Göz Bebeklerinin Büyümesi Nedenleri

Göz Bebeklerinin Büyümesi Nedenleri Anksıyete - Bu makaledeki notlar: anksiyete nedir göz bebeklerinin büyümesi nedenleri..

Anksiyete Nedir ?

Anksiyete, ruh sağlığı alanında çalışanlar tarafından çok sık kullanılan bir terim olmasına karşın, halk arasında depresyon kadar yaygın bir kullanım alanı bulamamış, daha doğrusu halk arasında günlük kullanıma girememiş bir terimdir. Oysa hepimiz için çok tanıdık çok bildik bir duygudur. Anksiyete (bunaltı), tehlike ya da tehlike olasılığı karşısında yaşanan bir duygudur ve günlük dilde endişe, korku, gerginlik, daralma, huzursuzluk, kaygı, sıkıntı, bunaltı, tedirginlik olarak ifade ettiğimiz duyguları karşılamak için kullanılır. Herkes yaşamında bir çok kez çeşitli boyutlarda anksiyete yaşamaktadır. Anksiyete çoğu zaman her hangi bir hastalık belirtisi olmaksızın yaşamın olağan bir parçası olarak yaşanır. Ancak kimi zaman da bedensel ya da psikiyatrik bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Tiroid bezinin bazı hastalıklarında anksiyete belirtileri çok sık görülür. Diğer yandan psikiyatride anksiyete bozuklukları olarak adlandırılan hastalıkların temel belirtisi olması yanında özellikle depresyon olmak üzere diğer psikiyatrik hastalıklarda da çok sık görülebilmektedir. Başka bir deyişle kişinin yaşadığı anksiyete tamamen olağan bir duygulanma olma yanında bir bedensel ya da psikiyatrik hastalık belirtisi olabilmektedir.

Normalde anksiyete uyum sağlayıcı bir işlev görür. Kişiyi içten ya da dıştan gelen tehditlere karşı önlem alması konusunda uyarır. Süre ya da şiddet olarak aşırı olması, kişinin yaşamını olumsuz yönde etkilemeye başlaması (mesleki ya da sosyal performansın düşmesi) anksiyetenin tedaviyi gerektiren (patolojik) boyut aldığını düşündürmelidir. Evde kalan annesine bir şey olacağı korkusu ile çocuğun okula gitmek istememesi, kişinin köpeğin yarattığı korku nedeniyle o caddeden geçmeyip yolunu değiştirmesi, işe giden kocasının başına her an bir şey gelebileceği endişesi ile kadının bütün gününü huzursuz bir şekilde geçirmesi örnek olarak sayılabilir.

Anksiyeteli kişi kendisini endişeli, gergin, tedirgin, korku içinde, kaygılı, patlayacak gibi hisseder; her an kötü bir şey olacakmış ya da kötü bir haber alacakmış gibi geldiğini belirtir. Huzursuzdur, yerinde duramaz, oturduğu yerde sürekli hareket halindedir, elleriyle parmaklarıyla oynar, elbiselerini çekiştirir. Seslerden aşırı irkilir. Sabırsızdır, çabuk kızar, çabuk parlar. Konuşmaları titrektir. Ellerinde titreme, yüzünde kızarma ya da solgunluk, terleme vardır. Genel olarak dikkatini bir konuda toplamakta güçlük çeker. Olası bir tehlike için sürekli tetikte gibidir.

Anksiyeteli kişilerin çoğunda yukarıda sayılan anksiyete işaretlerinin yanında bedensel yakınmalar da bulunur. Bunlar arasında çarpıntı, ağız kuruluğu, yüzde solukluk ya da kızarma, terleme, titreme, göz bebeğinin büyümesi, sık işeme, nefes darlığı, boğazda düğümlenme, uyuşma/karıncalanma, kaslarda gerginlik, kılların dikleşmesi vardır.

Anksiyete işaretleri hem normal hem tedaviyi gerektiren (patolojik) anksiyetede görülebilmektedir. Normal anksiyetede bu belirtiler daha az sayıda ve şiddette görülür. Ancak kişinin yaşam kalitesini bozan her türlü anksiyetenin tedavisi için psikiyatri uzmanlarına başvurulması gerekmektedir. Anksiyete, insanların düşünce, tutum ve davranışını etkileyerek yaşadığı güçlüklerle başetme gücünü etkilemektedir. Şiddetli anksiyete insanın dünyayı, yaşamı daha karamsar ve kötümser yorumlamasına neden olabilir.

