Gizliguatır

Gizliguatır Gizli Guatr Belirtileri - Bu makaledeki notlar: guatir belirtileri gizliguatır gizli guatr belirtileri..

Guatr Hastalığının Belirtileri

Sema Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Alaattin Öztürk ile guatr hakkında görüştük. Guatr hakkında merak edilenler…

Guatr nedir?

Boyun ön kısımda bulunan tiroid (kalkan) bezinin iltihap ve kanser dışındaki bir sebeple büyümesine guatr denir.

Tiroid bezinin görevi nedir?

Tiroid bezi boynumuzun ön kısmında yerleşik, iki parçalı, küçük bir içsalgı bezidir. Salgıladığı hormon ile vücudumuzun çalışma hızını belirler. Ürettiği hormon azalırsa vücudumuzun çalışma hızı düşer, fazla hormon salgılarsa vücudumuzun çalışma hızı artar.

Guatr nasıl bir hastalıktır? ‘Ben guatr hastasıyım’ denilince ne anlamak gerekir?

Guatr tek bir hastalık değildir. Belirtileri ve tedavileri birbirinden farklı hastalıklar grubudur. Bu sebeple guatr hastasıyım demek, biz hekimler için yetersiz bir tanımlamadır. Tiroid bezinin iltihaplarını ve kanserlerini bir kenara bırakırsak, guatr hastalıklarını üç ana gruba ayırabiliriz. Bu gruplar da kendi içinde alt gruplara ayrılır.

Bunlar:

Tiroid bezinin az hormon salgıladığı durumlar; hipotiroidi hastalığı. Daha çok iç hastalıkları veya endokrinoloji uzmanlarının tedavi ettiği hastalıklardır. Bezin salgıladığı hormon yetersiz olduğu için vücudun hızı yavaşlar, hareketler ağırlaşır, duygular küntleşir. Bu hastalara gereken hormon ilaç şeklinde verilerek tedavi edilir.

Hormon dengesizliği olmayan guatr hastaları. Bu grupta üç çeşit guatr bulunur. Birincisi tiroid bezinin dengeli şekilde tamamının büyüdüğü (diffüz guatr); ikincisi, tiroid bezinde tek bir yumrunun (nodül) olduğu (soliter tiroid nodülü) ve üçüncüsü tiroidde çok sayıda yumrunun olduğu (multinodüler guatr) hastalıklar.

Tiroidin fazla hormon salgıladığı hastalıklar. Bu gruba zehirli guatr da denilir. Vücutta fazla tiroid hormonu bulunması sebebiyle vücudun çalışma hızı artmıştır. Ellerde titreme, kalp çarpıntısı görülür. Bu grupta da üç tip guatr vardır. Birincisi bezin tamamının büyüdüğü (Basedow Hastalığı), ikincisi fazla hormon salgılayan tek bir yumrunun olduğu (Toksik Adenom), üçüncüsü irili ufaklı çok sayıda yumrunun olduğu (Plummer Hastalığı) hastalıklar.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Yukarıda saydığımız hastalık çeşitlerine göre guatr hastasının şikayetleri de değişir. Hormonların fazla üretildiği (zehirli guatr) tiplerde, ellerde titreme-terleme, kalp çarpıntısı, sinirlilik, gözlerin yuvalarından taşması, ishal, iştah artması ama kilo alamama, adet düzensizlikleri görülür. Hormonların az üretildiği durumlarda ise hareketlerde ve duygularda yavaşlama, ellerde kuruma, saçlarda kuruma-dökülme, adet düzensizlikleri görülür. Hormonal dengesizliğin olmadığı tiplerde sadece tiroid bezinde büyüme veya nodül oluşumu . Bu hastalıkların hepsinde tiroid bezi büyüyebilir, nodül oluşabilir.

İç/dış guatr, dişi/erkek guatr, zehirli guatr nedir?

