İmanla İlgili Hadisler

İmanla İlgili Hadisler Allaha İman İle İlgili Hadisler - Bu makaledeki notlar: iman ile ilgili hadisler imanla ilgili..

İman İle İlgili Hadisler..

İMAN MÜMİN YAKİN…

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kim Allahtan başka hiçbir ilah olmadığına Muhammedin de Onun Resûlü olduğuna şehadet ederse Allah ona ateşi haram eder.”
Ubâde radıyallahu anh. Tirmizî.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kalbinde zerre kadar îmanı olan kimse cehennemden çıkar.”
Ebû Saîd radıyallahu anh. Tirmizî.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Şüphesiz Allah yalnız kendi rızasını isteyerek “Lâ ilâhe illallah” diyen kimseye ateşi haram etmiştir.”
İbn Şihâb radıyallahu anh. Buhârî.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Muhammedin nefsi elinde olana yemin ederim ki yahudi olsun hıristiyan olsun bu insanlardan beni duyup da getirdiğim kitaba îman etmeden ölen kimse kesinlikle cehennemlik olur.”
Ebû Hureyre radıyallahu anh. Müslim.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“iman cennete cehenneme hesap gününe yaptıklarını tartan mîzana ve iyisiyle kötüsüyle kadere inanmandır.”
İbn Abbas radıyallahu anh. Ahmed.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Allah şüphesiz kıyamet gününde ümmetimden bir adamı ortaya çıkartacak. Herkesin gözü önünde herbiri gözün görebildiği kadar büyük olan tam doksandokuz dosya açılacak. Sonra ona şöyle diyecek:
“Bunlardan bir şeyi inkâr edebilir misin? Yazıcı meleklerim sana haksızlık ettiler mi?”
“Hayır ya Rabbi!” diyecek.
Allah “Evet katımızda senin sevabın vardır. Bugün sana hiçbir haksızlık yapılmayacaktır” diyecek ve ona içinde “Eşhedü en Lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resûlüh” yazılı bir kâğıt çıkartacak ve “Haydi tartıya hazırlan!” diyecek.
“Ya Rabbi bu kadar dosyanın yanında bu kâğıt neye yarar ki?” der demez kendisine şu söylenecek:
“Sen bugün haksızlığa uğratılmayacaksın.”
Terazinin bir kefesine dosyalar diğer kefesine de şehadet kelimesi yazılı kâğıt konacak ve kâğıt dosyalara ağır gelecektir. Zira Allahın ismini hiçbir şey tartamaz.”
İbn Amr radıyallahu anh. Tirmizî.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“iman Allaha onun meleklerine kitaplarına peygamberlerine âhiret gününe inanman ve kadere iyisiyle kötüsüyle îman etmendir.”
İbn Yâmer radıyallahu anh. Müslim.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Yaptığın iyilik sebebiyle seviniyor ve yaptığın kötülük sebebiyle üzülüyorsan sen müminsin.”
Ebû Ümâme radıyallahu anh. Taberânî.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Şu üç şeyi kendinde bulunduran îmanın tadını alır: Allah ve Resûlünü herşeyden fazla seven. Bir kulu başka bir maksatla değil de sadece Allah için seven. Allah tarafından küfürden kurtarıldıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak kadar çirkin ve korkunç gören.”
Enes radıyallahu anh. Buhârî.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Üç şey îmandandır: Darlıkta sadaka vermek herkese selâmı yaymak insafı gözetmek.”
Ammar radıyallahu anh. Bezzâr.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kendisinde şu üç şey bulunan kişi hem sevabı hak etmiş hem de îmanını tamamlamıştır: Dünyada yaşadığı güzel bir ahlâk kendisini Allahın yasaklarından uzaklaştıran verâ ve cahilin cehlinden alıkoyan olgunluk.”
Enes radıyallahu anh. Bezzâr.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Sizden biriniz ben kendisine babasından evladından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça tam îman etmiş olmaz.”
Enes radıyallahu anh. Buhârî.

35. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Biriniz kendisi için sevdiği bir şeyi kardeşi için de sevmedikçe tam îman etmiş sayılmaz.”
Enes radıyallahu anh. Buhârî.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Allah için seven Allah için nefret eden Allah için veren Allah için tutumlu olan îmanını tamamlamıştır.”
Ebû Ümâme radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Sabır îmanın yarısı kesinkes bilerek inanmak ise tümüdür.”
Alkame radıyallahu anh. Taberânî.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Müminin işine şaşarım çünkü onun işleri tamamen hayırdır. Bu da ancak mümine özgüdür. Çünkü o sevindirici bir şeyle karşılaşınca şükreder hayır olur. Zararlı ve üzücü bir şeyle karşılaşınca sabreder bu da hayır olur.”
Suheyb radıyallahu anh. Müslim.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Birinizin içinde îman elbisenin eskimesi gibi eskir. Allahtan kalblerinizdeki îmanı yenilemesini dileyin!”
İbn Amr radıyallahu anh. Taberânî.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kişi zina ettiği zaman îman ondan çıkar üzerinde bir gölgelik gibi olur. Zinayı tamamen terkettiği zaman îman tekrar ona döner.
Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kim Allaha hiçbir şeyi ortak koşmadan ve haram kana bulaşmadan ölürse cennetin hangi kapısını dilerse oradan girdirilir.”
Cerîr radıyallahu anh. Taberânî.

İman İle İlgili Hadisler

Hz. Ali (r.a.)
Hz. Peygamber’in (a.s.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Benim ağzımdan yalan uydurmayınız! Her kim benim ağzımdan yalan söylerse ateşe girsin!”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2

