Hangi Derse Nasıl Çalışılır

Hangi Derse Nasıl Çalışılır Lise Dersleri Nasıl Çalışılır - Bu makaledeki notlar: açık lise derslerine nasıl çalışılır hangi..

Hangi Ders Nasıl Çalışılır?

hangi ders nasıl çalışılır, ders çalışma ipuçları, ders çalışma yöntemleri, sınavlara yönelik ders çalışma, sınavlara hazırlık,

Hangi Ders Nasıl Çalışılır?

Bütün yöntemler ve dersler topluca bu yazıda. Okuyan hangi dersi nasıl çalışacağını gayet iyi anlar. Ne yapacağını bilen de bu işi bitirir. Her dersin test çözme tekniği birbirinden farklıdır. Bu yazıda; Matematik , Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Yabancı Dil derslerinin nasıl çalışılması ve sınav sorularının nasıl çözülmesi gerektiği konuları ile Unutma, Hatırlama, ve Sınav Teknikleri hakkında size yardımcı olacak özel yöntemleri sunuyoruz. Sizden beklediğimiz, bu yöntemleri çok iyi anlayıp, çalışmalarınızı planlı bir şekilde düzenlemenizdir. Varsa, yanlış alışkanlıklarınızın yerine, sunduğumuz ve edinilmesi gereken alışkanlıkları koymanız sizlerin yararına olacaktır.

MATEMATİK NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?
Matematik bilgileri öğrenilirken anlamlı kılınmalıdır. Bunu yapabilmek için de bilgiler nedenleriyle birlikte öğrenilmelidir. Öğrenim sırasında birey kendi kısaltmalarıyla, kendi yöntemleriyle notlar tutmalıdır. Birey çok soru çözerek bilgileri kullanma becerisi kazanmalıdır. Yeni bilgiler öğrenilirken eski bilgiler kısaca tekrar edilmelidir. Sınav yaklaştıkça genel tekrarlar yapılmalıdır.
SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?
Sorular dikkatli okunmalı ve tüm veriler kullanılmalıdır. Soru çözülürken herhangi bir aşamadaki sonuç yanıt olarak alınmamalı, işlem sonuna kadar yapılmalıdır Sınav anında telaşı önlemek için öğrenci kendisine kolay gelen sorulardan başlamalıdır.

GEOMETRİ NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?
Önce bilgi eksikliği tamamlanmalıdır. Konuyla ilgili tanımlar ve kurallar öğrenilmelidir. Bol soru çözülürken hız ve pratik arttırılmalıdır. Geometri dersi çalışırken öğrenci sabırlı olmalıdır. Geometri dersindeki örnekler basitten zora doğru çözülmelidir.
SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?
Problemin içindeki küçük özelliklere dikkat edilmelidir. Sorunun çözümünü kolaylaştırmak için ilgili bütün veriler şekil üzerinde gösterilmelidir. Sorudaki bütün veriler kullanılmalıdır. Geometri sorusuyla ilgili tüm veriler şekil üzerinde işaretlenmemişse cevap da ortada demektir. Bu nedenle şekil dikkatle incelenmelidir.
FİZİK NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?
Öğrenci önce dersi derste dikkatlice dinlemeli, dersten sonra tekrar yapmalı sonra da soru çözmeye geçmelidir. Fizik dersi üç doğruya hitap ettiği için öğrenci çalışırken görme, duyma ve dokunma duyularından en az ikisini kullanmalıdır. Öğrenci konunun detaylarını çalışmadan önce, konunun ana başlıklarını ve alt başlıklarını kavramalıdır. Öğrenci dersi iyi dinlemeli ve devamsızlık yapmamalıdır. Öğrenci sabırlı olmalıdır. Konu işlendikten sonra sorular hemen yapılamayabilir. Bu nedenle verilen test ve ödevler mutlaka yapılmalıdır. Öğrenci doğru bilgiyi edinmeye ve bu doğru bilgiyi doğru bir ekilde gözlemleyerek yorumlamaya çalışmalıdır.
SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?
Soruyu çözmeden önce metin çok iyi okunup anlaşılmalıdır. Soru anlaşıldıktan sonra çözüme geçilmelidir. Verilenler bir kenara yazılmalı ve gerekirse şekil çizilmelidir. Daha sonra uygun formül ve bilgileri kullanarak dikkatlice soru çözülmelidir. Soruda verilen olay mümkün olduğunca yaşanmalı (hayal edilmeli), bu da uygun bir şekilde desteklenerek çözüm şekli belirlenmeli ve çözüme gidilmelidir. Öğrenci, soruları daha önceki sorulara benzeterek çözmeye çalışmamalı, onun yerine sorunun ilgili olduğ konu hakkındaki bilgilerini yorumlamalıdır. Soru çözerken yaşanan başarısızlık öğrenciyi yıldırmamalı, öğrenci soru çözmeye devam etmelidir.