Tıbbi olarak böyle bir sınıflama olmamasına rağmen hastalara durumunu açıklarken kullanılan terimlerdir. Tiroid bezinin büyümediği, muayenesinin normal olduğu, sadece hormon dengesizliği olduğu durumda guatr hastalığı iç guatr olarak açıklanmış olabilir. Fazla hormon salgılayan guatr hastalığını “zehirli” guatr olarak adlandırıyoruz. Ameliyat sonrası nükseden guatr hastalığını açıklamak için de “dişi guatr” terimi kullanılmış. Yine de bu terimler tıbbi bir ayırımı ifade etmezler.

Guatr hastalıklarının iyot ile ilgisi nedir? İyot alsak hastalığı engeller miyiz?

Tiroid bezi İyot elementini kullanarak hormon üretir. Bu elementin eksik olduğu yerlerde guatr çok görülür. İyot eksikliğinin giderilmesiyle guatr hastalığı engellenir.

Guatr hastalığı olduğundan şüphelenen kişiye hangi testler yapılıyor?

Basitçe kandaki hormon miktarlarını kontrol etmek ve tiroid bezinin yapısını görmek için ultrason yaptırmak genellikle teşhiste yeterlidir. Bu iki testten sonra gerekli görülürse sintigrafi ve iğne biyopsisi gibi başka testler de yapılır.

Guatr hastalıkları teşhis edildikten sonra nasıl tedavi ediliyor?

Tedavide üç durum söz konusudur.

Hormon yetersizliği olan guatr hastalarına bu hormon ilaç şeklinde verilir.

Hormon fazlalığı olan hastalara hormon yapımını engelleyecek ilaçlar verilir. Hormon seviyesi normale inince ameliyat veya radyoaktif iyot ile nihaî tedavi yapılır.

Hormon dengesizliği olmadığı ama tiroid bezinde nodüllerin olduğu durumda da genellikle ameliyat gerekir.

Her guatr hastalığı ameliyat gerektiriyor mu?

Tiroid bezinin tamamen büyüdüğü ya da içinde nodüllerin olduğu durumda ameliyat bir tedavi seçeneğidir. Her guatr hastalığı ameliyat gerektirmez.

Bir guatr hastasını ameliyat etmek için dört sebep vardır:

Boynunda büyümüş guatrın oluşturduğu estetik problem

Büyümüş guatrın ya da nodüllerin yemek borusunu ve soluk borusunu sıkıştırmalarından kaynaklanan şikâyetler olması

Büyümüş guatrın hormon dengesizliği yapması

Guatrda kanser tespit edilmesi veya kanser şüphesi

Guatr hastalığında kanser olur mu?

‘Guatr, tiroid bezinin kanser harici büyümeleridir’ diye tarif etmiştik. Ama bu büyümelerin kanser olup olmadığı ancak bazı incelemelerden hatta ameliyattan sonra belli olur. Dolayısıyla bütün guatrlı hastalar düşünüldüğünde %15 oranında kanser gelişme ihtimali vardır.

Ameliyattan başka tedavi yöntemleri var mı?

Her guatr ameliyat ile tedavi edilmez. Yukarıda saydığımız hastalıkların bazı tiplerinde ilaç tedavisi, bazısında radyoaktif iyot tedavisi (radyasyon ile tiroid bezinin tahrip edilmesi), bazısında da ameliyat gerekir.

Guatr ameliyatında ne yapılıyor?

Guatrın hastalıkları çeşitli olduğu gibi ameliyatları da çeşitlidir. Tiroid bezinin iki parçalı olduğunu belirtmiştik. Ameliyatta bu parçalardan biri tamamen çıkarılabilir, her iki parçası çıkarılabilir veya her iki parçasından bir miktar çıkarılabilir. Ne kadar tiroid bezi çıkarılacağı, yani bu ameliyat seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı hastalığın çeşidine göre planlanır.

Ameliyatta ne gibi riskler var? Ses telleri zarar görebilir mi?

Guatr ameliyatları günümüzde oldukça güvenle yapılan ameliyatlardır. Her ameliyatta olduğu gibi guatr ameliyatında da istenmeyen durumlar olabilir. Bunların en başında da ses tellerinin zarar görmesi riski vardır. Ancak bu durum %3-5 (yüz guatr ameliyatından 3 ile 5’inde) oranında görülür. Ameliyat sahasında kanama ve paratiroid bezlerinin zarar görmesi (vücut kalsiyum dengesini ayarlayan bezlerin hasarı) diğer risklerdir.