Ebu Hureyre (r.a.) bir hadisinde şöyle anlattı:
Hz. Peygamber (a.s.) bir gün insanların arasında oturuyordu. O sırada ona bir zat geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü! İman nedir?” dedi. “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, Allah’a kavuşmaya, peygamberlerine inanman ve keza son dirilmeye iman etmendir” buyurdu. İslâm nedir? dedi. “İslâm, Allah’a kulluk etmen ve ona hiç bir şeyi ortak yapmaman, Farz namazı dosdoğru kılman, farz kılınmış olan zekâtı vermen ve Ramazanda oruç tutmandır” buyurdu. Ey Allah’ın Resulü! İhsan nedir? dedi. “Allah’a onu görürcesine ibadet etmendir. Her ne kadar onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür” buyurdu. Ey Allah’ın Resulü, Kıyamet ne zamandır? dedi. (Cevaben Efendimiz) Buyurdu ki: “Bu konuda sorulan sorandan daha çok bilgiye sahip değildir. Fakat onun alâmetlerini sana haber vereceğim: Cariyenin efendisini doğurması, onun alâmetlerindendir. Yalınayak ve çıplak kimseler, insanların idarecileri oldukları zaman, işte bu da onun alâmetlerindendir. Koyun çobanları yüksek bina kurmakta birbirleriyle yarışa başladıkları zaman, işte bu da onun alâmetlerindendir. (Kıyametin vakti) Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği beş şeye dahildir.” Bundan sonra Peygamber: Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez, yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez, şüphesiz Allah her şeyi bilendir, herşeyden haberdardırayetlerini okudu. Ebu Hureyre der ki: Sonra o şahıs dönüp gitti. Arkasından Allah Resulü (a.s.): “O adamı bana geri getiriniz” diye emretti. Bunun üzerine sahabeler onu geri getirmek için aramaya başladılar, fakat birşey göremediler. Bunun üzerine Allah Resulü (a.s.): “İşte o, Cebrail’dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için gelmiştir” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 10
Talha b. Ubeydullah (r.a.) şöyle anlatır:
Necid ahalisinden saçı darmadağın bir kimse Allah Resulü’ne (a.s.) geldi. Uzaktan sesinin uğultusunu duyuyor, fakat ne söylediğini anlayamıyorduk. Nihayet Allah Resulü’ne yaklaştı. Anladık ki İslâm’ın ne olduğunu soruyor. Allah Resulü de (a.s.): “Gündüz ve gecede beş namaz (var) ” buyurdu. (O kimse Üzerimde bu namazlardan başka da var mı? diye sordu. “Hayır. Meğer ki kendiliğinden kılasın” cevabını verdi. (Allah Resulü “Bir de Ramazan ayı orucu” buyurdu. (O kimse “Üzerimde bundan başkası da olacak mı?” diye sordu. O da: “Hayır, meğer ki kendiliğinden tutasın” cevabını verdi. (Talha der ki Allah Resulü ona zekâtı da söyledi. (O zat yine “Üzerimde bundan başkası da olacak mı?” dedi. Yine Allah Resulü: “Hayır, ancak kendiliğinden vermen müstesnadır” buyurdu. Bunu takiben o (Necidli) adam: “Vallahi bunun üzerine ne arttırırım, ne de bundan eksiltirim” diyerek arkasına dönüp gitti. Bunun üzerine Allah Resulü (a.s.): “Eğer doğru söylüyorsa kurtulmuştur” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 12
Enes b. Malik (r.a.) şöyle anlatır:
Allah Resulü’ne (a.s.) bir şey hakkında soru sormamız yasaklanmıştı. Bundan dolayı bedeviden akıllı bir kimsenin gelmesi ve bizler dinlerken Peygamber’e soru yöneltmesi hoşumuza giderdi. (Bir keresinde) Bedevilerden bir kimse geldi ve şöyle dedi: “Ey Muhammed! Elçin bize geldi ve, Allah’ın seni Resul olarak gönderdiğini, senin söylediğini iddia etti (doğru mu?).” (Allah Resulü “Doğru söylemiştir” buyurdu. O zat, göğü yaratan kimdir? diye sordu. (Hz. Peygamber) “Allah’tır” buyurdu. Yine o, yeri yaratan kimdir? dedi. (Efendimiz), “Allah’tır” cevabını verdi. O zat: Bu dağları diken ve onların aralarında (bunca) yaratıkları yaratan kimdir? dedi. Allah Resulü yine “Allah’tır” buyurdu. Bu sefer de o zat: Semayı yaratan, arzı halk eyleyen ve şu dağları yükseltip diken Allah’a yeminle soruyorum, Seni Allah mı Resul olarak gönderdi? dedi. Peygamber: “Evet” buyurdu. O zat: Ve elçin, gündüzümüzde ve gecemizde üzerimize beş (vakit) namaz farz olduğunu söyledi? Peygamber: “Doğru söylemiştir” buyurdu. O zat: Seni, Resul olarak gönderene yemin olsun ki: Bunları sana Allah mı emretti? dedi. Allah Resulü: “Evet” buyurdu. O zat: Elçin mallarımıza, zekât farz olduğunu söyledi, dedi. Hz. Peygamber yine “Doğru söylemiştir” buyurdu. O zat: Seni Resul gönderene yemin ediyorum: Bunu sana Allah mı emretti? dedi. Peygamber: “Evet” buyurdu. O zat: Senin elçin, senemiz içinde üzerimize Ramazan ayı orucunun farz olduğunu söyledi, dedi. Peygamber: “Doğru söylemiştir” buyurdu. O zat: Seni, Resul gönderene yemin ediyorum: Bunu sana Allah mı emretti? dedi. Peygamber: “Evet” buyurdu. O zat yine: “Senin elçin, yoluna gücü yetene Beyt’i haccetmenin üzerimize farz olduğunu söyledi?” dedi. Peygamber: “Doğru söylemiştir” buyurdu. (Enes) der ki: Sonra da o zat: “Seni hak ile gönderene yemin olsun ki bunların üzerine ne bir arttırır, ne de bunları eksiltirim” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.) “Eğer doğru söylüyorsa mutlaka Cennete girecektir” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 13

Ebu Eyyûb Ensarî (r.a.) şöyle rivayet etti:
Allah Resulü (a.s.) bir seferde iken karşısına bir bedevi çıktı ve hemen Peygamber’in devesinin yularını, yahut dizginini tuttu. Sonra: “Ey Allah’ın Resulü” yahut “Ey Muhammed! beni Cennete yaklaştıracak ve Cehennemden uzaklaştıracak şeyi bana haber ver” dedi. Allah Resulü (a.s.) hemen durakladı ve ashabı arasında göz gezdirdi, sonra da şöyle buyurdu: “Andolsun ki şüphesiz başarıya ulaştırıldı” yahut “Yemin ederim ki muhakkak doğru yola ulaştırıldı” buyurdu. Sonra o kimseye: “Nasıl demiştin?” diye sordu. (Ravi) Dedi ki: O zat sorusunu tekrar etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.): “Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayarak Allah’a kulluk edersin, namazı dosdoğru kılarsın, zekâtı (hakkıyla) verirsin, hısımların ile (her türlü) ilişkilerini sürdürürsün. Artık deveyi de bırak” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 14

