Guatir Belirtileri

Guatir Belirtileri Guatr Hastalığı Belirtileri - Bu makaledeki notlar: guatr hastalığının belirtileri guatir belirtileri guatr..

Guatr Hastalığının Belirtileri

Sema Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Alaattin Öztürk ile guatr hakkında görüştük. Guatr hakkında merak edilenler…

Guatr nedir?

Boyun ön kısımda bulunan tiroid (kalkan) bezinin iltihap ve kanser dışındaki bir sebeple büyümesine guatr denir.

Tiroid bezinin görevi nedir?

Tiroid bezi boynumuzun ön kısmında yerleşik, iki parçalı, küçük bir içsalgı bezidir. Salgıladığı hormon ile vücudumuzun çalışma hızını belirler. Ürettiği hormon azalırsa vücudumuzun çalışma hızı düşer, fazla hormon salgılarsa vücudumuzun çalışma hızı artar.

Guatr nasıl bir hastalıktır? ‘Ben guatr hastasıyım’ denilince ne anlamak gerekir?

Guatr tek bir hastalık değildir. Belirtileri ve tedavileri birbirinden farklı hastalıklar grubudur. Bu sebeple guatr hastasıyım demek, biz hekimler için yetersiz bir tanımlamadır. Tiroid bezinin iltihaplarını ve kanserlerini bir kenara bırakırsak, guatr hastalıklarını üç ana gruba ayırabiliriz. Bu gruplar da kendi içinde alt gruplara ayrılır.

Bunlar:

Tiroid bezinin az hormon salgıladığı durumlar; hipotiroidi hastalığı. Daha çok iç hastalıkları veya endokrinoloji uzmanlarının tedavi ettiği hastalıklardır. Bezin salgıladığı hormon yetersiz olduğu için vücudun hızı yavaşlar, hareketler ağırlaşır, duygular küntleşir. Bu hastalara gereken hormon ilaç şeklinde verilerek tedavi edilir.

Hormon dengesizliği olmayan guatr hastaları. Bu grupta üç çeşit guatr bulunur. Birincisi tiroid bezinin dengeli şekilde tamamının büyüdüğü (diffüz guatr); ikincisi, tiroid bezinde tek bir yumrunun (nodül) olduğu (soliter tiroid nodülü) ve üçüncüsü tiroidde çok sayıda yumrunun olduğu (multinodüler guatr) hastalıklar.

Tiroidin fazla hormon salgıladığı hastalıklar. Bu gruba zehirli guatr da denilir. Vücutta fazla tiroid hormonu bulunması sebebiyle vücudun çalışma hızı artmıştır. Ellerde titreme, kalp çarpıntısı görülür. Bu grupta da üç tip guatr vardır. Birincisi bezin tamamının büyüdüğü (Basedow Hastalığı), ikincisi fazla hormon salgılayan tek bir yumrunun olduğu (Toksik Adenom), üçüncüsü irili ufaklı çok sayıda yumrunun olduğu (Plummer Hastalığı) hastalıklar.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Yukarıda saydığımız hastalık çeşitlerine göre guatr hastasının şikayetleri de değişir. Hormonların fazla üretildiği (zehirli guatr) tiplerde, ellerde titreme-terleme, kalp çarpıntısı, sinirlilik, gözlerin yuvalarından taşması, ishal, iştah artması ama kilo alamama, adet düzensizlikleri görülür. Hormonların az üretildiği durumlarda ise hareketlerde ve duygularda yavaşlama, ellerde kuruma, saçlarda kuruma-dökülme, adet düzensizlikleri görülür. Hormonal dengesizliğin olmadığı tiplerde sadece tiroid bezinde büyüme veya nodül oluşumu . Bu hastalıkların hepsinde tiroid bezi büyüyebilir, nodül oluşabilir.

İç/dış guatr, dişi/erkek guatr, zehirli guatr nedir?

Tıbbi olarak böyle bir sınıflama olmamasına rağmen hastalara durumunu açıklarken kullanılan terimlerdir. Tiroid bezinin büyümediği, muayenesinin normal olduğu, sadece hormon dengesizliği olduğu durumda guatr hastalığı iç guatr olarak açıklanmış olabilir. Fazla hormon salgılayan guatr hastalığını “zehirli” guatr olarak adlandırıyoruz. Ameliyat sonrası nükseden guatr hastalığını açıklamak için de “dişi guatr” terimi kullanılmış. Yine de bu terimler tıbbi bir ayırımı ifade etmezler.

Guatr hastalıklarının iyot ile ilgisi nedir? İyot alsak hastalığı engeller miyiz?

