Hassas Terazinin Özellikleri

Hassas Terazinin Özellikleri Terazi Burcunun Sevdiği Davranışlar - Bu makaledeki notlar: terazi burcunun hoşlandığı şeyler hassas terazinin..

Hassas Dengede Teraziler

Terazi burcunun simgesi olan terazi, bu burçta doğanların genel özelliğini açıkça belirtmektedir. Bilindiği gibi terazi, tartmaya yarayan bir alettir. Terazi burcu insanı da ölçmeyi, tartmayı çok sever. Öncelikle bu burcun, astrolojik gruplar içindeki yerini tespit edelim ve sonra da burçla ilgili genel yorumlarımıza başlayalım:

Astrolojideki üçlü sınıflandırma olan ateş , toprak , hava ve su grupları içinde terazi burcu, hava grubuna girmektedir. Hava grubunda teraziden başka ikizler ve kova burçları da bulunmaktadır. Hava grubunun genel özellikleri,erkeksilik, akılcılık, yeniliklere açık ve dışa dönük olma,sosyallik, verimlilik ve yeteneklilik, havailik, öğrenme isteği ve etkili konuşabilmedir. Bu sınıflandırma burçların hayata bakış açısına göre yapılmıştır. Dolayısıyla terazi burcunun hareketli, dışa dönük bir yapısının olduğu açıktır.

Öncü, sabit ve değişken olarak adlandırılan dörtlü grupta teraziler, öncü grupta yer alırlar. Bu gruplandırma burçların davranış biçimleri dikkate alınarak yapılmıştır.Terazi burcu koç, yengeç ve oğlak burcuyla birlikte öncü gruptadır. Öncü gruptaki burçlar, içinde bulundukları durumlara göre davranışta bulunabilme yeteneğine sahiptir. Yani bu burçların adaptasyon yeteneği gelişmiştir.

Yine burçlar erkeksi ve kadınsı olmak üzere sınıflandırmaya tabi tutulmuş olup, her bir grupta altı adet burç vardır. Terazi burcu erkeksi gruptadır. Erkeksi gruba ateş ve hava grubuna dahil burçlar girmektedir. Bu burçların genel özelliği dışarıdan bir etki gelmeden hareket edebilme, dışa dönük ve hareketli olma, verici olma olarak belirtilebilir. Erkeksi grupta terazi ile birlikte koç, ikizler, aslan, yay ve kova bulunmaktadır. Tüm bu anlatılanların özeti şudur: Terazi burcu hava grubunda olup, öncü ve erkeksi burçtur.

Terazi burcunun etkisi altında bulunduğu gezegen, bir başka deyişle yönetici gezegeni, Venüs’tür. Yani güzellik, sevgi ve güzel sanatların temsilcisi Venüs. Teraziler Venüs gezegeninin etkisiyle güzel olan her şeye tutkundurlar.Sanata , kültüre, güzellikle ilgili tüm konulara düşkün olurlar. Sanatla bire bir uğraşmasalar bile sanatçı bir ruh taşıdıkları, sanattan ve gerçek sanatçıdan anladıkları söylenir.Dans, müzik onlar için vazgeçilmez şeylerdir. Romantik müzikten çok hoşlanırlar.Uyum, zerafet ve güzellik teraziler için çok önemlidir. Terazilerin çağdaş ve ince bir zevkleri vardır.Gösterişli ancak zarif olan şeylerden hoşlanırlar.

Genelde evlerini kendileri döşemek isterler. Moda, dekorasyon konularında başarılıdırlar. Aksesuar ve hediye seçiminde üstlerine yoktur. Hediye vermekten ve almaktan çok hoşlanırlar. Terazinin seçtiği bir hediyeyi beğenmeyen pek görülmez. Zira insanların zevklerini ve hoşlandıkları şeyleri çok iyi tahlil eder ve buna göre hediye seçerler. Dolayısıyla bir teraziden hediye alan kişi her zaman memnun kalır. Ama hediye alan bir terazinin bu hediyesinden memnun olduğu pek görülmemiştir! Zor beğendiği için olsa gerek, başkalarının kendisine aldığı hediyeleri hep yetersiz ya da baştan savma olarak nitelendirir.

