Hasbunallahu Ve Nimel Vekil

Hasbunallahu Ve Nimel Vekil Hasbiyallahü Ve Nimel Vekil - Bu makaledeki notlar: hasbünallahü ve nimel vekil hasbunallahu ve..

Sıkıntıları Bertaraf Etmenin Üç Yolu: “hasbunallahu Ve Ni’mel Vekil”

Sıkıntıları Bertaraf Etmenin Üç Yolu: “Hasbunallahu ve Ni’mel Vekil”

Hz. İbrahim a.s. ateşe atılmak için mancınığa konulduğu zaman Cibril aleyhisselam:
“Bana ihtiyacın var mı” diye sordu. Hz. İbrahim a.s. O’na şöyle dedi;
“Sana hayır, ama alemlerin Rabbine evet!”
“Hasbunallahu ve ni’mel vekil ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr”
(“Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.”)
dedi de o yakıcı ateş kendisine “soğuk ve selametli” oldu.
Hz. Musaa.s. önünde deniz, arkasında düşmanı olduğu sırada:
“Hayır!.. Muhakkak ki Rabbim benimledir; bana doğru yolu hidayet edecektir”. (Şuara 62) diyerek Rabbine sığındı da O’nun izniyle düşmanından kurtuldu.
“Onlar ki, bazı kimseler kendilerine: “İnsanlar size karşı toplandılar, onlardan korkun” dediklerinde bu onların imanlarını artırdı ve: “Allah bize yeter o ne güzel vekildir” dediler.” (Ali İmrân, 3/173)
Sıkıntıda mı kaldın, derdin mi var o halde sen de hakkıyla koruyan, çok esirgeyen, her şeye kadir, rahmet edenlerin en merhametlisi olan Rabbül Alemine sığın ve
“Hasbunallahu ve ni’mel vekil ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr” zikrinidilinden düşürme.
Gözümüzün Nuru Namaz
“Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile yardım isteyin” (2/153)
Sabır ve namaz, kurtuluşa ve huzura ermenin iki anahtarı.
Sıkıntıları, hüzünleri bertaraf etmenin en etkili ilaçları…
Allah Resulünün sıkıntılı, kederli olduğu anlarda gönlünü ferahlatmak için namaza durduğu rivayet edilir. Bedir’de savaşın en çetin anında güzide sahabeleri ile namaza yönelmeleri gibi.
Gönlünün daraldığı, kendini gergin hissettiğin zamanlarda Allah rızası için iki rekat namaz kılmayı bir dene. Göreceksin kendini çok daha iyi hissedeceksin.
Huzur içinde ve erkânına riâyet edilerek kılınan bir namazın mü’minde hasıl edeceği haz ve huzuru, ona başka hiç bir mazhariyet kazandıramaz. Yeter ki insan, bu mazhariyetin şuurunda olabilsin ve namazın kıymet ve değerini idrâk etsin!…
Duaların En İtibarlısı;
Salatü Selam
Peygamber Efendimize Selatü Selam, gönlü ferahlatmanın, hüznü gidermenin bir diğer yolu. Çünkü Allah Resulünün bu konuda vaadi var.
-Übey bin Ka’b r.a. anlatıyor: Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem gecenin dörtte biri gidince kalkar ve:
”-Ey insanlar! Allah’ı zikrediniz, Allah’ı zikrediniz. Kıyametin kopması yaklaştı, birinci nefha (Sûr’a üfürüş) geldi. Onu ikinci nefha takip eder. Ölüm bütün şiddetiyle geldi, ölüm bütün şiddetiyle geldi,” derdi. Ben:
”-Ya Rasûlallah! Ben çok duâ ediyorum. Ne kadar zamanımı sana salât getirmeye ayırayım?” dedim.
”-Dilediğin kadarını,” buyurdu.
”-Dörtte birini?” dedim.
”-Dilediğin kadarını; çoğaltsan senin için daha hayırlı olur,” buyurdu.
”-Üçte ikisini?” dedim.
”-Dilediğin kadarını; çoğaltırsan senin için daha hayırlı olur,” buyurdu.
”-Yarısını?” dedim.
”-Dilediğin kadarını; çoğaltırsan senin için daha hayırlı olur,” buyurdu.
”-Duâmın tamamını sana salavât getirmeye tahsis edeyim mi?” dedim. Rasulullah sallallâhü aleyhi ve sellem :
”-O vakit dertlerin, sıkıntıların, giderilir, günâhın bağışlanır.” buyurdular.