Tiroid bezi İyot elementini kullanarak hormon üretir. Bu elementin eksik olduğu yerlerde guatr çok görülür. İyot eksikliğinin giderilmesiyle guatr hastalığı engellenir.

Guatr hastalığı olduğundan şüphelenen kişiye hangi testler yapılıyor?

Basitçe kandaki hormon miktarlarını kontrol etmek ve tiroid bezinin yapısını görmek için ultrason yaptırmak genellikle teşhiste yeterlidir. Bu iki testten sonra gerekli görülürse sintigrafi ve iğne biyopsisi gibi başka testler de yapılır.

Guatr hastalıkları teşhis edildikten sonra nasıl tedavi ediliyor?

Tedavide üç durum söz konusudur.

Hormon yetersizliği olan guatr hastalarına bu hormon ilaç şeklinde verilir.

Hormon fazlalığı olan hastalara hormon yapımını engelleyecek ilaçlar verilir. Hormon seviyesi normale inince ameliyat veya radyoaktif iyot ile nihaî tedavi yapılır.

Hormon dengesizliği olmadığı ama tiroid bezinde nodüllerin olduğu durumda da genellikle ameliyat gerekir.

Her guatr hastalığı ameliyat gerektiriyor mu?

Tiroid bezinin tamamen büyüdüğü ya da içinde nodüllerin olduğu durumda ameliyat bir tedavi seçeneğidir. Her guatr hastalığı ameliyat gerektirmez.

Bir guatr hastasını ameliyat etmek için dört sebep vardır:

Boynunda büyümüş guatrın oluşturduğu estetik problem

Büyümüş guatrın ya da nodüllerin yemek borusunu ve soluk borusunu sıkıştırmalarından kaynaklanan şikâyetler olması

Büyümüş guatrın hormon dengesizliği yapması

Guatrda kanser tespit edilmesi veya kanser şüphesi

Guatr hastalığında kanser olur mu?

‘Guatr, tiroid bezinin kanser harici büyümeleridir’ diye tarif etmiştik. Ama bu büyümelerin kanser olup olmadığı ancak bazı incelemelerden hatta ameliyattan sonra belli olur. Dolayısıyla bütün guatrlı hastalar düşünüldüğünde %15 oranında kanser gelişme ihtimali vardır.

Ameliyattan başka tedavi yöntemleri var mı?

Her guatr ameliyat ile tedavi edilmez. Yukarıda saydığımız hastalıkların bazı tiplerinde ilaç tedavisi, bazısında radyoaktif iyot tedavisi (radyasyon ile tiroid bezinin tahrip edilmesi), bazısında da ameliyat gerekir.

Guatr ameliyatında ne yapılıyor?

Guatrın hastalıkları çeşitli olduğu gibi ameliyatları da çeşitlidir. Tiroid bezinin iki parçalı olduğunu belirtmiştik. Ameliyatta bu parçalardan biri tamamen çıkarılabilir, her iki parçası çıkarılabilir veya her iki parçasından bir miktar çıkarılabilir. Ne kadar tiroid bezi çıkarılacağı, yani bu ameliyat seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı hastalığın çeşidine göre planlanır.

Ameliyatta ne gibi riskler var? Ses telleri zarar görebilir mi?

Guatr ameliyatları günümüzde oldukça güvenle yapılan ameliyatlardır. Her ameliyatta olduğu gibi guatr ameliyatında da istenmeyen durumlar olabilir. Bunların en başında da ses tellerinin zarar görmesi riski vardır. Ancak bu durum %3-5 (yüz guatr ameliyatından 3 ile 5’inde) oranında görülür. Ameliyat sahasında kanama ve paratiroid bezlerinin zarar görmesi (vücut kalsiyum dengesini ayarlayan bezlerin hasarı) diğer risklerdir.

Ameliyat veya ilaç tedavisi sonrası guatr tekrar eder mi?

Evet edebilir. Hormon eksikliği ilaçlarla giderildikten sonra hastalık tekrar edebilir. Bazen nodüller ilaçlarla geriledikten sonra tekrar büyüyebilirler. Bu durumda hasta tekrar değerlendirmeye ve tedaviye alınır.

Ameliyat edildikten sonra da guatr tekrar edebilir. Özellikle çok sayıda nodülü olan guatr hastalığında geride bırakılan tiroid dokusunda da nodül kalmışsa zamanla bu nodüller büyüyüp guatrın tekrar etmesine yol açabilir. Bu sebeple ilk başta ameliyatı, hastalığa uygun planlamak önemlidir.

Ameliyat olan hastaların kontrolleri var mı?

