Hayyul Kayyum Ne Demek

Hayyul Kayyum Ne Demek Ayel Tel Kursi - Bu makaledeki notlar: ayetel kürsi arapça yazılışı hayyul kayyum..

Ayet-el Kursi Ve Anlamı Buyrun Arkadaşlar.

Ayet-el Kursi Ve Anlamı Buyrun Arkadaşlar.

OKUNUŞU:Allahu Lâ ilâhe illâ hüvel Hayyul Kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm. Lehû mâ fi ssemâvâti ve mâ fil ard Menzellezî yeşfe’u ındehû illâ bi iznih Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm Ve lâ yuhîtûne bişey’in min ılmihî illâ bimâşâe. Vesi’a kürsiyyühüs semâvâti vel arda Velâ ye’ûdühû hıfzuhümâ Ve hüvel aliyyül azîm

ANLAMI: Allah, O’ndan başka ilâh yoktur. Diridir. Her şeyi idare eden yönetendir. O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını da yapacaklarını bilir. O dilemedikçe insanlar O’nun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun Kürsüsü (Hakimiyeti) gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, Yücedir, büyüktür.

Allaha Emanet Olun Arkadaşlar…

😉

Fatih-a Suresi Ve Anlamı Buyrun Arkadaşlar.

Fatih-a Suresi ve Anlamı Buyrun Arkadaşlar.

ARAPÇA YAZILIŞI

ARAPÇA OKUNUŞU
Elhamdulillâhi Rabbilâlemin Errahmânirrahîm Mâliki yev midîn İyyake na’budu Ve iyyake nestaînu İhdina essirâta el mustekime sirâta ellezîne en amte Aleyhim ğayrilma’dubi aleyhim ve La eddâllîne

TÜRKÇE ANLAMI
.Rahman Rahim Allah’ın adıyla
.Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah’adır.
.Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.
.Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.

Allah’a Emanet Olun Arkadaşlar…

Ayet’el-kürsi’nin Fazileti

Ayet’el-kürsi’nin Fazileti
Sabahları AYET’EL KÜRSİ ‘Yİ okumak :
Sabahleyin yatağından kalkıp abdest alarak 1 veya 3 kere Ayetel kürsi’yi okuyan kimse o gün akşama kadar şeytan ve ve insan şerrinden emin ve mahfuz olur. Akşam namazından sonra okuyan kimse sabaha kadar Cenab-ı Vacibü’l -Vucud hazretlerinin hıfz-u semedanisinde bulunur.
AYET’EL-KÜRSİ’Yİ cuma günü okumanın fazileti :
Cuma günü sabah namazından evvel abdest alıp tenha bir mahalde kıbleye karşı diz üzerine oturup 313 defa Ayet’el- kürsiyi okuduktan sonra “Ya Rabbe’l- Aziym! bu ayet-ikerime hürmetine, 313 ehl-i bedir ve 313 ehsab-ı Talut hürmetine muradımı ihsan buyur” diye dua eden kimsenin maksat ve meramı hasıl olur biiznillahi teala.
AYET’EL-KÜRSİ’Yİ gece okumanın fazileti :
Ayet’el-kürsi’nin harfleri 170 tir, gece yarısında tenha bir yerde oturup kıbleye mütevec-cihen 170 defa ayet’el-kürsiyi okuduktan sonra Cenab-ı Allah’dan her hangi bir muradının hasıl olmasını talep ve niyaz eden kimseye Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri dilediği, isdediği şeyi o kimseye lutfundan ve kereminden ihsan buyurur.
AYET’EL-KÜRSİ’Yİ yatarken okumanın fazileti :
Rüyasında korkunç şeyler gören kimse, yattığı zaman 3 defa (Euzü billahi mineşşeytanir raciym ) deyip 3 kere Ayel’el-kürsi’yi okusun ve ( Ve La yeudühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym ) kavl-i şerifine geldiği zaman bunu 3 defa tekrar etsin, sonra yatsın, artık o gece korkunç ve taciz edici şeyler görmez, rahat ve sakin olarak uyur Biiznillahi Teala.

Sponsorlu Bağlantılar

Hayyul Kayyum Ne Demek İçin Yorum Yap