KİMYA NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?
Kavramlar iyi anlaşılmalıdır. Bir kavram veya bilgi tam öğrenilmeden kesinlikle bir başkasına geçilmemelidir. Anlaşılmayan konular öğretmene hemen sorulmalıdır. Daha sonra bu konularla ilgili soru çözülmelidir. Zorlandığınız tüm konuları iyice öğrendikten sonra problem çözmeye geçiniz. Kimya konuları ezberlenmemelidir. İşlenen konular anında somut örneklerle açıklanmalıdır. Öğrenci işlenmiş konuları örneklerle açıklayabilmelidir. Bunu yapabilmek için de konuları örneklerle çalışmalıdır. Soruların genelde sayısal ağırlıklı değil de yorum ağırlıklı olduğunu unutmamalıdır.
SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?
Sorunun köküne dikkat edilmeli (….olabilir, ……kesinlikle doğrudur, ……oda koşulunda, ………….normal koşul gibi.) Bütün kelimeler üzerinde durulmalı, tüm veriler kullanılmalıdır. Önce soru kökü okunmalıdır. Daha sonra soru köküyle ilgili bölüm okunmalıdır.

BİYOLOJİ NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?
Biyoloji öğretmen rehberliğinde çalışılması gereken bir derstir. Bu nedenle ders derste öğrenilmelidir. Öğrenci dersi dikkatle dinlemeli ve gerekli notları almalıdır. Aynı gün tekrar yapmalıdır. Testler verildiği günde çözülmelidir. Bu ders, şekil ve şemalarla çalışılmalıdır. Çalışırken özet çıkarılmalı, terimler unutulmamalıdır. Resim olmadan bir konunun anlatılması ne kadar zorsa anlaşılması da o kadar zordur. Bu nedenle anlamayı kolaylaştırmak için resimlerle çalışılmalıdır Bilgilerin kalıcılığını arttırmak için konularla ilgili yapılmış deneyleri okumak da faydalıdır. Öğrenci konuyu iyice anladığına inandığı zaman bu konuyu pekiştirmek için sorulara yönelmelidir. Biyoloji konuları birbiriyle bağlantılı konulardır. Bir konu iyice anlaşılmadan yeni bir konuya geçilmemelidir. Biyoloji soruları birgiyle birlikte yorum da gerektirdiğinden bol soru çözülerek yorum yeteneği kazanılmalıdır.
SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?
Biyoloji sorusu çözülürken önce soru cümlesi, daha sonra anlatım metni okunmalıdır. Böylece zaman kaybedilmemiş olur. Sorularda anahtar kelime aranmalıdır. Anahtar kelime sorunun çözümünde ayırt edici nitelikte olan kelimedir. Sorular çözülürken sadece bir konu düşünülmemeli, konular arasında bağıntılar kurularak sorular çözülmelidir.

TÜRKÇE NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?
Türkçe sorularının % 68?i anlam, %34?i bilgiyi yorumlama sorularıdır. Bu nedenle öğrenci bol kitap okumalı ve gazete dergi makalelerini yorumlamalıdır. Bol soru çözmelidir. Soru çözme işi zevkli bir uğraş haline getirilmelidir. Yeni öğrenilen konularla ilgili testler bir gün sonra mutlaka çözülmelidir. Öğrenci konuyu gerçekten öğrenip öğrenmediğini ancak o zaman görebilir. Sınav gününe kadar her gün , bir ders seansında 20 soruyu geçmemek koşulu ile paragraf soruları çözülmelidir. Paragraf soruları çözülürken, doğru cevap göz önünde bulundurularak, yapılan yanlışın neden yapıldığı araştırılmalıdır.
SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?
Uzun paragrafı sorulardan ürküp sıkılmayınız. Çünkü bu sorular kolay sorulardır ve cevap paragrafın içine sıkıştırılmıştır. Sözcük ? anlam sorularında sözcük tek başına düşünülmemelidir. Sözcük cümlede anlam kazandığı için cümle okunmalıdır. Cümle ? anlam sorularında comlenin anlamı çerçevesi çok iyi belirlenip dışına çıkılmamalıdır. Cümle çok iyi anlaşıldıktan sonra şıklara geçilmelidir. Önce soru kökü okunmalı, sonra soruyla ilgili bölüme geçilmelidir. Paragraf sorularında ?ana fikir? isteniyorsa cevap genellikle ya paragrafın başında ya da sonundadır.

