Günah Olan Şeyler

Günah Olan Şeyler Günah Olan Davranışlar Nelerdir - Bu makaledeki notlar: günah olan davranışlar günah olan şeyler..

Günah Olan Davranışlar

GÜNAH OLAN DAVRANIŞLAR

Dinde yasaklanan şeyler. Allahü tealanın, peygamberlerinin emirlerine aykırı her şey, iş, söz, davranış. Günah, Farsça bir kelime olup, Arapçada “ma’siyet, ism, zenb” kelimelerinin karşılığıdır. Günah lügatte, “isyan, karşı gelme, suç, kabahat” manalarına gelir.

Allahü teala insanları ebedi (sonsuz) saadete kavuşturmak için peygamberleri vasıtasıyla doğru ve beğendiği yolu göstermiştir. Emir ve yasaklardan ibaret olan bu yola din denir. Son din İslamiyettir. Dinde işlenen fiilin günah ve suç olabilmesi için, bunu yapanın akıllı ve ergenlik yaşına girmiş ve kendisinin isteği ile yapmış olması lazımdır. İslamiyetin gelmesiyle önceki dinlerin hükümleri kalkmıştır. Her dinde günah olan şeyler bildirilmişti.

Yahudilikte günah: Bu dinin kitabı olan Tevrat’ta ve inananlara yapması bildirilen “evamir-i aşere” denilen on emirde günah olan şeyler bildirilmiştir. Bunların başlıcaları; puta tapmak (Allah’a ortak koşmak), boş ve yalan yere yemin etmek, cumartesi günü çalışmak, hırsızlık yapmak, haksız yere adam öldürmek, nikahlanmadığı yabancı kadınla zina yapmak, ana babaya saygısızlık göstermek, rüşvet, dolandırıcılık ve tefecilik ile elde edilen faiz ve kumar paralarını almak, putlara kurban kesmek, kesmeden öldürülen hayvanları yemek, domuz eti yemek vs. gibi fiillerdir. Bugün aslı bozulan bu dinde günah sayılan birçok fiiller ve davranışlar, Yahudiler tarafından yapılmakta ve mübah sayılmaktadır. (Bkz. Yahudilik)

Hıristiyanlıkta günah: Hıristiyanlık da, hak ve gerçek bir dindi. Allahü teala tarafından gönderilen İncil kitabı ile dinin esasları ve yapılması yasak edilen işler açıklanmıştı. Fakat bu dinin aslı da, isa aleyhisselama inanmayan ve ona düşmanlık yapan Yahudiler ile, fanatik papaslar tarafından değiştirilip bozulmuştur.

Hıristiyanlıkta da; Allah’a şirk koşmak, haksız yere adam öldürmek, lüzumsuz ve yalan yere yemin etmek, Allah’ın verdiği emirlere karşı gelmek, evlendiği kadını boşamak, dedikodu etmek, yalan söylemek ve yalan yere şahitlik yapmak, domuz eti yemek ve alkollü içkiler içmek başlıca günah olan işlerdendir. Sonradan bazılarının günah olduğu, İncil’den çıkarılarak değiştirilip unutuldu. (Bkz. Hıristiyanlık)

İslamiyette günah: Allahü tealanın ve Peygamber efendimizin emirlerine uymamak, haram ve mekruh olan yasaklardan sakınmamak günahtır. Günahlar, “küçük” ve “büyük” günah diye ikiye ayrılmıştır. Bununla beraber, küçük günahlardan da büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günahı küçümsememek gerekmektedir. Çünkü Allahü teala, günahları sebebiyle kullarından intikam almaktadır. Gazabını, intikamını günahlar içine saklamıştır. Küçük sanılan bir günah, intikamına, gazabına (azap yapmasına) sebeb olabilir. Kul, küçük günahı büyük gördüğü zaman, o günah, Allahü teala katında küçülür. Hadis-i şerifte; “Mü’min olan kimse, günahını dağ gibi görüp, kendi üzerine düşeceğinden korkar. Münafık kimse, günahını burnunun üzerine konan ve hemen uçan sinek gibi görür.” buyruldu.

imandan ayrılmaya sebeb olan küfür (kafir olmak) günahı ile, sapık inançlara yol açan bid’at (Peygamberimizin ve Eshabının inandığından başka bir inanış) günahından başka günahlar ikiye ayrılır:

1. Allahü teala ile kul arasında olan günahlar: İçki içmek, domuz eti yemek, namaz kılmamak, oruç tutmamak gibi. Bu günahların büyüğünden ve küçüğünden çok sakınmalıdır. Resulullah efendimiz buyurdu ki: “Bir zerrecik (yani çok az) bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha üstündür.”

