Hafıza Jimnastiği

Hafıza Jimnastiği Beyin Egzersizi Yap - Bu makaledeki notlar: hafıza egzersizleri hafıza jimnastiği beyin egzersizi..

Beyin Eğitimi( Hafıza Egzersizleri)

HAFIZA EGZERSİZLERİ Vücudu geliştirmek için düzenli olarak egzersiz yapmak gerektiği gibi hafızayı geliştirmek için de yapılabile-cek egzersizler vardır. Hem bunlar vücut egzersizleri gibi ağır ve yorucu değil basit ve eğlencelidir. Yaşanmış Olayları Geriye Doğru Düşünme Egzersizi Bu, her akşam yatmadan önce yapılacak bir egzer-sizdir. Önceleri 5-6 dakikalık bir süre ayırarak yapaca-ğınız bu çalışma devam ettikçe hızlanacak ve 1-2 daki-kaya düşecektir. Sessiz ve fazla rahat olmayan bir köşeye çekilin. 3 defa derin soluk alın ve gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapattığınız andan itibaren geriye doğru o gün yaşadı-ğınız bütün olayları ana hatlarıyla gözünüzün önünden bir sinema şeridi gibi geçiriniz. Örneğin, “az önce derin nefes aldım, ondan önce bu odaya gelip oturdum, ondan önce salonda kitap okudum ondan önce yüzümü yıkayıp dişlerimi fırçaladım ondan önce akşam yemeği yedim ondan önce derslerimi çalıştım ondan önce falanlarla sohbet ettim. …” gibi. Bunu sabah kalktığınız ana kadar sürdürün. Bunu yaparken kendi kendinize “daha önce “ “daha önce “demenize gerek yoktur. Önceleri zorlanarak yapacağınız bu çalışma, iki hafta içinde kolaylaşacak ve günün olaylarını geriye doğru çok daha hızlı bir şekilde hatırlamaya başlayacaksınız. İlk günlerde bazı olayları unutabilir veya sırasını karıştırabilirsiniz. Bunun için hafızanızı suçlamayın. Unuttuklarınızdan çok hatırladıklarınıza odaklanın ve devamlı kendinize olumlu telkinlerde bulunun. Bunları yaparsanız, kısa süre içinde hafızanızdaki bilgilerin çok daha iyi organize olduğunu ve daha rahat hatırlanabildiklerini göreceksiniz. 15 gün sonra bu çalışmayı yaparken günün olaylarını daha ayrıntılı bir şekilde hatırlamaya çalışın. Örneğin “akşam yemeği yedim, yemekte şunlar vardı. Daha önce falanlarla sohbet ettim, sohbette şunları konuştuk daha önce gazete okudum, gazetede şu haberler vardı…..” gibi. Bir ay sonra daha da ayrıntıya inerek hissettiğiniz duyguları da hatırlamaya çalışın. Örneğin “yemek yiyor-duk yemekte sarma vardı son yıllarda yediğim en leziz sarmaydı. Kitap okudum, kitabın adı şuydu. Okurken çok heyecanlandım…”gibi. 35-40 gün sonra bu egzersize başlar başlamaz, olaylar film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek, be-yin bilgileri yerli yerinde vermeyi öğrenecek ve hafızanı-za bir düzen gelecektir. Bu egzersiz size şunları kazandıracaktır:
 Hafızanız eskisinden çok daha güçlü olacaktır.
 Günün olayları tekrar edileceğinden bilgilerin kalıcı hafızaya yerleşmesi kolaylaşacaktır.
 Bu egzersiz esnasında, hafızayı daha etkin hale getiren görselleştirme de yapılacağı için öğrenme hızla-nacaktır.
 Hayal kurma yeteneği geliştirilerek kontrol altına alı-nacaktır.
 Gün boyu yaşadığımız olayları, konuşmalarımızı, davranışlarımızı ve hissettiklerimizi akşam tekrar gözden geçireceğiz.
Hatalarımızla da yüzleşecek ve belki de bir gün sonra, bunları daha aza indirmeye çalışacağız. Rakamları Ezberleme Egzersizi Bir çok insanın rakamlarla arası iyi değildir. Kendi evlerinin telefon numarasını bile aklında tutamayanlar olduğu gibi, onlarca arkadaşının telefon numarasını ve-ya okuldaki arkadaşlarının sınıf numaralarını hafızasına yerleştirebilen insanlar da vardır. İleriki bölümlerde göre-ceğiniz Rakamları Hafızaya Kodlama Sistemi’ne göre bol bol egzersiz yapın. Önceleri az sayıda rakam dizile-rini akılda tutmaya çalışın. Zamanla daha çok haneli sa-yıları hafızanıza almaya gayret edin. Hafıza Oyunları Oyunlar, sadece çocukların hoşça vakit geçirdikleri ve anne babalarını kısmen de olsa rahat bıraktıkları za-man dilimleri değildir. Oyunlar aynı zamanda çocukların kendilerini keşfettikleri, zekalarını geliştirip hafızalarını güçlendirdikleri çok önemli faaliyetlerdir. Özellikle yap boz, bilmece çözme,benzer resimler arasındaki farkı bulma ve kelime oyunlarıyla hem