Hamilelikte Rahim Agzi Acikligi

Hamilelikte Rahim Agzi Acikligi Hamilelikde Rahim Agzi Yetmezliyi - Bu makaledeki notlar: hamilelikte rahim açılması hamilelikte rahim agzi..

Rahim Ağzı Yetmezliği Nedir, Nasıl Te*davi Edilir ?

Rahim ağzı yetmezliği nedir, nasıl te*davi edilir ?

Rahim boynu veya rahim ağzı denen rah*min hazneye açılan kısmı, gebelik başlangıcından doğuma kadar sıkıca kapalı durur. Doğum zamanı geldiğinde başla*yan doğum ağrıları ile bu rahim boynu açılıp genişlemeye başlar ve en sonunda bebek başının geçmesine müsait hale ge*lir. Bu normal durum dışında, bazen za*manından önce, özellikle gebeliğin ikinci üç aylık döneminde rahim boynu, gücünü kaybeder, ağrısız olarak kendili*ğinden açılır ve bu nedenle bebek erken doğar. Bu rahim kasılmaları ve ağrı olma*dan rahim boynunun zamanından önce açılmasına rahim boynu yetmezliği de*nir. Her 100 gebenin yaklaşık 4-5‘inde görülen bir sorundur.

Zamanında fark edilmezse, tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olur. Gebe olmayan kadınlarda tanı konması zordur. Genelde 1-2 gebelik kaybından sonra tanısı konur.

Nedenleri: Genellikle daha önce geçiri*len rahim ağzı ameliyatları, sık kürtajlar, kürtaj sırasında rahim boynunun zedelen*mesi, zor doğum ve doğumda rahim ağ*zında oluşan geniş yırtıklar, neden olarak düşünülmektedir. Bu nedenlerden hiç bi*ri mevcut değilse; rahim boynunun genetik olarak yapısal anomalisinin yet*mezliğe yol açtığı kabul edilmektedir.

Tedavisi: Daha önceki gebeliği, rahim ağzı yetmezliği ile sonlananlarda; bir son*raki gebeliklerinin 12-14. haftaları arasın*da, koruyucu tedavi olarak rahim boynu özel dikişlerle daraltılır. Doğum zamanı geldiğinde bu dikişler alınır. Bazı vakalar*da ise rahim ağzının açılması yavaş seyre*der ve bu durum ultrason ile tespit edile*bilir. Böyle vakalarda -24-26. haftaya ka*dar hemen acil daraltma dikişi uygulanır.

Sponsorlu Bağlantılar

Hamilelikte Rahim Agzi Acikligi İçin Yorum Yap