Terazilerin olumlu özellikleri iyi niyetli,nazik,saygılı, uyumlu,akılcı, estetiğe düşkün, dengeli ve ölçülü, yardımsever olmalarıdır. Teraziler mükemmel dostluk ve arkadaşlık kurma çabasında olurlar. Onlar için uyum ve denge çok önemlidir.Kolay iletişim kurabildikleri için arkadaş çevreleri geniştir. Kendilerini oldukları gibi gösterirler, hiçbir zaman rol yapmazlar.

İçten davranışları nedeniyle de sempatik görünürler.Bir terazinin arkadaşı hatta sıkı bir dostu olmak istiyorsanız kesinlikle göründüğünüz gibi olmalısınız.Teraziler yapmacık insanlardan hiç hoşlanmazlar.Samimi olmadığınızı, yapmacık davrandığınızı hissettikleri anda araya hemen bir set çekerler ve bu seti aşarak onun arkadaşlık bölgesine girmeniz hiçbir şekilde mümkün olmaz. Teraziler güçlü bir adalet duygusuna sahiptirler.

Herkese iyi davranmak , herkesle uyumlu ve düzeyli bir ilişki kurmak, kimseyi kırmamak için azami çaba gösterirler.Ancak karşılarındaki kişilerden de aynı davranışı beklerler.Yani herkesin iyi olmasını, herkesin dengeli ve uyumlu davranmasını beklerler.Bu konuda kendilerini hayal kırıklığına uğratan insanlardan ise manevi anlamda derhal uzaklaşırlar.

Dışarıdan baktığınızda hala ilişkinin devam ettiğini zannedebilirsiniz, yani bir terazi, arkadaşı onu hayal kırıklığına uğratmış olmasına rağmen ilişkisini düzeyli olarak devam ettirecektir, ama bu hiçbir zaman eskisi gibi bir ilişki olmayacaktır. Kısacası terazi burcu karşısındaki kişiye maddi ya da manevi olarak ne verdiyse aynı oranda da almak isteyecektir. Yani “ne kadar ekmek o kadar köfte “ misali.

Eğer verdiği kadarını alamamışsa, yani ilişkide bir denge yoksa hemen ilişkiyi baştan sona sorgulayacaktır. Önce kendisinin hata yapıp yapmadığını gözden geçirir, sonra da karşısındakinin. Açıkçası kendi başına yargılamasını yapar, ölçer , biçer, tartar ve kararını verir. Gerçi karar verme konusunda zorlandığı düşünülen bir burçtur, nitekim çok ender sert çıkışlar yapar ancak kesin kararını vermişse de ilişkinin sonlandırılması yönünde derhal harekete geçer. Karşısındaki kişiyi kırmadan, gayet nazik bir biçimde olaya son noktayı koyar. Öyle ki karşısındaki buna kızamaz bile.

Bu şekilde teraziler, kendi çaplarında adaleti tecelli ettirmiş olurlar.Teraziler dengenin ve uyumun olmadığı her ortamda ve her ilişkide mutsuz olurlar, bunu etraflarına da belli ederler. Bu nedenle bir teraziyi arkadaş, dost ya da hayat arkadaşı olarak seçmek niyetindeyseniz adil, dengeli, uyumlu, nazik ve hatta son derece saygılı olmak zorundasınız.

Teraziler neşeli olup, gezmeyi eğlenmeyi severler.Bu nedenle iyi bir tatil arkadaşıdırlar. Ama tek bir şartla, tatil için seçtiğiniz yer kesinlikle konforlu olmalıdır.Teraziler tatile gittikleri yerde de evlerindeki gibi rahat olmak isterler.Doğayla baş başa tatil yapmak, dağda bayırda kamp kurmak, çadırda uyumak, terazilere göre değildir. Yeni bir şehir ya da yeni bir ülkeyi keşfetmek üzere terazi burcundan olan arkadaşınızla tatile çıkabilirsiniz. Yalnız konaklayacağınız yerin bir ev sıcaklığında ve konforunda olması şarttır.

Teraziler insanlarla kolay kaynaşırlar. Evlerinde konuk ağırlamayı severler. Değişime , yeniliklere , bilgiye açık , entelektüel kişiliklerdir. Felsefe,sanat, politika, din konusundaki derin tartışmalar ilgilerini çeker. Başkalarının görüş ve düşüncelerini sıkılmadan , hatta büyük bir ilgiyle dinlerler. Çoğu zaman değer verdikleri, güçlü buldukları kişilerin görüşlerinin etkisinde de kalırlar. Bu onların zaaflarından biridir, ama bir süre geçtikten sonra sağlıklı düşünmeye başlar, hatalı görüş ve önerilerin peşinde koşmazlar.