Günahların hepsi, Allahü tealanın emrini yapmamak olduğundan, büyüktür. Fakat bazısı küçük görünür. Mesela, yabancı kadına şehvetle bakmak, zina yapmaktan daha küçüktür. Bir küçük günah yapmamak bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha sevaptır. Çünkü nafile ibadet yapmak, farz değildir. Günahlardan kaçınmak ise, herkese farzdır. Bu sebeple haramlardan, yasaklardan sakınmak, emirleri yapmaktan önce gelir.

Her günahı yaptıktan sonra, tövbe etmek de farzdır. Her günahın tövbesi kabul olur. İmam-ı Gazali hazretleri Kimya-i Seadet kitabında diyor ki: “Şartlarına uygun yapılan tövbe, muhakkak ki kabul olur. Tövbenin kabul edileceğinden şüphe etmemelidir. Tövbenin şartlarına uygun olup, olmadığında şüphe etmelidir.” Tövbe edilmeyen herhangi bir günahtan, Allahü teala intikam alabilir, sonsuz olarak azab edebilir.

2. Kullar arasındaki günahlar: Bu da beş çeşittir:

1) Bir şahsın, bedenine karşı işlenen günahları olup; dövmek, öldürmek, bir uzvunu kesmek ve benzeri can yakmalardır. Bunda zarar, bedene ve cana olmaktadır. 2) Şahsın malına karşı işlenen günahlar olup; gasp, rüşvet, hırsızlık, hıyanet ve benzeri mal ve para ile alakalı olanlardır. 3) Bir şahsın cemiyetteki hürmet ve şerefiyle oynamak, günah olup; gıybet, iftira, ayıplamak gibi kötü hallerdir. 4) Kişinin dinine ait olan inanç ve davranışların aksini söyleyerek, onu ta’n etmek, kötülemektir. 5) Bir kişiye, zina gibi kötü isnatlarda bulunmaktır.

Kullar arasında olan günahlar, Allahü tealaya karşı işlenen günahlardan daha şiddetlidir. Bunlara tövbe etmek için, ayrıca o kulu hoşnut etmek, razı etmek de lazımdır. Hadis-i şerifte; “Gizli yapılan günahın tövbesini gizli yapınız! aşikare yapılan günahın tövbesini açıkça yapınız! Günahınızı bilenlere, tövbenizi duyurunuz!” buyruldu.

Büyük günahlar: Büyük günahların sayısı ve tarifi hakkında çok açıklamalar yapılmıştır. Ebu Talib-i Mekki, Kut-ul-Kulub kitabında diyor ki: “Büyük günahları hadis-i şerif ve Sahabenin sözlerinden topladım. On yedi büyük günahı buldum.”

Kalple işlenen günahlar dörttür: 1) Allahü tealaya şirk (ortak) koşmak), 2) Günaha ısrar etmek, 3) Allahü tealanın azabından emin olmak, 4) Allahü tealanın rahmetinden ümit kesmek.

Dille işlenen günahlar dörttür: 1) Büyü (Sihir) yapmak, 2) Yalan yere şahitlik yapmak, 3) Yalan yere yemin etmek, 4) Müslümanlara iftirada bulunmak.

Büyük günahların üçü mide ile ilgilidir. Bunlar: 1) Şarab ve diğer alkollü içkiler içmek, 2) Haksız yere yetim malı yemek, 3) Faiz yemek.

Ferc ile yapılanlar ise ikidir: Bunlar zina ve livatadır.

El ve ayakla işlenen büyük günahlar ise; 1) Hırsızlık yapmak, 2) Haksız yere adam öldürmek, 3) Düşman karşısında harp esnasında kaçmak.

Bir de bütün uzuvlar, bütün vücutla yapılan günah vardır ki, o da ana ve babaya itaat etmeyip isyan etmektir.