Ebu Hureyre’nin (r.a.) anlattığına göre:
Allah Resulü’ne (a.s.) bir bedevi geldi ve “Ey Allah’ın Resulü! Bana bir davranış söyle ki onu işlediğim zaman Cennete gireyim” dedi. Allah Resulü: (a.s.) “Kendisine hiç bir şeyi ortak koşmayarak Allah’a kulluk edersin, farz olan namazı dosdoğru kılarsın, farz kılınan zekâtı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın” buyurdu. O kimse: “Nefsim kudret elinde bulunana yemin ederim ki hiç bir zaman bunun üzerine ne bir şey arttırırım, ne de eksiltirim” dedi. Dönüp gidince Peygamber (a.s.): “Cennet ehlinden bir kimseye bakması kimi sevindirecek ise, işte o zata baksın” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 16

İbn Ömer’in (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’ın tekliğini kabul etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmek.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 19

İbn Abbas’ın (r.a.) anlattığına göre:
Abdulkays heyeti Allah Resulü’nün huzuruna geldi ve şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Biz, Rabîa’dan şu kabileyiz. Senin ile bizim aramızda Mudar kâfirleri bir engel durumundadır. Bu yüzden sana sadece Haram aylarda gelebiliyoruz. O halde bize bir iş emret ki onu yapalım ve arkamızdakileri ona davet edelim.” Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Size dört şeyi yapmanızı ve dört şeyden de sakınmanızı emrediyorum: Size Allah’a iman etmenizi, (sonra bunu kendilerine açıklayarak şöyle buyurdu Allah’tan başka ilah olmadığı ve Muhammed’in Allah Resulü olduğuna şahadet etmenizi; namazı kılmanızı, zekâtı vermenizi ve savaşta ele geçirdiklerinizin beşte birini vermenizi emrediyor ve sizleri (içine şıra konan ve mayalanarak içki olmasını sağlayan) dubba’dan, hantem’den, nakir’den ve mukayyar’dan nehyediyorum.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 23

Muaz b. Cebel (r.a.) şöyle anlatır:
Allah Resulü (a.s.) beni (Yemen’e) gönderdi ve (gönderirken) şöyle buyurdu: “Sen Ehl-i Kitap bir topluma gidiyorsun, onları Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın elçisi olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bu isteğini yerine getirirlerse onlara, Allah’ın (c.c.) onlar üzerine her gündüz ve gecede beş (vakit) namaz farz kıldığını, onlar bunu da kabul ederlerse, kendilerine Allah’ın onlar üzerine zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen zekâtı farz kıldığını bildir. Onlar bunu da kabul ederlerse, seni onların mallarının en iyilerini almaktan sakındırırım. Zulme uğramışın (bed) duasından da korun. Çünkü, zulme uğrayanla Allah arasında perde yoktur.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 27

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle anlattı:
Allah Resulü (a.s.) vefat edip de ondan sonra Ebu Bekr Halife yapılınca Arapların bir kısmı tekrar küfre döndükleri zaman Ömer b. Hattab, Ebu Bekr’e “Allah Resulü (a.s.) Allah’tan başka ilah yok deyinceye kadar insanlarla savaş etmem bana emredildi. Her kim La ilahe illallah derse, haksız olması dışında benden malını ve nefsini korumuştur, onun hesabı ise Allah’a aittir,” demiş olduğu halde sen insanlar ile nasıl savaşıyorsun? dedi. Ebu Bekr “Vallahi namazla zekât arasını ayırdedenlerle savaşacağım. Çünkü zekât malın hakkıdır. Vallahi bunlar Allah Resulü’ne verdikleri bir sicimi bile bana vermezlerse, onlarla hiç şüphesiz harp ederim.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 29

101 Hadis’ten Usul-birlik-amel-bâtil İnanç

101 HADİS’TEN

USUL-BİRLİK-AMEL-BÂTIL İNANÇ

-59-

«Evlenin ve çoğalın!» şeref büyük ümmette;
«Sizin çokluğunuzdur övüncüm kıyamette…»

«Allahın sevdiği» bir sofra demek,
«Üzerinde çok el toplanan yemek…»

Hatırlayın her solukta:
«Hakkın eli toplulukta…»

Cihazda birlik dışı kalmış âlet paslanır;
«Müminler binalardır, omuz omuza yaslanır.»