Kendileri de ilgi alanlarına ilişkin olarak konuşmayı, başkalarına bilgi aktarımında bulunmayı severler. Ama hiçbir zaman sert ve sivri dilli değildirler. Genelde nabza göre şerbet verdiklerinden eleştiri oklarını üzerlerine çekmezler.

Teraziler dışa dönük ve hareketli bir yaşamı sevdikleri için, yalnız kalmak istemezler. Bazen hareketli yaşamdan sıkıldıklarını söylerler, sessiz bir yerlere kaçıp kafa dinlemek istediklerinden bahsederler ama bu konuda onlara sakın inanmayın. Zira bu zihinlerinden geçen anlık bir düşüncedir. Çünkü yalnız kaldıkları anlarda ya da günleri monoton geçtiğinde hemen şikayetçi olmaya başlarlar. Terazilerin etrafında hep sevdikleri, değer verdikleri insanlar olmalıdır.

Teraziler, burçlarının simgesi olan terazi gibi, her zaman dengede kalamazlar. Yani terazinin hassas dengeyi sağlaması zordur.Çoğu zaman terazinin bir kefesi daha ağır basar ve bu teraziyi zorda bırakır. Dengeli ve akıllı bir toplumsal maskeye sahip teraziler de zaman zaman karar vermekte güçlük yaşarlar. Başkalarına akıl vermek kolaydır ama olay kendileriyle bağlantılı olduğunda ne yapacaklarını bilemezler.

İşte böyle zamanlarda gerçek dostlara ihtiyaç duyarlar. Sevdikleri , değer verdikleri kişilerin öğütlerine kulak verir ve kararsızlıktan kurtulurlar.

Terazilerin içlerinde yaşadığı derin çelişkinin nedeni, çevrelerinden çok şey beklemeleridir. Herkesin kendileri gibi ince, saygılı,hoşgörülü, iyi huylu olmasını isterler. Ancak böyle olmadığını görünce hayal kırıklığına uğrar ve acı çekerler.Kızgınlıkları bir öfke nöbetine dönüşebilir. Fakat hiçbir zaman etrafa zarar vermezler. Bu öfke nöbetleri kendilerini hasta edinceye kadar devam eder. Ya mideleri ağrır, kramplar girer bir köşede kıvranırlar ya da bir odaya kapanır bolca ağlarlar. Böyle zamanlarda terazileri yalnız bırakmanız gerekir.

Teraziler genelde çalışkandırlar. Ama bazen tembellik yaptıkları da görülür. Hayata dair yeni kararlar vermeleri gereken dönemlerde tembelleşebilirler. Kesin bir karar verinceye kadar her şeyi ertelerler.Böyle zamanlarda nazlı ve durgun olurlar. Canları hiçbir şey yapmak istemez adeta. Bu süreci geçirdikten sonra yine eskisi gibi verimli olmaya, çalışmaya başlarlar.

Teraziler ortaklık kurmak ya da ekip çalışmasında yer alma konusunda başarılıdırlar. Ama bir terazi ile iş ortağı olacak kişinin çalışkan olması şarttır. Teraziler tembel ortaklara hiç tahammül edemezler. Yani bir terazinin iş ortağı olacak kişinin, ortağı teraziden daha fazla çalışması gereklidir. Bu ortaklık içinde terazi zaman zaman tembellik yapmaya yeltense bile çalışkan ortağından etkilenerek, bu huyundan vazgeçer.

Zaten bir terazi tembellik huyundan vazgeçmek ve daha fazla işine motive olabilmek amacıyla çalışkan kişileri iş ortağı olarak tercih eder. Çalışkan, azimli ve kararlı kişiler terazileri olumlu yönde etkiler. Bir terazi ekip çalışması içinde sorumlulukları paylaşmayı iyi bilir ve çalışmalarını beğendiği arkadaşlarını da takdir eder.

Teraziler sevgiye ve aşka önem verirler. Her zaman aşık olmak isterler. Biraz havai oldukları , sık aşık oldukları başka bir deyişle hercai oldukları, flörtten çok hoşlandıkları söylenir. Ama bu durumları gerçek aşklarını bulunca ortadan kalkar.Gerçekten sevdikleri, hayatı paylaşmaya karar verdikleri kişiyi buldukları anda, havailiklerinden eser kalmaz. Terazi burcu evlilik burcudur. Genelde teraziler erken evlenirler.Sevdikleri kişi onları hayal kırıklığına uğratmaz ise bir ömür boyu sevdiklerine sadık kalırlar. Ama ilişkilerinde ya da evliliklerinde umduklarını bulamazlarsa, dengesiz şeylerle karşılaşırlarsa birlikteliği bitirirler.