ALINTI DEĞİLDİR!!!
TAMAMEN BANA AİT!!!
SAYGILARLA…

Dinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar Nelerdir

Dinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar nelerdir
Dinimizce Yasak Olan Alışkanlıklar
Dinimizce günah olan şeyler
Haram ve yasak olan seyler

Yalan Söylemek ve Hile Yapmak
Dinimiz kişiye ve topluma zararlı olan tutum ve davranışlara elbette izin vermez Allah, insanları yalandan kaçınmaya ve doğru olmaya çağırır Nitekim Kuran’da şöyle buyrulmaktadır: ” Yalan sözden kaçının!” , ”Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” 2 Yüce Allah, doğruluğu, adaletle hükmetmeyi, yalan ve hileden uzak durmayı herkesten istemektedir
Peygamberimiz de doğruluğa sarılmayı emretmektedir 0, doğruluğun iyiliğe, iyiliğin de cennete; yalanın kötülüğe, kötülüğün ise, cennetten mahrum edeceğini bildirmiştir3 Bu demektir ki, insan, yalan söylemeyi alışkanlık haline getirirse, kötülüklere yakın olur Bunun sonunda da cezalandırılır Aklını kullanan herkes, yalan ve hilenin ne kadar kötü olduğunu bilir Ancak, aklını iyi kullanamayanlar, yalan ve hile ile elde ettikleri geçici yararları kar zannederler, halbuki, onlar zarar etmişlerdir

Gıybet ve İftira
Gıybet, bir kimsenin yüzüne karşı söylendiğinde üzüleceği eksiklerini ve hatalarını arkasından konuşmaktır Dinimizde, başkalarının gıybetini yapmak kusurunu aramak yasaklanmıştır Bu konuda Yüce Allah, Kuran’da şöyle buyurmaktadır:
Birbirinizin kusurunu araştırmayın Biriniz, diğerinizi arkasından çekiştirmesin”1 iftira ise, kelime anlamıyla bir kimseyi yapmadığı bir kötülükle suçlamak demek
tir iftira etmek ahlaksızlıktır 0, ne insanlığa, ne de Müslümanlığa sığar iftira edenler zulme yol açar, kötülüğe alet olurlar iftira etmek, aynı zamanda, kul hakkı almaktır, Kul hakkı alanlar, başkalarının “ahını alırlar Onlar da mutlaka karşılığını görürler

Hırsızlık
Hırsızlık, sözlükte “kendine ait olmayan bir şeyi çalıp, kendine mal etme işi” di ye tanımlanmaktadır İslamiyet, her ne şekilde olursa olsun, bir kimsenin başkasına ait mala el uzatmasını yasaklamıştır Bu bakımdan, hırsızlık, çalıp-çarpma, gasp, haksız kazanç, rüşvet, hileli kazanç, eksik tartı ve ölçü hepsi haramdır Başkalarının kapılarını dinlemek, evlerinin içini gözetlemek de göz ve kulak hırsızlığıdır Öğrencilerin kopya çekmesi de haksız kazançtır, bir başka çeşit hırsızlıktır Kopya şahsiyeti zedeler, kişinin kendine güvenini yitirmesine yol açar

Kıskançlık
Kıskançlık yani haset, bir arkadaşımızın veya başkalarının başarılarını çekememektir Onların yaptıkları, başardıkları işler karşısında eziklik duymaktır Başkalarının üstünlüklerini çekememek, kötü bir huydur, ruhsal bozukluktur çoğu kıskanç kişiler, bazen çılgınca işler de yapabilirler Kıskançlık, onları saldırgan yapar Yahut kıskandığı kişiye akıl almaz zararlar vermesine yol açar Ama sonunda yine de kıskanç olan kişinin kendisi zarar görür Kuran’ı kerim, kıskançlığı reddederken, aç gözlülükten korunmuş kimselerin gerçek mutluluğa ulaşacaklarını bildirir 2
Başkalarını kıskanmamalı, onlara imrenmeliyiz imrenmek, onların iyi hallerine özenmek demektir imrenilecek insanları da takdir etmek gerekir Ahlak açısından buna “gıpta etmek” denir Peygamberimiz de bunu teşvik etmiştir insan gıpta ederek yükselebilir

