İnsanlara Nasıl Davranmalıyız

İnsanlara Nasıl Davranmalıyız İnsanlara Nasıl Davranmalıyım - Bu makaledeki notlar: insanlara nasıl davranmalı insanlara nasıl davranmalıyız..

İnsan Nasıl Davranmalı?..

Bugünkü psikoloji de, geleneğimizde üç tip insan paradigmasından söz eder. (Paradigma şöyle anlatılabilir; diğer bir insan tarafından, size aktarılan bilginin, sizin bir sonraki davranışınızı yönlendirmesi. Yaşam söz konusu olunca, çevreden edindiğiniz tüm algılar, sizin yaşama bakış açınızı oluşturur ki bu da sizin yaşam paradigmanızdır.). Bunlar, bağımlı insan (sermest), bağımsız insan (serbest) ve karşılıklı dayanışma içindeki insan (serhoş).

Bu üç paradigma birbirini takip eder. Ama bu takip süreci, doğallıkla gelişmez. Çaba harcamak gerekir. Şimdi bu üç paradigma durumunun davranış şekkillerine bakalım kankalar…

Bağımlı insan; davranışını karşıdakinin isteğine göre ayarlar. Kendi düşüncelerinden çok karşısındakinin düşünce ve istekleri önemlidir. Karşılaştığı olaylar ve durumlardan kendisi sorumlu değildir. Başına ne gelirse, bu hep onun dışındaki nedenlerden gelir. Kimi zaman ailesini, kimi zaman sevgilisini, eşini, kimi zaman belediyeyi ya da devleti sorumlu tutar. Ama her zaman kendisi dışında başka bir sorumlu vardır. Kendi için biçtiği değer, karşısındakilerin onun için biçtiği değerdir. Kendi gözünde kendi değerini bilmesi söz konusu değildir. Kendi sorunlarını kendisi çözemez. Sürekli diğerlerinden onun sorunlarını çözmesini bekler.

Bağımsız insan; nasıl istersem öyle davranırım. Kendim hakkımdaki düşüncelerim bana yater, başkalarının ne düşündüğü –ki bunlar çok sevdiklerim de olabilir- önemli değildir. Bana olan şeylerdin sadece ben sorumluyum, başka hiç kimse değil. Yaşamımdaki her şey benim denetimim altındadır. İstediğim yere, istediğim zaman giderim. Öyle kuvvetliyim ki kimse beni üzemez, içimde ki kendime güven hissi beni her şeyin üzerinde tutar. Düşüncelerimi istediğim şekilde dile getiririm. İnsanların benim hakkındaki düşüncelerinin hiçbir önemi yoktur.

Şimdi kankalar sermest yani başı bağlı (ser: baş, mest: bağlı) ve serbest (best: …….) yani bağımlı ve bağımsız insan paradigmaları bunlarmış. Şimdi karşılıklı dayanışma içindeki yani sağlıklı insan davranışını gösteren insanın nasıl davranması gerektiğini hep beraber oluşturalım. Böylece mutluluğun yolunu hep beraber bulalım.

Yani aslında yukarıdaki anlatılanlar ufak bilgilerdir.Sizce bunlara bakıldığında insan nasıl davranmalı kankalar?…

Sual: Bir Müslüman Olarak İnsanlara Karşı Nasıl Davranmalıyız?

Sual: Bir müslüman olarak insanlara karşı nasıl davranmalıyız?

Sual: Bir müslüman olarak insanlara karşı nasıl davranmalıyız?
CEVAP
Herkes çevresinde ve işyerinde çeşitli karakterde insanlarla karşılıyor. Bir müslüman olarak onlara karşı hareketlerimizi bilmemiz gerekir. İmam-ı Gazali hazretleri insanları dört kısma ayırmaktadır:
1- Yiyip içmek ve zevk etmekten başka bir şey bilmeyenler.
2- Şiddet, zulüm ile hareket edenler.
3- Hile ile etrafındakileri aldatanlar.
4- Güzel ahlak sahibi olan, gerçek müslümanlar.