Teraziler görüntüde mütevazidirler, ama sakın aldanmayın. Zira terazilerin hepsi hükmetmeyi sever. Ancak otoriter olduklarını gizlemede üstlerine yoktur. İstedikleri şeyleri tatlılıkla yaptırırlar. Terazinin istediği şeyi yaparsınız ama öyle bir duygu içinde yaparsınız ki, sanki bunu yapmayı kendiniz istemişsinizdir, kimse bunu size empoze etmemiştir!Hele hele bir terazi, Sizi hiç mi hiç etkilememiştir. Aslında nazik ve diplomatik davranışlı terazi sizi çoktan yönlendirmiştir, ama sizin bundan haberiniz yoktur.

Hoş olmayan her şey terazinin sinirlerini bozar. Bir terazinin mutlu olması için üç şey gereklidir ; huzur, uyum, güzellik. Terazi hayatın her safhasında huzur, uyum ve denge arar. Seviyor ve seviliyorsa bunun kıymetini bilir. Bir terazinin sevdiği ve değer verdiği kişiler kendisine,sevginin yanında huzur da vermelidir. Dostlukları, arkadaşlıkları, aşkları teraziye her zaman huzur getirmelidir.

Huzursuzluk yaratan bir sevgi, arkadaşlık ya da dostluk teraziye göre değildir. Böyle bir durumda, yani çok sevdiği, çok değer verdiği kişi onu huzursuz ettiği taktirde hemen uzaklaşacaktır. Bir terazi yaşamı boyunca, her ne pahasına olursa olsun huzurlu olmak , dengeyi yaratmak için çalışır. Güzelliklere düşkün, Sezar’ın hakkını Sezar’a vermeyi bilen, nazik ve saygılı bir kişiyseniz, terazilerle arkadaşlık kurmanız kolay olacaktır.

Burçların Hoşlanmadığı Şeyler

Koç burcunun en hoşlanmadığı şey:
Yalan.. Öyleki en ufak bir yalan gözünde tamamen bitmenize neden olabilir.

Boğa burcunun en hoşlanmadığı şey:
Israr.. Özellikle sinirliyken dediği şeyin aleyhinde ısrar etmeyin!

İkizler burcunun en hoşlanmadığı şey:
İhanet.. Ona asla ihanet etmeyin!

Yengeç burcunun en hoşlanmadığı şey:
İki yüzlülük.. Asla ona karşı iki yüzlü davranmayın.

Aslan burcunun en hoşlanmadığı şey:
Onunla zıtlaşmanız.. Eğer haklı olduğunu düşünüyorsa (ki her zaman öyle düşünür) onunla zıtlaşmayın!

Başak burcunun en hoşlanmadığı şey:
Yalakalık.. Ne yaparsanız yapın ama yalakalık yapmayın özellikle işiniz düştüğü zamanlarda onu aramayın.

Terazi burcunun en hoşlanmadığı şey:
Fazla sıkmak.. Çok üstüne düşer çok fazla boğarsanız sonucunda olumlu şeyler olmaz.

Akrep burcunun en hoşlanmadığı şey:
Yüzsüzlük.. En sevmediği şey karşısındaki insanın yüzsüzlük yapmasıdır bu onu delirtir!

Yay burcunun en hoşlanmadığı şey:
Şüphe.. Karşısındaki insan dediğine inanmıyor ve ondan şüpheleniyorsa yandı. Çünkü onun özü sözü birdir.

Oğlak burcunun en hoşlanmadığı şey:
Duygu sömürüsü.. Karşısındaki insanın kendini acındırmak için ağlamasına sinir olur ve gözünden düşer.

Kova burcunun hoşlanmadığı şey:
Sözlerinin dinlenmemesi..

Balık burcunun en hoşlanmadığı şey:
Dik kafalılık.. Herşeyi ben bilrim kararımı asla değiştirmem diyen insanlara sinir olur.

Sponsorlu Bağlantılar

Hassas Terazinin Özellikleri İçin Yorum Yap