"hasbunallahu Ve Nimel Vekil" Ne Demektir?

“Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” demektir ve “HASBUNALLAHU VE NİMEL VEKİL” sözünü, ateşe atıldığında İbrahim aleyhisselâm söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü “Müşrikler size karşı toplandılar, başınızın çaresine bakınız!” dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu haber müslümanların imanını arttırmıştı ve onlar hep birlikte “Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” demişlerdi.
Buhârî’nin Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan naklettiği bir başka rivayette Abdullah şöyle demiştir:
“Ateşe atıldığı zaman İbrahim aleyhisselâm’ın son sözü:
“Allah bana yeter, o ne güzel vekildir” demek olmuştur.
Bu sözü ilk söyleyen Hz İbrahim (as) dır.
Hz İbrahim tektir dünyada..ailesi,küçük bir hanedanı vardı..Hz Lut vardı akrabası..
Dünyada iman eden yok.! Ve dünyada Nemrud a karşı geliyor,Hz İbrahim..tevhid i söylüyor..nemrud ilah ya..ilahlık iddia ediyor..her ilahın cehennemi olur..kendini inkar edeni ateşinde yakar
Orda bir Allahı bulan her şeyi bulur.!
İbrahim (as)ateşe atılacağı zaman,semada,arza ne kadar mahluk varsa diyorlar:
“ Rabbimiz,bize izin ver..Halilini ateşe atıyorlar..onu söndürelim.”
Mesela sema diyor:bana izin ver yağmur ile o ateşi söndüreyim..
Yerde şöhreti yok ha Hz İbrahim’in ama bir Allah ı bulunca bütün alemle irtibata nasıl geçti tefekkür edelim.
Cenab-ı Hakk buyuruyor: ”Hz İbrahim benim halilimdir.! yerde ondan başka halilim yoktur.Ben de onun ilahıyım..onun da,benden başka ilahı yoktur..ibrahim sizden bir şey istemez.!eğer isterse,gidin,yardım edin ama,O istemez.”
Hakikaten kimseden bir şey istemedi..!!
O an Hz İbrahim;ateşe giriyorum,bir yağmur yağmaz mı,bir rüzgar esse dese..nerden bir şey beklese gelecek yani.!
Hiçbir şey istemedi..
Bütün mahlukat..melekler..hepsi telaşa girdiler.
Hz Cibril geldi sonra..istemesini bekliyor..
Bi süre sonra Cibril dedi:”bir ihtiyacın bir hacatın var mı?
Hz İbrahim dedi:” Sana yok.!”
Yok demedi..”sana yok..”
Cibril dedi.:”Rabbinden iste..o zaman Ondan iste.”
Hz İbrahim dedi:”Rabbim beni görmüyor mu?Hasbiyallahu ve nimel vekil.(Allah bize yeter.O ne güzel vekildir.)”
Hiç kimseden bir şey istemiyor..Rabbine de teslim oluyor..tevekkül ediyor.!
Cenab-ı Hakk ise,bu teslimiyet karşısında,direk ateşe emrediyor..ateş de Allahın mahluku.!
“Ey ateş! İbrahim için soğuk ve selametli ol.” (Enbiya 69)
Önce soğuk ol-kuni berdeb- kısmı iniyor ayetin..ateş Hz İbrahim (as) ı yakmadı..soğuk..üşüdü donacak..
Sonra “selametli ol.!” soğuğunla da üşütme,ılık ol manasında..
ateş artık serin ve selâmetli bir hal almış bulunuyordu..
“hasbunallahu ve nimel vekil.!”..!
“Allah bize yeter.O ne güzel vekildir..”
(ateşin 3 hali–>Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, ateşin bu halini üç latif işâretle tefsîr eder:
Birincisi: Tabiata bağlı diğer maddeler ve sebepler gibi, ateş de kendi keyfiyle değil; emir altında hareket ediyor ki, ona “Yakma!”diye emrediliyor, o da yakmıyor. Emre boyun eğiyor.
İkincisi: Ateşin bir derecesi var ki, “bürûdetiyle, yani soğukluğuyla yakıyor. Cenab-ı Hak sıcaklığı ile yakan ateşe kûnî berden, yani soğuk ol! diye emrediyor. Fakat hemen ardından, soğukluğu ile yakan ateşe de “selâmen” diye emrediyor ki, soğukluk da yakıcı bir tesir göstermesin ve ateş hem sıcak özelliğinden, hem soğuk niteliğinden arınsın ve esenlikli olsun. Öyle ki tefsîrlere göre, selâmen emri olmasaydı ateş soğukluğu ile yakacaktı. Ateşin soğukluk mertebesi hem ateştir, hem berddir, yani soğuktur. Ateşin nârı-ı beyzâ (beyaz ateş) denilen bu derecesi, sıcaklığı etrafına yaymıyor; etrafındaki sıcaklığı kendisine çekiyor, yani sıcaklığı emiyor. Meselâ, suyu donduran şey, işte böyle soğuk ateştir; suyu soğukluğu ile yakıp donduruyor. Yine meselâ kıştaki zemherîr , soğukluğu ile yakan bir ateş nevidir. Ateşin bütün derecelerine sahip olan Cehennem içinde de, zemherîr derecesi vardır.
Üçüncüsü: Nasıl ki Cehennem ateşine karşı eman ve kurtuluş verecek îmân gibi bir mânevî madde ve İslâmiyet gibi bir zırh var ise, dünyevî ateşten de kurtaracak bir maddî madde vardır. Çünkü Cenab-ı Hak Hakîm dir, bu dünya ise hikmet yurdudur. Nitekim ateşin, Hazret-i İbrâhim’in (as) ne cismini, ne gömleğini yakmayışı bize bir kapı açıyor. Bu haberin işâretiyle bu âyet mânen diyor ki: Ey İbrâhim Milleti! Siz de İbrâhîm gibi olunuz. Tâ ki, gömlekleriniz ateşe karşı hem dünyada, hem âhirette bir zırh olsun. Rûhunuzdaki îmân, Cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi; dünya ateşine karşı da zırh olabilecek bir madde yer altında vardır. Cenab-ı Hak sizin için hazırlamıştır. Arayınız, çıkarınız ve giyiniz.
İşte, insanlığın şu son asırda keşf ettiği ateşe dayanıklı “amyant gömlekler” bu âyetin işâretinden bir sır taşıyor. İnsanlık, Kur-ân’ın işâret ettiği gibi, ateşe dayanıklı gömleği dünyada bulmuş ve giymiştir. İnsanlığın dünyevî basîretini kucaklayan Kur-ân istiyor ki, insan oğlu aynı basîretle Cehennem ateşine dayanıklı olan “îmân elbisesini” de elde etsin ve kendisini âhiret ateşinden de uzak tutsun. İnşallah..amin.!)