beyinde çeşitli bölgeler arası iletişimin ve ilişkilerin kurulması hem de bunların hızlı bir şekilde yapılması yeteneğini kazanmış oluruz. Aslında eğlenceli birer beyin jimnastiği olan bu oyunlar, çocukların olduğu kadar her yaş grubundan insanın dikkat yeteneğini geliştirip hafızasını güçlendirebilmektedir. Yap Boz Oyunu Şekiller, renkler ve konum arasındaki ilişkiyi görerek parçaları doğru bir biçimde yerleştirme, gözle beyin arasındaki ilişkinin gelişmesini sağlar: ABD ve Avrupa ülke-lerinde çocuklar, çok küçük yaştan itibaren yap boz oy-nayarak büyürler. Önceleri büyük bir insan figürünün belirli parçalarını yerine koyarak organları öğrenmekle baş-lıyorlar. Daha sonra, binlerce küçük parçayı içeren çok ufak detaylı resimleri çözmeyi gerektiren yap bozlarla çalışıyorlar. Yap boz oynama, öğrenmede çok gerekli bir özellik olan çağrışım yapma yeteneğini geliştirir. Yap boz, konsantrasyon yeteneğini arttırır. Çünkü, beyin par-ça ve konum arasındaki ilişkiye yoğunlaşır. Yap bozda doğru yere yerleştirilen her bir parça başarı niteliği taşıdığından beyinde ödül merkezi uyarılır ve motivasyon yeteneği arttırılır. Zamanla bu yetenek, kişinin diğer faaliyetlerine de yansıtır. Bilmece Çözme Çoğunlukla dergi ve gazetelerde bulabileceğimiz en yararlı şey bilmecelerdir. Bilmece çözmek de bir çeşit zihin jimnastiğidir. Bilmeceleri çözdükçe bir taraftan ke-lime hazinemiz gelişir. Diğer taraftan gerekli olan bilginin hafızadan bulunup çıkarılması ve yerine konması işle-mini yapma hızı artar.
Pratik Öneriler
• Okuduğunuz bir yazıyı veya yaptığınız bir şeyi unutmamak istiyorsanız, o şeyi yaparken bir an için dik-katinizi yoğunlaştırın.
• “Öğrenme Sanatı” adlı kitabında Katherine Ramsland şunları söyler: “Sıkılmış zihin, çok az bilgi tutar ya da hiçbir şey tutamaz. Bu, mis kokulu bir bahçenin ortasında nefeslerini tutan insanların durumuna benzer. Böyle zihinler ayırım yapmazlar ve yalnızca yüzeysel algılamalarda bulunurlar. Onlar tembel beyinlerdir. Uzun dönemli hafızaları yoktur. Öğrenmeye çalıştığınız bilgilere sevgiyle yaklaşın. Daha çok sevdiğimiz yada önemli saydığımız şeyleri hatırlama eğilimindeyiz. Bize sıkıcı gelen ve ilgisiz kaldığı-mız bilgileri öğrenmekte büyük zorluk yaşarız. Bu ne-denledir ki ortaokul ve lisede bize öğretilen bilgilerin çoğunu mezun olur olmaz unuturuz. Çünkü o bilgileri isteyerek ve severek öğrenmedik. O zamanlar ders çalış-makta ki amacımız kazasız ve de belasız bir şekilde bir üst sınıfa geçmekti. Bununla birlikte, sevdiğiniz ve anlatımından keyif aldığınız dersleri daha iyi öğreniyor ve çok daha uzun süre hafızanızda tutabiliyordunuz. Sonuç olarak, hafıza performansınızı arttırmak istiyorsanız öğrenmek zorunda olduğunuz şeyleri severek ve önemseyerek yapın.
 Öğrenme sırasında fizyolojinizi doğru kullanın. Fizik-sel duruşumuz, kaslarımızın gerilimi ve nefes alıp veri-şimiz düşüncelerimizi ve öğrenme kapasitemizi anında etkilemektedir. Bu nedenle öğrenme esnasında sandal-yede dik oturup, birkaç defa derin nefes alır ve yüzünüze başarılı ve kendinden emin bir tavır yerleştirirseniz öğ-rendiklerinizi daha iyi hatırlarsınız.
 Beynimiz bilgiyi, çevredeki nesne, koku,ışık ve fizyo-lojik duruşumuzla birlikte kodluyor. Örneğin, bir bilgiyi öğrenirken ayakta olduğunuzu ve sağ elinizle alnınıza dokunduğunuzu varsayalım. Bu durumda aynı bilgiyi ge-lecekte hatırlamak istediğiniz zaman, ayağa kalkıp sağ elinizle alnınıza dokunmak hatırlama işlemini kolaylaştı-racaktır.
 Gün içinde sık sık beyin jimnastiği yapın. Bunun için şu basit önerileri uygularsanız, kısa sürede hafıza per-formansınız belirgin olarak artacaktır.
 Her gün okuduğunuz gazetedeki haberlerin özetini aklınızdan geçirin.
 Her gün hoşunuza giden bir sözü ezberleyin ve bunu arkadaşlarınızla paylaşın
 Gün boyu görüştüğünüz kişilerin giysilerini hatırla-maya çalışın.
 Seyahat edin.
 Bol bol kitap okuyun. Kitap okuma alışkanlığı olan insan, yeni bilgiler edindikçe beynindeki iletişim şebeke-lerini ve hafıza çekmecelerini daha fazla kullanır