Ameliyat veya ilaç tedavisi sonrası guatr tekrar eder mi?

Evet edebilir. Hormon eksikliği ilaçlarla giderildikten sonra hastalık tekrar edebilir. Bazen nodüller ilaçlarla geriledikten sonra tekrar büyüyebilirler. Bu durumda hasta tekrar değerlendirmeye ve tedaviye alınır.

Ameliyat edildikten sonra da guatr tekrar edebilir. Özellikle çok sayıda nodülü olan guatr hastalığında geride bırakılan tiroid dokusunda da nodül kalmışsa zamanla bu nodüller büyüyüp guatrın tekrar etmesine yol açabilir. Bu sebeple ilk başta ameliyatı, hastalığa uygun planlamak önemlidir.

Ameliyat olan hastaların kontrolleri var mı?

Hastalığının çeşidine göre ameliyat sonrası hiç ilaç kullanmadan ömür boyu yaşayabileceği gibi, ömrünün geri kalanında ilaç kullanmak zorunda olan hastalar da vardır. Ancak bütün guatr hastaları hastalıklarına bağlı olmak üzere belirli aralıklarla kontrol edilmelidirler ki hem hastalığın tekrarından korunsunlar hem de oluşabilecek istenmeyen durumlar erkenden tedavi edilebilsin.

Sema Hastaneleri

Yirmi Yıl Sonra Guatr Tarih Olacak

Ocak 2000 tarihinden beri kullanmaya başladığımız iyotlu tuzlar, gelecekte tüm nesli guatr hastalığından koruyacak ve böylece ailesel olanlar haricinde guatr tarihe karışmış olacak.

Ama son 6 yıldan beri aşırı iyoda maruz kalan nesil de tiroit iltihaplanması tehlikesiyle karşı karşıya. Günümüzde 25–45 yaş arasında olan toplumda tiroit iltihabı görülme sıklığı 20 kat arttı. İltihaplanma tiroit kanseri riskini de artırıyor. Özellikle bu yaş grubundaki kadın nüfusu başta olmak üzere herkesin tiroit kontrolünden geçmesi gerekiyor. Yani iyodun azı da fazlası da zarar. Vakit kaybetmeden tiroit hormonlarınızın seviyesini ölçtürün…

Türkiye’de yaşayan her 100 kişiden 30’u guatr hastalığı riski altında. Toplumdaki her 100 kişiden 60’ında ise, başlangıç halinde guatr hastalığı var. Cinsiyet oranı ise yine kadınların aleyhinde ne yazık ki. Her 5 kadına bir guatr hastası erkek düşüyor.

Son altı yıldan beri iyotlu tuz kullanmaya başlayan Türkiye, gelecek 20 yıl içinde toplumda guatr hastalığını kökten kazımaya hazırlanıyor. Böylece gelecek nesiller, çocuklarımız bu yıpratıcı hormon hastalığındın tamamen kurtulmuş olacaklar…