Unutmamak gerekir ki, her insanın kalbinden Allahü teâlâya giden bir yol vardır. Bütün mesele, bu yoldan İslam nurunun insanlara ulaştırılmasıdır. O nuru kalbinde hisseden bir insan, hangi kısımdan olursa olsun, yaptığı kötülüklere pişman olur ve doğru yolu bulur.

Eğer bütün insanlar, İslam dinini kabul etseler, dünyada kötülük, hile, savaş, anarşi ve zulüm kalmazdı. Bunun için, tam ve mükemmel bir müslüman olmaya gayret etmek ve Müslümanlığın esasını ve inceliklerini izah ederek, ve kendimiz de yaşayarak bütün dünyaya yaymak, herkesin boynuna düşen bir borçtur. Bunu yapmak cihad olur.

Hangi dinden olursa olsun bütün insanlara, dinimizin emrettiği şekilde, daima tatlı dil ve anlayışla hitap etmelidir. Müslüman olmayanın yüzüne karşı, kâfir, dinsiz diyerek, onun kalbini incitmenin günah olduğu, böyle söyleyenin cezalandırılması gerektiği, fıkıh kitaplarında yazılıdır. Maksat, herkese İslam dininin yüceliğini anlatmaktır. Bu cihad da, ancak tatlı dille, sabır, ilim ve imanla olur.

Bir kimseyi bir şeye inandırmak isteyenin önce kendisinin ona inanması şarttır. Mümin ise, hiçbir zaman sabrını kaybetmez ve inandığını anlatmakta zorluk çekmez. İslam dini kadar, açık ve mantıki hiçbir din yoktur. Bu dinin esasını anlayan, herkese bu dinin biricik hak din olduğunu kolaylıkla ispat edebilir.

Kâfir olmak, yani Müslüman olmamak, her zaman ve her yerde kötüdür. Çünkü küfür, insanı dünyada ve ahirette felakete götüren zararlı bir inanış ve bozuk bir yaşayıştır. Bununla beraber, başka dinden olan kimselerin hepsini, kötü huylu bir insan kabul etmemelidir. İçlerinde iyiliğe elverişli kimseler bulunabilir.

Allahü teâlâ, İslam dinini, insanların dünyada rahat ve huzur içinde, kardeşçe yaşamaları ve ahirette sonsuz azaplardan kurtulmaları için göndermiştir. Kâfirler, yani müslüman olmayanlar, bu saadet yolundan mahrum kalmış zavallı kimselerdir. Bunlara, acımalı ve incitmemelidir! Bunları gıybet etmek bile haramdır. Bunlar, şeytanın veya Müslümanlıktan haberi olmayanların aldattıkları zavallı kimselerdir. Bunların çoğu, Allahü teâlânın rızasına kavuşmak için, yanlış yola saptırılmış insanlardır. Biz bunlara sabır ile, tatlı dille, akıl ve mantık ile doğru yolu göstermeliyiz!

İslam dini, ırk, milliyet, siyasi inanç, dil ve tahsil seviyesi ayırmaksızın, her insanın şeref ve itibarına hürmet eder. Herkes aynı haklara, aynı itibara sahiptir. Ferdin, muayyen bir topluluğun, hatta yalnız müslümanların değil, bütün insanlığın, hür ve medeni bir hayat seviyesine ulaşmasını emreder. Bu sebeplerden dolayı da, yabancılar arasında Müslümanlık yayılmaktadır. Allahü teâlâ, Kur’an-ı kerimde bütün insanları doğru yolda bulunmaya davet ediyor. Doğru yola kavuşan insanın, geçmişteki bütün günahlarını affedeceğini vaad buyuruyor.

Şizofrenisi Olan Bir İnsana Yakınları Nasıl Davranmalıdır?

