İsim Tamlamaları Test

İsim Tamlamaları Test İsim Tamlaması Test - Bu makaledeki notlar: tamlamalar test isim tamlamaları test isim..

Türkçe Test (tamlamalar)

TAMLAMALAR TEST – I

1. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına başka sözcük girmez.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu özelliğe uymayan bir kullanım vardır?
A) Çam fidanları dikmişler yolun kenarına.
B) Yüksek duvarın dibinde bir çocuk oynuyor.
C) Evin geniş balkonları vardı.
D) Benim babam kimya yüksek mühendisidir.
*
2. Bazen isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcük girebilir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır?
A) Ellerim takılırken rüzgârların saçına
Asıldı arabamız bir dağın yamacına
B) Zaman bir böcek gibi kenarda
Koltukların didikler durur kadifesini
C) Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgârı
Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil
D) Bahçemdeki dut ağacı vurdu ince dallarıyla penceremin camına
*

3.Aşağıdakilerin hangisinde zamir tamlayan durumundadır?
A) Size artık burada ihtiyaç kalmadı.
B) Bunlar neyin hesabını yapıyorlar?
C) Onlardan hiç kimse hoşlanmıyordu zaten.
D) Bizim öyle kuru gürültüye pabuç bırakmayacağımızı biliyorsun.
*

4. “Şimdi sözün burasında yine bir uzun parantez açmak ve bu dağ gezintisi hikâyesinden çok gerilere dönmek gerekir.” cümlesinde aşağıdaki tamlamalardan hangisi yoktur?
A) Belirtili isim tamlaması
B) Zincirleme isim tamlaması
C) Takısız isim tamlaması
D) Sıfat tamlaması
*

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad tamlamasının sıfatıdır?
A) Büyük alış veriş merkezleri gün geçtikçe çoğalıyor.
B) Kıraç toprakların insanları göç ediyor.
C) Yeşil çimenlerin üzerindeki sarı papatyalar ne de hoş!
D) Yüksek yamaçları n bitki örtüsü farklıdır.
*

6. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Yeşil pencerenden bir gül at bana
Işıklarla dolsun kalbimin içi
B) Kanı çekiliyor evlerin
Eriyip dökülüyor damlar
C) Süzülüp akasya dallarında gün
Erir damla damla ayaklarında
D) Sürür eteğini silik ve ince
Bir gölge bahçenin uzaklarında

7. Sıfat tamlamalarında bazen sıfat ile ismin yer değiştirip ilgi ekiyle isim tamlaması oluşturduğu görülür.
Bu kurala örnek olabilecek bir kullanımın bulunduğu cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evleri, minibüs durağına on metre mesafedeymiş.
B) Bu dünya, iyilerin dünyası değil.
C) Elmanın ucuzunu ancak Amasya’dan alabilirsin.
D) Polis, aşırı yüklenen kamyonu durdurdu.
*

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad takımının tamlayanı adlaşmış bir sıfattır?
A) Çalışkanın notu her zaman yüksektir.
B) Yazarın düşüncelerini dikkate almalısın.
C) Adamın biri seni dün çarşıda arıyordu.
D) Kısa sürede halkın sevgisini kazandı.

9. “-den” hâl eki, bazen isim tamlamalarında tamlayan ekinin yerini tutabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A) Sıradan insanları da romanında işlemiş.
B) Öfkesinden titremeye başladı.
C) Bu kitaplardan hangisini beğendin?
D) İşe neresinden başlamalıyım?

10. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması eylemi durum yönüyle nitelemiştir?
A) Soğuk savaş dönemine girmiştik.
B) Şimdiye kadar yüz kitap okumuş.
C) Karanlık bir gecede yola çıkmıştık.
D) Çocuk, hızlı adımlarla yanımıza geliyor.

CEVAPLAR:1.D 2.B 3.B 4.C 5.A 6.B 7.C 8.A 9.C 10.D

Tamlamalar Konu Testi – 3

Tamlamalar Konu Testi – 3

1. Sana Leylâ dedim

Suna dedim

Şiirlerde, şarkılarda

Gerçek adın bir sır gibi kaldı

Ağızlarda, dudaklarda

Çatlar yüreğim bir nar gibi,

Avunurum doğumundan gelen

Müjdeli armağanlara

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ad ve eylem kullanılmıştır.

B) Kişi adılına yer verilmiştir.

C) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır.

D) Edat (ilgeç) kullanılmıştır.

E) İsim tamlamaları kullanılmıştır.

2. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır?

A) Yüzünde göz izi var sana kim baktı yârim.

B) On yıl var ayrıyım Kına Dağı’ndan

C) Baba ocağından, yâr kucağından

D) Ağır ağır geçti önümden deve kervanı

E) Bir kenarda göründü beldenin viran hanı

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?