Anksiyete Nedir?

Anksiyete Nedir?

Anksiyete bir semptom olarak bir çok mental hastalıkta karşılaştığımız bir belirtidir. Anksiyetenin birey üzerinde fiziksel ve mental belirtileri mevcuttur. Anksiyetenin psikolojik belirtileri arasında irritabilite, konsantrasyon zorluğu, sese karşı hassasiyet ve yerinde duramama sayılabilir. Ayrıca hafızanın zayıflaması, otonom sisteme aşırı yoğunlaşma sonucunda kalp atımlarını hissetme ve bunu bir kalp krizi gibi yanlış yorumlama ve buna bağlı algılama çarpıklıkları ve düşünce bozuklukları da ortaya çıkabilmektedir.

Bu hastaların fiziksel belirtileri sempatik sinir sisteminin aşırı aktivitesi ve kas geriliminin yoğunlaşmasını sonucu ortaya çıkar. Gastrointestinal sistem belirtileri olarak ağız kuruması, yutkunma zorluğu, epigastriumda hassasiyet, hava yutmaya bağlı geğirme, bağırsak hareketlerinde artma veya azalma oluşabilir.Solunum sisteminde; göğüste daralma hissi, nefes almada zorlanma, ve aşırı nefes alıp verme meydana gelebilir. Kalp damar sisteminde; çarpıntı, kalp üzerinde ağrı veya huzursuzluk hissi, boyunda ve muhtelif bölgelerde kalp atımlarının hissedilmesi görülebilir. Genitoüriner sistem belirtileri olarak; sıs sık idrara çıkmak, idrar yaparken yanma hissedilmesi, ereksiyon yetersizliği ve libido kaybı söz konusudur.Kadınlarda menstrüel bozukluklar ve amenore görülebilir. Merkezi sinir sistemi ile ilgili olarak kulak çınlaması, görme bulanıklığı, karıncalanma hissi ve baş dönmesi belirtileri tesbit edilebilir. Ayrıca müsküler gerilime bağlı şikayetler olabilir. Özellikle skalp bölgesinde hissedilen başağrıları mevcuttur. Uyku bozuklukları olarak; uykuya dalamamak, sık sık uyanmak, kabuslar görmek, erkenden uyanmak ve tekrardan uykuya dalamamak meydana gelebilir.

Anksiyete Bozuklukları DSM III, DSM III-R ve DSM IV’ün tanı kriterlerinden ve anksiyetenin biyolojik yapısının öğrenilmesi ile ilgili gelişmelerden çok etkilenmiş hastalıklarındandır. DSM III-R’da obsesyonel bozukluklar anksiyete bozuklukların bir alt tipini oluşturmaktadır. Ancak ICD-10’da obsesyonel bozukluklar ayrı bir kategoride değerlendirilmektedir. Anksiyete obsesyonel bozukluğun bir semptomu olarak kabul edilmektedir. (Oxford) Fobik bozukluğun tiplerinin tanınmasında da DSM II-R ve ICD-10 arasında da farklılıklar vardır Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca, Amerikan psikiyatristleri nörozlarla ilgili psikodinamik oryantasyonlu yaklaşım tarzlarından ve formülasyonlarından uzaklaşan bir anksiyete bozuklukları anlayışına sahip olmuşlardır.

Sonuçta “Nöroz” teriminin günlük klinik çalışmaların dışına çıkarıldığı ve kullanılmadığı bir aşamaya gelinmiş, bunun yerine mantıklı klinik kriterlerin üzerine oturmuş ve sağlam temeller üzerine bina edilmiş çeşitli klinik anksiyete bozukluklarına bölünmüştür.