TARİH NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?
Konuların ezberlenmesi yerine, olaylar arasında neden ? sonuç ilişkisi kurarak yorumlama ve düşünme yeteneği geliştirilmelidir. Tarih dersinde konuyu küçük parçalara bölerek öğrenmmek daha doğrudur Ders esnasında not tutulmalıdır. Şu ifadelerle yada bunlara benzer ifadelerle başlayan cümleler özellikle not edilmelidir : Bundan dolayı??.özetle?? tekrar ediyorum?.. gibi. Konular dersten sonra ayrı gün içinde tetrar edilmelidir. Tarih dersinde tetrar, anlatılarak önemli noktalar yazılarak yapılmalıdır.
SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?
Soruları yorumlarken olayların geçtiği dönemin koşullarını düşünün. Soruları dikkatle okuyun, soru köküne dikkat edin ( olumlu ? olumsuz ). Olaylar arasında neden ? sonuç ilişkisini görebilmeniz soruyu çözmenize yardımcı olacaktır.

COĞRAFYA NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?
Coğrafya dersi, bilgileri ezberlemekten çok coğrafi olayları oluş biçimleri, dağılış ve sonuç ilişkileri içerisinde öğrenerek çalışmalıdır. Okuduğunuz bilgileri mümkünse bir şekil üzerine aktarın. Bu durum öğrendiklerinizi kullanabilme yetinizi artıracak ve soruların çözümünde kolaylık sağlayacaktır. Bu dersi çalışırken, yapılması gereken bir başka yöntem ise harita kullanmaktır. Bu alışkanlık coğrafyanın temeli olan ?nerede? sorusuna cevap bulmanızı sağlayacaktır. Coğrafya dersi ile ilgili olarak doğru değerlendirmeler yapabilmek için çalışırken ya da soruları çözerken sahip olduğunuz tüm bilgilerinizi kulanın.
SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?
Coğrafya soruları öğrencilerin okuduklarını anlayabilme ve bu bilgiler ışığında grafikleri yorumlayabilme yeteneğini ölçer. Grafik sorularında (gece ? gündüz, gölge boyları v.b. ) soru kökünde verilen noktaların nerede yer aldığı belirlenmeli ve buna uygun olarak karar verilmelidir. İklim bilgisi, nüfus , ekonomik coğrafya gibi konularla ilgili grafiklerde ise, verilen değişkenler dikkatle incelenip bir sentez yapılmalı ve doğru şık işaretlenmelidir.

FELSEFE NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?
Felsefe soyut bir derstir. Felsefî disiplinleri ve o düşünürlerin görüşlerini bilmek gerekir. Felsefî terminolojiye hakim olmak gerekir. Örneğin soru Emprsist bir filozof olan?.. diye başlarsa emprizmin ne olduğunu bilmemiz paragrafı doğru yorumlamamızda yardımcı olur. Bu dersi çalışırken ezberden kaçınmak gerekir. Anlama, kavrama ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi için soru çözme üzerinde yoğunlaşmalıdır.
SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?
Felsefe soruları, cevabı içinde sorulardır. Paragraf veya anlatımı çok iyi okumamız ve anlamamız gerekir. Soru kökünün iyi anlaşılması gerekir. (.anlaşılamaz, ..çıkarılamaz, . Ulaşılamaz, .ulaşılabilir gibi ) Doğru seçeneği ararken, verilen bilgilere göre yorum yapın, kendi duygu ve düşüncelerinizi katmayın. Hiç tanımadığınız düşünür, isim veya kavramlarla karşılaştığınızda soruyu yanıtlayamayacağınızı düşünmeyin. Yanıtın paragrafın içinde bulunduğunu unutmayın.