En sık görüleni guatr hastalığı

Guatr, tiroit bezinin hastalanmasıyla ortaya çıkıyor. Tiroit, vücudun metabolizma ayarını yapan en önemli endokrin (kana hormon salgılayan) bezlerden birisi. Yani tiroit, metabolizmamızdan sorumlu. Eğer bir görev paylaşımı varsa ve tiroidi kim yönetiyor diye düşünürsek, doğru cevap beyin olacaktır. Peki, idareyi beynin neresi yapıyor? Orkestra şefimiz hipofiz bezi ve baş kemancımız ise tiroit. Eğer bu orkestranın sesten sorumlu mühendisi varsa o da hipotalamus oluyor. Emir komuta zinciri gibi işleyen bu döngüde, hipotalamus tiroit bezini “hormon çıkart” diye uyarıyor. Bu iletinin alınıp gerekenin yapılmasından ise en tepede yer alan hipofiz bezi sorumlu…
Tiroit bezinin 3 ana hastalık grubu var. Bunlardan ilki ve en sık görüleni tiroit bezinin büyümesi yani halk arasındaki adıyla Guatr hastalığı. İkinci ana hastalık grubu tiroit iltihaplanması ve üçüncü sırada ise tiroit kanseri var. Tiroit hacim olarak ya da süngerin su çekmesi gibi içinde bir veya birden fazla yumrular şeklinde de büyüyebiliyor. Buna tıp dilinde “Nodüler Guatr” adı veriliyor. Guatr oluşmasına iyot eksikliği yol açıyor. İyot eksikliği yüzünden yeterince hormon üretemeyen tiroit bezi, büyüme ihtiyacı duyuyor. Hipofiz bezi, tiroide “büyü ve bana hormon üret” emrini veriyor. İşte bu emrin yerine getirilmesi, kişiyi guatr hastası yapmaya yetiyor da artıyor bile…

İyodun eksikliği de fazlası da zarar

Guatr, iyot eksikliğine bağlı olarak gelişiyor. Türkiye’de “iyotlu tuz” satışına izin veren kanun, aşırı iyot yüklenmesine bağlı başka bir tiroit hastalığını gündeme getirdi. Çünkü iyot yüklenmesinin kişiye apayrı bir zararı var. 1 Ocak 2000’den itibaren Türk halkı yaygın bir şekilde iyoda maruz kaldı. Toplumu gelecekte guatr hastalığından korumak için alınan bu karar, belli bir nüfusun da başka bir hastalığın kucağını itilmesine yol açtı. Büyüme çağında iyot almadan büyüyen günümüzün 25–45 arasındaki ebeveynleri veya adayları, bu tuzların kullanımıyla aşırı iyot yüklemesine maruz kaldılar. Bu onların ödediği bir bedel oldu. Böylelikle tiroit hastalıklarının ikinci ana grubu olan tiroit iltihabını ya da tıp dilindeki “Tiroidit” i toplumsal sorun haline geldi. Metabolizma, aşırı iyot alımına yanıtı mikrobik olmayan bir iltihaplanma şeklinde verdi…

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve uzun yıllardan beri sadece endokrin – tiroit cerrahisi ameliyatları yapan Prof. Dr. Mete Düren’in sözlerine kulak verelim:

“25-45 yaş grubunun çok iyi taranması ve araştırılması lazım. Mutlaka tiroit bezlerinizi kontrol ettirin. Eskiden tesadüfen tiroit kanseri fark edilme oranı yüzde 10’lardayken, bu oran şimdi yüzde 90’lere çıktı. Hanımlara tavsiyemiz, özellikle meme ultrasonografi çektirirken, radyologlarını tiroit kontrolünü yapmaları için uyarmaları. Çünkü tiroit bezinin 10 milimetreden az büyümüşken yakalanması, bu kanserse bile hastanın hayatı kurtuluyor. Ameliyat sonrasında tiroit kanserinde ilaç veya ışın tedavisi yapılmaz. Halk arasında bilinen adıyla atom tedavisi yani radyoaktif iyot tedavisi uyguluyoruz. Tam sağ kalım oranı yüzde 95…

20 yıl sonra guatrsız bir nesil oluşturulacak

Tiroit bezinin tiroit hormonu üretememesi de önemli bir sağlık sorununa işaret ediyor. Buna tıp dilinde “hipotiroidi” yani tiroit bezinin az çalışması adını veriyoruz. Tiroit bezinin çok çalışması da ayrı bir problem ki buna da tıp dilinde “hipertiroidi” deniliyor. “Hipotiroidi” hastalığı aslında Türk toplumunda son derece yaygın. Kabızlık, kilo verememe, şişkinlik, saç dökülmesi, sinirlilik ve adet düzensizliği yapan tiroit hormonunun az salgılanması, basit bir test ile ölçülerek (TSH testi) anlaşılıyor. Türkiye’de her 100 kadından 20’si “hipotiroidi” hastası ama farkında değil.