Anksiyete Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Araştırma yıllarında, 17 TSSB belirtileri tespit edilmiştir. Bunlar, travmatik bir olay deneyim takip ve geliştirebilir Teşhis ve İstatistik Kılavuzu Ruhsal Bozukluklar of 4th Edition (ya da DSM-IV) listelenen belirtileri vardır. Bu belirtiler 17 üç ayrı kümeler ayrılır. Üç TSSB semptom kümeleri ve spesifik belirtiler, aşağıda anlatılan bu kümeler oluşturuyor.
Yeniden yaşamak Belirtileri

* Sık travmatik bir olay hakkında düşünce veya anıları üzüyor sahip.
* Sahip tekrarlayan kabuslar.
* Oyunculuk ya da duygu olsa travmatik olay yine, bazen bir “flashback denilen olay vardı gibi.”
Sıkıntının * sahip güçlü duygularını travmatik olay hatırlattı.
* Olmak, fiziksel, bu travmatik olay hatırlatmak için nabız veya terleme, bir dalgalanma yaşıyor gibi duyarlı.

Kaçınma Belirtileri

* Bir çaba düşünceler, duygular, ya da travmatik olay hakkında konuşmaları engellemek için yapma.
* Bu travmatik olay anımsatması bir çaba yerlerde ya da insanların kaçınmak için yapma.
* Zor bir zaman hatırlayarak travmatik olay önemli parçaları sahip olmak.
* Önemli ilgi kaybı, bir kez, pozitif aktiviteler.
* Hissediyorum diğerlerinden uzak.
* Yaşamak zorluklar mutluluk veya sevgi gibi olumlu duygular, sahip.
Ancak yaşam kesilebilir gibi kısa * Hissediyorum.

Hyperarousal Belirtileri

* Zor bir zaman düşme veya uykuda kalmak sahip olmak.
* Hissediyorum daha sinirli veya öfke patlamaları sahip.
* Konsantre olmak zor.
* Sürekli “nöbet” veya tehlike her köşeyi gözlemliyor gibi Feeling.
* “Ürkek” olmak veya kolayca şaşırttı.

Bu belirtilerin birçoğu, vücudun doğal yanıt strese aşırı versiyonu vardır. Tehdit ve tehlike bizim vücudun doğal tepkisi Anlama (kavga veya uçuş yanıt) bize yardımcı olabilecek iyi TSSB belirtileri anlıyorum.
Do You Need Tüm TSSB tanısı için bu belirtileri mi?

TSSB tanısı için, bir kişinin tüm bu belirtilerin olması gerekmez. Aslında, nadiren tüm belirtiler yukarıda listelenen deneyim olacaktır TSSB olan bir kişi yok. TSSB tanısı almak için, sadece her kümeden belirtileri belirli sayıda gerekir. Tanı için ek gereksinimler de, bu nasıl kişi başlangıçta ne kadar belirtileri deneyimli olan travmatik olay, ve ölçüde cevap olarak değerlendirilecektir hangi ile bu belirtiler, kişinin yaşam müdahale gerekir. Aşağıdaki makaleden TSSB tanısı alma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

TSSB tanısı olmak: neler bekliyor

TSSB belirtileri kişinin hayatının birçok alanında önemli bir etkisi olabilir. Neyse ki, TSSB belirtileri ile başa çıkmak için bazı şeyler yapabilirsiniz.
TSSB belirtileri ile başa çıkmak

TSSB belirtileri ile başa çıkmak için, zor olabilir ve sonuç olarak, TSSB alkol ya da uyuşturucu veya kasıtlı kendi gibi sağlıksız başa çıkma stratejileri geliştirmek-zarar ile birçok insan. Bu nedenle, sağlıklı başa çıkma stratejileri sizin TSSB belirtileri yönetmek için bir dizi geliştirmek için önemlidir:

Anksiyete yollarla başa çıkmanın
Sağlıklı alışkanlıklar Your Emotions Yönetme
Yollarla başa çıkmanın Rahatsız edici Düşünceler ve Hatıralar ile
Uyku sorunları ile başa çıkmak
Nasıl tanımak ve başa çıkmak için TSSB Tetikleyicileri ile
Flashbacks yönetme ve ayrılma

Psikolojik tedavi birkaç kişi TSSB belirtileri ile baş yardımcı etkili olduğu tespit edilmiştir.