Hasbünallah Duası

HasbünAllah ve ni’mel vekil,
Ni’mel Mevlei ve ni’mennasir,
Gufraneke Rabbena ve ileykelmasir

HasbünAllah ve ni’mel vekil,
Ni’mel Mevlei ve ni’mennasir,
Ni’mel Rahmanü ve ni’mel Rahim

Ni’mel Habibi ve ni’mel Vedüd
Ni’mel Kerimü ve ni’mel Kerem
Ni’mel Latifu ve ni’mel Atuf

Ni’mel Ganiyyü ve ni’mel Muğni
Ni’mel Ganiyyü ve ni’mel Cevad
Ni’mel Azizuve ni’mel Muiz

Ni’mel Cevadu ve ni’mel Ecvad
Ni’mel Habibu ve ni’mel Vehhab
Ni’mel Habibu ve ni’mel Mahbub

Ni’mel Hamidü ve ni’mel Mecid
Ni’mel Şekürü ve ni’mel Kerim
Ni’mel Hayyu ve ni’mel Kayyum

Ni’mel Gafuru ve ni’mel Rahim
Ni’mel Gafuru ve ni’mel Gaffar
Ni’mel Afuvvu ve ni’mel Vedud

Gufraneke Rabbena ve ileykelmasir
Velhamdü Lillehi Rabbil Alemin.
Ya Zül Celali Vel İkram.
AMİN

Sponsorlu Bağlantılar

Hasbunallahu Ve Nimel Vekil İçin Yorum Yap