Hastalığının çeşidine göre ameliyat sonrası hiç ilaç kullanmadan ömür boyu yaşayabileceği gibi, ömrünün geri kalanında ilaç kullanmak zorunda olan hastalar da vardır. Ancak bütün guatr hastaları hastalıklarına bağlı olmak üzere belirli aralıklarla kontrol edilmelidirler ki hem hastalığın tekrarından korunsunlar hem de oluşabilecek istenmeyen durumlar erkenden tedavi edilebilsin.

Sema Hastaneleri

Troid Hastalıkları Belirtileri Nelerdir? Guatr / Nodülleri Belirtileri

Hipotiroidizm belirtileri
Hipotiroidizm belirtileri – bir underactive tiroid – ayna eğilimi fiziksel süreçlerin yavaşlatan bu yetersiz tiroid hormon sonuçları. Yaygın belirtileri yorgunluk, kilo artışı, kabızlık, bulanık düşünme arasında, düşük kan basıncı, sıvı tutma, depresyon, vücut ağrısı, yavaş refleksler ve çok daha fazlası. Belirtilerden daha ayrıntılı listesi ve riskleri Hipotiroidizm Riskler yer alır / Belirtileri Kontrol Listesi. Ayrıca risk ve belirtiler bu interaktif online testi: Quiz kullanarak belirlemek için yararlı olabilir: Could You Be hipotiroidi?.
Hipertiroidi belirtileri
Hipertiroidizm belirtileri hızlı metabolizma yansıtacak eğiliminde olan tiroid hormonu bir fazlalık kaynaklanır. Yaygın belirtileri anksiyete, uykusuzluk, hızlı kilo kaybı, ishal, yüksek kalp hızı, yüksek tansiyon, göz hassasiyeti / ve görme bozuklukları şişkin ve diğer birçok kaygıları vardır. Belirtilerin bir lengthier listesi ve riskleri Graves hastalığı ve Hipertiroidizm yer alır: Riskler ve Belirtileri. Bir aşırı aktif tiroid belirtileri kesin olarak belirlemek için, ayrıca bu online sınava: Quiz isteyebilirsiniz: Could You Be hipertiroidi?.
Otoimmun tiroid hastalığı belirtileri
Iki otoimmün hastalıklar doğrudan etkileyen tiroid Hashimoto hastalığı ve Graves hastalığı vardır. Hashimoto hastalığı belirtileri genellikle hastalığın bir sonucudur hipotiroidizm paralel. Bazen Ancak, tiroid başarısız olduğunu, bu dönemlere hayatına nerede sputters ve hatta geçici olarak aşırı aktif hale gelir olabilir. Bu Hashitoxicosis olarak bilinir. Semptomlar sonra, gün veya hafta hipotiroidizm ve hipertiroidizm belirtileri arasında bir süre içinde bisiklet ile kafa karıştırıcı olabilir. , Hipotiroidizm ve Hashimoto hastalığı arasındaki farkı anlamak için okuyun: Hashimoto vs Hipotiroidizm: What’s the Difference? Graves hastalığı belirtileri genellikle hipertiroidi ayna. Daha fazla bilgi için, Graves hastalığı hakkında bilmek önemli şeylerden biri bu inceleme okuyun.
Guatr / Nodülleri Belirtileri
Guatr belirtileri – genişlemiş bir tiroid – boyun veya boğaz, ses kısıklığı veya öksürük bir, şişkin ihale veya dar hissi ve yutma güçlüğü veya nefes içerir. Bazen, guatr kendinize ve başkalarına visbible olduğunu.

Nodül belirtileri onlar sahip ne gibi bir işlem bağlıdır. Bazı neden herhangi bir belirti, diğerleri zorluk, dolgunluk, ağrı veya boyun, boğuk bir ses, boyun veya hassasiyet basınç hissi yutma neden olabilir. Bazı nodüller hipertiroidi tetik-çarpıntı, uykusuzluk, kilo kaybı, anksiyete gibi belirtiler gibi ve titreme. Nodüller Ayrıca hipotiroidizm tetikleyebilir ve belirtileri kilo alma, yorgunluk, depresyon içerebilir. Nodüller bazen ileri geri hipertiroidi ve hipotiroidi belirtileri arasında bisiklet neden olabilir.