Kolay Ve Çabuk Günlük Beyin Egzersizleri

Kolay ve Çabuk Günlük Beyin Egzersizleri

Birçok erkek hergün vücutlarını ve kaslarını geliştirmek için türlü türlü egzersizlere başvurmakta. Ama beyin sinirlerinin gelişimini pek düşünen yok.

Beyniniz için size gerekli olan kolay ve çabuk günlük beyin egzersizleri. Çeşitli beyin oyunları ve günlük beyin jimnastiği yapmanız sizin yaşamınızı doğrudan etkileyecektir.

Beyniniz 5 temel bilişsel işlevi yerine getirir:

*Hafıza
*Dikkat
*Dil
*Görsel-uzamsal özellik
*Yürütme görevi

Beynimizin bu özelliklerini besleyip hazırlıklı tutarsak beyin yaşlanmamızı engellemiş oluruz.

İşte beyniniz için günlük 5 egzersiz

1-Hafıza

Beyinin bilişsel işlevlerinde çok önemli bir rol oynayan hafıza, okuma, muhakeme ve akli hesaplamadan oluşur. Hafızanızın iyi çalışmasıda bu anlamda birkaç beyin jimnastiğine bağlı. Mesela müzik dinlemek sadece eğlenceli bir uğraş değildir aynı zamanda hiç bilmediğiniz bir şarkı dinlerken sizin beyninizi ufaktan şarkının sözleri için çalıştırmaya yarar. Acetylcholine seviyenizi yükselterek hafızanızı geliştirir. Karanlıkta duş alıp kıyafetlerinizi giymeye çalışın, diş fırçalarken sık kullandığınız elinizin yerine ters elinizide kullanmaya çalışmanız hafızanızı güçlendirecektir. Bu egzersizler beyninizin nöral aktivitelerini kesin kez geliştirecek.