İyot eksikliğinin en önemli sonucu guatr ise, tiroit hormonu eksikliğinin en önemli sonucu ise, “hipotiroidi’. İyot tamamlaması yapılan Türkiye, Arjantin, İsviçre gibi ülkelerde 20 yıl sonra guatrsız bir nesil oluşturulmuş olacak. Ama bunu yaparken, bir başka soruna davetiye çıkartıldı. 2000 yılından itibaren tiroit iltihaplanması oranı çok arttı. Türkiye’de 203-2004’ten itibaren toplumda yüzde 1–2 olan görülme sıklığı 20 kat arttı. Yüzde 20’lere çıktı. Bu bedel hala da ödeniyor. Mesela deniz ürünlerinden çok zengin beslenen ve aşırı iyot alımına maruz kalan Japonya’da tiroit iltihabı oranı yüzde 80’lerde. Bunların yüzde 30’u ise tiroit kanseri. Tiroit iltihaplanmasının en önemli riski ise tiroit kanserine dönüşmesi ihtimalidir. Hipotiroidi ve sıcak nodülü olan hastalarda iyot takviyesi, tiroit bezinin daha hızlı çalışmasıyla, sessiz duran bir guatr hastalığını uykusundan uyandırabiliyor. Daha önceden sıcak nodül veya gizli guatr teşhisi alanlar iyot takviyesini kesinlikle yapmamalılar. Halen marketlerde satılan tüm tuzlarda iyot olduğu için bu kişilerin işlenmemiş, fabrikasyon olmayan tuzları alıp kullanmaları gerekiyor.

Yeni doğan bebeklerde bile araştırılmalı

Tiroit bezi T3 ve T4 adı verilen hormonları üretiyor. Tiroit hormonları insan metabolizmasının hızını, vücudun sıcak veya soğuğa uyum sağlamasını, bebeklerin büyümesini, gelişimini ve zekâsını, derimizin ve saçımızın kalitesini ve üreme sistemi gibi birçok hayati fonksiyonumuzun sorunsuz çalışmasından sorumlu. Ayrıca fiziksel veya psikolojik streslere dayanıklılığımızı da diğer hormonlarla beraber ayarlıyorlar. Tiroit bezinin hızlı veya yavaş çalışmasından sağlığımız hemen etkileniyor. Yorgunluk, sinirlilik, kilo değişiklikleri, kalp çarpıntısı gibi önemli bulgular ile kendisini gösteriyor.

Eğer o coğrafi bölgede su ve toprakta iyot az ise guatr oluşması kaçınılmazdır. Türkiye’de günlük iyot alınımı gereken miktarın tam alt sınırında ve ülkemiz işte bu yüzden bir guatr ülkesidir. İyot en çok deniz suyunda, başta balık olmak üzere deniz mahsullerinde ve ette bulunuyor. İyottan fakir topraklarda yetişen sebze ve meyvelerde, bu yörede büyüyen hayvanların etinde iyot miktarı az oluyor. İyot eksikliğinin yeni doğan bebekler üzerinde önemli etkileri söz konusu. İyot eksikliği olan bölgelerde düşükler, ölü doğumlar, doğuştan gelme sakatlık, sağırlık ve zekâ geriliği daha sık görülüyor. Türkiye’de yeni doğan her 3 bin 500 bebekten birisinde tiroit eksikliği olduğu biliniyor. Her yeni doğan bebeğe topuktan kan alınıp tiroit testi yapılması öneriler arasında.

Günümüzde dünyada guatr problemini suya, ekmeğe ve süte iyot katarak çözmeyi bir tek ABD başarabildi. Türkiye’de günümüzde yüzde 60 olan guatr riski, yıllar önce Avrupa’da da böyleydi. İyot kullanarak yüzde 70’lerden yüzde 5’lere düşürdüler. Avrupa ülkeleri ve ABD bu sorunu 20 ila 40 yıl önce kökünden halletti. Ama bu ülkelerde başka bir tehlike gündeme geldi bu kez. Endüstrileşme tiroit kanseri oranını arttırdı. Mesela Kuzey Avrupa ülkelerinde ve Japonya’da tiroit kanseri riski yüzde 10’lardan 30’lara çıktı. Bizde ise tiroit kanseri riski yüzde 1,5 ve bu nodülü olanlarda yüzde 5’e kadar çıkıyor. Tiroit kanserinde hastalıksız sağ kalım oranı yüzde 95’lerde seyrettiğini ve bir daha nüksetmediğini aklınızdan çıkartmayın…