Burada Tiroid Nodül, Lumps ve Guatr hakkında daha fazla bilgi yok. Bazen guatr algılayabilir ya da bir tiroid Boyun kontrol yaparak kendinizi nodül. Nasıl bir boyun kontrol yapmak için talimatları vardır.
Tiroid Kanseri Belirtileri
Birçok hastada ilk olarak, tiroid kanserinin olası belirtileri asemptomatiktir boyunda bir yumru dahil, ses değişiklikleri, solunum zorluğu veya veya lenf nodu şişmesi yutma. Semptomları ayrıntılı bir liste makalede Tiroid Kanseri Belirtileri kaydı bulunmamaktadır.
Tiroidit Belirtileri
Tiroidit belirtileri genellikle, zorluk uyku ağrı ve hassasiyet tiroid bölge, boyun ve boğaz dahil. Tiroidit ayrıca geleneksel hipotiroidi veya hipertiroidi belirtileri tetikleyebilir. Tiroidit bazı ek bilgiler bu makalede yer alır.
Tiroid Hastalığı Risk Faktörleri
Bazı tiroid hastalığı için önemli risk faktörleri arasında …

* Erkek: Kadınlar erkeklerden daha fazla risk altındadır.
* Yaş – 50 ve üzeri olan tiroid hastalığının en büyük risk yarattığını, ancak herhangi bir yaşta grev olabilir.
* A veya aile geçmişi, kişisel ve / veya otoimmün tiroid hastalığı riski de yükselmektedir.
* Tümünü veya bir kısmını tiroid veya tiroid radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi – her ikisi de tipik bir underactive tiroid sonuçlanabilir.
* Sol olmak elle veya erken gri yönlü tiroid sorunları da dahil olmak üzere otoimmün hastalığı riski daha fazla, ortalama
* Being Hamile veya ilk yıl içinde doğum sonrası
* Şu veya eski sigara içen
* Son maruz kontrast boya veya antiseptik cerrahi yoluyla iyot
* İyot ya da bitkisel takviyeleri formu hap veya sıvı iyot içeren
* Bir iyot Living in-eksik alan
Interferon beta-1b, interlökin dahil * Çeşitli tıbbi tedaviler,-4, immunosuppressants, antiretrovirals, monoklonal antikor (Campath-1H), kemik iliği nakli, Lityum, (Cordarone) amiodaron ve diğer ilaçlar
Goitrogenic çiğ gıdalar, yani * Overconsumption, Brüksel lahanası, şalgam, karnabahar, soya ürünleri ve diğerleri
Soya gıdaların * Overconsumption
* Son boyun travması, biyopsi, enjeksiyon veya cerrahi
Boyun bölgesinde ya da nükleer tesis ya da kaza, yani Çernobil maruz kalma radyasyon yoluyla * Radyasyon pozlama,
* Yüksek stres yaşam olayları

Daha fazla bilgi ve ayrıntılar için ayrıntılı makale, tiroid hastalığı için Risk Faktörleri okuyun. Ayrıca risk faktörleri Graves hastalığı ve hipertiroidi özgü okuyabilirsiniz.

Dişeti Hastalığının Belirtileri

Dişeti hastalığının belirtileri,
Dişeti hastalığının ilk belirtileri nelerdir?
Dişeti hastalıkları


1 – Kanama, dişeti hastalıklarının ilk ve en önemli belirtisidir.
Sağlıklı dişeti kanamaz. Dişlerinizi fırçalarken, elma yerken veya uykudan uyandığınızda dişetlerinizde kanama oluyorsa, sizde kesinlikle bir dişeti problemi var demektir.

2 – Dişetlerinde kızarma, şişme, yumuşama ve gevşeme. (sağlıklı dişeti açık pembe renkte olup dişe ve altındaki kemiğe sımsıkı yapışmıştır. Sıkı bir kıvamda olup, üstünde portakal kabuğuna benzer parlak – pütürlü bir görünümü vardır.)

3 – Dişetlerinde çekilmeler ve buna bağlı olarak açığa çıkan kök yüzeylerinde soğuğa, tatlıya ve ekşiye karşı bir duyarlılık,

4 – Dişeti kenarında veya dişler arasında, diş taşlarına bağlı olarak meydana gelen siyah alanlar,

5 – Dişetine parmakla bastırdığınızda, diş ile dişeti arasından iltihap gelmesi,

6 – Dişlerde sallanmalar, uzamalar ve diş aralarında açılmalar,

7 – Ağızda devamlı olarak kötü bir koku, kötü bir tat,

8 – Başlangıçta ağrı olmamasına rağmen, hastalığın ilerlediği durumlarda şiddetli olmayan, fakat devamlı ve rahatsız edici bir ağrı, bu belirtilerden biri dahi sizde varsa, en kısa zamanda bir diş hekimine muayene olmanız gerekir. Hekiminiz sizi muayene ettikten sonra, size hastalığınızın haline göre uygulanacak tedavinin biçimini belirler.

Sponsorlu Bağlantılar

Guatir Belirtileri İçin Yorum Yap