A) Gidersin bu sahillerden ışık ışık

Kalan hatıran geceyi aydınlatır

B) Sen uzaklara gitsen de kalır

Bu dinmeyen sarhoşluğu denizlerin

C) Bir selâmın gelir uzak limanlardan

Kim kalmışsa geride, mahzun derbeder

D) İzlerin silinmez geçen zamanlardan

Sesin çıkmaz kulaklarımızdan hiçbir zaman

E) Unutmak ne varsa kötülükten yana

İnmek sevilen gözlerin derinliğine

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?

A) Bülbül konmuş sarayına Konya’nın

B) Gücüm yok yollarını gözetecek

C) Süremedim sefasını dünyanın

D) Karanfillerim yok ki yar yoluna dökeyim

E) Göremedim vefasını o yârin

5. İndim havuz başına

Bir kız çıktı karşıma

Sevda nedir bilmezdim

Bu da geldi başıma

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belirtisiz isim tamlaması

B) Soru zamiri

C) İşaret zamiri

D) Belgisiz sıfat

E) İşaret sıfatı

6. “İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan yer değiştirebilir.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır?

A) Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı.

B) Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum.

C) Ben güneyli çocuk ağarmayan saçımı güneşe tutuyorum.

D) Saçlarımı acının elinde unutuyorum.

E) Gelmiş dayanmışım demir kapısına sevdanın.

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamaların hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Çam sakızı, çoban armağanı bir hediye aldı.

B) Devlerin aşkı büyük olur.

C) Nar kırmızısı bir kazak giymişti.

D) Zafer şarkılarıyla büyüdük bu topraklarda

E) Gül mevsimiymiş gibi her yer gül kokuyordu.

8. I. Yaz mevsimi geçti, güz kapıya dayandı.

II. Rengi biçim biçimdir şimdi çiçeklerin.

III. Kış uykusundan uyanmış gibiydi incecik akan dere

IV. Boynunda gül kurusu bir fular vardı.

V. Ayaş ilçesi Ankara’Nin sebze ambarı olarak bilinir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

9. “Bazı isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına sıfat girebilir.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala örnek bir kullanım vardır?

A) Babası Ayten’e altın kol saati almıştı.

B) Türk halk müziğine yıllarını vermişti.

C) Bahçenin demir kapısı büyük bir gıcırtıyla açıldı.

D) Sedef kakmalı sandukanın sedefleri birer birer dökülüyordu.

E) Pınarın soğuk suyuyla elini yüzünü yıkadı.

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isim tamlaması vardır?

A) Her şey yerli yerinde, havuz başında servi

B) Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi

C) Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin

D) Hazların âleminde yumulmuş kirpiklerin

E) Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir tamlama vardır?

A) Söğüt ağacı güzeldir.

B) Karşı evin arkasından ay doğdu.

C) Akşam serinliği çıktı.

D) Tramvay sesleri geliyor.

E) Deniz kokusu geliyor uzaktan.

12. Aşağıdaki dizelerden hangisinde altı çizili sözcük, bir isim tamlamasının sıfatıdır?

A) Güneşin akşam hüzünle battığı

Karşıdaki karlı dağlar yalnız

B) Ben çakıl taşıyım küçük

Ben kaldırım taşıyım yorgun.

C) Üç gece uyku tutmadı gözlerimi

Oturdum bir bir yıldızları saydım.

D) Sen unutulmuş bir adamsın

Anlaşılmamış şiirlerim gibi.

E) Yaşanmamış hatıralar bilirim

Büyülü sonbahar akşamlarında

13. Haydi Abbas, vakit tamam

Akşam diyordun işte oldu akşam

Kur bakalım soframızı

Dinsin artık bu kalp ağrısı

Şu ağacın gölgesinde olsun

Tam kenarında havuzun

Yukarıdaki dizelerde kaç tane isim tamlaması vardır?

A) 2 B)3 C)4 D) 5 E) 6

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat ya da isim tamlaması yoktur?

A) Her sabah güneşi doğarken seyredelim

Gelin yaşayalım uykular şöyle dursun.

B) Hele bir yağmur yağmaya görsün

Ölürcesine yaşanır bu şehirde.

C) Yalnız bırakmayın beni hatıralar

Az yanımda kal çocukluğum.

D) Bir gün ben de eririm caddelerinde

Çürür kemiklerim adım unutulur.

E) Ezilmiş ellerimin arasında başım

Bu yeryüzünde başka çarem kalmamış.

15. Aşağıdakilerin hangisinde bir sıfat tamlaması yoktur?

A) Çözülen bir demetten indiler birer birer

B) Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun

C) Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun

D) Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler

E) Geçerken çöllerin üstünden hep beraber

Cevap Anahtarı:

Sponsorlu Bağlantılar

İsim Tamlamaları Test” İçin Bir Cevap

İsim Tamlamaları Test İçin Yorum Yap