Radyolog, patolog ve cerrah gerekiyor

Guatr şüphesi taşıyan kişiler öncelikle endokrinoloji yani hormon hastalıkları uzmanına başvurmalı. Burada ekip çalışması sergilenerek, radyologların yapacağı ultrasonografik incelemenin ardından eğer gerekiyorsa bir iğne biyopsisi ile parça alınması ve yorumlanması gerekiyor. Burada devreye giren kişi ise mutlaka iyi bir endokrin cerrahı olmalı. Gereksiz yere ameliyattan kaçınmak önemli. İşte tam bu noktada Endokrin Cerrahı Prof. Dr. Mete Düren’in söyleyecekleri var:

“Tiroit kanserinin özelliği, yumrular şeklinde olan nodülün guatr kontrolünde saklanması eğilimi. Sanki daha iyi huylu olan nodüler guatr gibi gözüküyor. Kitle, iyi huylu yumruların arasında kalabiliyor. Bu yüzden nodülün içinden iğne biyopsisi ile zahmetsiz ve kolay bir şekilde parça alıyoruz. İyi huylu ise, nodülün büyüyüp büyümediğini kontrol altında tutuyoruz. Kötü huylu ise, cerrahi olarak çıkartılması gerekiyor. Ultasonografi önemli bir teknik çünkü bize hormon üretiminin olup olmadığını söylüyor. Hassas ultrason cihazları yardımıyla, çok fazla nodül olsa bile, hangi nodülden biyopsi alınması gerektiği radyoloji uzmanı tarafından bize söyleniyor. İğne biyopsisini mutlaka iyi bir patolog değerlendirmeli. Nodüllerde kanser oranı yüzde 5. Bu yüzden hastaların doğru seçilmesi lazım…

“Patoloji uzmanı dikkatli davranmalı”

Ne yazık ki tiroit nodülü konusu, suistimal olmasa bile yoruma açık bir konudur. Dolayısıyla gerek ultrasonu yapan hekimin yazdığı radyolojik özelliklerin gerekse patoloji uzmanının dikkatli davranması, cerrahın da onlardan gelen bilgiler ışığında hastaya gereksiz yere kanser korkusu yaşatmaması lazım. Cerrah ne kadar seçici davranırsa o kadar iyi olur. Trioit hormonları unutulmamalı ki, eksikliğinde yerine konulması en kolay hormon. İlaçlar bize çok yardımcı. Aslında tiroit hastaları çok şanslı insanlar. Tiorit kanserine yakalanan hastaların yüzde 95’i normal yaşantılarını sürdürebiliyor. Tek şanssız grup, hipertiroidi hastaları. Onlarda göz tutulumu oluyor ve gözler ileriye doğru büyüyor. Bunun tedavisi konusunda bir nebze çaresiz durumdayız.”

Guatrın belirtileri…

Guatr boyunda şişlik, yutkunma güçlüğü, nefes almada zorluk, sinirlilik, yorgunluk, kilo artışı, saçlarda zayıflık ve cilt kuruluğuna neden oluyor. Tiroit bezinin hormon dengesinin bozulması, metabolizmayı ciddi oranda etkiliyor. Tüm organ sistemlerini, kan kolesterol seviyesini, osteoporoz gelişimini ve cinsel yaşantı ve isteği etkiliyor. Guatr fazla büyüdüğü zaman dışarıdan bakıldığında bile anlaşılıyor. Daha küçük guatrlarda teşhis elle muayenenin ardından, kanda T3, T4, TSH seviyeleri ve tiroit sintigrafisi testleriyle konuluyor. Tiroit bezinin büyümesi hassas bünyeli kişilerde boğazda yumruk şeklinde büyümelere neden olabiliyor. Buna nodülleşme adı veriliyor. Doğru ve modern şekilde tedavi edilmeyen guatr hastalarında ileriki yıllarda nodülleşme açığa çıkabiliyor. Endokrinoloji uzmanına guatr şüphesi ile gidildiğinde “Siz de nodül var” haberiyle karşılaşırsanız sakın şaşırmayın.