2-Dikkat

Dikkat günün her anında gerekli bir unsur. Dikkatli olmanın kuralı, iyi konsantre olabilmek, çevredeki ses ve engellere rağmen birşeye odaklanabilmek anlamına gelir. Yaş ilerledikçe dikkatte onunla birlikte düşer. Küçük egzersizler ise: Sesli kitap dinlemek, koşu, akıldan yapılan matematik hesaplamaları hem beyninizi zinde tutacak hemde dikkatinizi güçlendirecek.
3-Dil

Dil aktiviteleri, hatırlama, depolama ve anlama açısından çok önemlidir. Dil ayrıca akıcılık, gramer bilgisi ve söz dağarcığını geliştirir. Ufak tekrar egzersizleri ve kelime öğrenimleriyle çok kolay bir şekilde dil özelliği gelişir. Örnek olarak çok basit, spor haberlerini okuyorsanız biraz iş ve ekonomi haberlerinide okumaya başlasanız iyi olur.

4-Görsel Uzamsal Özellik

3 boyutlu ve renkli bir dünyada yaşıyoruz. Beyinin görsel uzamsal özelliğini güçlendirmek için; bir odaya girin ve 5 eşya, seçin nerede olduklarına iyi bakın. Odadan çıkın ve hangi eşya neredeydi hatırlamaya çalışın. 2 saat sonra nerede olduklarını tekrar hatırlamaya çalışın. Çevrenizdekileri dikkatle izleyin ve beyninize not edip anımsamaya gayret gösterin.

5-Yürütme Görevi

Mantığınız ve muhakeme gücünüz ile günlük kararlar verip, hipotezler üretebilir ve sonuçlarını kestirmeye çalışabilirsiniz. Bir video oyunu gibi sonuçları önceden kısa bir şekilde gözden geçirmek eğlenceli olacaktır.

Beyinsel jimnastik

Yaşımız ilerledikçe kaslar ve fiziksel özelliğimiz gibi beynimizde yaşlanma içerisine girer.Bu 5 egzersizi günlük hayatınızın içine sokup uygularsanız beyninizi fit tutabilirsiniz.

Sisimo 2 Hafıza Teknikleriyle Süper Beyin – Ferit Delen

Kitap Özet

Bu kitap “Sen dehanın potansiyelini içinde taşıyan bir süper beyinsin. Artık beyninin zincirlerini kır, kendini ve yapabileceklerini keşfet.” diyerek sizi yaşadığımız bu boyuttan farklı bir dünyaya götürüyor. Hepimizde, zannettiğimizden daha fazlası var. Hem de hayal edemeyeceğin kadar çok. Yaptıkların yapabileceklerinin yanında bir damla. İşte tüm bunlar bu kitabımızda. Sadece, istek ve heyecanla okuyun, sayfaları çevirin ve hayatınıza uygulayın. 2. Kitabımızda;Konsantrasyon nedir?

Konsantrasyonu geliştirmenin sırları,

Odaklanmanın gücüyle bir ömürde bin yıllık işler başaranların gizemli hayatları,

Unutkanlık nedir? Neden unutuyoruz?

Unutmayı önlemenin yollarını,Sınavlarda tavan yapan notları alma stratejilerini,

Hayal gücünü kullanmayı,

Olumlamaların gücüyle hafızanızın gücünü tavan yapacak, sizi tutuşturacak telkinlerin etkisini,

Akrostiş tekniğiyle zor görünen bilgileri kolayca hafızaya kaydetmenin çarpıcı yöntemini,Süper sisimo Şeker Yöntemini,

Sıra dışı bir anlatımla öğrenmenin keyfini yaşayın. Sınavlara hazırlanırken gereksiz tekrardan ve sıkıcı öğrenmeden kurtulmanın yolları bu kitapta. YGS, LYS, SBS gibi sınavlarda size tavan yaptıracak yöntemler bu kitapta. Artık öğrenmeyi bir eğlence haline getirerek kalıcılığı sağlamak sizin elinizde. sisimo Hafıza Teknikleri ile beyninizin gücünü %100’den daha fazla parlatmak için hazır mısınız? O zaman durmayın ve bu mükemmel yolculuğun tadını çıkarın şimdi. Bir gün sonrası için geç kalmış olabilirsin.

Kitap Ön Yüzü

Kitap Künyesi

Sisimo 2 Hafıza Teknikleriyle Süper Beyin – Ferit Delen

Zeka Evi Yayınları

» Kişisel Gelişim

Fiyatı : 30,00 TL

Haziran 2011,
128 sayfa,
ISBN: 9786054280018

Sponsorlu Bağlantılar

Hafıza Jimnastiği İçin Yorum Yap