İlk Düzenli Orduyu Kim Kurdu

İlk Düzenli Orduyu Kim Kurdu Tarihte İlk Düzenli Ordu - Bu makaledeki notlar: ilk düzenli ordu ilk düzenli orduyu..

Tarihte Bilinen İlk Büyük Düzenli Orduyu Kim Kurdu?

Akadlar (M.Ö. 4000 – M.Ö. 2100), M.Ö 4000’de Arap Yarımada’sından Mezopotamya’ya ilk gelen ve yerleşen Sami asıllı bir kavimdir. Akad kralı Sargon Sümerlileri yenmiş ve bu devleti kurmuştur.

Devletin başkenti Akad’dır. İlk düzenli ordu sistemini kurmuşlardır. Sümerliler’in kuzeyinde, Fırat Nehri boylarında tarihte ilk bilinen imparatorluğu kurdular. Sümer kültüründen etkilendiler ve bu kültürü Ön Asya’ya yaydılar.

Sami kökenli bir halk olan Akadlar (veya Akkadlar) 3. binyılın ortalarında
yaklaşık iki yüzyıl boyunca Mezopotamya’da hüküm sürmüştürler. Bütün Mezopotamya’yı egemenlikleri altına alan ilk topluluk oldukları gibi idarecileri önceki Kent Kralı imgesinin yerine Evrenin Kralı simgesini ortaya çıkarmışlardır. Bu kavramı belki de ilk kullanan topluluk olarak Akadlar kültürel anlamda Sümerlerin mirasçılarıdırlar ve Sümer kültürünü büyük oranda benimsemiştirler.

Akad sülalesinin kurucusu Sargon ve torunu Naram-Sin Akad İmparatorluğunun en önemli liderleri olmuşlardır. Akadların zayıflama döneminde Sümer kentleri tekrar egemenliklerini elde etmiş ve 3. Ur Sülalesi’nin Mezopotamya’daki yükselişiyle birlikte Akadların dönemi son bulmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

İlk Düzenli Orduyu Kim Kurdu İçin Yorum Yap