Bilişsel-davranışçı tedaviler TSSB için
Bu insanların değerlendirmek ve durumlar, düşünceler yanıt yolu değiştirmek bilişsel-davranışçı tedaviler TSSB (veya CBT) için odak, duygu ve yanı sıra sağlıksız davranışlar duygu ve düşüncelerini kaynaklanıyor.

Pozlama Terapi TSSB için
Pozlama tedavi TSSB için, kişinin korku, kaygı azaltmaya yönelik bir davranış tedavisi ve kaçınma davranışı tamamen karşı olan bir kişi tarafından (veya) düşünceler, duygular, ya da o korkulan durumlar vardır maruz olduğunu.

Kabul ve taahhüt Terapi
Kabul ve taahhüt Terapi bu fikir bu bizim acı duygusal acı deneyim değil, gelir dayalı bir davranış tedavisi, fakat acı bizim teşebbüs kaçınma seçin. Onun herkesin ortak hedefi insanlara ve onların iç deneyimleri istekli değil ise kaçmaya çalışırken ya da ağrı önlemek dikkat odaklanarak açık olması için (çünkü bunu yapmak için) ama onun yerine, anlamlı bir hayat yaşamaya mümkün değildir.

İşbirliği Tedaviler-TSSB ve Madde oluşumu Abuse
TSSB ve madde kötüye sık işbirliği ve bu nedenle çeşitli tedaviler geliştirilmiştir özellikle bu ortak hedef oluşumu meydana gelir. Emniyet böyle bir tedavi yöntemidir çalışmak.

Psikodinamik Psikoterapi TSSB için
Psikodinamik psikoterapi etkileyen veya erken çocukluk deneyimleri gibi bir kişinin belirtiler, neden, mevcut ilişkileri ve insanların çok sayıda faktöre şeyler yapmak duygu ve düşüncelerini altüst kendilerini korumak için odaklanır. Merkez Bankası’nın aksine, psikodinamik psikoterapi bizim davranışlarındaki bilinçaltının rolünü vurgulamaktadır.

Eğer TSSB belirtileri yaşıyorsanız, bu size ihtiyacınız yardım almak önemlidir. Birçok kişi TSSB den tedavi ile iyileşti var. Ancak, TSSB ve adressiz belirtileri olsun zaman içinde daha kötü ve diğer psikolojik bozuklukların gelişmesine, majör depresyon gibi katkıda bulunabilir, madde kullanım bozuklukları, yeme bozuklukları veya anksiyete bozuklukları. Kendi alanında About.com den HealthCare UCompare yoluyla yanı sıra Anksiyete Bozukluğu Derneği Amerika TSSB tedavi sağlayıcıları bulabilirsiniz.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Sosyal Anksiyete Bozukluğu nedir?

Sosyal anksiyete bozukluğu (SAD) ile İnsanlar, yargılanma veya, ya da değerlendirildi izlenen bir irrasyonel korku var utanç verici veya küçük düşürücü kendilerini. Endişe ve rahatsızlık böylece günlük çalışmasını engelleyen aşırı olur. SAD biri en yaygın ruhsal bozuklukların kadar genel nüfus hayatlarının bir noktasında belirtilerin yaşandığı% 13 ile bir. Uygun tedavi ile belirtiler yönetilebilir ve yaşam kalitesini büyük ölçüde artırabilirsiniz.
Belirtiler SAD

Normal çekingenlik ve SAD arasındaki fark şiddeti ve deneyimli, belirtilerin kalıcılığı ile ilgilidir. SAD ile İnsanlar hem duygusal ve fiziksel belirtiler var.

Bazı duygusal belirtiler şunlardır:

* Durumların yoğun korku nerede ¿½ t Doni kişi biliyor
Durumların * korku nerede değerlendirilecektir olacak
* Anksiyete hakkında mahçup olmak veya aşağılama
* Korkusu, başkalarının sizin anksiyete fark edeceksiniz
Önceden * korku ve Yaklaşan etkinlik hafta dehşet içinde

Fiziksel belirtilerin örnekleri:

