Haritaların Kullanım Amaçları

Haritaların Kullanım Amaçları Haritaların Kullanım Amaçları Hakkında Bilgi - Bu makaledeki notlar: Haritaların Kullanım Amaçları Haritaların Kullanım..

Haritaların Kullanım Amaçları ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu yazı Haritaların Kullanım Amaçları ve Haritaların Kullanım Amaçları Hakkında Bilgi hakkında bilgiler içerir. Bu not umarım işinize yarar.

Haritaların Kullanım Amaçları

Haritaların Kullanım Amaçları

Her haritanın hazırlanış amacı aynı değildir. Değişik özellikler dikkate alınarak hazırlanan haritalar, kullanım amaçları bakımından farklı isimler alır. Örneğin iklim bölgeleri haritası, toprak haritası, maden haritası, fiziki haritalar, nüfus haritası vb.

Fiziki Haritalar:Yeryüzü şekillerinin yükselti ve eğim gibi özellikleri ve dağ,ova, plato gibi yer şekillerinin dağılışını gösteren haritalardır. Bir yerin yükseltisi ancak fiziki haritalardan bulunabilir.
İdari ve Siyasi Haritalar: Ülkelerin siyasî sınırlarını veya idari birimlerini (bölge, il, ilçe) gösteren haritalardır.

Beşerî ve Ekonomik Haritalar: Nüfus miktarı, yoğunluğu ve dağılışını, göçleri, tarım ürünleri ve miktarını, sanayi, yeraltı kaynakları, turizm değerleri olan alanların dağılışını gösteren haritalardır.

Özel Haritalar: Belirli bir konu için özel olarak hazırlanan ve sadece konunun uzmanları veya ilgilileri tarafından kullanılan haritalardır ve belirli bir meslek grubuna hitap eder. Jeoloji, Toprak, Ulaşım, Orman haritaları gibi. Örneğin jeoloji haritası sadece bu işle uğraşan araştırmacılar için gereklidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Haritaların Kullanım Amaçları İçin Yorum Yap