YABANCI DİL NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?
Yabancı dilde iki çeşit soru tipi olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi dilbilgsi ve kelime bilgisi sorularıdır. Bu soruları yanıtlayabilmek için dilbilgisi kuralları ile bol miktarda kelimenin bilinmesi gerekir. İkinci tipteki sorular ise anlama ve anladığını yorumlamaya yönelik sorulardır. Bu soruları yanıtlayabilmek için de bol miktarda kitap okumak gerekmektedir. Çalıştığınız konuda bilmediğiniz tüm sözcük ve deyimlerin anlamlarını, o konuya ayırdığınız zaman dilimi içinde öğrenin. Biriktirmeyin. Öğrendiklerinizi kullanın, etkin olsun. Çok okuyun, okumak için sizin seviyenize uygun kitaplar seçin . Kelime ve gramer çalışmasını bütün bir yıla yayın. Özellikle sınava 3 ay kala bol miktarda test sorusuyla öğrendiklerinizi pekiştirin.
SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?
Önce soru kökünü okuyun.Sorunun sizden ne istediğini dikkatlice okuyarak anlamaya çalışın. Paragraf sorularını dikkatlice okuyunuz ve unutmayınız ki bu tip sorularda cevap paragrafın içindedir. Sözcük ? anlamı sorularını yanıtlarken sözcüğün cümle içindeki anlamını göz önünde bulundurunuz. Şıklara geçmeden önce cümleyi çok iyi anladığınızdan emin olun. Cümle ? anlam sorularında cümlenin anlamını kavramaya çalışınız. Kendi yorumunuza göre değil cümlenin verdiği anlama göre soruyu yanıtlayınız.

SINAV İÇİN ÖNERİLER
Her şeyden önce unutmayınız ki deneme sınavları hatalarınızı görüp düzeltmeniz, konu eksiğiniz varsa bunu görebilmeniz ve tamamlamanız için yapılmaktadır. Sınavda iniş çıkışları değil puanınızı hedef alın. Her sınavda bir önceki sınavdan daha yüksek puanı hedefleyin. Sınava en iyi yapabildiğiniz testten başlayın. Eğer birden fazla testten iyi iseniz her sınavda farklı testlerden başlayarak hangi sıralamada daha iyi bir sınav çıkardığınızı görün. Her testte sorulara ne kadar sürede cevap verdiğinizi sınavdan sonra not edin. Sınavda ?alan? dersiniz olmasa bile her testte kolay ve çok kolay kategorisinde hazırlanmış soru olduğunu anımsayarak her teste ve her soruya bakın. Sınavdan sonra değerlendirme yapın. Hangi soruları, niçin yanlış yaptınız: boş bıraktığınız sorular zamanlamadan mı kaynaklandı; yoksa bilgi yetersizliğinden mi? Hatalarınızı belirleyin ve bir sonraki sınavda aynı hataları yapmamaya özen gösterin. Soru çözüm kitapçığından yanlış yapıp ya da boş bıraktığınız tüm soruların çözüm şeklini öğrenin. Sınavda aldığınız puan ne olursa olsun asla çalışmayı bırakmayın, çalışma temponuzu düşürmeyin.

Açık Lise Sınavlarına Nasıl Hazırlanılır?

Açık Lise Sınavlarına Nasıl Hazırlanılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim teknolojileri Genel Müdürlüğü, Açıköğretim Okulları öğrencilerinin televizyon, radyo ve internet teknolojilerini kullanarak sınavlara hazırlanabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmuştur. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin sınavlara çalışırken yaralanabileceği kaynaklar aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır.

  • Halk Eğitim Merkezinden aldığınız Açıköğretim Okulları ders kitapları (ders notları) ile hazırlanabilirsiniz.
  • Daha önceki Açık Öğretim Lisesi sınavlarında çıkmış soruları gözden geçirebilirsiniz. Sorular için tıklayınız..
  • İnternet TV ya da İnternet Radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet Radyo ve İnternet TV için tıklayınız.
  • Televizyonda yayınlanan Açık Öğretim Lisesi derslerini izleyebilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi dersleri televizyon yayın saatleri için tıklayınız.
  • Web sayfalarımızda bulunan kitap içeriklerini bilgisayarınıza kaydedip, hazırlanabilirsiniz. Kitap içerikleri için tıklayınız.
  • Halk Eğitim Merkezlerinde sizin için açılan kurslara katılarak hazırlanabilirsiniz. Bazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Açıköğretim Okullarında okutulan bazı dersler için kurs düzenlemektedirler.
  • Unutmayınız ki bu sınavların telafisi, örgün eğitimde olduğu gibi mümkün değildir. Bu nedenle lütfen bu sınavlara girmenizi engelleyebilecek unsurlara dikkat ediniz. Sınavda mutlaka Sınav Giriş Belgeniz ile geçerli bir kimlik belgenizi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınavdan en az yarım saat önce sınav yerinizde olmalısınız. Aksi takdirde bu nedenlerden dolayı sınava alınamayabilirsiniz. Bunun yanı sıra sınav esnasında da cevap kâğıdınızın çevrenizdekiler tarafından görülmediğinden emin olunuz. Sınavlarınızın optik okuyucularda değerlendirmeleri yapılırken aynı zamanda kopya analizi de yapılmaktadır.