* Yüzü kızaran
* Bol terleme
* Titreyen eller
* Kas gerginliği
* Yarış kalp

SAD ile insanları korku gerçek duruma oran çıktı, ama hâlâ anksiyete kontrol edemiyoruz biliyorum. Anksiyete veya performans durum sosyal (belirli SAD olarak bilinen bir tür özgü olabilir) ya da tüm durumlarda (Genelleştirilmiş SAD) olabilir. Bazı ortak olan durumların tetikler yabancılarla, göz teması yapma, etkileşim içerir ve konuşmalar başlatma.
SAD Nedenleri

Her ne kadar çocukluk çağında başlayabilir bozukluk genellikle ergenlik başlar. Bu SAD faktörlerin birleşimi, hem genetik hem de çevresel sonucudur inanılıyor.
Genetik, Biyokimya ve Beyin Yapısı

Araştırmacılar olup belirli genlerin anksiyete ve fearfulness bağlantılı olup olmadığını belirlemek için çalışıyoruz. Çünkü SAD ailelerde çalıştırmak eğilimindedir, bu bozukluğun altında yatan neden bir kısmının genetik olabilir.

Beyin kimya dengesizlikler SAD bağlantılı olmuştur. Örneğin, nörotransmiter serotonin, bu ruh hali ve duyguları düzenleyen bir beyin kimyasal bir dengesizlik, SAD gelişiminde rol oynayabilir. SAD tedavisinde ilaç kullanın beyindeki kimyasal düzenlenir gerekir kavramına dayanmaktadır.

Beyin bir yapı amigdala korku tepkisi ile bağlantılı olduğunu çağırdı. Bu SAD insanların abartılı bir korku tepkisi ve yatkınlığı olabilir artış anksiyete çevirmek, bir aşırı aktif amigdala nedeniyle inanılıyor.
Çevresel Risk Faktörleri

Çeşitli çevresel faktörler SAD yakalanma riskinizi artırabilir. Bu ancak bunlarla sınırlı değildir:

* Sahip bir aşırı, kontrol ya da koruyucu kritik ebeveyn
* Zorbalık olmak veya bir çocuk olarak alay
* Aile çatışma veya cinsel istismar
* Bir veya geri mizaç bir çocuk gibi ürkek ürkek

Tanı SAD

Bir tıp profesyonel ki sizin belirtileri sorumlu olabilecek altta yatan bir sağlık durumunuz yoksa fiziksel muayene emin olmak için ilk tam olabilir. Size belirtiler ile ilgili bir sayı istenecektir psikolojik değerlendirmenin bir parçası olarak. Amacıyla, belirli tanı ölçütleri bir dizi uygun olmalıdır tanısı almak için.
SAD için tedaviler

SAD için en etkili tedavi seçenekleri ilaç ve bilişsel-davranışçı tedavi (CBT) vardır. Çoğu tedavi bu iki yöntem birlikte en iyi sonuçlar için kullanılacaktır.
Bilişsel-Davranışsal Terapi

SAD bilişsel-davranışçı tedavi üç ana bileşenden oluşur: pozlama, bilişsel yeniden yapılanma ve sosyal beceri eğitimi. Pozlama sırasında bilişsel yeniden yapılanma da anksiyete belirtileri katkıda uyumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeye çalışır yavaş yavaş güven geliştirmek için korkulan durumlara karşı karşıya içerir. Her ne kadar herkes için gerekli değil, sosyal beceri eğitimi olanların belirli sosyal beceri eksikliği için yararlı olabilir.
Ilaç

Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) SAD tedavisinde ilk basamak olarak kabul edilir. Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOIs) bazen SAD ancak reçete edilir var potansiyel ciddi yan etkileri ve sıkı beslenme gereksinimleri. Benzodiazepinler ve beta blokerler genellikle belirli durumlarda anksiyete kısa süreli rahatlama için (kamu, konuşma vb) ve bu genelleştirilmiş SAD şurada üzerinden (korku uygun olmayan reçete çoğu ve performans durumları) sosyal. Amacıyla sizin durumunuz için en iyi ilaç bulmak için genellikle deneme yanılma bir süreçtir. Bazı insanları belirtileri tedavi kısa bir süre içinde, diğerleri birkaç yıl boyunca ilaç almak relaps kaçınmak gerekebilir geliştirmek bulabilirsiniz.
SAD ile başa çıkmak

