahümme bismikel kebiril müteallillezi meleel erkane külleha en tekşife anni ma asbahtü ve ma emseytü fih*Efendimiz(s.a.v.)buyuruyorki;Ey beni Haşim ve ey Beni Menaf!bu dua ile rabbinize dua edinizki Muhammedin nefsi yed-i kudretinde olan Allaha yemin ederim ki her kim buduayı okursa Arş-ı A’la ve yedi kat yerler titrer.Allah Teala meleklerine emreder ve buyur:Kulumun gerek dünyaya ait gerekse ahirete ait isteklerini yerine getirdim Şahid olun

Duaların Kabul Olduğu Vakitler

Duayı yalnız namazlardan sonra ve belli zamanlarda yapmak mekruhtur. Her fırsatta dua etmelidir! Bilhassa şerefli vakitleri ve şerefli halleri kaçırmamalı, fırsat bilmelidir!

Duanın makbul olduğu zamanlar:

1- Seher vakti.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ, seher vakti, “İstiğfar eden yok mu, onu mağfiret edeyim. İsteyen yok mu, istediğini vereyim, duasını kabul edeyim” buyurur.)

Allahü teâlâ iyileri överken, (Onlar seher vaktinde istiğfar eder) buyuruyor. (Zariyat 18)

Seher vakti, gecenin son altıda biridir. Gecenin ikinci yarısından sonra da dualar kabul olur.

2- Mübarek gün ve geceler.

Cuma günü öğle ile ikindi arası.

Recebin ilk gecesi,

Şabanın 15. gecesi,

Bayram geceleri,

Arefe günü,

Ramazan gün ve geceleri,

İftar zamanı,

Her günün zeval vakti.

Bu vakitleri ganimet bilmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Şu beş gecede yapılan dua red edilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.)

(Cuma günlerinde bir an vardır ki, o anda edilen dua red olmaz.)

(Ramazanda Allah günahları affeder ve duaları kabul eder.)

3- Ezan okunurken ve ezan ile kamet arasında.

Hadis-i şerifte, (Ezan okunurken dua red olmaz) ve (Ezanla kamet arasında dua kabul edilir) buyuruldu.

4- Namaz kılarken, secdede iken ve namazlardan sonra.

Hadis-i şerifte, (Kulun Rabbine en yakın hali, namazda secdede ikendir. Secdede çok dua edin. Bu dua kabul olur) ve (Beş vakit namazlardan sonra yapılan dua kabul olur) buyuruldu. (Buhari) Nafile namazlarda, secdede iken dua edilir, farz namazlarda secdede dua edilmez.

5- Kur’an-ı kerim hatmedilince.

Hadis-i şerifte, (Kur’anı hatmedenin duası kabul olur) buyuruldu.

6- Kalbinde incelik hissettiği an.

Hadis-i şerifte, (Rikkat halinde duayı ganimet bilin. Bu hal Rahmet kapısının açık olduğunu gösterir) buyuruldu.

7- Kâbe-i şerifi görünce.

Hadis-i şerifte, (Hac yapanların, duaları kabul olur. Kâbe’de Mültezim denilen yerde, dua eden mutlaka uğradığı musibetten kurtulur) buyuruldu.

8- Hasta iken, sıkıntılı iken.

Hadis-i şerifte, (Dertli müminin duasını ganimet bilin!) buyuruldu. (Ebuşşeyh)

9- Oruçlu iken.

Hadis-i şerifte, (Oruçlunun duası red edilmez) buyuruldu.

10- Yağmur yağarken, Kur’an okunurken, düşmanla karşılaşınca.

Hadis-i şerifte, (Şu durumda rahmet kapıları açılır ve dualar kabul edilir: Kur’an okunurken, düşman ordusu ile karşılaşılınca, yağmur yağarken) buyuruldu.

11- Cemaat halinde,

Hadis-i şerifte, (Bir cemaat toplanır, bir kısmı dua eder, ötekiler de amin derse o duayı, Allah kabul eder) buyuruldu.

12- Gıyaben yapılan dua.

Hadis-i şerifte, (Din kardeşine gıyabında yaptığı dua kabul olur) buyuruldu.

13- Ana babanın, yolcunun duası ve mazlumun zalime ettiği dua.

Hadis-i şerifte, (Ana babanın evladına duası, yolcunun, misafirin ve mazlumun duası makbuldür) buyuruldu. (Tirmizi)

14- Kur’an-ı kerimi hıfzedenler.

Hadis-i şerifte, (Kur’an-ı kerimi hıfzeden, her hatmi sırasında, kabul olunmuş bir dua hakkına sahip olur) buyuruldu.

15- Hacılar, mücahidler.

Hadis-i şerifte, (Şu dört dua red olmaz: Din kardeşine arkasından yapılan dua. İyileşinceye kadar hastaların, dönünceye kadar hacca ve savaşa gidenlerin duası) buyuruldu

16- Müslümanlıkta saçlarını ağartanların, âlimlerin ve adil idarecilerin duaları da makbuldür.

Hadis-i şerifte, (Şu üç kişinin hakkını ancak münafık olan küçümser: İslam yolunda saçını ağartmış olan, ilim sahibi ve âdil idareci) buyuruldu

bu vakitleri değerlendirebilmemiz ümidiyle….

Sponsorlu Bağlantılar

Gecenin Son Üçte Biri İçin Yorum Yap