İlköğretimaçılar İle İlgili Sorular

İlköğretimaçılar İle İlgili Sorular Doğruda Açılar İle İlgili 100 Soru Ve Cevaplar - Bu makaledeki notlar: üçgende açılar ile ilgili sorular ilköğretimaçılar..

Üçgende Açılar Tam 160 Soru (test)

üçgende açılar tam 160 soru test, üçgende açı ile ilgili sorular, üçgende açı test soruları


Üçgende açılar tam 160 soru (test)

Download

Açılar Test Soruları

Açılar Test Soruları

1. 64 derecelik açının dik açı olabilmesi için kaç eklemeliyiz?

A)45
B)90
C)26
D)15

2. Ölçüsü 180 derece olan açı hangisidir?

A)Dar açı
B)Geniş açı
C)Doğru açı
D)Tümler açı

3. Birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açıya ne ad verilir?

A)komşu açılar
B)tümler açılar
C)bütünler açılar
D)yöndeş açılar

4. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?

A)180
B)90
C)360
D)100

5. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 8 katına eşittir.Küçük açı kaç derecedir?

A)80
B)20
C)45
D)30

6. Aşağıdakilerden hangisi kenarlarına göre üçgen çeşididir?

A)geniş açılı üçgen
B)dik üçgen
C)dar açılı üçgen
D)eşkenar üçgen

7. 45 derecelik bir dar açı, en az kaç derece daha büyürse geniş açı olur?

A)45 derece
B)46 derece
C)90 derece
D)91 derece

8. Saat tam 6 iken akrep ve yelkovan arasındaki açı kaç derecedir?

A)60 derece
B)90 derece
C)120 derece
D)180 derece

9. s(A)=47 derece, s(B)=61 derece ise s(C)=?

A)70
B)71
C)72
D)73

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir.
B)Ölçüsü 90 derece olan açılara geniş açı denir.
C)Geniş açının ölçüsü 90 dereceden büyüktür.
D)Dik açıların ölçüsü 90 derecedir.

11. Ölçüleri toplamı 105 derece olan iki açının tümleyenlerinin toplamı kaçtır?

A)75
B)85
C)95
D)175

12. Saatiniz tam üçü gösterirken oluşan açı kaç derecedir?

A)45
B)60
C)25
D)90

13. Aşağıdakilerden açılardan hangilerinin ölçüleri eşittir?

A)bütünler iki açı
B)tümler iki açı
C)ters iki açı
D)42 derece ve tümleri

14. Bütünler iki açıdan biri 100 derece ise diğeri kaç derecedir?

A)80
B)45
C)90
D)180

15. 40 derecenin tümlerinin bütünleri kaçtır?
A)50
B)140
C)90
D)130

16. En büyük geniş açı ile en küçük dar açının toplamı kaç derecedir?

A)90
B)180
C)179
D)181

17. Açıları ne ile ölçeriz?

A)Pergel
B)Cetvel
C)İletki
D)santimetre

18. İki arkadaş birbirine dik konumlarda hareket etmek istiyor.Hangi yol doğrudur?www.matematikcifatih.tr.gg

A)kuzey-güney
B)kuzey-doğu
C)kuzeydoğu-güneybatı
D)güneybatı-doğu

19. İkizkenar bir üçgenin taban açılarından birisi 50 derecedir. Tepe açısı kaç derecedir?

A)20
B)80
C)30
D)50

20. Bir doğru üzerinde oluşan 3 açıdan 2 tanesinin toplamı 75 derecedir.Diğer açının bütünleri kaçtır?

A)75
B)90
C)105
D) 180

21. Bir tam açının ölçüsü kaç derecedir?
A)360
B)180
C)90
D)0

22. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)komşu bütünler açıların her ikiside dar açıdır.
B)bir dik açının bütünleri geniş açıdır.
C)ters açıların ölçüleri eşittir.
D)bir dar açının komşu bütünleri dar açıdır.

23.

Sponsorlu Bağlantılar

İlköğretimaçılar İle İlgili Sorular İçin Yorum Yap