Tiroit nodülü (düğümcük) nedir?

Nodül bir bezelye tanesinden bir ceviz büyüklüğüne olabilen, hücrelerin kümeleşerek topluluklar yaratmasıyla oluşan hastalığa verilen isim. En ciddi nodüller sıcak değil soğuk olanları. Çünkü bunlarda yaklaşık yüzde 15 kanserleşme ihtimali var. Bu yüzden özellikle soğuk nodülü olanlara vakit kaybetmeden iğneyle tiroit biyopsisi yapılması gerekiyor. İşin özü, biyopsinin büyük merkezlerde, tecrübeli endokrinoloji doktorları tarafından yapılması ve alanında isim yapmış sitoloji veya patoloji uzmanlarınca mikroskop altında okunması. Biyopsi bize nodülde kanser olup olmadığını söylüyor.

Troid Hastalıkları Belirtileri Nelerdir? Guatr / Nodülleri Belirtileri

Hipotiroidizm belirtileri
Hipotiroidizm belirtileri – bir underactive tiroid – ayna eğilimi fiziksel süreçlerin yavaşlatan bu yetersiz tiroid hormon sonuçları. Yaygın belirtileri yorgunluk, kilo artışı, kabızlık, bulanık düşünme arasında, düşük kan basıncı, sıvı tutma, depresyon, vücut ağrısı, yavaş refleksler ve çok daha fazlası. Belirtilerden daha ayrıntılı listesi ve riskleri Hipotiroidizm Riskler yer alır / Belirtileri Kontrol Listesi. Ayrıca risk ve belirtiler bu interaktif online testi: Quiz kullanarak belirlemek için yararlı olabilir: Could You Be hipotiroidi?.
Hipertiroidi belirtileri
Hipertiroidizm belirtileri hızlı metabolizma yansıtacak eğiliminde olan tiroid hormonu bir fazlalık kaynaklanır. Yaygın belirtileri anksiyete, uykusuzluk, hızlı kilo kaybı, ishal, yüksek kalp hızı, yüksek tansiyon, göz hassasiyeti / ve görme bozuklukları şişkin ve diğer birçok kaygıları vardır. Belirtilerin bir lengthier listesi ve riskleri Graves hastalığı ve Hipertiroidizm yer alır: Riskler ve Belirtileri. Bir aşırı aktif tiroid belirtileri kesin olarak belirlemek için, ayrıca bu online sınava: Quiz isteyebilirsiniz: Could You Be hipertiroidi?.
Otoimmun tiroid hastalığı belirtileri
Iki otoimmün hastalıklar doğrudan etkileyen tiroid Hashimoto hastalığı ve Graves hastalığı vardır. Hashimoto hastalığı belirtileri genellikle hastalığın bir sonucudur hipotiroidizm paralel. Bazen Ancak, tiroid başarısız olduğunu, bu dönemlere hayatına nerede sputters ve hatta geçici olarak aşırı aktif hale gelir olabilir. Bu Hashitoxicosis olarak bilinir. Semptomlar sonra, gün veya hafta hipotiroidizm ve hipertiroidizm belirtileri arasında bir süre içinde bisiklet ile kafa karıştırıcı olabilir. , Hipotiroidizm ve Hashimoto hastalığı arasındaki farkı anlamak için okuyun: Hashimoto vs Hipotiroidizm: What’s the Difference? Graves hastalığı belirtileri genellikle hipertiroidi ayna. Daha fazla bilgi için, Graves hastalığı hakkında bilmek önemli şeylerden biri bu inceleme okuyun.
Guatr / Nodülleri Belirtileri
Guatr belirtileri – genişlemiş bir tiroid – boyun veya boğaz, ses kısıklığı veya öksürük bir, şişkin ihale veya dar hissi ve yutma güçlüğü veya nefes içerir. Bazen, guatr kendinize ve başkalarına visbible olduğunu.