Yakınlarımıza yönelik beklentilerimizin gerçekleşmesi için onlara kendi doğrularımızı dayatmamızın her zaman istenen sonucu vermeyeceği düşüncesi şizofrenisi olan kişiyle İlişkide ileriye doğru atılmış bir adımdır. Bu dönemde ise sorun, onu orjinal bir nesne gibi görerek, -iyilik bahşedermişçesine- üstten bir tavır takınma riskidir. Bu tavır reddetmekten daha insani olabilir, ama karşımızdaki insana suni gelebileceğinden pek bir yarar sağlamaz. Eğer onunla ilgilenmek yerine tam bir dayanışma içine girmeye kalkarsak, bu kez de onun tarafından ‘hepimiz zaten yitirilmiş durumdayız’ biçiminde algı*lanmamız söz konusu olabilir ve gerçek bir insani ilişki noktasından yine uzağa düşeriz. Şizofrenisi olan kişiyle ilişkide önemli olan, onu zaafları ve gereksinimleriyle birlikte olduğu gibi kabul etmek ve ciddiye almaktır.

Hangi Kadina Nasil Davranmali?..

Hangi Kadina Nasil Davranmali?..
Kadının sağ, erkeğin sol beyni daha iyi çalışıyor. Sağ beyin duygular ve heyecanları kontrol ederken, sol beyin mantık, hesap ve muhakeme becerilerini geliştiriyor. Öte yandan yapılan araştırmalar, anne karnındaki bir kız bebeğin dudak hareketlerinin erkekten 2 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Kadınlarda oyuncu ve bağımlı kişilikler ağır basarken, erkeklerde daha çok anti-sosyal kişilik görülüyor. Çevresel faktörler de kadın ya da erkeğin kişilik oluşumunu etkiliyor. Peki, kadınlarda görülen ilginç kişilik tiplerine karşı erkek nasıl davranmalı?.. İşte cevabı…

OYUN OYNAR

İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kadınlarda yaygın olarak görülen kişilik tiplerini sıraladı: .. Histrionik kişilik tipi: Oyunculuk, kadınlarda erkeklere nazaran daha çok görülür. Bu kadınlar her şeyi abartır, dramatikleştirir. Öyle ki, cinsellikten başka her şeyi seksüalize ederler. Çok ayartıcı, baştan çıkarıcı gözükürler ama cincel konuda başarılı değildirler. Bencil olurlar. Karşı taraftaki insanın kişiliği nasılsa, ona hemen uyum sağlar ve onun gibi davranmaya başlarlar. Dışardan bakınca ‘ne uyumlu bir insan’ diye imrendiğiniz bu kişi, aslında etrafındakileri kullanmaya çalışır. Oyuncu kişilikteki eşiniz ağlıyorsa, ona mendil uzatın, dinleyin, sonra da kendi işinize devam edin.

SIK SIK KÜSER

Pasif -agresif kişilik tipi: Bu kadınlar inatçıdır. Sık sık küserler. ‘Hayır’ demezler ama günlerce konuşmazlar. Genelde sessizdirler. Kızdıkları birine bir şey söylemeseler de, arkalarından çekiştirirler. Değer verdiğinizi göstermeli, sonra da düşüncesini onaylanmadığınızı açıklamalısınız.

BAĞIMLILIK ESAS

Bağımlı kişilik tipi: Tek başlarına karar veremezler. Özgüvenleri ek******, sorumluluk almazlar. Sığınacak liman ararlar. Ebeveynine, evlendiği zaman da kocasına bağlanırlar. Eşinizin bu özelliğinden hoşlanmıyorsanız, ona başarı elde etme imkânı sunmalısınız.

UTANCINDAN KONUŞAMAZ

Utangaç -çekingen kişilik tipi: Korku duyguları fazladır. Sosyal fobi bu kişilik tipindeki insanlar arasında oldukça yaygındır. Yanlış yapmaktan fazlasıyla çekinirler. Hemen yüzleri kızarır, elleri titrer. Çocukluklarında çok eleştirilen, kendisini gerçekleştirmek için zemin hazırlanmayan, inisiyatif verilmeyen kişiler genelde utangaç olur.

MÜKEMMELLİĞİ ARAR MÜKEMMELLİĞİ

.. Obsesif kişilik tipi: Detaylara önem verirler. Aşırı derecede saygılı ve düzgün konuşurlar. Titiz, ve düzenlidirler. Kolay beğenmezler. Yaptıkları en ufak bir haksızlıkta vicdanları sızlar. İhtiraslıdır, ve beklentileri yüksektir. Evhamlı ve kuruntuludur. Toplumsal ve psikolojik problem yaratan kişilik tiplerinin profesyonel tedavisi de mümkün.