Sınavlarda başarılar dileriz.
http://www.aol.meb.gov.tr/

Nasıl Ders Çalışılır…

NASIL DERS ÇALIŞIRLIR

1. Valla mı? Ciddi misin? Manyaklar gibi
ders çalışmaya hazır mısın? Çok iyi.
2. Bak manyakçım önce kitabını sana göre
en verimli çalışabileceğim yere koy. Yok yok
çöp kutusuna değil, masaya koy. Kitabını
lambadan 22.5 duvardan 32, göz hizandan ise
78 cm. Uzağa koy. Çünkü bu uzaklıktan istesen
de okuyamazsın.

3. Defterini ise masanın üstüne koy. Dik otur.
Sağ el başparmağını burnuna koyarak iki karış
mesafe ölç. Şimdi çok seri bir şekilde
parmaklarını aşağı, yukarı oynatarak derse
“Naniik, naniik!”yap.

4. Ders çalışırken mutlaka kendine dinlenme
süresi ayır. Çalışırken sallanan koltuğu otur.
Sallanırken her öne gelişte bir kelime
okur, her arkaya gidişte ise dinlenirsin.

5. Matematik kitabının içinde tarih kitabını
koy. Böylece bir dersi çalışırken başka bir dersi
kaytardığını bilmek ruhunu huzura kavuşturacaktır.

6. Ders çalışırken iç huzurun çok önemlidir.
Huzurlu değilsen ders çalışamazsın. Es kaza
huzurluysan, radyoyu açıp haberleri dinle.

7. Radyodaki ders çalışmamana sebep olan politik,
sosyolojik, ekolojik ve nörolojik unsurları
üzerinden atmak için bir sonraki müzik programını
mutlaka dinle.

8. Konsantrasyonunu sağlayacak son hareketi de yap.
Gir kardeşini döv. Stresini at. Gel.

9. Haa, bi dakka. Önce mutfağa git. İnce uzun
bir sürahiye patates cipsi, bir tabağa da kola koy.
Bu terslik araştırma süreni uzatacak
ve kahretsin ki derse geç başlamana neden olacaktır.

10. Unutma ki, her baba söze “Ben sınıf
birincisiydim” diye başlar. Ancak 30 kişilik bir
sınıfta her öğrencinin babası birinci olamayacağından,
olasılık hesabına göre babaların dürüstlük oranı
1/30’dur. Baban nasihat çekerse “he de” gitsin.

11. Eğer okulda notları 10 üzerinden alıyorsan,
aileni notların 5 üzerinden verildiğine inandır.
Böylece aldığın bir 3 bile, ailenin gözünde
6 gibi işlem görecektir. Eğer okulda 5 üzerinde not
alıyorsan ve aileni notların 2.5 üzerinden
inandırabiliyorsan, yuh o aileye, senin zaten
sorunun yok. Eğer kredili sistemde okuyorsan,
Lise 1’de aldığın kredileri dönem sonunda dolara
endeksli sigortala. Böylece kredi faizinle diğer
dönemlerde hiç ders almadan diplomayı cebe
indirebilirsin.

12. Çok zorlandım. Üfff. Saat de çok geç olmuş.
Sen en iyisi “Bir dahaki sınava çalışırım” diye
kendini kandır ve yatağına saldır.

13. Hala uyuyamayıp, ders çalışmak niyetindeysen
senin için bir şey yapamayız. Doktor tavsiyesi
ile kendi haline bırakılacaksın. Vah vah!

14. Sana son tavsiye; Akılsız bir insanın akılsız
olduğunu anlayabilmesi için de akla ihtiyacı vardır.
Aklını fazla kullanma! Şok şeyler öğrenebilirsin!!
Ammaa üzülme rütbe-i akıl eşit verilmez faniye.
Öğrencileri koruma derneği adına sana acil şifalar
dileriz. Yazık yahu, vahh vah. Allah. Allah!
Neler var şu dünyada.Akıl var, mantık var.
Israr ediyo ya, çalışam diyo ya. Biz daha ne yapalım.
Vah vahh. Yok aklımız almıyo ya. Anlatsam, inanmazlar.
Hala çalışıcam diyo ya. Atın şunu demekte, hepimize
kötü örnek oluyo. Vah vah!

Beğnnler +rep lütfenn..

Aöf En Kolay Nasıl Çalışabilirim

aöf 1 sınıfta okumaktayım imtahanlara en kolay nasıl çalışabilirim az çalışıp geçer not almak istiyorum 😀 sevgiler

Sponsorlu Bağlantılar

Hangi Derse Nasıl Çalışılır” İçin Bir Cevap

Hangi Derse Nasıl Çalışılır İçin Yorum Yap