Alay Etmekİstihza yani alay etmek, bir insanı hor görmedir yahut bir insanla söz, yazı veya hareketle eğlenme, onu aşağılama demektir Alay etmek, İslam hoş görmediği davranışlardandır Alay etmek de ruhsal bir rahatsızlıktır Yalancılık gibi, kıskançlık gibi alay etmek de insanı içten içe çökertir Alay ettiği kişilerin düşmanlığını çeker Herkes ondan uzak durmak ister insan kendini büyük görmezse, alay etme alış kanlığından kurtulabilir Bunun gibi insan kişiliğine saygı duyarsa, yine bu hastalık tan kurtulabilir

Büyüklenmek (Kibir)
Kibir, kelime olarak büyüklük, büyük olma, kibirlenme, büyüklük taslama ve kendini başkalarından üstün tutma gibi anlamlara gelir Kibir, İslam’da kötü huyların başında gelir Tehlikeli bir davranış olan kibir, insanlar arasında kin doğurur Toplum sal uyuşma ve kaynaşmayı baltalar, dostların gönüllerine nefret sokar Zira kibirli in san, kendisi için sevip istediğini öteki Müslümanlar için istemez Kibirde benlik iddi ası bulunduğundan böyle birisi alçak gönüllü olamaz Bundan dolayı kibiri ve kibirli insanı hiçbir din hoş görmez Büyüklenen, böbürlenen kişi, hem çevresinde hem de
toplumda sevilmez Çünkü böyle bir kişi, herkese tepeden bakar Kendi dışındaki in sanları hakir görür Hep kırıcı ve yıkıcı bir tavır içinde olur
insanlar arasında büyüklenen, böbürlenen kişileri Yüce Allah, şu şekilde uyar maktadır “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme” 1 Yine Kuran’da Allah, “0 (Allah) büyüklük taslayanları asla sevmez” 2 buyurarak, kibirlileri sevmediğini belirtmektedir

Kötü Zanda Bulunmak
insanlar, kusursuz değildir Bazen en yakın dostumuz bile, bize karşı kırıcı ve incitici davranışlarda bulunabilir Ancak bu gibi olayları büyütüp o dostumuz hakkın da kötü zanda bulunmamız, dostluk bağlarını koparabilir Bu doğru bir davranış değildir Yüce Allah, değil kötü zan, hatta zandan bile kaçınmak gerektiğini Kuranıkerim’de şöyle belirtmiştir; “Ey iman edenler! Zandan çokça kaçının Çünkü zannın bir kısmı günahtır Birbirinizin kusurunu araştırmayın Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin” 3 Burada kaçınmamız istenen zan, kötü zandır Ancak iyi zanda bulunmak gerekir Aksi halde Allah’ın sevmediği davranışı yapmış oluruz
Gerçek mümin, kendisine karşı yapılan her kırıcı ve incitici davranışlara karşı kötü zanda bulunmamalıdır Mümin dostlarını hemen terk etmemelidir Çünkü dost kazanmak zor; ama kaybetmek kolaydır

Başkalarının Özel Hayatını Araştırmakİslam, Özel hayatın gizliliğine saygı duyar Onun açığa vurulmasına karşı çıkar Özel hayatın gizliliğinin korunmasından yanadır Nitekim Kuran’da Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin Bu, sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız Orada kimse bulamadınızsa, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin Eğer size “Geri dönün!” denilirse hemen dönün Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır Allah yaptığınızı bilir” 4

19 Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık Dinimiz, Allah’a kulluktan sonra, en önemli görevin ana ve babaya iyi davranmak olduğunu bildirir Bu hususta Kuranıkerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Onlara “öf” bile deme” 5 Bundan dolayı onlara iyi davranmalı, istedikleri her şeyi yapmalıyız Onların gönüllerini kırmamalı, onları hoşnut etmek için özen göstermeliyiz Ellerini öpüp hayır dualarını almalıyız Bu bize, büyük bir manevi destek verir
Annemiz, babamız, öğretmenlerimiz gibi büyüklerimiz, bizim hayata daha iyi ha zırlanmamız için bize yol gösterirler, örnek olurlar Bize iyi, dürüst olmayı öğretirler Kötülere ve kötülüklere karşı bizi hep uyarırlar Bütün bunlardan dolayı onlara saygı duyarız