Mastürbasyon Yapan Çocuğa Nasıl Davranmalıyız?

Mastürbasyon yapan çocuğa nasıl davranmalıyız?

Okul öncesi çocukların cinsel organlarına dokunmaları ve bundan zevk aldıklarını belirtmeleri sık görülen bir durumdur. Küçük, masum çocukların bu davranışları karşısında ne yapacaklarını bilemeyen anne-babalar çoğunlukla yasaklamaya veya engel olmaya çalışır ya da telaşla bir uzmana koşmayı düşünürler.

Çocuklar neden cinsel organları ile oynarlar? Bu durumun sakıncaları var mıdır? Anne-baba olarak nasıl davranmanız gerekir?

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayten Erdoğan okul öncesi çocukların cinsel merakları ve masturbasyon yapmaları konusunda bilgiler verdi.

Çocuklar neden mastürbasyon yapar?
Çocukların bedenleri konusunda doğal bir meraka sahip olduklarını ve tıpkı parmaklarını ya da ayaklarını keşfettikleri gibi cinsel organlarını da keşfederler. Küçük çocukların çoğunlukla bezleri değiştirilirken ve banyo yapmak için soyunduklarında cinsel organlarına dokunurlar, cinsel organlarına dokurken de genellikle haz duyarlar ve bu hazzı yeniden duymak ya da kendi kendini rahatlatmak amacıyla cinsel organlarına dokunmaya (mastürbasyon) devam edebilirler.

Okul öncesi dönemde arada sırada mastürbasyon yapmaları oldukça yaygın görülen bir durumdur ve bu normal cinsel gelişimin bir parçasıdır. Kendi kendini uyarmanın çocuğun illa da cinsel tacize uğramış olduğu ya da ileride önüne gelenle cinsel ilişki kuracağı anlamına gelmez. Küçük çocuklar genellikle sıkıldıklarında veya yorgun olduklarında mastürbasyon yaparlar.

Anne-babalar nasıl davranmalı?
Okul öncesi çocuğunuz uyku öncesinde cinsel organlarına dokunursa bu davranışı görmezden gelin. Ancak başka zamanlarda sırf can sıkıntısından bunu yaptığında başka faaliyetler sunarak dikkatini dağıtın.

Çocukların 3-4 yaşında önce edep kavramlarının olmadığını, dolayısıyla herkesin önünde cinsel organlarına dokunmayı utanacak bir şey olarak göremeyeceklerini unutmamalısınız.

Ancak başka insanların önünde mastürbasyon yapması anne-baba ya da çocuğa bakan diğer kişiler açısından utandırıcı olacağından, bu davranışına sınır koyulması doğru olacaktır.

Çocuğunuz başkalarının yanında mastürbasyon yapmaya başlarsa ona başka insanların önünde bunu yapmanın doğru olmadığını hatırlatın. Çocuğun bakımından sorumlu olan herkes de aynı uygulamayı tutarlı bir şekilde sürdürmelidir.

Ne zaman uzman yardımı almanız gerekir?
Çocuğunuz takıntı ölçüsünde mastürbasyon yapıyorsa veya bu davranışı normal faaliyetlerini yapmasını engellemeye başladıysa konuyu bir çocuk ruh sağlığı hekimi ile görüşmeniz doğru olacaktır.

Sonuç olarak
Yukarıda belirtilen ve uzman yardımını gerektiren boyuta varması haricinde; çocuğun mastürbasyon yapması sizi ne kadar tedirgin etse de, büyük bir olay haline getirmeniz gereksizdir.

Başkalarının önünde yapmaması gerektiğini kesin, net ve tutarlı bir şekilde anlatın.

Can sıkıntısını gidermek için mastürbasyon yaptığında dikkatini dağıtmasını sağlayacak faaliyetlere yönlendirin.

Ancak, özel ortamlarda zaman zaman kendi cinselliğini keşfetmesinin gelişiminin normal bir parçası olduğunu unutmayın.

Sponsorlu Bağlantılar

İnsanlara Nasıl Davranmalıyız” İçin Bir Cevap

İnsanlara Nasıl Davranmalıyız İçin Yorum Yap