Profesyonel tedavi ek olarak, SAD ile baş yardımcı olmak için bir kaç şey yapabilirsiniz. Bunlardan bazıları, gevşeme egzersizleri uygulamak yeterli uyku alma ve dengeli beslenmenin içerir. Bu endişeli yapmak durumlardan kaçınmak için önemli değildir. Kısa vadede rağmen, kaçınma, o kötü şeyler yapacak uzun vadede anksiyete azaltabilir. Eğer kendinize endişeli o size durumu ile, sizin anksiyete genellikle kısa ömürlü ve sizin en kötü korkuları gerçeğe olası değildir alabilirsiniz kendinize hatırlatmak için yardımcı olabilir duygu bulabilirsiniz.

Bunu hatırlamak önemlidir endişeli ve sinir zayıflığı ya da aşağılık bir işaret değildir duygu. SAD olduğu dikkat gerektiren gerçek bir tıbbi durumdur. Eğer tedavi edilmezse, diğer sağlık sorunları için madde bağımlılığı veya depresyon ya da intihar riski gibi yol açabilir. Ancak, uygun tedavi ve sürekli bakım, yaşam kalitesi ile çok daha geliştirilebilir.

Anksiyete Bozukluğu Nedir? Travma Sonrası Stres

TSSB veya sonrası bilgi için-travmatik stres bozukluğu önemlidir. Birçok kişi yaşamları boyunca bir noktada travmatik olaylar deneyim. Bazı kim sonunda bozukluğu gelişebilir travmatik olaylar deneyim insanların TSSB çağırdı.
Ne TSSB nedir?

TSSB anksiyete bozukluğu bu “post-travma” ya da sonra travmatik olay bir tür maruz olmak oluşur türüdür.

Belirtiler çeşitli bir TSSB tanısı makyaj. Sen yanı sıra aşağıdaki TSSB tanısı için gereksinimler TSSB özel belirtiler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

TSSB Belirtileri

Bir TSSB tanı için Gereksinimler

TSSB nasıl teşhis edilir?
Nasıl Ortak TSSB nedir?

Daha düşündüğünüzden TSSB daha yaygın ve TSSB ayrımcılık yok, yaş, cinsiyet, ırksal veya dayalı / etnik köken. Hangi ile TSSB farklı yaş, cinsiyet, medeni oluşur oranı Devamı, ilgili ve ırk / etnik gruplar:

TSSB Oranlar Yaş, Cinsiyet ve Medeni Durum tarihinde geçerli

TSSB Oranlar Race geçerli / Etnik
Neden mi TSSB geliştirin?

Travmatik bir yaşam olayı cevapları kişiden kişiye farklılık gösterir. Tespit edilmiştir travmatik bir olay aşağıdaki TSSB gelişimi için özel riskini artıran faktörler. Faktörler “bir travmatik olaydan sonra TSSB gelişen da tespit edilmiştir insanları korumak.

TSSB riski Are You?

Karşılaştığınız Travma Sonrası TSSB önleyebilirim?
TSSB ile insanlar arasında Diğer Sorunlar

TSSB belirtileri yeterince stresli vardır. Ancak ne yazık ki, TSSB olan kişilerin çoğu diğer sorunlar. Burada bazı zorluklar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

Depresyon ve TSSB

Diğer anksiyete bozuklukları ve TSSB

Uyuşturucu ve Alkol problemler ve TSSB

Borderline Kişilik Bozukluğu ve TSSB
TSSB Kurtarma

Neyse ki, insanlar TSSB yaşayan insanlar için umut yok. Faktörlerin bir dizi travma iyileşmesinden bağlantılı olmuştur. Ayrıca, tedavileri insanların TSSB kurtarma yardım bulunmuştur mevcuttur. Ilaç da TSSB ile daha iyi belirtileri baş bireylere yardım bulunmuştur.

Benim size bu sitede gerek bilgi umuyoruz. Sitesi aracılığıyla Bak, TSSB hakkında daha fazla bilgi bulmak ve geri dönmeye devam anlayış ve TSSB tedavisinde önemli yeni gelişmelerden haberdar stay.

Sponsorlu Bağlantılar

Göz Bebeklerinin Büyümesi Nedenleri İçin Yorum Yap