Nodül belirtileri onlar sahip ne gibi bir işlem bağlıdır. Bazı neden herhangi bir belirti, diğerleri zorluk, dolgunluk, ağrı veya boyun, boğuk bir ses, boyun veya hassasiyet basınç hissi yutma neden olabilir. Bazı nodüller hipertiroidi tetik-çarpıntı, uykusuzluk, kilo kaybı, anksiyete gibi belirtiler gibi ve titreme. Nodüller Ayrıca hipotiroidizm tetikleyebilir ve belirtileri kilo alma, yorgunluk, depresyon içerebilir. Nodüller bazen ileri geri hipertiroidi ve hipotiroidi belirtileri arasında bisiklet neden olabilir.

Burada Tiroid Nodül, Lumps ve Guatr hakkında daha fazla bilgi yok. Bazen guatr algılayabilir ya da bir tiroid Boyun kontrol yaparak kendinizi nodül. Nasıl bir boyun kontrol yapmak için talimatları vardır.
Tiroid Kanseri Belirtileri
Birçok hastada ilk olarak, tiroid kanserinin olası belirtileri asemptomatiktir boyunda bir yumru dahil, ses değişiklikleri, solunum zorluğu veya veya lenf nodu şişmesi yutma. Semptomları ayrıntılı bir liste makalede Tiroid Kanseri Belirtileri kaydı bulunmamaktadır.
Tiroidit Belirtileri
Tiroidit belirtileri genellikle, zorluk uyku ağrı ve hassasiyet tiroid bölge, boyun ve boğaz dahil. Tiroidit ayrıca geleneksel hipotiroidi veya hipertiroidi belirtileri tetikleyebilir. Tiroidit bazı ek bilgiler bu makalede yer alır.
Tiroid Hastalığı Risk Faktörleri
Bazı tiroid hastalığı için önemli risk faktörleri arasında …

* Erkek: Kadınlar erkeklerden daha fazla risk altındadır.
* Yaş – 50 ve üzeri olan tiroid hastalığının en büyük risk yarattığını, ancak herhangi bir yaşta grev olabilir.
* A veya aile geçmişi, kişisel ve / veya otoimmün tiroid hastalığı riski de yükselmektedir.
* Tümünü veya bir kısmını tiroid veya tiroid radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi – her ikisi de tipik bir underactive tiroid sonuçlanabilir.
* Sol olmak elle veya erken gri yönlü tiroid sorunları da dahil olmak üzere otoimmün hastalığı riski daha fazla, ortalama
* Being Hamile veya ilk yıl içinde doğum sonrası
* Şu veya eski sigara içen
* Son maruz kontrast boya veya antiseptik cerrahi yoluyla iyot
* İyot ya da bitkisel takviyeleri formu hap veya sıvı iyot içeren
* Bir iyot Living in-eksik alan
Interferon beta-1b, interlökin dahil * Çeşitli tıbbi tedaviler,-4, immunosuppressants, antiretrovirals, monoklonal antikor (Campath-1H), kemik iliği nakli, Lityum, (Cordarone) amiodaron ve diğer ilaçlar
Goitrogenic çiğ gıdalar, yani * Overconsumption, Brüksel lahanası, şalgam, karnabahar, soya ürünleri ve diğerleri
Soya gıdaların * Overconsumption
* Son boyun travması, biyopsi, enjeksiyon veya cerrahi
Boyun bölgesinde ya da nükleer tesis ya da kaza, yani Çernobil maruz kalma radyasyon yoluyla * Radyasyon pozlama,
* Yüksek stres yaşam olayları

Daha fazla bilgi ve ayrıntılar için ayrıntılı makale, tiroid hastalığı için Risk Faktörleri okuyun. Ayrıca risk faktörleri Graves hastalığı ve hipertiroidi özgü okuyabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Gizliguatır İçin Yorum Yap