İtaat, ancak Hakkın emrindeyken cemaat,
«Yok, Allaha itaat etmeyene itaat!»

«Din öğüttür» sadece…
Gerçeği bildirmece.

Sadece «hiledir cenk…»
Ötesi top ve tüfek…

«Namaz, dinin direği»…
Gereklerin gereği…

Sürülmez doğmamış güneşlere pey;
«Peşin ödemeden ben almam bir şey…»

Seyahat edin, nice dertten kurtulursunuz;
«Seyahat edin, sıhhat bulur, rızk bulursunuz!»

«İki zaifin size hakkını haram ettim;
Biri desteksiz kadın, biri kimsesiz yetim…»

«Ümmet ki, kuvvetlide zaifin hakkı hapis;
Böyle ümmeti Allah asla eylemez takdis…»

«İşi nâehle vermek bozunca sıhhatini,
Beklemek lâzım artık kıyamet saatini…»

Küfre bırak, yıldızlara inancı!
«Müneccimler baştan başa yalancı!

İnanma, dese de gündüze gündüz!
«Fal küfürdür» sırra kıymak düpedüz…

İman İle İlgili Hadisler Nelerdir?

iman ettim demekle iman etmiş olurmuyuz bunu bir hadisle açıklayınız

Namaz İle İlgili Hadisler Arapça Ve Türkçe Anlamları

Namaz İle İlgili Hadisler Arapça ve Türkçe Anlamları

Namazın önemini sürekli dile getirmek isterdim. Çünkü Namaz gerçekten bir müslümanın hayatından en çok özen göstermesi gereken ibadetlerin başında gelir.

Namaz ile ilgili Arapça hadis arayanlar için hem Arapçasını hemde Türkçe açıklamasını paylaşıyorum. Umarım herkes namaz konusunda biraz daha özen gösterir.

Dualarınız eksik olmasın.

Namaz İle İlgili Hadisler Arapça

“ان بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة”

“Muhakkak ki, kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır” (Müslim, Îmân 134)

” بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة “

“Kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır” (Müslim, Îmân 134)

” بين العبد و بين الكفر ترك الصلاة “

“Kul ile küfür arasında namazın terki vardır” (Ebû Dâvut, Sünnet 14; Tirmizî, Îman 9; İbn Mâce, İkâmes-Salah 77)

” بين الكفر و ايمان ترك الصلاة “

“Küfür ile iman arasında namazın terki vardır” (Tirmizî, İman 9)

” بين العبد و بينالشرك او الكفر ترك الصلاة “

“Kul ile şirk veya küfür arasında namazın terki vardır” (Tirmizî, İman 9)

” ليس بين العبد و الشرك الا ترك الصلاة فادا تركها فقد اشرك “

“Kul ile şirk arasında namazın terkinden başka bir şey yoktur Onu terk ederse, şirk koşmuş olur” (İbn Mâca, İkâme’s-Salâh 77)

” ليس بين العبد و بين الشرك او بين الكفر الا ترك الصلاة “

“Kul ile şirk arasında veya küfür arasında, namazın terkinden başka bir şey yoktur” (Darîmî, Salat, 29)

” العهد اللدي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر”

“Onlarla (kafirlerle/münafıklarla) bizim aramızdaki ahit (fark), namazdır Her kim onu terk ederse, küfretmiş olur” (Tirmizî, İman 9; İbn Mâce, İkâme’s-Salah 77)

” ان العهد اللدي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر”

“ Muhakkak ki, onlarla (kafirlerle/münafıklarla) bizim aramızdaki ahit (fark), namazdır Her kim onu terk ederse, küfretmiş olur” (Neseî, Salat 8)

” كان اصحاب محمد صلي الله عليه و سلم لا يرون شيأ من الاعمال تركه كفر غير الصلاة “

“Rasûlullâh (SAS)’in ashabı, namazdan gayrı hiçbir amelin terkini küfür bilmezlerdi” (Tirmizî, İman 9)

Sponsorlu Bağlantılar

İmanla İlgili Hadisler İçin Yorum Yap