H2s Nedir

H2s Nedir Hidrojen Sülfür - Bu makaledeki notlar: sülfür nedir h2s nedir hidrojen sülfür..

Hidrojen Sülfür -hidrojen Sülfür Nedir – Kimya

Hidrojen Sülfür
Hidrojen Sülfür -Hidrojen Sülfür Nedir – Kimya

Hidrojen sülfür, renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gazdır. 1796’da C. Louis Berthallet tarafından bileşiği meydana getiren elementler tâyin edildi. Formülü H2S şeklindedir.

Çok şiddetli zehir olan hidrojen sülfürün 10-5lik bir konsantrasyonda da kokusu hissedilebilir. Sıvılaştırılmış hidrojen sülfür elektriği iletmez. Kaynama noktası -60,75 °C, erime noktası ise -83,70 °C’dir. Havadan 1.19 defâ daha ağırdır. Kaynama noktasında yoğunluğu 0,993’tür. Suda ve alkolde oldukça çözünür. Yanıcıdır. % 4,5-45,5 oranında hidrojen sülfür içeren hava patlayıcıdır.
Hidrojen sülfür az miktarda petrolde, kaplıcalarda ve tabiî gaz kuyularında bulunur. Elementlerinden de elde edilen hidrojen sülfür laboratuvarlarda demir sülfür üzerine hidrojen klorür etki ettirmekle elde edilir. Saf hidrojen sülfür elde etmek için kalsiyum veya baryum sülfür

Kimyasal Adı: Hidrojen sülfit
Diğer adları: Hidrosülfürik asit
Sülfan
Sülfür hidrit

Kimyasal formül: H2S
Molekül ağırlığı: 34.082 g/mol
CAS numarası:
Yoğunluk: 1.363 g/cm3, gaz
Ergime noktası: -82.30 °C (190.85 K)
Kaynama noktası: -60.28 °C (212.87 K)
SMILES

Sülfür

Sülfür
Sülfür Nedir – Sülfür Hakkında – Sülfür Kimyasal Özelliği

Kimyada, sülfür terimi -2 yükseltgenme seviyesinde kükürt içeren kimyasal bileşiklerin birkaç tipi için kullanılır.

Sülfür, İngilizce “sulfide” terimine karşılık geldiği için bazen hatalı olarak sülfit olarak Türkçe’ye çevrilir; sülfit SO3- iyonunun, sülfür ise S2- iyonunun ismidir. Keza, İngilizce sulfur sözcüğünün Türkçeye kükürt yerine sülfür olarak çevrilmesi (kükürt dioksit yerine sülfür dioksit gibi) hatalıdır ve yanıltıcı olabilir.

Hidrojen sülfür (H2S) veya Li2S, Na2S, ve K2S gibi alkali metal tuzlarının kuvvetli alkalin çözeltilerinde sülfür anyonu S2- bulunur. Sülfür son derece baziktir, pKa’sı 14’ten büyük olduğu için çok alkalin çözeltilerde bulunmaz, pH ~15’in (8 M NaOH) altında varlığı saptanamaz. Sülfür, iyonlaşmak yerine, sudaki hidrojen ile birleşip HS- iyonunu oluşturur, buna hidrojen sulfür iyonu, hidrosulfür iyonu, sulfhidril iyonu, veya bisülfür iyonu denir. Daha düşük pH’lerde (

Karbon Sülfür Zehirlenmesi

Karbon sülfür (CS2), renksiz, pis kokulu, uçucu bir sıvıdır. Kuvvetli bir eritici olduğu için organik ve basit cisimleri eritmede kullanılır. Diğer kullanılış yerleri suni elyaf yapımı ve böcek öldürücü ilaçlardır. Karbon sülfür organizmada zehirlenmeye yol açar. Bu zehirlenme ivegen ya da süreğen olabilir. Karbon sülfür zehirlenmesi sinirler, böbrekler, sindirim organları gibi çeşitli organlarda meydana gelen ağır yozlaşmalarla kendini gösterir. Bu yozlaşmaların sebebi, orta ve küçük çaptaki damarlarda yaygın bir şekilde görülen damar hastalığıdır.

İvegen karbon sülfür zehirlenmesi zayıflama, genel halsizlik, baş ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Daha sonra sinir sisteminde yozlaşma belirtileri baş gösterir. Zehirlenen kimsede titremeler, karıncalanmalar, çift görme, sinirsel gerginlik görülür. Tedavi için, zehirlenen kimse hemen açık havaya çıkarılır ve oksijen verilir.

Süreğen karbon sülfür zehirlenmesi çeşitli endüstri kollarında çalışan işçilerde görülür. Bu tür endüstri kollarının başlıcaları karbon sülfür üretimi, karbon sülfür yardımı ile yağ, zeytinyağı, esans ve reçinelerin çıkarılması, karbon sülfür ve kauçuğun vulkanizasyonu, yapay dokuma lifleri üretimidir.

Süreğen karbon sülfür zehirlenmesi yavaş bir biçimde meydana gelir, önce iştah azalır, vücut kuvvetten düşer, hasta uykusuzluk çekmeye başlar. Daha sonra zayıflama, kansızlık, sinir yangılanması ve inme gibi bozukluklar görülür. Süreğen karbon sülfür zehirlenmelerinde zehirlenen kimse en kısa zamanda iş yerinden uzaklaştırılır ve zehirlenme belirtileri gerekli ilaçlarla tedavi edilir. Karbon sülfür zehirlenmesi bir meslek hastalığıdır.

> Sudan Hidrojen Uretimi

Sudan Hidrojen Uretimi
Ticari anlamda sudan hidrojen üretimi geleneksel yöntemlerle üretilen elektrik (hidroelektrik, termik veya nükleer santrallarda) kullanılarak suyun elektrolizi sonucu gerçekleşir. Hidrojenin “temiz” yöntemlerle üretilmesi, elektriğin yenilenebilir enerji kaynakları (hidrogüç, güneş,rüzgar gibi) ile elde edilmesine bağlıdır. Suyun güneş enerjisi ile ayrıştırılması sonucu hidrojen üretimi başlıca iki grupta toplanabilir: termokimyasal süreçler ve fotokimyasal süreçler. Burada gruplama güneş enerjisinin kullanılış biçimi ile ilgilidir.

Hidrojen Yanması

Açıklama:

Hidrojeni ( protonu ) daha ağır elementlere dönüştüren füzyon olayı.

Sponsorlu Bağlantılar

H2s Nedir İçin Yorum Yap