Alkollü İçki İçmek
Alkolün bedende yaptığı yol açtığı çok çeşitli hastalıklardan başka, ruhsal bir takım zararları da vardır Onun ruhi zararları daha çok, zihin, dikkat, bilinç ve irade üzerinde görülür Ayrıca ümitsizlik ve karamsarlık doğurur Trafik kazaları, cinayetler, aile kavgaları ve hukuka aykırı her çeşit eylemde alkolün etkisi görülür Ayrıca ruh ve akıl hastalıklarında da alkolün etkisi unutulmamalıdır
Bireysel ve toplumsal zararlara yol açan alkollü içkiyi dinimiz de açık hükümlerle yasaklamıştır Kuran’da içkinin yasaklanması aşama aşama gerçekleşmiştir En sonunda Yüce Allah, şöyle buyurmuştur: “Ey inananlar! içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi olan pisliklerdir Bunlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz” 1 İslam içkiyi yasaklamakla akla önem vermiştir Çünkü alkol, aklı baştan alır Aklın kontrolünü kaybetmesine yol açar

Uyuşturucu Kullanmak
Uyuşturucu alışkanlığı, bir hastalıktır Bu kötü alışkanlık ve hastalığın nedenleri de çeşitlidir Bunlar arasında insanın zaafları, sorumluluktan kaçışı, eğitimsizlik sayılabilir Ayrıca, insanların birbirini olumsuz yönde etkilemeleri ve kötü çevre şartları, Lükse ve gösterişe dayalı yapay hayatın verdiği tatminsizlik, manevi boşluk, ide al yoksunluğu, fakirlik ve yalnızlığın verdiği çaresizlik gibi hususlar da bu hastalığın nedenleri arasında gösterilebilir
İslam, aynen içkiyi yasakladığı gibi uyuşturucu madde kullanımını da kesin bir ifadeyle yasaklamıştır Zira, Kuran’da geçen içki yasağı, sarhoşluk veren, insanın akli ve ruhi dengesini bozan bütün katı ve SIVI maddeleri kapsar Nitekim beden ve ruh sağlığını bozduğu, sarhoşluk ve uyuşukluk verdiği için uyuşturucular da dinimizce yasaklanmıştır

Kumar Oynamak
Dinimizin bizden sakınmamızı, uzak durmamızı istediği alışkanlıklardan birisi de kumardır Nitekim alkollü içki konusunda metnini verdiğimiz ayette Yüce Allah, kumarın ve falcılığın da yasak olduğunu belirtmiştir
İslam, kumarın herhangi bir şeklini belirtmemiştir Bunu yaparken onun anlamını ve doğuracağı sonuçları göz önüne alarak yasaklamıştır Şekli ve metodu ne olursa olsun, kumar, haramdır

Kategoriden Daha Fazla

Esed’in Askerinin Dehşete Düşüren İşkencesi (+18)
İnanın Esed'in Askerinin Dehşete Düşüren İşkencesi (+18) isimli bu haber okumaya değer. Lütfen zamanınızı ayırıp okuyun. Ortadoğu haberleri ilginizi ç...
Komik Okul Resimleri
Wh Okulda:)zerdeçaltemizlik kolu başkanı oluncababayagmurlu993'ün eleştirisine mahrus kalıo:) Pratik arkadaşımız nrhnhocasımert41994'den joker hakkı...
Korkunç Efsaneler
Efsane Mi Yoksa Gercek Mi ?Efsane mi Yoksa Gercek mi ?Şehir efsaneleri, ne zaman, nerede, kim tarafından, ne amaçla, nasıl çıkarıldığını kimsenin bi...
Rüyada Cinli Ev Görmek
Rüyada Cin, Peri GörmekCinCin görmek, dünya ve onun gurur vesilesi olan şeyleri uğruna hile yapmaktan sakınmayan kimseye; Görülen cin alim, doktor,...
Dünyanın En Vahşi Yaratığı
Dünyanın En Vahşi Deniz Canlısı: Dunkleosteus10 metre boyu, 4 ton ağırlığı ve tüm deniz yaratıklarından güçlü ısırma kuvvetiyle Dunkleosteus, 400 mily...

Günah Olan Şeyler” İçin Bir Cevap

Günah Olan Şeyler İçin Yorum Yap